Tiểu luận – Xã hội học, phân tầng xã hội

Rate this post

Tiểu luận – Xã hội học, phân tầng xã hội là đề tài tiểu luận môn Xã hội học được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, còn nhiều bài tiểu luận liên quan Tiểu luận – Xã hội học, phân tầng xã hội, các bạn sinh viên có thể tìm kiếm trên chuyên mục Xã hội học.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Xã hội học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


I. Tính di động xã hội.

1.Khái niệm phân tầng xã hội.

1.1 Bất bình đẳng xã hội và sự phân tầng xã hội ( Stratification sociale):

Con người trong xã hội mang nhiều đặc điểm khác nhau về giới tính, tuổi tác, chủng tộc, tôn giáo, tài sản, uy tín xã hội, quyền hành … Chúng ta gọi những khác biệt này là bất bình đẳng xã hội. Ở đây khái niệm bất bình dẳng chưa mang một sự phê phán giá trị tốt hay xấu. Các nhà xã hội học cố gắng khám phá nguồn gốc những bất bình đẳng trong cơ cấu và trong văn hóa của chính các xã hội này. Họ cũng cho rằng có những khác biệt bẩm sinh giữa những cá nhân và sự phát triển của từng cá nhân cũng đào sâu những khác biệt này, nhưng mặt khác họ quan niệm nền văn hóa và cơ cấu xã hội có thể cũng cố và duy trì những khác biệt, những bất bình đẳng cá nhân đó.

XEM THÊM ==> Dịch vụ viết thuê tiểu luận điểm cao

Mỗi xã hội có những phương cách khác nhau trong việc sở hữu các tư liệu sản xuất và các tư liệu này chi phối quá trình tái sản xuất, và đào tạo các thế hệ kế tiếp. Những bất bình đẳng chỉ trở thành phân tầng xã hội khi các cá nhân được sắp xếp theo các vị trí cao thấp theo những thuộc tính của mình như lợi tức, của cải, quyền hành, uy tín, tuồi tác, tôn giáo, dân tộc …

Như vậy :Khái niệm phân tầng xã hội ( Social Stratification) ám chỉ những phương thức mà xã hội sắp xếp các thành viên của mình trên cơ sở sự giàu có, quyền lực hay uy tín xã hội.

Hệ thống phân tầng xã hội thường được biện minh bởi hệ ý thức, như hệ ý thức Mac xít, hệ ý thức tư bản, hệ ý thức Balamôn …

Thí dụ: – Tư tưởng nho giáo trước đây cũng nhấn mạnh việc mọi người phải chấp nhận và làm tròn vai trò của mình ( quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Hay tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử).

 • Triết lý bà la môn cũng chỉ là một triết thuyết biện minh cho hệ thống đẳng cấp ở An Độ. Tôn giáo như vậy cũng thường hợp thức hóa các hệ thống phân tầng xã hội.

Các định chế xã hội, như định chế giáo dục, chuẩn bị cho con người chấp nhận các vị trí của mình trong xã hội. Nhưng tại sao con người, kể cả những người ở tận đáy xã hội, lại phải chấp nhận vị trí của mình trong xã hội? Bởi vì họ không còn chọn lựa nào khác, họ không có cơ hội, phương tiện kinh tế cũng như chính trị để thay đổi cuộc sống của mình. Họ cũng có thể nổi loạn để chống lại sự bất công. Nhưng một trong các lý do khiến họ chấp nhận vị trí của mình chính là sự phân tầng xã hội cũng là một bộ phận hữu cơ trong nền văn hóa của họ và nền văn hóa này đã ăn sâu trong nếp nghĩ của họ.

Nói cách khác con người chấp nhận vị trí của mình trong một phân tầng xã hội chính bởi vì hệ thống đó được củng cố bởi những giá trị tiềm tàng trong nền văn hóa của họ. Những khía cạnh của văn hóa biện minh cho hệ thống phân tầng xã hội đã được học hỏi trong quá trình xã hội hóa. Trong một ý nghĩa nào đó, xã hội phong kiến, qua những câu tục ngữ như: “ Đói cho sạch, rách cho thơm”, “ con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”, … chỉ dạy cho con người chấp nhận sự phân tầng xã hội đang tồn tại.

Những thay đổi trong những hệ thống phân tầng xã hội có thể xảy ra với sự sắp xếp lại về mặt quyền lực xã hội cũng như do những thay đổi về văn hóa, kinh tế và quyền lực. Quyền lực trong ý nghĩa như vậy bao gồm cả quyền lực chính đáng và không chính đáng. Quyền lực chính đáng còn gọi là uy quyền ( authority) – là quyền lực được mọi người thừa nhận và đây là yếu tố chủ yếu trong việc duy trì tương quan hiện hữu trong các đẳng cấp, trong các giai cấp. Khi thiếu quyền lực chính đáng để duy trì trật tự xã hội người ta phải sử dụng nhiều vũ lực. Quy luật này không chỉ ứng dụng các xã hội vi mô mà cả cho các nhóm nhỏ, các tổ chức xã hội nói chung.

Như vậy, để hiểu tại sao các tầng lớp nhân dân chấp nhận vị trí của họ trong xã hội, không chỉ nghiên cứu vai trò của văn hóa, của hệ ý thức mà còn phải tìm hiểu quyền lực và uy quyền được sử dụng để duy trì các mối quan hệ đang tồn tại giữa các giai cấp.

1.2 Sự di động xã hội ( Social mobility):

Xã hội trong đó ranh giới giữa các tầng lớp xác định rõ rệt, và các thành viên thuộc tầng lớp xã hội này không thể chuyển qua một tầng lớp xã hội khác một cách dễ dàng, được gọi là những xã hội đóng kín ( Closed societies). Đặc điểm của các xã hội có phân tầng đóng kín đặt cơ sở trên những đẳng cấp ( castes), là những tầng lớp trong đó con người được sinh ra và gắn liền suốt đời. Thành viên của một đẳng cấp khi sinh ra thì gắn liền với vị trí xã hội đã được chỉ định.

Ngược lại, những xã hội mở rộng ( open societies), là những xã hội trong đó con người có thể dễ dàng vượt qua giữa những tầng lớp. Đặc điểm phân tầng

của các xã hội mở rộng là giai cấp. Giai cấp là những tầng lớp xã hội chủ yếu dựa trên những tiêu chuẩn kinh tế, như vị trí trong hệ thống sản xuất, nghề nghiệp, lợi tức, tài sản… Giai cấp của các xã hội không đồng nhất, trong bất kỳ một giai cấp nào đều có các nhóm khác nhau tùy theo mức độ uy tín mà họ nhận được từ xã hội nói chung. Những nhóm như vậy thường được gọi là nhóm địa vị ( status group). Như trong xã hội người Mỹ, những người giàu da trắng, theo đạo Tin Lành, gốc Anglo – saxon được trọng vọng nhất trong tầng lớp những người giàu ở Mỹ.

Việc di chuyển cá nhân từ tầng lớp xã hội này sang tầng lớp xã hội khác được gọi là di động xã hội

Sự di động này có thể là sự di động đi lên ( upwardly mobile). Như trong trường hợp khi một gia đình giàu lên và bắt đầu sở hữu các phương tiện sản xuất và sinh họat của tầng lớp trên. Và ngược lại là di động đi xuống (downwardly mobile).

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

Các thành viên của một đẳng cấp không thể có hy vọng rời bỏ đẳng cấp của mình. Hệ thống đẳng cấp thường dựa trên nền tảng hệ ý thức, tôn giáo, tín ngưỡng.

Thí dụ: Kinh Rig Veda dạy rằng, xã hội Hindu, do ý muốn của thần thánh, được chia làm bốn đẳng cấp chính:

 • Bramin ( tu sĩ)
 • Kshatriya ( Chiến sĩ)
 • Vaisay ( nông dân và thương nhân)
 • Sudra ( đầy tớ và thợ thủ công)
 • Ngoài ra còn có những người hoàn toàn bị gạt ra ngoài xã hội, “ những người không được đụng đến”.

Phương cách mà con người tập hợp lại tùy theo mức độ họ có thể sử dụng được các tài nguyên hiếm hoi xác định những cơ hội sinh tồn ( life chances) của họ, nghĩa là những cơ hội có thể có được hay sẽ bị từ chối suốt cuộc đời do vị trí xã hội của họ.

Mỗi tầng lớp xã hội đều có lối sống riêng ( life – styles), có những ngành nghề riêng , hưởng những nền giáo dục với chất lượng khác nhau, sử dụng thời gian nhàn rỗi khác nhau.

1.3 Tư liệu sản xuất, sự phân tầng xã hội và di động xã hội trong xã hội hiện đại:

Những lực lượng chủ yếu dẫn dến sự phân tầng trong xã hội được tạo nên bởi việc sở hữu những tư liệu sản xuất trong một xã hội nhất định. Ví dụ như đối những người nông dân bình thường , chiếm đại bộ phận dân cư trên thế giới, phân tầng xã hội dựa trên sở hữu đất đai và lao động nông nghiệp. Với những người thuộc các tầng lớp thấp nhất, các bần nông, cố nông chẳng hạn, do không

sở hữu hay chỉ sở hữu ít ruộng đất họ phải làm công việc nặng nhọc, phải đem sức lao động của mình ra bán, trong khi những người thuộc tầng lớp trên, như các điền chủ, có nhiều ruộng đất – nên có thể sống một đời sống tương đối tiện nghi. Trong xã hội công nghiệp hiện đại, tương quan của cá nhân đối với các tư liệu sản xuất vẫn là yếu tố cơ bản trong việc xác định vị trí của một cá nhân trong hệ thống phân tầng xã hội.

Xã hội công nghiệp hiện đại đựợc mobility), là việc loại bỏ cả những trong một giai cấp do sự phát triển các tư liệu sản xuất.

đánh dấu bởi di động cơ cấu ( Structural giai cấp, hay giảm bớt số lượng thành viên của kỹ thuật trong sản xuất, do sự thay đổi

 • Trong cuộc cách mạng công nghiệp đã giảm giai cấp nông dân ở Mỹ từ tỷ lệ

90% vào đầu thế kỷ xuống chỉ còn 2,9% dân số hoạt động ( 1991). So với Anh: 2.2%; Đức: 3.3%; Pháp:6%; Nhật: 6,7%; Trung Quốc: 59,5%, Việt Nam: 72,2%

 • Di động cơ cấu là xu hướng giảm lao hướng gia tăng lao hiện nay.

sự chuyển dịch cơ cấu các lĩnh vực hoạt động kinh tế như động trong lĩnh vực đệ nhất đẳng và đệ nhị đẳng và xu động trong lĩnh vực dịch vụ trong các xã hội công nghiệp

 • Đặc điểm thứ hai của xã hội công nghiệp hiện đại là tính di động không gian ( Spatical mobility) là việc di chuyển các cá nhân và các tập thể từ địa phương này đến địa phương khác, đặc biệt là đến các thành thị. Hiện tượng này do việc giảm vai trò của nông thôn và sự gia tăng tầm quan trọng của các định chế tập trung ở thành thị, như các thị trường, các công ty các cơ quan nhà nước. Nơi cư trú và nơi làm việc dần tách rời nhau, làm cho tình cảm của cá nhân đối với cộng đồng địa phương cũng giảm đi.

Khi nghiên cứu sự di động xã hội ta phải phân biệt rõ di động cơ cấu và di động xã hội thực ( mobilité nette). Như vậy: Di động cơ cấu là do tác động của tiến bộ kỹ thuật lên cấu trúc nghề nghiệp xã hội, trong khi di động xã hội thực là chuyển đổi nghề nghiệp thực sự do sự lựa chọn cá nhân.

Ta cũng phân biệt di động xã hội trong từng thế hệ, di động xã hội liên thế hệ. Di động nội thế hệ đó là các cơ hội mà một cá nhân có thể đi lên hay rơi xuống một tầng lớp xã hội khác trong quảng đời của mình. Còn di động liên thế hệ thường được đo lường bằng cách so sánh địa vị trong giai cấp xã hội của hai thế hệ cha và con ( cũng có khi cả ba thế hệ: Ông nội, cha, con).

Những cuộc nghiên cứu tính di động xã hội của ba thế hệ liên tiếp cho thấy tác động của yếu tố “dòng họ”, đặc biệt là địa vị xã hội của người ông.
thế hệ con vẫn tiếp tục nghề nghiệp của thế hệ cha. Nhưng mặt khác, ở các giai cấp trung gian, di động diễn ra nhiều hơn so với giai cấp khác.

Theo bảng trên, vào năm 1985, đối với 100 người con có cha thuộc “ giai cấp thống trị”, thì 60 người cũng có nghề nghiệp thuộc giai cấp này, 25 rớt xuống giai cấp trung lưu và 7,2 xuống giai cấp bình dân…. Nhìn chung cả ba giai cấp,
Nguồn: Alternatives economique, 6 – 1988.

Ví dụ: Những đứa con có cha là cán bộ, ông nội làcông nhân thì cơ hội ở lại giai cấp cán bộ của cha biến thiên từ 59,4% xuống 35,0% và nguy cơ rớt xuống giai cấp thợ thuyền từ 2,7% lên 11%.

 1. Vai trò của giáo dục trong sự di động của xã hội.

Giáo dục được định nghĩa là những cách khác nhau trong đó kiến thức – kề cả thông tin và kỹ năng thực tế cũng như quy phạm và giá trị văn hóa được truyền đạt đến từng thành viên trong xã hội. Một quá trình giáo dục mở rộng là giáo dục học đường – sự dạy bảo chính thức dưới sự hướng dẫn của thầy cô được đào tạo chuyên môn.

Trong suốt chiều dài lịch sử, xã hội loài người dựa việc săn bắn và hái lượm thô sơ. Trong những xã hội như thế gia đình là thể chế xã hội trung tâm, cũng như không có hệ thống giáo dục ở trường chính quy. Kiến thức và kỹ năng cần thiết trong đời sống khi trưởng thành do thành viên gia đình dạy cho trẻ.

XEM THÊM 999+===> TIỂU LUẬN XÃ HỘI HỌC

Trong xã hội nông nghiệp có công nghệ tiên tiến hơn – vốn phổ biến trong nhiều bộ phận trên thế giới ngày nay – người tham gia vào một dải rộng gồm các ngành nghề chuyên môn hóa. Trong mỗi trường hợp, những người hành nghề có kinh nghiệm truyền đạt kỹ năng cho người mới vào nghề. Nhưng giáo dục ở trường không liên kết trực tiếp với thế giới công việc thường dành cho người giàu: từ trường học trong tiếng Anh thực ra lấy từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “tiêu khiển”. Ở Hy lạp cổ đại, những thầy giáo nổi tiếng như: Socractes, Plato, Aristotle dạy triết học và khoa học cho nam giới quý tộc. Triết gia Trung Quốc nổi tiếng khổng tử cũng là thầy dạy cho một vài người có đặt quyền

Trong thời trung cổ, nhà thờ cung cấp nền giáo dục ở trường cho một bộ phận dân số đông hơn, và hình thành trong những trường cao đẳng và đại học đầu tiên. Nhưng giáo dục ở trường phần lớn còn là đặc quyền của phấn tử ưu tú đang cầm quyền ở Tây Âu và Bắc Mỹ cho đến khi cách mạng công nghiệp.

Nước Mỹ là quốc gia đầu tiên áp dụng nguyên tắc giáo dục phổ cập. Có lẽ quan trọng hơn, kinh tế nước Mỹ công nghiệp hóa cần đến lực lượng lao động có ít nhất những kỹ năng biết đọc, biết viết cơ bản, và biết làm một ít số học. Sự phát triển bộ máy quan liêu tiếp theo sau ở Mỹ và các xã hội công nghiệp khác báo hiệu sự ra đời của một nền kinh tế đựa trên công việc giấy tờ cũng như máy móc, sao cho giáo dục ở trường trỏ thành quan trọng hơn cả.

Năm 1850, hầu như một nửa số người Mỹ từ 5 đến 19 tuổi đều đăng ký nhập học, vào những đầu thập niên 20, mỗi tiểu bang đều có luật giáo dục cưỡng bách – Theo luật định yêu cầu mỗi trẻ em cần nhận được giáo dục chính quy ở mức tối thiểu. Ngày nay, hơn 70% số người lớn ở Mỹ có ít nhất trình độ trung học. Khoảng 1/5 học xong bốn năm đại học. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ người Mỹ ngày nay được chính thức phân loại là mù chữ.

Trong các xã hội công nghiệp khác, kể cả Anh, Liên xô, và Nhật Bản, tình hình cũng tương tự. Thế nhưng, trong hầu hết các xã hội nông nghiệp trên toàn thế giới, hầu hết mọi người đều không thể biết đọc hay biết viết. Đây là các xã hội phi công nghiệp thường quá mức nghèo khổ: Thu nhập bình quân chỉ bằng 5% hay 6% thu nhập trung bình của Mỹ. Đối mặt với vấn đề sống còn cơ bản đi đôi với sự nghèo đói phổ biến, những xã hội này không có tài nguyên để dễ dàng mở rộng cơ hội giáo dục ra ngoài một tỷ lệ nhỏ thành phần ưu tú. Vả lại, Giáo dục ở trường đang thực sự tồn tại thường có chất lương kém, vì thế trẻ em không học được nhiều cũng như không nhanh như trẻ em trong các xã hội giàu hơn.

Nhưng vẫn có những thành công đáng chú ý ở những xã hội nghèo. Trước cuộc cách mạng năm 1960 đưa Castro lên nắm quyền, giáo dục trường học ở Cuba chỉ dành cho số ít thành phần ưu tú. Từ thời điểm ấy, Cuba quyết tâm phổ cập giáo dục chính quy đến toàn dân và hiện nay hầu như đã xóa nạn mù chữ. Tương tự, tỷ lệ mù chữ ở Nicaragua – một quốc gia giống như Cuba, đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa – đang tiến nhanh gần tỷ lệ ở các xã hội công nghiệp giàu hơn. Những trường hợp như thế cho thấy ngay cả trong những xã hội giàu hơn, trình độ học vấn có thể đạt được nếu chính phủ xem giáo dục là ưu tiên hàng đầu trong xã hội.

Xã hội công nghiệp cung cấp giáo dục ở trường cho toàn bộ dân số nhưng theo cách không giống nhau.

Giáo dục học đường ở Anh: Trong thời kỳ trung cổ, giáo dục ở trường phần lớn chỉ dành riêng cho giới quý tộc, vì thế họ ít có nhu cầu kỹ năng thực tế liên quan đến sinh kế, do trường chỉ gồm những người có nền tảng đặc quyền như nhau. Khi cuộc cách mạng cần một lực lượng lao động có văn hóa, thì giáo dục

 • Trường càng thu nhận nhiều học sinh hơn. Tương tư sự phân biệt xã hội truyền thống tiếp tục định hình giáo dục ở Anh. Nhiều gia đình có gửi con em của mình đến các trường công – những trường công này đều nằm ngoài khả năng tài chính của hầu hết các gia đình Anh, nó chỉ dành chophần tử ưu tú có chức năng quan trọng, xã hội hóa con em thuộc gia đình thuộc gia đình giàu có theo cách khá biệt. Các học sinh được học mẫu lời ăn tiếng nói, thái độ hành xử, và chủng tộc xã hội phân biệt thành viên thuộc giai cấp thượng lưu với số học sinh khác. Cuối năm 1950, học vấn đại học bị hạn chế ở một số phần tử ở Anh. Nhưng trong thập niên 60, 70, người Anh phát triển rộng hệ thống đại học trong nước. Thế nhưng, ngay trình độ đại học, nền tảng xã hội tỏ ra quan trọng: Số lượng học sinh khá giả ghi danh ở Oxford và Cambridge, vốn là những trường đại học có uy tính nhất nước Anh, không có gì phải ngạc nhiên, sinh viên tốt nghiệp

Oxford và Cambridge rất có thể đảm đương vị trí đầy thế lực trong kinh doanh và chính phủ, thực tế 17 trong số 21 thành viên của nội các ban đầu do thủ tướng Margaret Thatcher thành lập đều là sinh viên tốt nghiệp trường Oxford và Cambridge.

Giáo dục học đường ở Nhật: Giáo dục nhà trường ở Nhật phản ánh giá trị văn hóa vững chắc của tình đoàn kết tập thể. Ở cấp lớp thấp, học sinh được đối xử như một tập thể trong đó sự ganh đua bị ngăn cản. Giáo dục ở trường cũng nhấn mạnh sự kính trong người già và những người khác có chức quyền.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

 • Nhật, điểm số trắc nghiệm thường tạo ra hay bẻ gãy khác vọng vào đại học của thanh niên, giàu cũng như nghèo. Vì thế các học sinh đối mặt với các kỳ thi này với sự tập trung rất cao độ, bố mẹ thường bỏ tiền ra cho con học tư để bổ sung thêm chương trình học. Bất chấp sự chỉ trích vì áp lực không thể chịu nổi áp đặt cho thanh niên, hệ thống giáo dục Nhật tạo ra kết quả ấn tượng, trong nhiều lĩnh vực học thuật – hầu hết nổi tiếng ở môn toán và khoa học – sinh viên Nhật đều hơn hẳn sinh viên trong tất cả các xã hội công nghiệp khác. Rõ ràng, truyền thống văn hóa Nhật, liên kết với hệ thống thi cử đòi hỏi trình độ cao mới vào được đại học thúc đẩy sinh viên phải học.

Giáo dục học đường ở Nga: Trước cách mạng xã hội chũ nghĩa năm 1917, Nga là một nước nông nghiệp trong đó giáo dục học đường chỉ hạn chế ở một số ít thành phần ưu tú. Năm 1930, Liên Xô thông qua luật giáo dục cưỡng bách. Bất ổn chính trị, phí tổn và chia rẽ xã hội cũa thế chiến thứ hai làm chậm chương trình giáo dục. Tuy nhiên cuối 1940, một nửa thanh niên Liên Xô đến trường. Người xô viết khắc phục vấn đề hình thành hệ thống giáo dục quốc gia trong một đất nước văn hóa đa dạng về mặt địa lý rộng hơn bất kỳ quốc gia khác trên thế giới. Năm 1975, người xô viết khẳng địnhrằng hầu như tất cả đều đi học. Như trong tất cả xã hội khác, giáo dục học đường Liên Xô phản ánh nhu cầu xã hội và giá trị văn hóa quan trọng. Giáo dục học đường phổ thông được người Liên Xô xem là thành phần quan trọng để trở thành cường quốc công nghiệp. Hệ thống giáo dục được chuẩn hóa cao, theo sự chỉ đạo của chính phủ trung ương. Hơn nữa theo chính sách theo chính sách chính thức của Liên Xô, trẻ em nam, nữ đều có cơ hội nhận được giáo dục bình đẳng. Người Liên Xô cũng xem giáo dục học đường là phương tiện giảng dạy những gì họ cho là quy phạm và giá trị đích thực của đời sống xã hội chủ nghĩa. Ở Liên Xô cũng áp dụng thi tuyển để nhận những học sinh có năng lực học tập cao nhất vào đại học.

Khảo sát vắn tắt hệ thống giáo dục trong ba xã hội khác nhau, chúng ta rút ra được kết luận quan trọng: Giáo dục học đường được một xã hội lớn hơn định hình. Xã hội thường thông qua luật giáo dục cưỡng bách do kết quả của công nghiệp hóa. Hơn nữa, hoạt động của hệ thống giáo dục thường phản ánh các mẫu lịch sử ( như trường hợp nước Anh), mẫu văn hóa ( biểu hiện rõ trong hệ thống giáo dục Nhật Bản), và đặc điểm của hệ thống chính trị (như trường hợp Liên Xô).

Giáo dục ở học đường Mỹ: Công nghiệp hóa liên kết với sự mở rộng giáo dục học đường ở Mỹ, hệ thống giáo dục ở Mỹ cũng định hình bằng những giá trị văn hóa khác biệt. Nước Mỹ xưa nay đặt sự nhấn mạnh vào văn hóa nhiều hơn vào sự tham gia chính trị phổ biến, những quan điểm dân chủ như thế khuyến khích sự mở rộng giáo dục chính quy, nước Mỹ là một trong những nước đầu tiên ban hành luật giáo dục cưỡng bách và từ lâu có một tỷ lệ số người vào học các trường cao đẳng và đại học nhiều hơn các xã hội công nghiệp khác. Giáo dục chính quy ở Mỹ liên kết với giá trị cơ hội bình đẳng văn hóa. Giá trị văn hóa thực dụng của Mỹ đã định hình giáo dục chính quy ở Mỹ, giáo dục ở trường có khuynh hướng nhấn mạnh những môn học trực tiếp liên quan đến sinh họat của con người, nhất là liên quan đến nghề nghiệp của mình . Phản ánh sự nhấn mạnh thực dụng này trong giáo dục Mỹ, sinh viên thường có khuynh hướng chọn ngành học sau này có việc làm đáng giá.

III. Giáo dục và công bằng xã hội.

Hệ thống giáo dục của mỗi xã hội liên kết chặt chẽ với hệ thống phân tầng xã hội. Như chúng ta nhận thấy, phân tích cấu trúc chức năng cho rằng giáo dục ở trường thúc đẩy chế độ nhân tài bằng cách liên kết sự sắp đặt xã hội với tài năng và khả năng cá nhân. Phân tích mâu thuẫn xã hội nhấn mạnh mức độ giáo dục ở nhà trường kéo dài mãi bất công xã hội trên cơ sở giới tính, chủng tộc, dân tộc và giai cấp xã hội.

Cả hai mức độ và nội dung của giáo dục chính quy khác biệt rất lớn trong số những nhóm người khác nhau, chẳng hạn trên khắp thế giới, giáo dục ở trường từ lâu được xem là quan trọng đối với nam hơn là nữ. Ngày nay điều này không đúng ở Mỹ như trong quá khứ, nhưng nam và nữ vẫn được khuyến khích học các môn nữ tính và nam tính theo quy ước của xã hội. Trường học cũng củng cố giá trị của nhóm chủng tộc và văn hóa thống trị, trước sự bất lợi của các nhóm thiểu số. Ngoài ra người Mỹ khá giả có nhiều cơ hội học vấn hơn người nghèo.

Vấn đề đặt ra khi nền kinh tế công nghiệp đang từng bước thay bằng nền kinh tế tri thức, khi xã hội công nghiệp tiến sang xã hội hậu công nghiêp, sự phân hóa xã hội , phân hóa giàu nghèo đang diễn ra theo chiều hướng ngày càng tăng, trong đó, những khoảng cách về tri thức giữa người này với người kia, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác là điều quan trọng nhất.

 1. Vậy giáo dục có vai trò như thế nào trong sự khắc phục bất bình đẳng của xã hội?

Theo Jacques Delors, chủ tịch ủy ban quốc tế về giáo dục thế kỹ XIX viết: “ giáo dục phải đối mặt với vấn đề này hơn bao giờ hết, trong triển vọng một xã hội toàn cầu ra đời một cách khó khăn: giáo dục đứng ở trung tâm của sự phát triển vừa của con người, vừa của cộng đồng. Giáo dục có sứ mạng giúp cho mọi người, không trừ một ai, được phát huy tất cả mọi tài năng và mọi tiềm lực sáng tạo, bao gồm cả tinh thần trách nhiệm đối với đời sống của bản thân và việc đạt được những mục đích cá nhân”.

Đó là nền giáo dục thể hiện được tính mềm dẻo, đa dạng và khả thi trong thời gian khác nhau và địa điểm khác nhau. Giáo dục trở thành một quá trình liên tục về sự hình thành con người toàn diện, cả tri thức và cả những khả năng của họ, bao gồm khả năng phán đoán trong tư duy giúp cho con người hiểu về mình, hiểu về người khác, hiểu môi trường xung quanh để thực hiện tốt vai trò và nghĩa vụ trong lao động sản xuất và trong đời sống xã hội.

Đó là một nền giáo dục tạo ra được những cơ hội học tập cho mọi người và mỗi cộng đồng có nhu cầu nắm bắt thông tin và tri thức, làm chủ các công nghệ mới có ý nghĩa phát triển với họ. Những cơ hội học tập đó thể hiện 2 phương thức học tập: Học có hệ thống để làm giàu tri thức một cách toàn diện và học theo yêu cầu cần gì học nấy.

Nền giáo dục hiện đại nói trên giữ nguyên tắc hết sức coi trọng giáo dục cơ sở, tận lực phát triển giáo dục trung học và đại chúng hóa giáo dục đại học. Ngày nay, giáo dục cơ sở có nhiệm vụ chăm lo việc học cho gần 100 triệu người lớn mù chữ, cho trên 130 triệu trẻ em chưa được đến trường và 100 triệu trẻ em phải bỏ học giữa chừng.


Trên đây là Tiểu luận – Xã hội học, phân tầng xã hội là đề tài tiểu luận môn Xã hội học , còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận, nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo