Ôn Tập Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Đảng[ 213 Câu Hỏi-Có Đáp Án]

5/5 - (1 bình chọn)

213+ Câu Hỏi Ôn Tập Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Đảng cho các bạn sinh viên cần nhé, Đề tài tiểu luận Lịch sử Đảng , các ban bạn theo dõi thêm các bài mẫu sẵn trong chuyên mục tiểu luận Lịch sử Đảng nhé

Lưu ý: Trong quá trình  ôn tập  Môn Lịch Sử Đảng nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm thuê tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562 

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Đảng cho các bạn sinh viên tham khảo

 Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đã quyết định công nhân đảng ta là một chi bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản vào thời gian nào?

 1. b. 11-11-19312. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh vào lúc nào?
  a. 18-11-1930

  3. Đồng chí Trần Phú bị bắt ngày 19-4-1931 ở đâu?
  c. Sài Gòn

  4. Đồng chí Nguyễn Ai Quốc bị bắt ngày 6-6-1931 ở đâu?
  c. Hương Cảng (Trung quốc)

  5. Được sự chỉ đạo của Quốc tế cộng sản ban chấp hành lãnh đạo của đảng ở nước ngoài được thành lập vào năm nào?
  b. Năm 1934

  6. Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo của đảng ở nước ngoài do ai đứng đầu?
  d. Lê Hồng Phong

  7. Đại hội đảng lần thứ nhất họp ở Macao (Trung quốc) có bao nhiêu Đại biểu tham dự?
  c. 15 người

  8. Được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, đãng ta đã kịp thời công bố chương trình hành động của đảng cộng sản đông dương vào thời gian nào?
  b. Tháng 6 năm 1932

  9. Tháng 7 năm 1935 Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ 7 ở Matxcơva có bao nhiêu đoàn Đại biểu các đảng cộng sản trên thế giới về dự?
  d. 67 đoàn

  10. Mặt trận dân chủ Đông dương chính thức thành lập vào năm nào? (Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Đảng)
  c. Năm 1938

  11. Tác phẩm ‘Tự chỉ trích’ của đồng chí Nguyễn Văn Cừ được phát hành vào thời gian nào?
  c. 20-7-1939

  12. Hội nghị Trung ương lần thứ VI (khoá I) diễn ra vào thời gian nào?
  b. Tháng 11 năm 1939

  13. Hội nghị Trung ương lần thứ VI (khoá I) diễn ra ở đâu?
  c. Hóc Môn

  14. Hội nghị Trung ương lần thứ VII (khoá I) vào thời gian nào
  c. Tháng 11 năm 1940

XEM THÊM==> Dịch vụ viết thuê tiểu luận trọn gói giá rẻ

15. Cuộc khỡi nghĩa Nam Kỳ nổ ra vào thời gian nào?
c. 23-11-1940

16. Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (khoá I) vào thời gian nào?
c. Tháng 5 năm 1941

17. Tác phẩm ‘Nhật ký trong tù’ của Nguyễn Ai Quốc được viết vào năm nào?
a. Năm 1942

18. Đề cương văn hoá Việt nam được đảng xây dựng vào năm nào?
b. Năm 1943

19. Theo chỉ thị của đồng chí Nguyễn Ai Quốc đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập khi nào?
c. 22-12-1944

20. Nhật Bản làm cuộc đảo chính Pháp để nắm độc quyền thống trị ở đông dương khi nào?
c. Ngày 9 tháng 3 năm 1945

21. Pháp nổ súng đánh chiếm Sài gòn xâm lược Việt Nam một lần nữa vào thời gian nào?  (Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Đảng)
a. Ngày 23 tháng 9 năm 1945

22. Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là liên Việt) được thành lập vào thời gian nào?
b. Tháng 5 năm 1946

23. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam được thành lập khi nào?
c. Ngày 20-10-1946

24. Đại hội toàn quốc lần thứ II của đảng cộng sản đông dương họp ở đâu?
c. Tuyên Quang

25. Khối liên minh nhân dân ba nước Việt-Lào-Campuchia được thành lập khi nào?
c. Tháng 3 năm 1951

26. Hiệp định Giơnevơ kết thúc chiến tranh lập lại hoà bình ở đông dương được ký kết vào ngày nào?
c. 20-7-1954

27. Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam được thành lập khi nào?
c. 20-12-1960

28. Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt nam được thành lập ở đâu?
d. Tây Ninh

30. Tháng 12-1967, bộ chính trị chủ trương chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền nam sang thời kỳ mới, thời kỳ tiến lên giành thắng lợi bằng phương pháp tổng công kích, tổng khởi nghĩa, giáng đòn quyết liệt vào ý chí xâm lược vào đế quốc Mỹ. Nghị quyết Bộ chính trị đã được Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14 thông qua váo thời gian nào?
b. Tháng 1 năm 1968

32. Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập hội nghị chính trị đặc biệt nhằm động viên tinh thần thi đua yêu nước của đồng bào và chiến sĩ cả nước vào thời gian nào?
c. Tháng 3 năm 1964

33. ‘Trong mười năm qua (1954-1964) miền bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới’. Câu nói trên là của ai?
d. Hồ Chí Minh

34. Đại hội lần thứ mấy của đảng đã đề ra bốn mục tiêu cơ bản của thời kỳ quá độ: xây dựng chế độ làm chủ của nhân dân dưới chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa và xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa?
b. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ IV (12-1976)

35. Đại hội nào của đảng đã đề ra mười chính sách lớn nhằm giải quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa xây dựng, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng, giữa đối nội và đối ngoại?
c. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982)

36. Đại hội nào của đảng đã vạch ra năm mục tiêu cụ thể về kinh tế xã hội và 3 chương trình kinh tế lớn: chương trình lương thực-thực phẩm, chương trình hàng tiêu dùng, chương trình hàng xuất khẩu?
a. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI (12-1986)

37. Đại hội nào của đảng đã đề ra phương châm “chúng ta muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế”?
b. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VII (6-1991)

38. Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu lương thực từ năm nào?
b. 1990

39. Xếp theo thứ tự thời gian việc đảng ta ký kết hiệp định (từ trước đến sau) 4 sự kiện sau?
c. Hiệp định Sơ bộ – Tạm ước – Hiệp định giơnevơ – Hiệp định Pari

40. Xếp theo thứ tự thời gian (từ trước đến sau) tên gọi của Mặt trận dân tộc: 4 mặt trận dân tộc sau?
a. Hội phản đế đồng minh – Mặt trận dân chủ – Mặt trận việt minh – mặt trận Liên Việt

41. Tổng kết chặng đường 10 năm đổi mới (1986-1996), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đã rút ra mấy bài học chủ yếu?
d. Sáu

42. Đánh giá tình hình đất nước sau 10 năm đổi mới, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đã nêu ra mấy thành tựu?
c. Năm

44. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã nêu ra những bài học chủ yếu sau 15 năm đổi mới (1986-2000). Có mấy bài học chủ yếu?
c. Bốn (Câu Hỏi Ôn Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng ( Có Đáp Án)

45. ‘Ngày thương binh liệt sĩ’ đầu tiên trong cả nước là ngày tháng năm nào?
c. 27-7-1947

46. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương từ khi nào?
d. 1-4-1949

47. Hãy cho biết số lượng đảng viên của đảng ta khi cuốc kháng chiến toàn quốc bùng nổ (1946)  (Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Đảng)
d. 20 000

XEM THÊM ==>  DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN ĐIỂM CAO

 1. 48. Đế quốc Mỹ phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom và bắn phá (lần thứ nhất) trên toàn bộ miền bắc nước ta vào thời gian nào?
  c. 1-11-1968

  49. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước có nói “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”. Câu nói đó của Người vào thời gian nào?
  c. 3-11-1968

  51. Trong chiến tranh xâm lược việt nam có bao nhiêu lính Mỹ bị chết được khắc tên trên bia đá ở
  Washington?
  d. 58 000

  53. Cuộc toạ đàm ở Pari kéo dài thời gian bao nhiêu?
  c. 4 năm 8 tháng 14 ngày

  54. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên ở Paris vào năm 1925 là tác phẩm nào?
  b) Bản án chế độ thực dân Pháp

  56. Bí thư chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam (thành lập vào tháng 3/1929 tại Hà Nội) là ai?
  Trần Văn Cung

  57. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (02/1930) diễn ra tại đâu?
  b) Hương Cảng

  58. Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào lúc nào?
  a) Tháng 10/1930

  59. Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất diễn ra vào lúc nào?
  d) Tháng 3/1935

  60. Xếp theo thứ tự (từ trước đến sau) các đồng chí giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương từ 1935 đến 1940
  d) Lê Hồng Phong – Hà Huy Tập – Nguyễn Văn Cừ

  61. Chính quyền cách mạng ra đời ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong cao trào 1930 – 1931 (gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh) tồn tại trong bao nhiêu tháng?
  b) 4 đến 5 tháng

  62. Trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939, tác phẩm “Vấn đề dân cày” của hai tác giả Qua Ninh và Vân Đình được lưu hành rộng rãi. Qua Ninh và Vân Đình là ai?
  b) Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp

  63. Tháng 11/1939, hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 đã đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. Hội nghị này diễn ra ở đâu?
  d) Gia Định

  64. Xếp theo thứ tự thời gian bùng nổ (từ trước đến sau) 3 sự kiện sau:
  d) Khởi nghĩa Bắc Sơn – Khởi nghĩa Nam Kỳ – Binh biến Đô Lương

  65. Để tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đánh Pháp đuổi Nhật giành độc lập, hội nghị Trung ương
  Đảng lần thứ 8 (5/1941) đã quyết định thành lập tổ chức nào?
  a) Việt Nam độc lập đồng minh

  66. Nguyễn Ái Quốc lấy tên Hồ Chí Minh tháng, năm nào? (Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Đảng)
  d) Tháng 8/1942

  67. Ngay sau khi ra đời (22/12/1944), đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã đánh thắng hai trận Phay Khắt và Nà Ngần trên địa bàn tỉnh nào?
  b) Cao Bằng

  68. Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, nơi nào là căn cứ địa chính của cách mạng cả nước và được xem là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới?
  a) Khu giải phóng Việt Bắc

  69. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước tháng Tám 1945 diễn ra thành công trong bao nhiêu ngày? (Câu Hỏi Ôn Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng ( Có Đáp Án)
  b) 15 ngày

  70. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nhiệm vụ “củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, diệt trừ nội phản, cải thiện đời sống cho nhân dân” được Đảng đề ra trong bản chỉ thị nào?
  c) Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”

  71. Để xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân lao động, ngày 8/9/1945 Chủ t?ch
  Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập cơ quan nào?
  c) Nha Bình dân học vụ

  72. “Dù phải gian lao kháng chiến nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta”. Câu trên đây được trích từ đâu?
  b) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  73. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 diễn ra trong bao nhiêu ngày đêm?
  b) 75 ngày đêm

  74. Đảng Cộng sản Đông Dương đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam từ tháng, năm nào?
  d) Tháng 2/1951

  75. Cuộc biểu tình khổng lồ của 300.000 đồng bào Sàigòn phản đối đế quốc Mỹ can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương (về sau được gọi là “Ngày toàn quốc chống Mỹ”) diễn ra vào năm nào?
  a) 1950

  76. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ hai của Đảng (2/1951) đã bầu ai làm Tổng Bí thư?
  b) Trường Chinh

  77. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), chiến dịch nào đánh dấu dân ta giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ
  b) Biên giới thu đông 1950

  78. Ngày 1/5/1962 Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất đã tuyên dương bao nhiêu anh hùng?
  a) 7 người

  79. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp diễn ra bao nhiêu đợt?
  c) 3 đợt

  80. Phong trào Đồng Khởi ở miền Nam nổ ra đầu tiên tại địa phương nào?
  a) Mỏ Cày (Bến Tre)81. Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng diễn ra vào lúc nào?
b) Tháng 9/1960

82. Ngày 15/2/1961 đã diễn ra sự kiện quan trọng nào của cách mạng miền Nam?
b) Quân giải phóng miền Nam hình thành

83. Bằng chiến thắng nào quân dân miền Nam đã làm phá sản về cơ bản chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ?

d) Chiến thắng Bình Giã

84. Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường vận tải chiến lược Bắc – Nam dọc theo dãy Trường Sơn bắt đầu được lúc nào?
d) Tháng 5/1959

85. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 của quân dân ta diễn ra trong mấy đợt?
c) 3 đợt

86. “Vì độc lập vì tự do – đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” là những câu thơ chúc Tết c?aChủ tịch Hồ Chí Minh vào năm nào?
d) 1969

87. Cuộc tiến công chiến lược 1972 của quân dân miền Nam đã chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của địch ở những địa bàn nào?
c) Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

88. “Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng oanh liệt của quân dân miền Bắc diễn ra trong khoảng thời gian nào?
b) 12 ngày đêm cuối năm 1972

89. Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam bắt đầu có hiệu lực từ ngày nào? (Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Đảng)
b) 28/1/1973

90. Từ cuối năm 1973 đến đầu năm 1975, ta đã xây dựng mấy quân đoàn chủ lực để chuẩn bị cho kế hoạch giải phóng miền Nam?
d) 4 quân đoàn

91. Tỉnh đầu tiên được giải phóng hoàn toàn ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trong năm 1975 là tỉnh nào?
a) Phước Long

92. Cuộc tiến công chiến lược đã phát triển thành cuộc tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam năm 1975 từ sau thắng lợi của chiến dịch nào?
b) Chiến dịch Tây Nguyên

93. Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam chính thức mở đầu vào ngày nào?
c) 26/4/1975

94. Chủ trương hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước được đề ra tại hội nghị nào của
Đảng?
c) Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 24 (8/1976)

96. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V diễn ra vào tháng, năm nào?
Tháng 3/1982

97. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, trong đó trọng tâm là đổi mới về lĩnh vực nào
b) Kinh tế

98. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996) đề ra mục tiêu “đưa đất nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp” vào năm nào? (Câu Hỏi Ôn Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng ( Có Đáp Án)
c) 2020

99. “Cương lĩnh xây dựng đất nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” được thông qua vào dịp nào?
c) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991)

100. Theo quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996), nền tảng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là gì?
b) Khoa học và công nghệ

101. Đại hội Đảng lần thứ IX (2001) là đại hội có chủ đề gì?
a) Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới

102. Đại hội Đảng lần thứ IX xác định quan điểm phát triển nhanh và bền vững, theo đó tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với vấn đề gì?
d) Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường

103. “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010” xác định nước ta có mấy vùng lớn để định hướng phát triển kinh tế cho từng vùng?
d) 6 vùng
104. Tên nước ta là Đại Việt có từ thế kỷ nào?
b. Thế kỷ thứ XI

105. Ông được phong là nhà “Cải cách lớn” của dân tộc ta nửa cuối thế kỷ XIX, với 58 bản di thảo để lại, khẳng định ông là người đã thiết kế những chủ trương chính sách canh tân có tầm cỡ quốc gia. Ông là ai?
b. Nguyễn Trường Tộ

106. Nhân dân tôn ông là “Bình Tây Đại nguyên soái”, Ông lãnh đạo nhân dân chống thực dân Pháp và mất ngày 20/8/1864 ở Tân Phước sau một trận chiến đấu anh dũng với quân Pháp. Ông là ai?
b. Trương Định

107. Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, địa phương đi đầu đánh thực dân Pháp và đi đầu diệt Mỹ là:
a. Sài gòn

108. Ông là lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp từ năm 1884 đến 1913. Paul Doumer, nguyên Toàn quyền Đông Dương đầu tiên và sau đó trở thành Tổng thống Pháp đã nhận định về ông “Một con người ra người”. Ông là ai?
b. Hoàng Hoa Thám

109. Tổ chức nào đã đưa chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân là phong trào yêu nước
Việt Nam?
b. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

10. Tác giả Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng ta là ai?
b. Nguyễn Ai Quốc

111. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên ở nước ta trong thời gian nào?
b. Khởi nghĩa Nam kỳ (tháng 11/1940)

112. Đảng ta phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân vào ngày tháng năm nào ?
b. 13 tháng 8 năm 1945

113. Đảng phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ ngày nào?
b. 19 tháng 12 năm 1946

114. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập. Ai là chủ tịch đầu tiên của mặt trận?
c. Nguyễn Hữu Thọ

115. Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng thành phố Sài gòn kết thúc vào ngày nào?
d. 30 tháng 4 năm 1975

116. Tên Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa VI quyết định từ ngày nào?
c. 25 tháng 4 năm 1976

117. Đại hội đại biểu lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đường lối đổi mới đất nước ta?
c. Đại hội VI (12/1986)

1:tg thực dân pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần 1 ở VN là khi nào?
Trả lời:1897-1918


2:trong lần khai thác tđ lần 1 tại Vn có giai cấp nào dc hình thành:
Trả lời:giai cấp tư sản và công nhân.
3:trước CTTG 1 ở VN có n~ giai cấp nào?
Trả lời:địa chủ phong kiến,nông dân và tiểu tư sản
4:dưới chế độ thực dân pk,giai cấp nd Vn co yêu cầu bức thiết nhất là?
Trả lời:độc lập dân tộc
5:mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở VN đầu tk 20 là ji?
Trả lời:mâu thuẫn giữa dt Vn với đế quốc xâm lược và bọn tay sai
6:đặc diểm ra đời giai cấp cn VN ntn? (Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Đảng)
Trả lời:-ra đời trước gc tư sản,trong lần khai thác…
-phần lớn xuất thân từ nông dân
-chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc,pk và tư sản
7: những giai cấp bị trị ở VN dưới chế độ thuộc địa của td pháp là? (Câu Hỏi Ôn Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng ( Có Đáp Án)
Trả lời:công nhân,nông dân, tiểu tư sản,tư sản dân tộc,địa chủ vừa và nhỏ.
8:khi nào phong trào cn VN hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?
Trả lời:năm 1930(đcsvn ra đời)
9:NAQ lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời điểm nào?
Trả lời:1920
10:báo Đời Sống CN là của tổ chức nào?
Trả lời:Tổng liên đoàn lao động Pháp
11:Hội liên hiệp thuộc đị được thành lập vào năm nào?
Trả lời:1921
12:NAQ đã đọc sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề tuộc địa khi nào?ở đâu?
Trả lời:7/1920-pháp
13:sự kiện nào đã dc NAQ đánh giá “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”?
Trả lời:vụ mưu sát tên toàn quyền Adectanh của Phạm Hòng Thái
14:phong trào đòi thả tự do cho cụ Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi năm nào?
Trả lời:1925
15:NAQ từ liên xô về quảng châu vào thời gian nào?
Trả lời:11/1924
16:hội VNCM thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa” khi nào?
Trả lời:cuối 1928 đầu 1929
17:tên chính thức của tổ chức này dc đặt tại Đại hội lần thứ nhất ở QC(5/1929) là gì?
Trả lời:hội VN CM thanh niên
18:VN quốc dân đảng dc thành lập vào tg nào?
Trả lời:12/1927
19:ai là người tham gia sáng lập vnqdđ 1927:

XEM KHO ==> TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

a)tôn quang phiệt
b)trần huy liệu
c)phạm tuấn tài
d)nguyễn thái học (*)
20:khởi nghĩa yên bái nổ ra vào tg nào?
Trả lời: 9-2-1930
21:tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên tại VN?
Trả lời:Đông Dương cộng sản Đảng
22:chi bộ cộng sản đảng dầu tiên tại vn dc thành lập năm nào?
Trả lời:cuối tháng 3/1929
23:chi bộ cộng sản đàu tiên có mấy đảng viên?ai làm bí thư? (Câu Hỏi Ôn Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng ( Có Đáp Án)
Trả lời:7 đảng viên-bí thư Trần Văn Cung
24:đông dương cộng sản đảng và an nam cộng sản đảng dc ra đời từ tổ chức tiền nhân nào?
Trả lời:hội VN CM thanh niên
25:Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào đảng csvn khi nào?
Trả lời:24/2/1930
26:tổ chức đông dương cộng sản đảng dc thành lập khi nào?
Trả lời:6/1929
27:tổ chức an nam cộng sản đảng dc thành lập vào tg nào?
Trả lời:8/1929
28:tổ chức Đông Dương cộng sản liên đoàn dc thành lập vào tg nào?
Trả lời:1/1930
29:tg ra bản tuyên đạt nêu rõ việc thành lập ĐDCS liên đoàn?
Trả lởi:9/1929
30:ban thường vụ tw đảng ra quyết định chấp nhận đdcs liên đoàn là một bộ phận của đcsvn vào thời gian nào?
Trả lời:24-2-1930
31:do đâu NAQ đã triệu tập và chủ trì hội nghj thành lập đảng đầu tien vào năm 1930?
Trả lời:do sự chủ động của NAQ
32:đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham jia hội nghj thành lập đảng đàu năm 30?
Trả lời:đông dương csđ và an nam csđ
33:hội nghị thành lập đảng csvn đã thông qua mấy văn kiện?
Trả lời:4 văn kiện
34:hội nghj hợp nhất thành lập đảng CSVN(3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây? (Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Đảng)
a)chánh cương vắn tắt
b)sách lược vắn tắt
c)điều lệ vắn tắt và chương trình vắn tắt
d)cả a,b,c (*)
35:nội dung nào sau đây nằm trong cương lĩnh đầu tiên của đảng?
Trả lời:đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến,làm cho nc nam hoàn toàn độc lập
36:cương lĩnh đầu tiên cua đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của CMVN là ji?
Trả lời:làm tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới xh cộng sản
37:sau hội nghj thành lập đảng,BCH TW lâm thời của đảng dc thành lập do ai đứng đầu?
Trả lời:trần phú
38:vào lúc NAQ gửi đến qtcs bản báo cáo về thành lập ĐCSVN?
Trả lời:ngày 2/3/1930
39:văn kiện nào của đảng đặt nhiệm vụ chống đé quốc lên hàng đầu?(Câu Hỏi Ôn Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng ( Có Đáp Án) 
Trả lời:chánh cương vắn tắt,sách lược vắn tắt,do hội nghj thành lập đảng thông qua.
40:chỉ rõ điểm khác nhau jiua cưng lĩnh chính trị đầu tiên của đảng và luận cương chính trị 10/1930 là?
Trả lời:chủ trương tập hợp ll cách mạng
41:văn kiện nào của đảng nhấn mạnh “vấn đề thổ địa là cái cốt của cm tư sản dân quyền”?
Trả lời:luận cương chính trị 10/1930
42:lần đầu tiên nhân dân vn kỷ niệm ngày quốc tế lao động vào năm nào?
Trả lời:1930
43:cao trào cm vn năm 1930 bắt đầu bị đế quốc pháp đàn áp khốc liệt từ khi nào?
Trả lời:cuối năm 1930
44:tên của llvt được thành lập ở nghệ tĩnh trong cao trào cm 1930 là ji?
Trả lời:tự vệ đỏ
45:chính quyền xô viết ở nghệ tĩnh dc thành lập trong khoảng thời gian nào?
Trả lời:cuối 1930
46:nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cm VN năm 1930?
Trả lời:sự lãnh đạo của đảng cs vn
47:luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo ra đời vào thời gian nào?
Trả lời:10/1930
48:hội nghj lần thứ 10/1930 do ai chủ trì?
Trả lời:trần phú
49:hội nghị ban chấp hành TW đảng 10/1930 đã cử ra mấy ủy viên?
Trả lời:6 ủy viên
51:Đh lần thứ 7 quốc tế cs họp ở mascova vào thời gian nào?
Trả lời:25/7-20/8/1935
52:được sự chỉ đạo của quốc tế cộng sản ban lãnh đạo của đảng dc thành lập năm nào?
Trả lời:1934
53:đc sự chỉ đạo của quốc tế cộng sản ban chỉ đạo của đảng ở nước ngoài do ai đứng đầu?
Trả lời:lê hồng phong
54:đảng đã kịp thời công bố chương trình hành động của đảng cộng sản đông dương vào tg nào?
Trả lời:6/1932
55:quốc tế cộng sản họp đại hội lần 7 ở đâu?khi nào? (Câu Hỏi Ôn Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng ( Có Đáp Án)
Trả lời:7/1935 maxcova
56:hội nghj nào của ban chấp hành TW đảng chủ trương tạm gác các khẩu hiệu “độc lập dân tộc” và “cách mạng ruộng đất”?
Trả lời:hội nghj họp tháng 7/1936
57:mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cm 36-39 là ji?
Trả lời:các quyền dân chủ đơn sơ
58:cho biết đối tượng của cm trong giai đoạn 36-39?
Trả lời:một bộ phận đế quốc xâm lược và tay sai
59:phong trào đông dương đại hội sôi nổi nhất năm nào?
Trả lời?1936
60:trong cao trào dân chủ 36-39 đảng chủ trương tập hợp n~ ll nào?
Trả lời:mọi ll dân tộc và một bộ phận người pháp ở đông dương
61:hội nghj ban chấp hành TW đảng họp tháng 7/1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?
Trả lời:mặt trận nhân dân phản đế đông dương
62:cho biết hình thức tổ chức và đấu tranh trong giai đoạn 36-39?
Trả lời:tất cả các hình thức bao gồm:công khai hợp pháp,nửa công khai nửa hợp pháp,bí mật,bất hợp pháp
63:điều kiện nào tạo ra khả năng đấu tranh công khai hợp pháp cho pt cm đông dương giai đoạn 36-39?
Trả lời:gồm tất cả các đk:
-sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh tg
-chủ trương chuyển hướng chiến lược cm tg của quốc tế cộng sản
-mặt trận nhân dân pháp lên cầm quyền
64:ai là người viết tác phẩm:tự chỉ trích?
Trả lời:n~ văn cừ
65:chiến tranh tg bùng nổ vào tg nào?
Trả lời:1939
66:chủ trương điều chỉnh chiến lược m của đảng dc bắt đầu từ hội nghj tw nào?
Trả lời:hội nghị TW 6
67:hội nghị TW 6 họp tại đâu(11-1939)?
Trả lời:Ba Điềm (Gia Định)
68:quân đội phát xít Nhật vào xâm lược nước ta khi nào?
Trả lời:thangs9/1940
69:cuộc khởi nghĩa bắc sơn nổ ra ngày nào?
Trả lời:27-9-1940
70:Nam Kỳ khởi nghĩa ngày nào?
Trả lời: 23.11.1940
71:hội nghị TW đảng lần 7 tại Đình Bảng(Bắc Ninh) vào tg nào?
Trả lời:11-1940
72:mặt trận VN độc lập đồng minh(Việt Minh)dc thành lập năm nào?
Trả lời:1941
73:cho biết tên gọi của tổ chức quần chúng trong mặt trận Vn?
Trả lời:Cứu Quốc
74:mặt trận Việt Minh tuyên bố về sự ra đời của mình năm nào?
Trả lời:10-1941
75:hội nghị nào của BCH TW đảng nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất?
Trả lời:hội nghị họp tháng 11-1939
76:lần đầu tiên BCH TW đảng chủ trương thành lập chính quyền nhà nc với hình thức cộng hòa dân chủ tại hội nghị nào?
Trả lời:hội nghị tháng 11-1939
77:ai chủ trì hội nghị BCH TW đảng 11-1940? (Câu Hỏi Ôn Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng ( Có Đáp Án)
Trả lời:Trường Chinh
78:hội nghị BCH TW đảng 5/1941 họp ở đâu?do ai chủ trì?
Trả lời:Cao Bằng,N.A.Q
79:BCH TW đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm tại hôi nghị nào?
Trả lời:hội nghị họp tháng 5-1941
80:mặt trận dân tộc,thống nhất phản đế đông dương dc quyết định thành lập tại hội nghị nào của BCH TW đảng?
Trả lời:hội nghị họp tháng 11-1939
81:BCH TW đảng đã chủ trương thành lập nc VN dân chủ cộng hòa tai hội nghị nào?
Trả lời:hội nghị tháng 5-1941
82: BCH TW đảng đã chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ nước ở đông dương vào tg nào?
Trả lời:5-1941
83:hội nghị lần 8 BCHTW đảng (5-1941)cử ai làm tổng bí thư?
Trả lời:trường chinh
84:một đội vũ trang nhỏ dc thành lập ở cao bằng gồm 12 chiến sỹ dc thành lập vào tg nào?
Trả lời:cuối 1941
85:tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị: “sửa soạn khởi nghĩa” vào tg nào?
Trả lời:5-1944
86:Vn tuyên truyền giải phóng quân dc thành lập khi nào?
Trả lời:22-12-1944
87:đội VN tuyên truyền giải phóng quân bước đầu dc thành lập có bao nhiêu chiến sỹ?
Trả lời:34
88:VN giải phóng quân dc thành lập vào tg nào?
Trả lời:5-1945
89:tài liệu nào sau đây dc đánh giá như một văn kiện mang tc cương lĩnh quân sự đầu tiên của đảng?
Trả lời:chỉ thị thành lập đội VN tuyên truyền giải phóng quân.
90:chỉ thị “nhật,pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” phản ánh nội dung của hội nghị nào?
Trả lời:hội nghị Ban thường vụ TW Đảng họp tháng 2-1943
91:hội văn hóa cứu quốc dc thành lập vào tg nào?
Trả lời:năm 1944
92:trong cao trào vận động cứu nc 1939-1945,chiến khu cm dc xd ở vùng Chí Linh-Đông Triều có tên gì?
Trả lời:Trần Hưng Đạo
93:chiến khu HÒA_NINH_THANH còn có tên là gì? (Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Đảng)
Trả lời:Lê Lợi
94:chiến khu cach mang duoc gọi là Đệ tứ chiến khu?
Trả lời: Chiến khu cách mạng Đông Triều.
95:hội nghị quân sự cm Bắc Kỳ chủ trương thành lập chiến khu cm nào ở Nam Kỳ?
Trả lời:Nguyễn Tri Phương
96:khẩu hiệu nào dc nêu ra trong cao trào kháng Nhật cứu nc?
Trả lời:đáng đuổi pxn
97:cao trào kháng Nhật cứu nc đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc kỳ với hình thức nào là chủ yếu?
Trả lời:chiến tranh du kích cục bộ
98:trong cao trào kháng nhật,pt “phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói” đã diễn ra mạnh mẽ ở đâu?
Trả lời:đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ;
99:hình thức hoạt động chủ yếu ở các đô thị trong cao trào kháng nhật cứu nc là gj?
Trả lời:vũ trang tuyên truyền và diệt ác trừ gian.
100:hội nghị quân sự cm Bắc Kỳ họp vào tg nào?
Trả lời:5-1945
101:hội nghị quân sự Bắc kỳ do ai triệu tập?
Trả lời:Ban thường vụ TW đảng
102:tổ chức nào triệu tập hội quốc dân họp tại tân trào?
Trả lời:tổng bộ việt minh
103:hội nghị toàn quốc của ĐCS Đông Dương họp ở Tân trào trong tg nào?
Trả lời:13-15/8/1945
104:ủy ban dân tộc giải phóng do ai là chủ tịch?
Trả lời:Hồ CM
105:Quốc dân đại hội tân trào họp tháng 8-1945 ở huyện nào?
Trả lời:Sơn Dương(Tuyên Quang)
106:Quốc dân đại hội tân trào dã không quyết định tổng khởi nghĩa.
107:hội nghị nào đã quyết định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa dành chính quyền?
Trả lời:hội nghị toàn quốc của đảng
108:nd ta phải tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quan đông minh vào đông dương vì:
a)đó là lúc so sánh ll có lợi nhất đối với cm
b)đó là kẻ thù cũ đã gục ngã nhưng kẻ thù mới chưa kịp đến
c)quân đồng minh có thể dựng ra một chíh quyền trái ý (Câu Hỏi Ôn Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng ( Có Đáp Án)
trí và nguện vọng của nd ta.
d)tất cả các lý do trên (*)
109:tình hình dn ta sau cm t8 dc ví như ha? (Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Đảng)
Trả lời:ngàn cân treo sợi tóc
110:n~ khó khăn thách thức đối với VN sau cm t8-1945?
Trả lời:tất cả các ý
111:n~ thuận lợi căn bản của đn sau cm t8-1945?
Tất cả các ý
112:kẻ thù chính của cm VN ngay sau cm t8-1945?
Trả lời:thực dân pháp xâm lược
113:sau ngày tuyên bố độc lập,chính phủ lâm thời đã xđ các nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết?
Trả lời:diệt giặc đói,giặc dốt,giặc ngoại xâm
114:chỉ thị kc kiến quốc ra đời khi nào?
Trả lời:25/11/1946
115:chỉ thị kháng chiến kiến quốc xác định nhiệm vụ nào là trung tâm,bao trùm nhất?
Trả lời:bao gồm các ý:
-củng cố bảo vệ chính quyền cm
-chống td pháp xâm lược
-cải thiện đời sống nd
116:chỉ thị kháng chiến kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cm việt nam sau cm t8-1945?
Trả lời:dân tộc trên hết,tổ quốc trên hết
117:chủ trương và sách lược của TW đảng trong việc đối phó với các ll đế quốc sau cm t8?
Trả lời:bao gồm tất cả các ý trên
118:n~ thành tựu căn bản của cm vn trong việc xd và củng cố chính quyền sau cm t8-1945?
Trả lời:tất cả n~ ý trên
119:phong trào mà đảng ta đã vân động nd chống nạn mù chữ diễn ra sau cm t8?
Trả lời:bình dân học vụ
120:nd nam bộ đứng lên chống td pháp bảo vệ cq ngày nào?
Trả lời:23/9/1945
121:đảng ta đã phát động phong trào ji để ủng hộ nhân lực cho Nam Bộ kháng chiến chống pháp ngày 23/9/45?
Trả lời:Nam tiến
122:quốc hội đầu tiên của nc vn dân chủ cộng hòa dc bầu khi nào?
Trả lời:6/1/1946
123:kỳ họp quốc hội thứ nhất thành lập chính phủ đầu tiên của nc việt nam dân chủ cộng hòa? (Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Đảng)
Trả lời:2/3/1946
124:Hiến pháp đầu tiên của nc VNDCCH dc thông qua khi nào?
Trả lời:9/11/1946
125:Hà Nội dc xđ là thủ đô của nc VNDCCH khi nào?
Trả lời:năm 1945
126:để gạt mũi nhọn tiến công kẻ thù.đảng ta đã tuyên bố tự giải tán vaaof khi nào?và lấy tên gọi là ji?
Trả lời:11/11/1945 hội nghiên cứu cn mác ở Đông dương
127:n~ sự nhân nhượng của đảng ta với quân Tưởng và tay sai ở miền bắc sau cm t8?
Trả lời:tất cả các ý
128:đảng ta có chủ trương ji để quân tưởng không kiếm cớ sách nhiễu?
Trả lời:tất cả các phương án
129:đảng ta đã lựa chọn giải pháp gì trong mối quan hệ với thực dân pháp sau ngày pháp và tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh?
185:đại hội chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất họp năm nào?
Trả lời:1952
186:đại đoàn quân chủ lực đầu tiên của quân dân vn(đại đoàn 308) được thành lập khi nào?
Trả lời: 28 tháng 8 năm 1949
187:đến cuối 1952,với sự phát triển mạnh mẽ ll vũ trang nd việt nam đã hình thành bao nhiêu đại đoàn chủ lực?
Trả lời:6 đại đoàn bộ binh và một đại đoàn công binh-pháo binh
188:đại đoàn quân tiên phong là đại đoàn nào?
Trả lời:đại đoàn 308
189:ba vùng tự do là hậu phương chủ yếu trong kháng chiến chống pháp của cm vn?
Trả lời:Việt Bắc,Thanh-Nghệ -Tĩnh,liên khu V
190:
191:nhằm đẩy mạnh thực hiện khẩu hiệu “n cày có ruộng” 11-1953 hội nghị ban chấp hành tw đảng lần 5 đã thông qua?
Trả lời:cương lĩnh ruộng đất
192:ý nghĩa của quá trình thực hiện khẩu hiệu “n cày cố ruộng” đối với cuộc kháng chiến chống pháp?
Trả lời:tất cả các ý kiến trên
193:một số hạn chế trong chính sách ruộng đất của đảng ta từ 1953-1954?
Trả lời:tất cả các phương án
194:từ 1950 trở đi,mỹ can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh ở đông dương,theo đó đến năm 1954,viện trợ của mỹ cho pháp đã tăng % trong ngân sách chiến tranh đông dương?
Trả lời:80%
195:(Câu Hỏi Ôn Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng ( Có Đáp Án)
196:dầu năm 1953,nhằm cứu vãn tình thế ngày càng xa lầy và tìm kiếm giải pháp chính trị có “danh dự”,pháp và mỹ đã đưa một viên tướng pháp sang làm tổng chỉ huy quân đội pháp ở đông dương và lập kế hoạch quân sự mang tên?
Trả lời:NAVA
197:điểm mạnh của kế hoạch NaVa của pháp mỹ trên chiến trường Đông dương:
Trả lời:tập trung một đội quân cơ động mạnh nhất và phương tiện chiến tranh nhiều nhất
198:trên cơ sở nắm bắt n~ chuyển biến của tình hình,BCH TW đảng đã đề ra chủ trương quân sự trong đông xuân 53-54?
Trả lời: tất cả các phương án
199:
200:ngày 20-11-1953,giữa lúc quân ta tiến quân lên Tây Bắc,Na Va vội vàng phân tán ll cho quân nhảy dù tập trung một khối chủ lực mạnh ở đâu? (Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lịch Sử Đảng)
Trả lời:điện biên phủ

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo:  https://zalo.me/0932091562

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo