Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Quản lý nhà nước được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Xây dựng dự án và tiểu luận về hệ thống quản lý thư viện trên chuyên mục tiểu luận Quản lý nhà nước.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Quản lý nhà nước nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


II-   Phân tích hiện trạng hệ thống cũ:

1. Hoạt động: (Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện)

Hệ thống cũ thực hiện các chức năng cơ bản sau : quản lý tư liệu, quản lý độc giả, quản lý phục vụ và báo cáo thống kê. Hầu hết các chức năng được thực hiện chủ yếu bằng thủ công, tính tin học hóa chưa cao:

1.1  Quản lí tư liệu:

Phòng bổ sung chịu trách nhiệm chính cho việc bổ sung các nguồn tư liệu mới. Trung bình mỗi quý thư viện nhập về khoảng 50 đầu sách in với 2000 cuốn. Hàng tháng , thư viện có bổ sung các  tạp chí chuyên ngành định kì và nhiều dạng ấn phẩm khác. Danh mục các sách được bổ sung dựa vào nhu cầu về sách của độc giả và dựa trên các thông tin về sách mới.

Sách mới được các nhân viên thư viện phân chia số đầu sách và số lượng sách cho các kho. Sau đó thực hiện các công việc phân loại, làm nhãn, phích cho tư liệu

Hàng năm thư viện có các đợt thanh lý tư liệu tư liệu cú nát hoặc ít được sử dụng.

 • 2 Quản lý độc giả: (Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện)

Mỗi năm thư viện có thêm hơn 3000 độc giả mới là các sinh viên , cán bộ nghiên cứu giảng dạy của các trường cơ sở. Thư viện có chức năng tiếp nhận các yêu cầu làm thẻ của độc giả từ đó làm và phân phát các thẻ độc giả mới đến các độc giả theo từng bộ phận.

Ngoài ra, thư viện còn phải thường xuyên cập nhật các thông tin về độc giả cũng như loại bỏ các thông tin về các độc giả có thẻ hết hạn sử dụng

 • Quản lý phục vụ :

Đây là chức năng chính của thư viện, quản lý các hoạt động mượn và trả sách của thư viện của độc giả. Hàng tuần, hệ thống thư viện có khoảng 500 độc giả tham gia việc mượn và trả tư liệu.Hiện tại , thư viện có hai loại phòng: phòng đọc và một phòng mượn. Phòng đọc bao gồm nhiều tạp chí, tài liệu được tham khảo thường xuyên.Chức năng của phòng đọc cho phép độc giả mượn tư liệu tại chỗ nhưng không cho phép độc giả mượn sách về. Độc giả có thể mượn sách tại phòng mượn. Thủ thư sẽ xử lý phiếu mượn sách để phục vụ yêu cầu của độc giả. Khi muốn trả sách, độc giả làm phiếu trả đưa cho nhân viên thư viện để cập nhật các thông tin về mượn sách của độc giả.(Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện)

 • Thống kê hiệu quả thư viện:

Trong hoạt động của thư viện, việc thống kê hoạt đông có vai trò rất quan trong. Nó cho biết tình trạng hoạt động của thư viện, từ đó giúp đỡ thư viện hoạt động đúng phương hướng. Chức năng thống kê bao gồm thống kê về tư liệu, thống kê về quá trình mượn trả của độc giả. Các chức năng này được nhân viên thư viện tổng hợp một cách từ các phiếu mượn và  trả của độc giả

2. Cơ cấu tổ chức:

Đứng đầu thư viện là giám đốc thư viện có tất cả quyền hành, chịu trách nhiệm trong việc xét duyệt các yêu cầu mua, thanh lý các tư liệu và quyết định cơ cấu hoạt động của hệ thống.

Thủ thư có vai trò phục vụ việc tham gia sử dụng thư viện của độc giả như nhận yêu cầu độc giả, phát sách cho độc giả mượn

Bộ phận quản lý kho thực hiện chức năng quản lý các tư liệu như phân loại các tư liệu mới , thanh lý các tư liệu trong quyết định của giám đốc.

Bộ phận quản lý độc giả có chức năng chính là thống kê quá trình mượn và trả sách của độc giả

III. Mô tả dự án về Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện

1.     Mục tiêu tổng quát

Theo chủ chương của Đảng và nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước công nghệ thông tin cần được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Do vậy ta cần đưa hệ thống quản lý thư viện trở thành một hệ thống có sử dụng triệt để các ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là trong những công việc cần nhiều sức người như việc quản lý hay thống kê.

Dự án còn có mục tiêu xây dựng một hệ thống phục vụ tiện lợi và hiệu quả nhất cho quá trình tìm kiếm và sử dụng tài liệu của các độc giả

2.     Mục tiêu cụ thể

 1. Mục tiêu trước mắt

Hệ thống cần đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ của thư viện:

 • Quản lý độc giả:
 • Quản lý tư liệu:
 • Quản lý phục vụ
 • Báo cáo thống kê

Quản lý tư liệu : Yêu cầu không chỉ quản lý các tư liệu cùng các nguồn tư liệu sẵn có của thư viện, còn cần phải có sự liên hệ cùng các thư viện liên kết. Các quá trình làm và dán các nhãn phích cho các tư liệu mới cần được tiến hành tự động . Dựa trên danh mục các thống kê về sử dụng của tư liệu, hệ phải tự đưa ra được các  báo cáo về các danh mục sách cần thanh lý, đưa ra các giả pháp xử lý tư liệu hợp lý. Yêu cầu hệ thống cung cấp các giao diện thân thiện dễ dùng cho việc cập nhật tạo mới và hủy bỏ các thông tin về tư liệu(Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện)

Quản lý độc giả : cần phải chuẩn hóa các thông tin về độc giả. Hồ sơ độc giả phải được lưu trữ một cách tập trung nhưng cần được xử lý một cách phân tán. Hệ thống cần phải có các giao diện  dễ sử dụng. Hệ thống cũng cần hoạt động tương thích với các thiết bị phần cứng như các máy đọc thẻ.

Quản lý phục vụ: Chủ yếu của chức năng này là quản lý quá trình mượn và trả tư liệu của độc giả. Yêu cầu phải xử lý thông tin tự động các quá trình như kiểm tra tính hợp lệ của thẻ độc giả, khả năng sử dụng thẻ của độc giả (có thể mượn được bao nhiêu tư liệu ). Hệ thống cần cung cấp chức năng cho phép độc giả tìm kiếm trên máy tính các tư liệu  một cách nhanh chóng. Độc giả có thể sử dụng mạng máy tính nội bộ của thư viện để đưa ra các yêu cầu mượn sách tới thủ thư mà không cần phải viết phiếu khai nhận. Thủ thư cũng không cần phải xử lý thủ công các yêu cầu của độc giả, tất cả các nhiệm vụ này phải được hệ thống đảm nhiệm. Ngoài ra hệ thống cần đảm bảo chức năng sử dụng thư viện liên kết trong việc tra cứu tư liệu. Nhờ đó, hệ thống có thể giúp đỡ độc giả mượn được các tài liệu không có trong kho của thư viện. Các thao tác xử lý để hệ thống có thể thưc hiện được chức năng liên kết với các thư viện khác cần được đảm bảo. Việc xử lý phạt đối với độc giả trong quá trình sử dụng tư liệu cần phải được xử lý tự động  

Báo cáo thống kê: nhiệm vụ rất quan trọng của hệ thống. Yêu cầu hệ thống phải tự động thống kê các thông tin về tư liệu các quá trình mượn trả tư liệu của độc giả. Hệ thống phải có chức năng đưa ra các báo cáo thống kê định kì về các tài liệu được sử dụng thường xuyên, các tài liệu ít nguời tham khảo. Qua đó giúp cho người quản lý trong việc duy trì và bổ sung nguồn tư liệu mới cho thư viện. Ngoài ra, hệ thống cần phải thường xuyên đưa ra danh sách các độc giả vi phạm nội quy của thư viện ( mượn sách quá hạn ) để thư viện có chính sách xử lý phù hợp

 1. Mục tiêu lâu dài
 • Xây dựng hệ thống quản lý thư viện tiên tiến hiện đại có thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu cần có.
 • Sử dụng Internet để cho phép hệ thống có thể trao đổi thông tin giữa các thành phần con trong hệ thống cũng như trao đổi thông tin với các hệ thống thư viện khác trong nước và trên thế giới.
 • Xây dựng trang web cho phép bạn đọc tra cứu tư liệu trực tuyến.
 • Đào tạo đội ngũ nhân viên có khả năng tốt về công nghệ thông tin, có hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ để có thể vận hành hệ thống.

3.     Giải pháp thực hiện: (Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện)

 1. Phần cứng

Để cho hệ thống có thể vận hành được thì phần cứng phải có cấu hình đủ mạnh để chạy ứng dụng cũng như đáp ứng các đòi hỏi về tốc độ, thời gian, đồ hoạ.

Tận dụng các thành phần có thể dùng lại được của hệ thống cũ.

Trang bị thêm những thiết bị mới cần thiết cho hệ thống mới

 1. Nâng cấp hệ thống máy tính của thư viện. Xây dựng phòng tra cứu được trang bị nhiều máy tính được nối mạng
  1. Thiết lập mạng LAN cho phép các thành phần trong hệ thống trao đổi thông tin với nhau. Trang bị cho hệ thống các thiết bị cần thiết để duy trì sự hoạt động ổn định của mạng như các thiết bị hub, switch, route, .v.v.
  2. Trang bị máy chủ với cấu hình đủ để đáp ứng những yêu cầu cho hệ thống.
  3. Trang bị thêm những PC cho những đơn vị còn thiếu hoặc có nhu cầu cần trang bị thêm.
  4. Nâng cấp những PC cũ để có thể đáp ứng cho hệ thống mới như các yêu cầu truy xuất dữ liệu.
 1. Đầu tư hệ thống các thiết bị quản lý thẻ độc giả như các máy quét thẻ(Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện)

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

 1. Phần mềm

Hệ thống vận hành cần phải có hệ điều hành cũng như các môi trường phát triển ứng dụng.

Mua và cài đặt những phần mềm cần thiết để hệ thống có thể vận hành được:

+ Hệ điều hành UNIX cho máy chủ

+ Hệ điều hành WINDOWS XP cho các máy trạm

+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2000

+ Nền .NET framework 2.0(Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện)

 1. Kết nối internet

Để cho các thành phần trong hệ thống có thể trao đổi thông tin với nhau và để cho hệ thống có thể giao tiếp với các hệ thống thì hệ thống cần phải được kết nối internet

Khi kết nối internet cần chú ý đến các yếu tố về băng thông cũng như độ ổn định cần thiết cho hệ thống

Cụ thể:

      + Xây dựng và duy trì phòng truy cập internet

      + Thiết kế website cho hệ thống

 1. Đào tạo

Cần đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cũng như có hiểu biết về công nghệ thông tin cần thiết để vận hành hệ thống.

Cụ thể:

+ Hướng dẫn đào tạo cho cán bộ và nhân viên hiểu rõ cách thức hoạt động của hệ thống.

+ Hàng năm tổ chức các lớp học bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cơ bản về máy tính, đào tạo về tin học cho cán bộ và nhân viên.

IV- Các giai đoạn triển khai xây dựng hệ thống:

1.     Các giai đoạn triển khai (Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện)

 • Đầu tư cơ sở hạ tầng:

Cơ sở hạ tầng CNTT đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống CNTT. Hạ tầng cơ sở  CNTT sử dụng cho hệ thống quản lý thư viện là một hệ thống phức tạp , là tổ hợp của máy khách/máy chủ, môi trường truyền thông, thiết bị mạng, các trang thiết bị phục vụ cho quản lý độc giả như thiết bị đọc thẻ.Ngoài ra, cơ sở hạ tầng ở đây còn bao gồm các phần mềm điều khiển tạo thành cơ sở cho việc sử dụng, trao đổi thông tin trong toàn hệ thống.

Ngày nay, CNTT có nhiều bước tiến vượt trội về cả phần cứng và phần mềm, cộng với yêu cầu đổi mới công tác quản lý hiện nay, việc nâng cấp mở rộng và hoàn thiện hệ thống thông tin cho thư viện trong những năm sau này là hết sức cần thiết.

 • Xây dựng và triến khai các dữ liệu quan trọng

Cơ sở dữ liệu là hạt nhân của hệ thống, là nền tảng để các phần mềm khai thác và cập nhật thông tin. Vì vậy cần thiết kế và xây dựng CSDL một cách khoa học đảm bảo tính an toàn và bảo mật và phải được cập nhật thường xuyên để phản ánh đúng tình trạng hoạt động của hệ thống

Trong giai đoạn đầu để tiết kiệm kinh phí, hệ quản trị CSDL sử dụng sẽ là SQL Server với công cụ phát triển chủ yếu là Visual Basic

 • Đầu tư kết nối Internet trao đổi thông tin

Với nhu cầu của thư viện , muốn liên kết và hợp tác với nhiều thư viện trên thế giới cũng như nhu cầu cập nhật các thông tin về các tư liệu hay tư liệu mới từ các nhà xuất bản nổi tiếng, việc phát triển một hệ thống kết nối Internet và truyền thông trong hệ thống là một điều không thể thiếu. Đối với hệ thống truyền thông và kết nối Internet này yêu cầu hệ thống thư viện xây dựng một website tiện dụng thực hiện các chức năng liên kết và truyền thông tin đến các hệ thống liên quan khác.

2.  Các bước triển khai hàng năm:

Trong thời gian tới, dựa trên các yêu cầu nhiệm vụ ủa công tác chuyên môn, quản lý xây dựng cơ sỏ hạn tầng CNTT cả về phần cứng và phần mềm. Hàng năm đều phải có các đợt kiểm tra để nâng cấp hệ thống để phù hợp với các yêu cầu mới trong giai đoạn mới.

V- DỰ TRÙ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN THƯ VIỆN

Dự kiến hệ thống sẽ được phát triển trong vòng 9 tháng từ tháng 6/2006 đến tháng 3/2007.

 1. Phân tích kế hoạch triển khai:
Các hạng mục triển khai Thời điểm dự kiến bắt đầu Thời điểm dự kiến kết thúc
Xây dựng phần mềm quản lý thư viện 6/2006 12/2006
Xây dựng CSDL cho thư viện 9/2006 3/2007
Xây dựng cơ sở hạ tầng 1/2007 2/2007
Cài đặt, thử nghiệm và bàn giao hệ thống 1/2007 3/2007

(Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện)

 1. Tiến độ chi tiết:

Xây dựng phần mềm quản lý thư viện:

Tên công việc Thời hạn (ngày) Bắt đầu Kết thúc
1. Nghiên cứu tổ chức 10 1/6/2006 10/6/2006
2. Lập kế hoạch dự án 5 11/6/2006 15/6/2006
3. Phân tích 30 15/6/2006 15/7/2006
     3.1 Xác định yêu cầu 10 15/6/2006 25/6/2006
     3.2 Lập mô hình tiến trình 10 26/6/2006 5/7/2006
     3.3 Lập mô hình logic tiến trình 10 6/7/2006 15/7/2006
     3.4 Lập mô hình dữ liệu quan niệm 10 26/6/2006 5/7/2006
4. Thiết kế logic 30 6/7/2006 5/8/2006
     4.1 Thiết kế dữ liệu logic 10 6/7/2006 15/7/2006
     4.2 Thiết kế giao diện 25 10/7/2006 5/8/2006
5. Thiết kế vật lý 30 1/8/2006 30/8/2006
     5.1 Thiết kế file và CSDL 20 1/8/2006 20/8/2006
     5.2 Thiết kế hệ thống phân tán 20 11/8/2006 30/8/2006
6. Triển khai 90 1/9/2006 30/12/2006

(Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện)

 1. Xây dựng cơ sở hạ tầng:
Tên công việc Thời hạn (ngày) Bắt đầu Kết thúc
Xây dựng, trang bị máy tính cho phòng tra cứu 20 1/1/2007 20/1/2007
Mua trang thiết bị mạng, thiết lập mạng LAN và nối Internet 20 20/1/2007 10/2/2007

XEM THÊM 999+==> DANH SÁCH TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

 1. Dự trù kinh phí thực hiện dự án:

Bảng dự trù kinh phí dưới đây sẽ cho biết chi tiết kinh phí dự kiến để phát triển hệ thống

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 180 triệu đồng

Các hạng mục được triển khai Dự trù kinh phí (triệu VND)
Xây dựng phòng tra cứu bao gồm 10 máy tính có nối mạng 100
Mua máy chủ có cấu hình vừa phải để xử lý các hoạt động của hệ thống 50
Đầu tư cho các thiết bị đọc thẻ từ (Bao gồm 5 máy quét thẻ) 20
Các thiết bị mạng (hub, switch), hệ thống dây dẫn và cước phí hoà mạng Internet 10

Xây dựng phần mềm quản lý thư viện: 490 triệu đồng(Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện)

Tên công việc Dự trù kinh phí (triệu VND)
1. Nghiên cứu tổ chức 20
2. Lập kế hoạch dự án 20
3. Phân tích: 100
       3.1 Xác định yêu cầu 20
       3.2 Lập mô hình tiến trình 20
       3.3 Lập mô hình logic tiến trình 30
       3.4 Lập mô hình dữ liệu quan niệm 30
4. Thiết kế logic 50
       4.1 Thiết kế dữ liệu logic 30
       4.2 Thiết kế giao diện 20
5. Thiết kế vật lý 100
       5.1 Thiết kế file và CSDL 60
       5.2 Thiết kế hệ thống phân tán 40
6. Triển khai 200

Xây dựng CSDL cho thư viện: 50 triệu đồng

Các hạng mục được triển khai Dự trù kinh phí (triệu VND)
Nạp toàn bộ CSDL thư viện vào máy tính 50

Cài đặt, thử nghiệm và hướng dẫn sử dụng: 20 triệu

Tổng kính phí dự kiến: 740 triệu đồng(Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện)

VI- Hiệu quả và ưu điểm của hệ thống

Hiện nay trên thế giới đã có nhiều nơi áp dụng mô hình thư viện điện tử, mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, khoa học. Do đó chúng ta có thể tự tin rằng việc áp dụng tin học sẽ có thể tạo ra những thay đổi về cơ bản trong mọi hoạt động của thư viện, từ việc quản lý, thu thập, mượn trả tài liệu. Tạo ra các sản phẩm thông tin có giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người đọc, nhất là trong giai đoạn bùng nổ thông tin hiện nay.

 1. Hoạt động chuyên môn và quản lý:

–  Giúp độc giả tiện lợi và tự tin hơn trong việc tìm kiếm, tra cứu với nhiều chức năng bổ sung. Độc giả cũng có thể tra cứu ở nhà thông qua website và đặt mượn trực tuyến.

–  Đảm bảo việc tìm kiếm là chính xác và đầy đủ, độc giả không sợ bị tìm sót một tài liệu nào đó.

–  Việc mượn trả tài liệu trở nên dễ dàng hơn, bỏ bớt được các khâu viết phiếu, tra cứu thủ công chậm chạp như trước kia.

–    Giúp tiết kiệm được nhiều thời gian hơn cho cả độc giả và người quản lý trong các hoạt động mang tính thủ tục.

–   Nâng cao trình độ tin học của cán bộ quản lý cũng như độc giả, giúp độc giả làm quen với qui trình mượn tài liệu từ các thư viện trên thế giới.

–    Độc giả có thể mượn được nhiều tài liệu với nội dung phong phú hơn, do có thư viện liên kết.

–     Giúp độc giả xây dựng thói quen chủ động khi tìm kiếm tư liệu. (Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện)

–   Giúp người đọc chủ động hơn thông qua hệ thống tự đánh giá, bầu chọn của độc giả. Người đọc có thể trực tiếp tham gia vào việc đánh giá nội dung của tài liệu.

–   Giúp việc quản lý quá trình mượn trả sách trở nên dễ dàng hơn, người quản lý chỉ cần sử dụng một máy tính có kết nối vào cơ sở dữ liệu là có thể lấy ra các thông tin cần thiết. Ngoài ra cũng có thể thực hiện các hoạt động điều tra về nhu cầu, ý kiến độc giả một cách tiện lợi hơn. Từ đó nắm bắt được xu hướng chung của độc giả, nâng cao hiệu quả của thư viện.

–   Từ các tiện lợi trên, độc giả (chủ yếu là sinh viên và cán bộ giáo viên) sẽ xây dựng được thói quen sử dụng thư viện, cảm thấy thích thú với sử dụng thư viện, do đó nâng cao được trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu nói chung.

 1. Mặt kĩ thuật – khoa học

–   Việc liên kết giữa các thư viện có thể tiến tới xây dựng một hệ thống thư viện lớn nối mạng với nhau, thậm chí có thể trên toàn quốc hoặc liên kết đến các thư viện bạn ở nước ngoài.

–   Tạo ra những điều kiện cơ sở để có thể tiếp tục phát triển về sau, vì xu hướng tất yếu của các loại hình thư viện là phải tin học hóa.

–   Trình độ tin học cán bộ quản lí thư viện được nâng cao, từ đó hoạt động hiệu quả hơn.

–   Giúp cho việc nghiên cứu trở nên thuận tiện hơn với việc tìm kiếm tư liệu một cách dễ dàng.

–   Trở thành mô hình để các thư viện khác trong nước noi theo, tiến tới tin học hóa toàn bộ các thư viện trong cả nước nói chung.

–   Góp phần vào quá trình tin học hóa, hiện đại hóa của cả nước trong các hoạt động nói chung.

 1. Mặt kinh tế – xã hội

–   Có website riêng cho thư viện.

–   Có cơ sở dữ liệu riêng.

–   Nâng cấp cơ sở hạ tầng của toàn thư viện.

Từ đó:

–   Làm tăng hiệu quả của thư viện trong việc cung cấp tài liệu cho độc giả.

–   Tăng năng suất và hiệu quả làm việc của cán bộ. (Tiểu luận: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện)

–   Giảm bớt gánh nặng về sổ sách.

–   Tiết kiệm thời gian và tiền bạc của cả hai bên: độc giả và thư viện.

–  Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của sinh viên, cán bộ nghiên cứu cũng như người dân nói chung.

–   Làm cho việc sử dụng thư viện trở nên phổ biến hơn.

–   Góp phần xây dựng thư viện trở thành một điển hình trong cả nước.


Trên đây là tiểu luận môn Quản lý nhà nước đề tài: Xây dựng dự án hệ thống quản lý thư viện, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học chuyên viên: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/ Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo