Tiểu luận: Xử lý tình huống người nghiện ma túy ra khỏi danh sách theo dõi

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Xử lý tình huống người nghiện ma túy ra khỏi danh sách theo dõi, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Quản lý nhà nước được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Xử lý tình huống và tiểu luận về loại người nghiện ma túy ra khỏi danh sách theo dõi trên chuyên mục tiểu luận Quản lý nhà nước.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Quản lý nhà nước nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


PHẦN I: MÔ TẢ TÌNH HUỐNG: Xử lý tình huống người nghiện ma túy ra khỏi danh sách theo dõi

Từ năm 2006 đến nay, thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2006 về ban hành quy trình cai nghiện ma tuý tại các trung tâm giáo dục lao động, hỗ trợ cắt cơn tại các cơ sở y tế cho người nghiện ma tuý; quản lý sau cai nghiện ma tuý tại gia đình cộng đồng; các văn bản hướng dẫn của Sở Lao động TBXH, Sở Y Tế thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh trong công tác quản lý đối với những người mắc nghiện ma tuý đã được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện trở về gia đình, địa phương tái hoà nhập cộng đồng, cụ thể:

– Đối với những người đã được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện (chưa được cấp giấy chứng nhận hoàn thành xong cai nghiện ma tuý) sau khi trở về gia đình, địa phương quản lý, buộc phải tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu, với hình thức sinh hoạt: Người mắc nghiện  10 ngày 1 lần phải viết bản kiểm điểm đánh giá quá trình cai nghiện của bản thân; sau đó câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu tổ chức định kỳ họp 10 ngày 1 lần xem xét, thảo luận, bỏ phiếu kín và xác nhận vào bản kiểm điểm về cai nghiện của từng người, lưu vào hồ sơ, sau thời gian 12 tháng, Ban chỉ đạo 03 bản, tiểu khu, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ 03 xã, thị trấn kết luận không tái nghiện nghiện (Có biên bản họp kèm theo) đề nghị UBND xã, thị trấn báo cáo UBND huyện, Ban chỉ đạo 03 Huyện uỷ cho ý kiến bằng văn bản, sau đó UBND xã ra quyết định công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận “ Hoàn thành xong cai nghiện ma tuý” (Theo Hướng dẫn số 623/HDLN/LĐTBXH-YT ngày 04/10/2006 của Liên ngành Lao Sở động TBXH – Y Tế tỉnh Sơn La V/v cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành xong cai nghiện ma tuý).

– Đối với những người đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma tuý, khi trở về địa phương, gia đình tiếp tục chịu sự quản lý, giúp đỡ của Tổ bản, tiểu khu, xã phường nơi cư trú; buộc tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu trong thời gian 12 tháng với hình thức sinh hoạt của câu lạc bộ: Người đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma tuý phải báo cáo kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân 1 tháng 1 lần; định kỳ 1 tháng 01 lần tổ chức họp lãnh đạo bản, tiểu khu, tổ dân phố để nhận xét, đánh giá việc phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện của người được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma tuý, biểu quyết về nội dung kết luận và ghi nhận xét vào cáo của từng người, lưu vào hồ sơ làm cơ sở thực hiện quy trình loại người mắc nghiện ma tuý ra khỏi danh sách quản lý (Thực hiện theo Hướng dẫn số 725/HD-LĐTBXH ngày 13/11/2006 V/v quản lý đối với những người đã được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành việc cai nghiện ma tuý; Hướng dẫn số 803/HD-LĐTBXH ngày 12/12/2007 về quản lý đối với người nghiện ma tuý).

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, công tác cấp giấy chứng nhận hoàn thành sau cai, loại người nghiện ma tuý đã hoàn thành dứt điểm cai nghiện ma tuý ra khỏi danh sách quản lý trên địa bàn huyện gặp khó khăn, tiến độ chậm, không đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra.

PHẦN II: MỤC TIÊU XỬ LÝ Xử lý tình huống người nghiện ma túy ra khỏi danh sách theo dõi

 1. Các học viên sau khi được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện, sau thời gian tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu theo quy định (12 tháng đối với các đối tượng cai nghiện tập trung tại các trung tâm và đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành xong cai nghiện ma tuý; 24 tháng đối với các học viên được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện) phải được phân loại:

– Đối với các đối tượng thực sự từ bỏ được ma tuý (không tái nghiện), phải tiến hành loại ra khỏi danh sách quản lý (không tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu), tránh tiếp xúc với các đối tượng đang trong quá trình theo dõi, quản lý; sớm ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng.

– Kịp thời phát hiện và giải quyết các trường hợp nghi nghiện, tái nghiện.

– Từng bước giảm dần tỷ lệ tái nghiện đối với các đối tượng mắc nghiện ma tuý trên địa bàn huyện xuống dưới 20%.

 1. Kịp thời động viên, khuyến khích, hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng đã hoàn thành quy trình cai nghiện ma tuý sớm ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng, và phát triển kinh tế.

PHẦN III: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ

1. Nguyên nhân:

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng công tác quản lý người sau hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng chưa hiệu quả; chưa phát hiện và giải quyết kịp thời người tái nghiện; Công tác cấp giấy chứng nhận hoàn thành sau cai, loại người nghiện ma tuý đã hoàn thành dứt điểm cai nghiện ma tuý ra khỏi danh sách quản lý còn chậm do:

* Nguyên nhân khách quan:

– Còn một bộ phận những người mắc nghiện ma tuý (đặc biệt đối với những người đồng bào dân tộc thiểu số sống ở các xã vùng 3, bản đặc biệt khó khăn không biết viết, trình độ dân trí còn hạn chế) dẫn đến không thể viết bản kiểm điểm đánh giá quá trình cai nghiện của bản thân hàng tháng hoặc 10 ngày 1 lần.

– Khi tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ 03 các bản, tiểu khu đối với các đối tượng sau hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện, quy định thời gian 10 ngày 1 lần và 1 tháng 1 lần đối với các đối tượng sau cấp giấy chứng nhận hoàn thành sau cai trong thời gian 12 tháng không thể không tránh khỏi gây cho các học viên tư tưởng bị phân biệt, nhàm chán (Học viên viết và đọc bản kiểm giá quá trình cai nghiện của bản thân, bản tiểu khu, Ban chỉ đạo 03 bản, tiểu khu góp ý, cho ý kiến, bỏ phiếu kín đánh giá tái, nghi tái hay không tái) dẫn đến các câu lạc bộ 03 các bản, tiểu khu sau 1 thời gian sinh hoạt các học viên không tham gia.

* Nguyên nhân chủ quan:

– Số đông Ban chỉ đạo 03, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ 03 các xã, thị trấn chưa kịp thời và thiếu kiên quyết trong việc chỉ đạo các thành viên kiểm tra, theo dõi giúp đỡ các câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu được phụ trách; Thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý đối với các câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu sau khi được cấp giấy chứng nhận hoàn thành sau cai.

– Ban chỉ đạo câu lạc bộ 03 các bản, tiểu khu chưa thực sự chủ động trong sinh hoạt; hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, không thu hút được sự tham gia của cả các học viên; thành viên Ban chỉ đạo 03 bản, tiểu khu và nhân dân, dẫn đến các câu lạc bộ 03 các bản, tiểu khu có dấu hiệu chững lại, không tổ chức sinh hoạt theo quy định.

– Kinh phí cấp cho các câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu sinh hoạt thấp (5.000 đồng/1 đối tượngg/1 tháng) không đảm bảo duy trì, tổ chức các hoạt động sinh hoạt phong phú cho các học viên, năm 2008 nguồn kinh phí này không được cấp (bị cắt), cùng với các nguyên nhân khác dẫn đến hầu hết các câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu không tổ chức sinh hoạt theo quy định; tháng 9 năm 2009, khi tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ sinh hoạt cho các câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu thì hầu hết các câu lạc bộ 03 các bản, tiểu khu không nhận, với lý do các câu lạc bộ 03 không còn sinh hoạt.(Tiểu luận: Xử lý tình huống người nghiện ma túy ra khỏi danh sách theo dõi)

2. Hậu quả:

– Khi thực hiện quy trình, xem xét hồ sơ các đối tượng để thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận “hoàn thành xong cai nghiện ma tuý” và quy trình loại các đối tượng ra khỏi danh sách quản lý đều không đảm bảo theo quy định, dẫn đến khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành xong cai nghiện ma tuý; loại người mắc nghiện ma tuý ra khỏi danh sách quản lý (mặc dù đã đảm bảo thời gian theo quy định, thử Test nhanh xác định không tái nghiện).

– Các hoạt động của  các câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu chưa động viên, khích lệ, giúp đỡ các học viên sớm hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, chưa tạo môi trường sinh hoạt văn hoá phòng phú (Mới chỉ dừng tại ở công tác quản lý) dẫn đến các học viên có tư tưởng nhàm chán, bị phân biệt do đó các câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu hoạt động không có hiệu quả.

– Không phân loại được các đối tượng có tư tưởng, ý chí quyết tâm từ bỏ ma tuý, làm lại cuộc đời và đã thực sự từ bỏ được ma tuý (Loại ra khỏi danh sách quản lý, không tham gia sinh hoạt cùng các đối tượng đang trong thời gian theo dõi, quản lý), với các đối tượng còn tư tưởng, chưa quyết tâm, hoặc chưa thực sự từ bỏ được ma tuý do đó còn tình trạng rủ rê, lôi kéo, dẫn đến tăng tỷ lệ tái nghiện.

PHẦN IV: XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT.

 1. Các phương án giải quyết:

1.1. Phương án 1:

* Giữ nguyên hình thức, nội dung sinh hoạt và thời gian sinh hoạt của các câu lạc bộ 03 các bản, tiểu khu (Theo đúng Hướng dẫn số 623/HDLN/LĐTBXH-YT ngày 04/10/2006 của Liên ngành Lao động TBXH – Y Tế tỉnh Sơn La; Hướng dẫn số 725/HD-LĐTBXH ngày 13/11/2006; Hướng dẫn số 803/HD-LĐTBXH ngày 12/12/2007 của Sở Lao động TBXH).

– Đối với những người đã được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện (những người đã được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện sau khi trở về địa phương, gia đình quản lý thì 10 ngày 1 lần phải viết bản kiểm điểm đánh giá quá trình cai nghiện của bản thân; sau đó bản, tiểu khu tổ chức định kỳ họp 10 ngày 1 lần xem xét, thảo luận, bỏ phiếu kín và xác nhận vào bản kiểm điểm về cai nghiện của từng người, lưu vào hồ sơ, trong thời gian 12 tháng, lưu hồ sơ làm căn cứ để thực hiện quy trình đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận Hoàn thành xong cai nghiện ma tuý).

– Đối với người được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma tuý phải báo cáo kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân 1 tháng 1 lần; định kỳ 1 tháng 01 lần tổ chức họp lãnh đạo bản, tiểu khu, tổ dân phố để nhận xét, đánh giá việc phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện của người được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma tuý, biểu quyết về nội dung kết luận và ghi nhận xét vào cáo của từng người, lưu vào hồ sơ, trong thời gian 12 tháng, tiến hành quy trình cấp giấy chứng nhận hoàn thành xong quy trình cai nghiện ma tuý và tiến hành loại ra khỏi danh sach quản lý.

* Đánh giá ưu điểm, nhược điểm của phương án 1.

– Ưu điểm: Quản lý chặt chẽ các đối tượng sau khi được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện; Cai nghiện tập trung tại các trung tâm giáo dục lao động trở về gia đình, địa phương, nếu thực hiện đúng các bước, quy trình sẽ kịp thời phát hiện các đối tượng nghi nghiện, tái nghiện ma tuý.

– Nhược điểm:

+ Gây cho các học viên tư tưởng bị phân biệt, nội dung sinh hoạt không phong phú nhàm chán cả đối với học viên; các thành viên Ban chỉ đạo 03; nhân dân bản, tiểu khu; Một số học viên không biết viết, hoặc nếu biết viết cũng ngại viết, ngại gặp mọi người dẫn đến tư tưởng, tình trạng các học viên không tham gia sinh hoạt, bỏ sinh hoạt, trong khi chưa có một chế tài cụ thể nào bắt buộc các học viên phải tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu.

+ Mất nhiều thời gian cho công tác quản lý đối với các đối tượng sau khi được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện; cai nghiện tập trung trở về gia đình, địa phương, trên thực tế do nội dung, hình thức sinh hoạt nên hiệu quả quản lý không cao.

+ Khi tiến hành quy trình để đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận Hoàn thành xong cai nghiện ma tuý; quy trình loại người nghiện ra khỏi danh sách quản lý gặp rất nhiều khó khăn (Thủ tục, hồ sơ thiếu) dẫn đến không phân loại được các đối tượng khi thực hiện quy trình cai nghiện ma tuý đối với những người mắc nghiện ma tuý.

+ Chưa tạo ra môi trường để các tổ chức đoàn thể, nhân dân động viên, tạo điều, giúp đỡ các học viên sớm ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng, tự tin, quyết tâm từ bỏ ma tuý.(Tiểu luận: Xử lý tình huống người nghiện ma túy ra khỏi danh sách theo dõi)

1.2. Phương án 2:

Thay đổi hình thức, nội dung sinh hoạt và thời gian sinh hoạt của các câu lạc bộ 03 các bản, tiểu khu; quy trình loại người nghiện ra khỏi danh sách quản lý, cụ thể như sau:

– Về hình thức và thời gian tham gia sinh hoat: Chuyển hình thức các cuộc họp thành hình thức gặp mặt những người sau khi được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện; Cai nghiện tập trung tại các trung tâm giáo dục lao động trở về gia đình, cụ thể đối với những người đã được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện (chưa được cấp giấy chứng nhận hoàn thành xong cai nghiện ma tuý), định kỳ 15 ngày tổ chức gặp mặt 1 lần; Đối với các đối tượng đi cai tập trung tại các trung tâm giáo dục lao động về (Đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành xong cai nghiện ma tuý), thì tổ chức gặp mặt 1 tháng 1 lần.

– Về nội dung các buổi gặp mặt, sinh hoạt: Tổ chức với nhiều hình thức đa dạng phong phú, cụ thể

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phố biến các cơ chế, chính sách, văn bản của tỉnh, của huyện trong thực hiện công tác phòng chống ma tuý; phối hợp các tổ chức đoàn thể bản, tiểu khu tuyên truyền, giáo dục hội viên câu lạc bộ chủ động, tự giác phòng ngừa tránh xa ma tuý; vận động, thuyết phục hội viên và gia đình hội viên tích cực tham gia giám sát, nắm bắt tình hình phấn đấu, rèn luyện của hội viên sau hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện kịp thời báo cáo với Ban chỉ đạo 03 bản, tiểu khu, xã, thị trấn khi phát hiện có biểu hiện nghi tái nghiện và ổ nhóm có biểu hiện buôn bán các chất ma tuý.

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN  MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, giúp trang bị kiến thức, định hướng, tư vấn cho các hội viên sau hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện lựa chọn được phương án lao động sản xuất, phù hợp.

+ Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao cho các thành viên câu lạc bộ tham gia nhằm nâng cao sức khoẻ và tinh thần cho các hội viên câu lạc bộ.

+ Tồ chức các hoạt động lao động tập thể các thành viên câu lạc bộ như: Làm mới, sửa chữa các công trình phúc lợi của bản, của xã; giúp đỡ các hộ gia đình neo đơn, chính sách tại địa phương,…các hoạt động lao động, sản xuất góp phần tăng quỹ hoạt động của câu lạc bộ

– Về công tác quản lý: Ban chỉ đạo 03 bản, tiểu khu chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, tạo việc làm cho các các thành viên câu lạc bộ sau hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện trở về gia đình, địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện tại đơn vị mình, chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo 03, Ban chỉ đạo 50 xã, thị trấn trong công tác quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng sau khi trở về địa phương, để đạt được mục tiêu trên, Ban chỉ đạo 03 bản, tiểu khu cần làm tốt.

+ Xây dựng quy chế hoạt động của câu lạc bộ, định rõ ngày sinh hoạt và xây dựng được kế hoạch, nội dung hoạt động cụ thể cho từng tháng của câu lạc bộ.(Tiểu luận: Xử lý tình huống người nghiện ma túy ra khỏi danh sách theo dõi)

+ Giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên của Ban chỉ đạo câu lạc bộ phụ trách giúp đỡ từng hội viên; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể xã hội của bản, tiểu khu trong quản lý, giúp đỡ, tư vấn, hướng nghiệp, tạo việc làm cho các thành viên câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu thuộc đoàn thể quản lý.

+ Lập sổ ghi chép các nội dung hoạt động của câu lạc bộ, theo dõi đánh giá sự tham gia hoạt động của các hội viên trong các buổi sinh hoạt, đánh giá kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật, hương ước, quy ước của địa phương; Hàng quý đánh giá sự tiến bộ trong quá trình thực hiện quy trình cai nghiện ma tuý đối với từng đối tượng báo cáo Ban chỉ đạo 03; Ban chỉ đạo 50 xã, thị trấn làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện quy trình cai nghiện ma tuý của các đối tượng, cũng như nắm bắt kịp thời các đối tượng có biểu hiện nghi tái nghiện để giải quyết kịp thời.

– Về công tác thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận “Hoàn thành xong cai nghiện ma tuý”; “Hoàn thành xong chương trình cai nghiện ma tuý”, loại ra khỏi danh sách quản lý.

+ Đối với các đối tượng sau khi được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện sau 12 tháng viết bản kiểm điểm đánh giá qúa trình cai nghiện của bản thân; Bản, tiểu khu tiến hành họp, rà soát, kết luận về việc quản lý sau cắt cơn nghiện; Căn cứ báo cáo kết quả quản lý, bỏ phiếu từng quý đối với từng đối tượng (Nếu là học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức cần có thêm nhận xét của trường, cơ quan, đơn vị nơi học tập, công tác). Ban chỉ đạo 03 bản, tiểu khu đề nghị Ban chỉ đạo 03, Ban chỉ đạo 50 xã, thị trấn thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận ‘Hoàn thành xong cai nghiện ma tuý’ cho các đối tượng đủ điều kiện.

+ Đối với các đối tượng sau khi được cấp giấy chứng nhận hoàn thành xong cai nghiện ma tuý, tiếp tục chịu sự quản lý của địa phương sau 12 tháng, viết bản kiểm điểm đánh giá qúa trình cai nghiện của bản thân; Bản, tiểu khu tiến hành họp, nhận xét, đánh giá việc phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của người được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma tuý; Căn cứ báo cáo kết quả quản lý, bỏ phiếu từng quý đối với từng đối tượng (Nếu là học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức cần có thêm nhận xét của trường, cơ quan, đơn vị nơi học tập, công tác) là căn cứ để xem xét. Ban chỉ đạo 03 bản, tiểu khu báo cáo Ban chỉ đạo 03, Ban chỉ đạo 50 xã, thị trấn; Căn cứ đề nghị của trưởng bản, tiểu khu chủ tịch UBND xã, thị trấn phối hợp tổ kiểm tra xét nghiệm ma tuý lưu động thực hiện kiểm tra bằng Test thử đối với tất cả những người được các bản, tiểu khu đề nghị xem xét, tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo 03, Ban chỉ đạo 50 huyện. Ban chỉ đạo 03 duyệt sanh sách thông báo bằng văn bản cho Ban chỉ đạo 50 huyện thẩm tra, xác minh và thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã, thị trấn về việc đưa người đã hoàn thành cai nghiện ma tuý ra khỏi danh sách quản lý, đồng thời thông báo cho người đó biết; Căn cứ thông báo của UBND huyện, UBND cấp xã ra Quyết định công nhận kết quả hoàn thành quy trình cai nghiện ma tuý và thông báo cho Ban chỉ đạo 03 bản, tiểu khu biết.

* Đánh giá ưu điểm, nhược điểm của phương án 2.

– Ưu điểm:

+ Tạo cho các học viên sau khi được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện trở về địa phương, yên tâm cai nghiện, từ bỏ ma tuý; không có tư tưởng bị kỳ thị, phân biệt, đối xử.

+ Nội dung sinh hoạt phong phú tạo niềm vui, phấn khởi, không nhàm chán đối với học viên; các thành viên Ban chỉ đạo 03 bản, tiểu khu, từ đó duy trì được sinh hoạt của câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu và hoạt động có hiệu quả hơn trên thực tế, đưa hoạt động của câu lạc bộ vào các hoạt động xã hội tại địa phương.

+ Phát huy vai trò của các đoàn thể xã hội tại bản trong công tác quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các thành viên câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu thuộc tổ chức đoàn thể mình quản lý.

+ Tạo điều kiện để Ban chỉ đạo 03, các đoàn thể xã hội và nhân dân trong bản giúp đỡ, hỗ trợ các thành viên câu lạc bộ trong lao động, sản xuất, giúp trang bị kiến thức, định hướng, tư vấn cho các thành viên sau hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện sớm ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng; lựa chọn được phương án lao động sản xuất, phù hợp.

+ Dễ dàng đánh giá, phân loại các đối tượng sau thời gian thực hiện quy trình quản lý các đối tượng sau hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, kịp thời tách những người đã từ bỏ được ma tuý ra khỏi các đối tượng vẫn đang theo dõi quản lý, giúp họ yên tâm lao động, sản xuất, hoà nhập cộng đồng cũng như kịp thời xử lý đối với các trường hợp nghi nghiện, tái nghiện, dần từng bước  thấp tỷ lệ tái nghiện.(Tiểu luận: Xử lý tình huống người nghiện ma túy ra khỏi danh sách theo dõi)

– Nhược điểm:

+ Chưa được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở Lao động TBXH, Sở Y Tế xem xét cho ý kiến, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện thống nhất trên thực tế.

+ Chưa được triển khai áp dụng thực hiện trên thực tế, do đó thực tế phương án 2 chưa được kiểm chứng.

* Từ thực tiễn qua 3 năm triển khai thực hiện công tác quản lý đối với các đối tượng sau khi được hỗ trợ, cắt cơn cai nghiện trở về gia đình địa phương quản lý theo quy trình cai nghiện mat tuý được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2006; các văn bản hướng dẫn của Sở Lao động TBXH; Sở Y Tế.  Những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai, từ những phân tích đánh giá trên thực tế thực hiện và đã được phân tích, đánh giá tại phần ưu nhược điểm của từng phương án. Tôi xin đề xuất lựa chọn phương án 2 trong thực hiện quy trình quản lý các đối tượng mắc nghiện ma tuý sau khi được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện trở về gia đình, địa phương tái hoà nhập cộng đồng.

XEM THÊM 99+==> LỜI MỞ ĐẦU TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

PHẦN V: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác quản lý các đối tượng sau hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện trở về gia đình, địa phương quản lý nói riêng và công tác phòng chống ma tuý trên địa bàn huyện nói chung trong các năm tiếp theo. Tôi đề xuất tổ chức thực hiện như sau:

 1. Ban chỉ đạo 50 UBND huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các cơ chế chính sách phục vụ công tác phòng chống ma tuý của tỉnh; cụ thể hoá các văn bản để thực hiện nghị quyết của Tỉnh uỷ; HĐND – UBND tỉnh, Huyện uỷ; HDND-UBND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế chính sách đẩy mạnh công tác phòng chống ma tuý trên địa bàn huyện giai đoạn 2008- 2010. Khâu nối và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đánh giá tình hình, kết quả thực hiện đối với các ngành, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma tuý nói chung và công tác quản lý các đối tượng sau hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện nói riêng. Kiểm tra tình hình và kết quả thực hiện đối với các phòng, ban ngành, cơ quan đơn vị trực thuộc từ huyện đến cơ sở. Giải quyết kịp thời và đúng quy trình, quy định những đề nghị, kiến nghị của các xã, thị trấn trong công tác phòng chống ma tuý.(Tiểu luận: Xử lý tình huống người nghiện ma túy ra khỏi danh sách theo dõi)
 2. Công an huyện: Tăng cường phối hợp Bộ đội biên phòng, đội công tác số 4 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an xã Phiêng Pằn kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới Việt – Lào (xã Phiêng Pằn) và các tuyến Sông Mã – Mai Sơn, Yên Châu – Mai Sơn, dọc tuyến QL6A…Tích cực phối kết hợp với phòng PC17 – Công an tỉnh, Cục C17 – Bộ Công an và lực lượng phòng chống ma tuý huyện bạn, tỉnh bạn, trao đổi thông tin về tình hình tội phạm ma tuý để có biện pháp phòng chống. Kiểm tra và xây dựng kế hoạch triệt xoá tất cả các điểm tệ nạn ma tuý, kiểm tra, rà soát các địa bàn đã được làm sạch về ma tuý tham mưu cho UBND huyện tổ chức bàn giao cho cấp uỷ chính quyền bản, tiểu khu quản lý.
 3. Trung tâm y tế dự phòng huyện chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức xét nghiệm đột xuất, kết luận đối với người liên quan đến tệ nạn ma tuý theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 50 UBND huyện; Ban chỉ đạo 03, Ban chỉ đạo 50 các xã, thị trấn; kiểm soát và quản lý chặt chẽ việc lưu thông, sử dụng các tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần.
 4. Phòng Lao động TB& XH hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý người sau hỗ trợ cắt cơn nghiện, cai nghiện quản lý tại gia đình, cộng đồng; nắm chắc số liệu người nghiện ma tuý phải quản lý; tổ chức giáo dục dạy nghề, tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng cho người sau hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong tổ chức cai tái nghiện tập trung đối với các trường hợp tái nghiện theo quyết định của UBND huyện.
 5. Phòng Tài chính – KH xây dựng dự toán, cấp phát, thanh quyết toán, kiểm tra kinh phí phục vụ công tác phòng chống ma tuý hàng năm đối với các xã, thị trấn, trung tâm giáo dục lao động huyện kịp thời; đề xuất và chỉ đạo thực hiện giải pháp khắc phục những tồn tại trong việc cấp phát, thanh quyết toán kinh phí.
 6. Phòng Văn hoá TT-TT chủ trì phối hợp với các cấp, các ban ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện thông tin tuyên truyền về tác hại của ma tuý, các biện pháp phòng chống ma tuý trên địa bàn toàn huyện; thực hiện lồng ghép thông tin tuyên truyền giáo dục phòng chống ma tuý với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.
 7. Phòng Giáo dục huyện tập trung tuyên truyền phòng chống ma tuý trong nhà trường, cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên để nâng cao hiểu biết về tác hại của ma tuý và ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ trong công tác đấu tranh phòng chống ma tuý; đưa việc tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma tuý, HIV/AIDS vào nội dung các buổi sinh hoạt lớp ở các cấp học; tăng cường công tác quản lý đối với cán bộ, giáo viên và học sinh lầm lỡ mắc nghiện ma túy đã được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện; triển khai thực hiện các biện pháp để giữ vững và xây dựng các trường học, đơn vị thuộc ngành đạt tiêu chuẩn không có ma tuý trong năm 2010.
 8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, uỷ ban nhân dân xã, thị trấn đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển cây, con giống, bảo quản, bao tiêu sản phẩm; từng bước xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở vùng cao, vùng sâu; Quan tâm những địa bàn trọng điểm về ma tuý, vùng có khả năng tái trồng cây thuốc phiện; tăng cường công tác kiểm tra nắm bắt tình hình, phát hiện và kiên quyết triệt phá những diện tích tái trồng cây thuốc phiện.
 9. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan củng cố, kiện toàn và tăng cường năng lực cho các lực lượng phòng chống ma tuý; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ xã, thị trấn, bản, tiểu khu làm công tác phòng chống ma tuý; chuẩn hoá về tổ chức bộ máy cán bộ ở trung tâm giáo dục lao động; tham mưu với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện đưa công tác phòng, chống ma tuý thành tiêu chí trong xét thi đua khen thưởng hàng năm của các cấp, các ngành, đơn vị, đoàn thể trong toàn huyện.(Tiểu luận: Xử lý tình huống người nghiện ma túy ra khỏi danh sách theo dõi)
 10. Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma tuý; Nghiên cứu vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, của huyện và của các ngành phục vụ công tác phòng chống ma tuý.
 11. Trung tâm giáo dục lao động huyện tổ chức hỗ trợ cắt cơn, chữa trị cai nghiện, cai tái nghiện cho toàn bộ các đối tượng đã được kết luận mắc nghiện, tái nghiện theo yêu cầu của UBND huyện; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn phục vụ công tác phòng chống ma tuý và tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, hướng nghiệp dạy nghề cho các học viên trong thời gian chữa trị tại trung tâm.
 12. Các xã, thị trấn: Chủ trì chỉ đạo rà soát, bàn giao và quản lý địa bàn, không để phát sinh hoặc tái phát điểm tệ nạn ma tuý; Tổ chức ký và thực hiện cam kết giữ vững, xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý; cam kết giữa gia đình với chính quyền bản, tiểu khu để xây dựng gia đình không có ma tuý;

– Nghiêm túc thực hiện theo quy chế làm việc của các Ban Chỉ đạo và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ 03 xã; Phân công thành viên Ban chỉ đạo 03, Ban chỉ đạo 50 xã, thị trấn phụ trách các câu lạc bộ 03 các bản, tiểu khu; thường xuyên, định kỳ kiểm tra việc sinh hoạt của Ban Chỉ đạo 03 bản, tiểu khu đảm bảo hoạt động theo đúng quy chế theo quy định.

– Phối hợp các tổ chức đoàn thể của xã, huyện; lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ cho các câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng; giúp đỡ, tạo việc làm,..cho các học viên các câu lạc 03 các bản, tiểu khu sớm ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng.

– Lập hồ sơ các đối tượng đã kết luận tái nghiện, kết luận mắc nghiện trình Hội đồng tư vấn, UBND huyện, khi có quyết định của UBND huyện, các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức cưỡng chế đưa đi cai.

– Rà soát, bàn giao và quản lý địa bàn, không để phát sinh hoặc tái phát điểm tệ nạn ma tuý; chủ trì và phối hợp các phòng ban của huyện tổ chức kiểm tra, xét và cấp giấy chứng nhận hoàn thành xong quy trình cai nghiện ma tuý để đưa ra khỏi danh sách quản lý.

 1. Các bản, tiểu khu.

– Duy trì sinh hoạt của câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu theo đúng quy chế quy định; tổ chức các hoạt động sinh hoạt của câu lạc bộ phong phú, đa dạng đáp ứng được nội dung, yêu cầu; phát huy vai trò của các đoàn thể bản trong công tác quản lý, giúp đỡ, hỗ trợ các học viên thuộc đoàn thể quản lý có việc làm phù hợp, sớm ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng.

– Duy trì thường xuyên việc tố giác tội phạm ma tuý; chỉ đạo và vận hành đồng bộ hoạt động của Tổ an ninh nhân dân thực hiện nhiệm vụ tự quản tại bản, tiểu khu theo Thông báo số 965-TB/TU ngày 19.5.2008 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ.

– Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời với Ban chỉ đạo 03, Ban chỉ đạo 50 các xã, thị trấn để giải quyết các đối tượng nghi nghiện, nghi tái nghiện.

PHẦN VI: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 03-KL/TU ngày 07.01.2006 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, công tác phòng chống ma tuý trên địa bàn toàn huyện đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng toàn diện, đáp ứng được tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng chống ma tuý: Huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc; không phát phát sinh người nghiện mới, toàn bộ những người được kết luận mắc nghiện ma tuý đều được cai cắt cơn, cai nghiện; các điểm tệ nạn ma tuý được nhân dân tố giác, các lực lượng chức năng tích cực đấu tranh triệt xoá tất cả các điểm tệ nạn ma tuý; …những kết quả đó góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn trong công tác phòng chống ma tuý nói chung và công tác quản lý đối với các đối tượng mắc nghiện sau khi được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện trở về địa phương nói riêng, Tôi kiến nghị: (Tiểu luận: Xử lý tình huống người nghiện ma túy ra khỏi danh sách theo dõi)

 1. Sở Lao động TBXH, Sở Y Tế xem xét, nghiên cứu phương án 2 như đã đề xuất ở trên, tham mưu cho Tỉnh uỷ; UBND tỉnh xem xét lại hình thức tổ chức, nội dung sinh hoạt, công tác quản lý của các câu lạc bộ 03 bản, tiểu khu để điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay; xem xét, sửa đổi một số quy định trong thực hiện quy trình cai nghiện ma tuý (quy trình cấp giấy chứng nhận cai nghiện xong ma tuý, quy trình cấp giấy chứng nhận hoàn thành quy trình cai nghiện ma tuý, loại ra khỏi danh sách quản lý) cho phù hợp, thuận lợi cho cơ sở trong quá trình thực hiện, đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra.
 2. Ban chỉ đạo 03, Ban chỉ đạo 50 UBND tỉnh nghiên cứu tham mưu cho Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh, UBND tỉnh:

– Có cơ chế, chính sách tạo điều để các trường hợp đã hoàn thành quy trình cai nghiện được hỗ trợ kinh phí, tạo việc làm.

– Có cơ chế động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn tiếp nhận những người đã hoàn thành quy trình cai nghiện được vào làm việc.

– Quan tâm đầu tư mở rộng quy mô Trung tâm giáo dục lao động của huyện (Khu lao động cho đối tượng đã xong quy trình, giai đoạn cắt cơn phục hồi sức khoẻ); Tạo điều kiện để trung tâm làm tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề.

– Khen thưởng động viên kịp thời những đơn vị, lực lượng, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống ma tuý.

Trên đây là tình huống và hướng giải quyết trong quá trình loại những người mắc nghiện ma tuý đã hoàn thành quy trình cai nghiện ra khỏi danh sách quản lý, kính mong bạn đọc đóng góp ý kiến để có một hướng giải quyết tối ưu nhất trong công tác quản lý đối với các đối tượng mắc nghiện ma tuý sau khi được hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện trở về gia đình, địa phương quản lý.


Trên đây là tiểu luận môn Quản lý nhà nước đề tài: Xử lý tình huống người nghiện ma túy ra khỏi danh sách theo dõi, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học chuyên viên: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo