Tiểu luận: Trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy giá trị của tôn giáo

Tiểu luận Trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy giá trị của tôn giáo
Tiểu luận Trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy giá trị của tôn giáo

Trong những năm gần đây, khi đời sống xã hội có nhiều thay đổi, các tôn giáo cũng có những biến chuyển và phát huy các giá trị tốt đẹp. Cho nên với bài viết này sẽ chia sẻ đến các bạn  Chủ đề: Lấy một ví dụ về hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo hiện nay, trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy giá trị của tôn giáo, đánh giá kết quả đạt được và vấn đề đặt ra, đề xuất giải pháp quản lý. Đặc biệt dành cho các bạn đang học bộ môn Tư tưởng Hồ Chi Minh đang hoặc chuẩn bị làm bài Tiểu luận. Các bạn hãy tham khảo thêm Những bài mẫu về Tư tưởng Hồ Chí Minh của Viettieuluan tại đây nhé.


Một số vấn đề lý luận cơ bản về phát huy giá trị của tôn giáo

Khái niệm tôn giáo

Khái niệm tôn giáo là một vấn đề được rất nhiều nhà nghiên cứu về tôn giáo quan tâm. Trong lịch sử đã từng tồn tại rất nhiều quan niệm khác nhau về tôn giáo, khi cho rằng tôn giáo bao gồm sự tồn tại hai thế giới, đó là thế giới hiện hữu và thế giới phi hiện hữu, thế giới của người sống và thế giới sau khi chết, thế giới của những vật thể hữu hình và vô hình.

Tôn giáo không chỉ là những sự bất lực của con người trong cuộc đấu tranh với tự nhiên và xã hội, do thiếu hiểu biết dẫn đến sợ hãi và tự đánh mất mình do đó phải dựa vào thánh thần mà còn hướng con người đến một hy vọng tuyệt đối, một cuộc đời thánh thiện, mang tính “hoàng kim nguyên thủy”, một cuộc đời mà quá khứ, hiện tại, tương lai cùng chung sống. Nó gieo niềm hi vọng vào con người, dù có phần ảo tưởng để mà yên tâm, tin tưởng để sống và phải sống trong một thế giới trần gian có nhiều bất công và khổ ải. Tôn giáo là niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, vô hình, mang tính thiêng liêng, được chấp nhận một cách trực giác và tác động qua lại một cách hư ảo, nhằm lý giải những vấn đề trên trần thế cũng như ở thế giới bên kia. Sự phát huy giá trị của tôn giáo và niềm tin đó được biểu hiện rất đa dạng, tuỳ thuộc vào những thời kỳ lịch sử, hoàn cảnh địa lý-văn hóa khác nhau, phụ thuộc vào nội dung từng tôn giáo, được vận hành bằng những nghi lễ, những hành vi tôn giáo khác nhau của từng cộng đồng xã hội tôn giáo khác nhau.

Tuy nhiên, đứng trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh tôn giáo có thể được hiểu là một hệ thống các văn hoá, tín ngưỡng, đức tin bao gồm các hành vi và hành động được chỉ định cụ thể, các quan niệm về thế giới, thể hiện thông qua các kinh sách, khải thị, các địa điểm linh thiêng, lời tiên tri, quan niệm đạo đức, hoặc tổ chức, liên quan đến nhân loại với các yếu tố đa dạng và phong phú.

Ở nước ta tại Khoản 1 và khoản 5, Điều 2 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 nêu rõ: “Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức”.

XEM THÊM ⇒ Dịch vụ viết thuê Tiểu luận

Khái niệm từ thiện xã hội

Từ thiện là một hành động trợ giúp người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống mà tự họ không thể thay đổi được. Hoạt động từ thiện có thể thông qua hình thức quyên góp, hiến tặng bằng tiền, vật phẩm, thuốc men… đến các tổ chức từ thiện nhằm mục đích cứu trợ nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe…

Theo Từ điển Tiếng Việt, từ thiện là người có của, có lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khổ để làm phúc. Còn theo từ điển Phật học, từ thiện được hiểu là những việc cứu giúp kẻ nghèo khổ, tật bệnh, hoạn nạn trong đời dựa trên cơ sở của lòng từ ái.

Từ thiện xã hội được hiểu là những hoạt động giúp đỡ, cứu trợ những người nghèo khổ, bệnh tật, hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống. Với Phật giáo, từ thiện xã hội là sự thể hiện lòng từ bi và tinh thần nhập thế, sự dấn thân của các vị tăng sĩ và Phật tử vào đời sống xã hội thể hiện qua những hoạt động cụ thể để cứu giúp những mảnh đời khổ hạnh. Chính vì vậy mà ngày nay các bạn thường thấy những người nổi tiếng hay thậm chí là những người dân dã bình thường không khá giả nhưng họ vẫn san sẻ những gì mình có. Và qua thời gian đại dịch ở năm 2020 đã chứng minh hiện hữu, tất cả đều nhằm để phát huy sự giàu mạnh giá trị của tôn giáo ở Việt Nam.

Khái niệm hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo

Từ thiện là một hoạt động được các tôn giáo đề cao, đây là hoạt động không thể thiếu của mọi tôn giáo. Hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo rất đa dạng với nhiều loại hình và cấp độ khác nhau. Trong thực tế hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo đã góp phần không nhỏ trong chia sẻ gánh nặng giải quyết vấn đề xã hội với nhà nước, làm cho đời sống tôn giáo càng trở nên sôi động. Những năm qua, hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo được thực hiện chủ yếu theo hai hình thức hoạt động thường xuyên và hoạt động không thường xuyên.

Mỗi tôn giáo đều có những cách thức và sự nhìn nhận khác nhau về hoạt động từ thiện. Nhưng chung quy lại từ thiện xã hội của tôn giáo có thể hiểu là một nhu cầu tự thân, là chức năng xã hội và là truyền thống đồng hành cùng dân tộc, gắn bó giữa Đạo và Đời của các tôn giáo; phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nói cách khác, công tác từ thiện xã hội của các tôn giáo là một trong những nguồn lực sẵn có của xã hội để thực hiện xã hội hóa công tác xã hội.

Quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh về sự phát huy giá trị của tôn giáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho các thế hệ mai sau một nền tảng di sản tư tưởng quý báu về nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo lý các tôn giáo dù khác nhau nhưng đều có điểm chung là đề cao tính nhân đạo, hướng thiện của con người. Người viết “Chúa Giêsu dạy đạo đức là bác ái. Phật Thích Ca dạy đạo đức là từ bi. Khổng tử dạy đạo đức là nhân nghĩa”. Tựu chung lại, tư tưởng bác ái của Chúa Giêsu, tư tưởng từ bi, hỉ xả, vô ngã vị tha của Đức Phật và tư tưởng nhân nghĩa của Khổng Tử có sự tương đồng với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người trân trọng và đề cao nhân cách, sự đóng góp của các vị sáng lập tôn giáo đối với sự tiến bộ của nhân loại và đề nghị mọi người học tập, noi gương.

Người nhiều lần khẳng định, tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam căn bản đều yêu nước. Người nhấn mạnh: “Tôi tin vào lòng nồng nàn yêu nước của đồng bào. Tôi mong rằng mỗi người đều cố gắng làm tròn nhiệm vụ, để đến ngày Tổ quốc thống nhất và độc lập thật sự, mỗi người đều có thể tự hào rằng: “Tôi đã góp một phần vào thắng lợi chung”. Người giải thích cho đồng bào các tôn giáo hiểu rõ sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa mà cả dân tộc Việt Nam đang thực hiện phù hợp với lý tưởng của các tôn giáo chân chính, đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia công cuộc kháng chiến kiến quốc là phù hợp với lý tưởng của các vị sáng lập tôn giáo. Người kêu gọi đồng bào các tôn giáo phát huy chủ nghĩa yêu nước và những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp trong giáo lý tôn giáo để xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo”.

Đối với chức sắc, nhà tu hành tôn giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tôn trọng và đánh giá cao vị trí, vai trò của họ trong tổ chức tôn giáo; khuyến khích động viên họ tham gia vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. Người cũng luôn tôn trọng những đóng góp dù nhỏ của các vị chức sắc, nhà tu hành và khích lệ họ tiếp tục cống hiến cho đất nước, cho dân tộc.

Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh không những trân trọng những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp trong tôn giáo mà còn khuyến khích chức sắc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo phát huy những giá trị đó trong cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội chính là mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy giá trị của tôn giáo vừa có tính lịch sử vừa có tính thời đại. Ngày nay, trong công tác tôn giáo nói chung và quản lý nhà nước về tôn giáo nói riêng, việc phát huy giá trị của các tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng; cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo phải định hướng, quản lý để phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo; khắc phục những hạn chế khiếm khuyết của các tôn giáo, để các giá trị của tôn giáo đóng góp chung vào xây dựng một xã hội ngày càng văn minh. Mặt khác, trong công tác tuyên truyền, vận động, gặp gỡ tiếp xúc với chức sắc nhà tu hành, người làm công tác tôn giáo cần thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải luôn tôn trọng, ghi nhận những đóng góp dù nhỏ của họ, đánh giá đúng vị trí, vai trò của từng chức sắc trong tổ chức tôn giáo, làm cho họ thấy được điểm chung trong đường hướng, tôn chỉ của tôn giáo đó với mục tiêu của sự nghiệp cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm được như vậy thì công tác tôn giáo mới đạt được kết quả mà mục tiêu của Đảng và Nhà nước hướng tới.

XEM THÊM ⇒ Trọn bộ bài mẫu Tiểu luận hay 

Ví dụ về hoạt động từ thiện xã hội hiện nay góp phần xây dựng phát huy giá trị của tôn giáo

Hiện nay, khi nhắc đến các hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo ở nước ta thực tế có vô vàn các hoạt động khác nhau diễn ra hàng năm, từ lớn đến nhỏ, diễn ra ở khắp mọi miền tổ quốc, với nhiều hình thức hết sức thiết thực và có ý nghĩa trong các giai đoạn khó khăn như cứu trợ đồng bào bị thiên tai; ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa; ủng hộ nuôi dưỡng bà mẹ Việt nam anh hùng; xây dựng đường xá, bắc cầu; thăm hỏi và động viên hỗ trợ các thương binh, bệnh binh, bệnh nhân nghèo khó tại các bệnh viện, trại phong, trại tâm thần, nhà dưỡng lão; trợ cấp học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19… Trong đó, nêu một vài ví dụ cụ thể sau:

Ví dụ 1: Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã quyên tặng vật tư y tế, thiện nguyện trị giá hơn 500 tỉ đồng vào ngày 20/9/2021, tại Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM,

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống dịch do Nhà nước, TP.HCM quy định; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn do dịch bệnh, tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch bằng tài vật, nhân lực và tinh thần. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã vận động tăng ni, Phật tử tích cực tham gia, đóng góp Quỹ vắc xin phòng Covid-19, từ thiện, an sinh xã hội, quyên tặng vật tư y tế, phương tiện hỗ trợ các bệnh viện tuyến đầu và vận động tăng ni, Phật tử tình nguyện tham gia phục vụ tuyến đầu chống dịch, giúp giảm tải áp lực cho y bác sĩ trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trong thời gian qua, Ban Từ thiện – xã hội Phật giáo, các tu viện, tăng ni, Phật tử trên địa bàn thành phố đã tham gia tích cực cho công tác an sinh xã hội, quyên tặng vật tư y tế, thiện nguyện… với tổng trị giá hơn 500 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và các tăng ni, Phật tử cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, các cơ quan địa phương, nhân dân trong công tác phòng, chống dịch để sớm đưa cuộc sống thành phố trở lại bình an. Như vậy, với những việc làm tích cực đó của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, là minh chứng cho thấy tinh thần nhập thể, luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết cùng dân tộc trong những lúc khó khăn của Phật giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung.

Ví dụ 2: Giáo hội Công Giáo tham gia vào việc cứu trợ cho các gia đình nghèo trong đại dịch Covid-19 ở thành phố Hồ Chí minh

Giáo hội Công Giáo Đức cha Linh, Đức tổng giám mục Huế, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kêu gọi sự chia sẽ của tất cả các giáo phận trên toàn quốc cho miền Nam, đặc biệt là cho Sài Gòn với chương trình mang tên “Hạt gạo yêu thương”. Trong đó, kêu gọi nguồn quỹ để cấp phát lương thực, tiền viện phí, tiền thuốc, tiền thuê nhà…với sự tham gia ở vùng Thủ Đức với 28 giáo xứ, kêu gọi sự chia sẽ, hầu hết là sự chia sẽ từ một số mạnh thường quân. Tính về số lượng, sau 12 tuần đã kêu gọi và phân phối được khoảng 220 tấn gạo và 70 tấn khoai, giúp đỡ khoảng 15.000 gia đình.

Ngoài ra, còn có sự tham gia của các tu sĩ nam nữ Dòng Mến Thánh Giá và Dòng Tên. Họ đã lập 4 trạm phân phối lương thực tại 4 vùng biên Sài Gòn: Cộng đoàn Mến Thánh Giá Thủ Thiêm ở Xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Cộng đoàn Mến Thánh Giá Chợ Quán ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Cộng đoàn Mến Thánh Giá Tân Việt ở Phường Tân Quy, quận Tân Phú, và Cộng đoàn Dòng Tên ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Như vậy, có thể thấy qua công tác từ thiện xã hội của Giáo xứ công giáo nói riêng và các hoạt động từ thiện xã hội của các giáo hội tôn giáo khác nói chung  đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch, tạo sức lan toả sự sẽ chia, đùm bọc và yêu thương.

XEM THÊM ⇒ Mẫu Tiểu luận môn Luật lao động 

Đánh giá kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra nhằm phát triển phát huy giá trị của tôn giáo

Nguyên nhân và sự phát huy giá trị của tôn giáo

Kết quả đạt được

Trong thực tiễn công tác từ thiện xã hội của các tôn giáo ở nước ta hiện nay đạt được những kết quả như sau:

+ Công tác từ thiện xã hội của các tôn giáo góp phần quan trọng vào việc thực hiện xã hội hóa công tác từ thiện xã hội, nhân đạo; góp phần giảm gánh nặng về chi ngân sách của Nhà nước trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều nhóm đối tượng khác nhau, trong đó tập trung là người khuyết tật, tâm thần, trẻ em mồ côi và bị bỏ rơi, người cao tuổi cô đơn, người nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân bị bạo lực, bạo hành… và công tác chăm sóc,  giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở bậc học mầm non.

+ Các trung tâm hoạt động xã hội, cơ sở trợ giúp xã hội, dạy nghề, giáo dục mầm non và các hoạt động xã hội, từ thiện trực tiếp với cộng đồng của các tôn giáo, về cơ bản thực hiện đầy đủ các chức năng của công tác xã hội cung cấp các dịch vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, dạy văn hoá, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội; đáp ứng nhu cầu trợ giúp xã hội ở các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu cấp bách của những người yếu thế trong hoàn cảnh gặp tai ương, hoạn nạn mà các cơ quan của Nhà nước và các tổ chức xã hội khác chưa đáp ứng kịp.

+ Công tác từ thiện xã hội, giáo dục mầm non của các tôn giáo hoạt động theo tinh thần phi lợi nhuận, mang tính nhân văn cao cả nên được sự ủng hộ tích cực của xã hội, các nhà hảo tâm, là sự đóng góp tích cực của các tôn giáo để xây dựng đời sống văn hoá, đạo đức xã hội tốt đẹp.

Hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay việc tham gia xã hội hoá công tác từ thiện xã hội của các tôn giáo còn bộc lộ một số khó khăn, bất cập:

+ Công tác từ thiện xã hội của các cơ sở tôn giáo chuyên cưu mang, chăm sóc, nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh bằng tình thương yêu chân thành, nhưng chưa am hiểu sâu sắc về các quy định pháp lý để bảo đảm hoạt động có hiệu quả, bền vững. Do vậy, việc thực hiện các thủ tục pháp lý về tổ chức và hoạt động của các cơ sở này chưa được tốt; nghiệp vụ về quản lý, chăm sóc, bảo trợ, nuôi dạy ở các cơ sở chưa đồng đều, thậm chí có nhiều nơi chưa đạt yêu cầu, quy định về pháp lý đã đặt ra.

+ Công tác từ thiện xã hội của các cơ sở trợ giúp xã hội tôn giáo thường hoạt động một cách riêng rẽ, độc lập trong tôn giáo mình, thiếu sự kết nối mang tính hệ thống với các cơ quan quản lý, phúc lợi xã hội, các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, trợ giúp xã hội khác. Do đó, đến nay vẫn còn nhiều cơ sở trợ giúp xã hội của các tôn giáo đã tổ chức nuôi dưỡng nhiều đối tượng bảo trợ xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hoặc chưa muốn thành lập cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định. Điều này dẫn đến không ít đối tượng sống trong các cơ sở này mặc dù đúng tiêu chuẩn được hưởng các chế độ trợ cấp xã hội như bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, trợ cấp hàng tháng… nhưng chưa được giải quyết.

+ Nguồn kinh phí phục vụ công tác từ thiện xã hội của các cơ sở trợ giúp xã hội của các tôn giáo chủ yếu có được từ các nguồn trợ giúp của các cá nhân và tổ chức từ thiện trong xã hội nên còn thiếu tính chủ động. Một số trung tâm trợ giúp xã hội của các tôn giáo có cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu các trang thiết bị phục vụ, nhưng chưa có điều kiện sửa chữa, bổ sung, nâng cấp.

+  Nhân viên tham gia công tác từ thiện xã hội còn thiếu về số lượng, chưa được đào tạo chuyên nghiệp về công tác xã hội, thiếu kỹ năng và phương pháp chăm sóc khoa học, hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng. Về giáo dục mầm non, giáo viên đứng lớp và người làm công tác quản lý không ổn định do phải luân chuyển địa bàn phục vụ thường xuyên theo quy định của giáo luật (Công giáo). Hoặc các nữ tu sĩ của Phật giáo chỉ làm nhiệm vụ quản lý (Hiệu trưởng), không thể đứng lớp vì trang phục của người nữ tu Phật giáo không phù hợp với quy định của ngành giáo dục. Đây là một trong những khó khăn lớn làm hạn chế công tác quản lý, điều hành và giảng dạy trực tiếp của các nữ tu sỹ tại các trường mầm non do tôn giáo mở.

+ Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ của tôn giáo còn mang tính chất hành chính; chưa chủ động tiếp cận, hướng dẫn, giúp đỡ các đối tượng. Các cơ quan chuyên môn liên quan ở các tỉnh, thành phố còn chưa chú trọng xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội định kỳ và đột xuất để kịp thời hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, chấn chỉnh đối với các cơ sở hoạt động chưa đúng quy định.

– Nguyên nhân của hạn chế sự phát huy giá trị của tôn giáo

+ Việc nắm các quy định về pháp luật còn hạn chế dẫn đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý về tổ chức và hoạt động của các cơ sở này chưa được tốt; nghiệp vụ về quản lý, chăm sóc, bảo trợ, nuôi dạy ở các cơ sở chưa đồng đều, thậm chí có nhiều nơi chưa đạt yêu cầu, quy định về pháp lý đã đặt ra.

+ Nguồn nhân lực, đội ngũ làm công tác từ thiện xã hội chủ yếu từ trong các cơ sở tôn giáo, chưa qua học các trường lớp hay được đào tạo về chuyên môn, nên chưa đủ số lượng cũng như chất lượng trong công tác tổ chức, quản lý các hoạt động từ thiện xã hội.

+ Cơ sở vật chất, nguồn kinh phí phục vụ cho công tác từ thiện xã hội còn thiếu thốn, chủ yếu kêu gọi quyên góp từ các cá nhân và tổ chức từ thiện trong xã hội.

Tiểu luận Trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy giá trị của tôn giáo
Tiểu luận Trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy giá trị của tôn giáo

Đề xuất giải pháp quản lý nhằm phát huy giá trị của tôn giáo

Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao công tác từ thiện xã hội của các tôn giáo trong thời gian tới

– Về chủ trương, chính sách, giải pháp của công tác quản lý nhà nước để góp phần phát huy giá trị của tôn giáo

+ Các cơ quan chức năng cần tiếp tục cụ thể hóa và hoàn hiện các quy định pháp lý theo hướng đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xã hội hoá công tác từ thiện xã hội. Cần cụ thể hoá Điều 55 của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo về quy định việc cá nhân, tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo vừa phù hợp với pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu thực tế về phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia xã hội hoá công tác tác từ thiện xã hội hiện nay.

+ Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước một cách đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở bằng việc rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh, hỗ trợ các hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội do các cá nhân, tổ chức tôn giáo thực hiện nhằm củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng công tác xã hội của tôn giáo, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về xã hội hoá công tác xã hội trên phạm vi toàn quốc.

+ Tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức Giáo hội của các tôn giáo với chính quyền các cấp trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội của tôn giáo để kịp thời hướng dẫn, thực hiện các biện pháp tháo gỡ những vướng mắc về thành lập hoặc hoàn thiện thủ tục thành lập theo đúng quy định; công tác hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, thực hiện chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở.

+ Tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội của các tôn giáo ra các địa phương và các cấp của Giáo hội; kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể của các tôn giáo đã làm tốt công tác từ thiện xã hội.

+ Định kỳ và thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo, lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác từ thiện xã hội theo từng lĩnh vực cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong các cơ sở hoạt động xã hội, giáo dục mầm non của các tôn giáo.

+ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đề xuất và trình Quốc hội dự án Luật về công tác xã hội để hoàn thiện về mặt pháp lý việc thực hiện xã hội hóa công tác xã hội nói chung và công tác từ thiện xã hội của các tôn giáo nói riêng.

– Đối với sự phát huy giá trị của các tôn giáo

+ Triển khai tổng rà soát việc tổ chức và hoạt động của các trung tâm công tác xã hội, cơ sở giáo dục mầm non của các tôn giáo để tìm ra những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động; nhu cầu cần hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ để đề xuất với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp giải quyết.

+ Tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác từ thiện xã hội của các tôn giáo, cụ thể:

Công tác quản lý, điều hành, hoạt động chuyên môn của các cơ sở; phương thức liên hệ, phối hợp giữa người điều hành cơ sở với chính quyền và các ngành chức năng liên quan ở địa phương để bảo đảm cho cơ sở hoạt động đúng quy định của pháp luật, kịp thời giải quyết những vướng mắc xảy ra.

Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, hàng hoá do các cá nhân, tổ chức tài trợ cho công tác từ thiện xã hội phải công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và phục vụ công việc hiệu quả.

Cùng với những đợt cứu trợ, giúp đỡ giải quyết những khó khăn đột xuất của người dân như thiên tai, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong sinh hoạt hằng ngày của người nghèo…, các tổ chức tôn giáo cần nghiên cứu quy hoạch mạng lưới trung tâm hoạt động xã hội của Nhà nước để xây dựng kế hoạch, quy hoạch xây dựng các trung tâm công tác xã hội của tôn giáo theo từng lĩnh vực để tránh sự thiếu đồng bộ, chồng chéo, đồng thời nâng cao hiệu quả tham gia xã hội hoá công tác từ thiện xã hội của tôn giáo.

Chính vì vậy, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tôn giáo ở Việt Nam trong việc tham gia công tác từ thiện xã hội là một yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng và hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

DOWNLOAD


Như vậy, với những đóng góp tích cực vào công tác từ thiện xã hội, một lần nữa có thể khẳng định rằng các tôn giáo luôn có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội ở nước ta hiện nay. Đối với các bạn không có thời gian làm bài hoặc cần thuê người viết bài hộ thì liên hệ với AD qua Zalo.