Tiểu luận: Tự do hóa tài khoản vốn – Kinh nghiệm của uganda

Rate this post

 Tiểu luận: Tự do hóa tài khoản vốn – Kinh nghiệm của uganda là đề tài tiểu luận Tài chính ngân hàng  được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, còn nhiều bài tiểu luận liên quan Tự do hóa tài khoản vốn – Kinh nghiệm của uganda, các bạn sinh viên có thể tìm kiếm trên chuyên mục Tài chính ngân hàng.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Tài chính ngân hàng nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


I. Giới thiệu Tiểu luận: Tự do hóa tài khoản vốn – Kinh nghiệm của uganda

Trong hai thập kỷ qua, cơ cấu kinh tế thế giới cơ bản đã được chuyển đổi với sự gia tăng toàn cầu hoá thị trường tài chính và các vấn đề liên quan đến sự luân chuyển vốn giữa các quốc gia đã trở thành trọng tâm của hệ thống tiền tệ quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ của hội nhập tài chính thế giới đã được thúc đẩy bởi sự nới lỏng kiểm soát vốn và mở rộng tự do hóa tài chính ở hầu hết các nước, cũng như sự phát triển của khoa học viễn thông và công nghệ mới đã tạo điều kiện cho việc chuyển vốn ra nước ngoài. Đối với Uganda, việc tự do tài khoản vốn đã được thực hiện từ tháng 7/1997. Sau đó dòng vốn đã được phép tự do luân chuyển giữa Uganda và các nước trên thế giới, dòng vốn này cho phép cả người cư trú và không cư trú được giữ tài khoản ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng trong nước và cho phép người cư trú nắm giữ tài khoản ngoại tệ và các giấy tờ có giá ở nước ngoài. Tự do hóa tài khoản vốn được thực hiện như là một phần trong một loạt các chính sách cải cách và ổn định mà đã được cam kết từ năm 1987.

Trước khi tự do hóa, thị trường song song (thị trường chợ đen) chiếm một tỷ lệ đáng kể trong các giao dịch kinh tế. Chẳng hạn, hơn một nửa xuất khẩu chính của quốc gia là cà phê đã được nhập lậu vào Kenya. Mặt khác các đại lý còn tham gia vào kinh doanh chênh lệch giá giữa thị trường chính thức và thị trường song song không chỉ ở tài sản tài chính và ngoại hối mà còn ở hàng hoá. Điều này đã làm giảm hiệu quả cho nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, khái niệm về tự do hóa tài khoản vốn đã loại bỏ tình trạng không rõ ràng như trên trong nền kinh tế Uganda. Quan trọng cần lưu ý là ngay khi áp dụng chính sách tự do hóa, thực thi đầy đủ các việc kiểm soát hiện tại là điều không thể thực hiện. Vì thế các quốc gia phải có một tài khoản vãng lai và tài khoản vốn ngay lúc chính phủ công bố tự do hóa, chính thức hóa những gì đã tồn tại. Việc không rõ ràng được mô tả về giai đoạn kiểm soát được rút ra từ sự thất bại của chính quyền trong việc thực thi đầy đủ các quy định hành chính và sự nỗ lực của khu vực tư nhân để phá vỡ sự kiểm soát thông qua việc sáng tạo ra thị trường song song. Từ việc tự do hóa mất hiệu quả như vậy, mô hình kiểm soát đã thất bại vào đầu những năm 1980. Vì vậy, cuộc tranh luận dần dần chuyển từ việc lựa chọn một cách thức quản trị sang các trình tự thích hợp và tốc độ quá trình cải cách. Năm 1987-1992, một cách tiếp cận từ từ đến quá trình tự do hóa như là sự theo đuổi chứ không phải là tiến trình nỗ ra tự do hoá trước giai đoạn 1992 khi các bên liên quan trong nền kinh tế đi theo quá trình cải cách một cách chung chung. Trong suốt thời gian sau đó, khi cả tài khoản vãng lai và tài khoản vốn của cán cân thanh toán được tự do hoá. ( Tiểu luận: Tự do hóa tài khoản vốn – Kinh nghiệm của uganda )

Để đánh giá kinh nghiệm của Uganda với tự do hóa tài khoản vốn, bài này được thiết lập bao gồm năm phần. Trong phần II, chúng tôi sơ lược về tình hình kinh tế vĩ mô của Uganda từ năm 1987. Ở phần III, chúng ta xem xét sự thúc đẩy của Chính phủ về tự do hóa, và trong phần IV đánh giá các gói chính sách kèm theo đã được thông qua và thực hiện. Phần V phân tích tác động của tự do hóa cho đến nay, trong VI trình bày những thách thức gắn liền với tự do hóa tài khoản vốn ở Uganda. Chúng tôi cũng nêu vấn đề gây tranh cãi về việc liệu có cần thiết phải tiếp tục tự do hóa tài khoản vốn hoặc tái áp đặt một vài kiểm soát vốn hay không.

II. Bối cảnh kinh tế vĩ mô Tiểu luận: Tự do hóa tài khoản vốn – Kinh nghiệm của uganda

Từ năm 1987, Uganda đã theo đuổi chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và thay đổi cơ cấu của nền kinh tế với sự hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), các nhà tài trợ đa phương và song phương khác. Vì lý do này ERP (chương trình cải cách kinh tế) đã tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, tự do hóa hệ thống tỷ giá ngoại hối, thương mại, giá cả và các hệ thống phân phối, cải thiện cơ cấu và môi trường kinh doanh để thúc đẩy sự huy động tiết kiệm và đầu tư, phục hồi kinh tế, hạ tầng xã hội và thể chế của đất nước. Như trước đó trình bày, trước năm 1992 đã có sự thiếu đồng thuận về chiến lược cho sự phục hồi của nền kinh tế, làm chậm lại tốc độ thực hiện chính sách trong ERP. Tuy nhiên, sau sự bất ổn vào đầu năm 1992, chính phủ đã thông qua một phương pháp cải tổ to lớn đưa đến việc thực hiện chính sách cải cách cơ cấu và ổn định kinh tế. Chế độ tự do hóa thương mại được tự do hoá hoàn toàn, kiểm soát giá cả đã được bãi bỏ (trừ các sản phẩm công cộng và dầu khí), ngân sách tiền mặt đã được đưa vào trong việc quản lý chi tiêu của chính phủ.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

Hệ thống ngoại hối đã được tự do hoá đáng kể vào năm 1990 với sự xuất hiện nhiều các quầy thu đổi ngoại tệ để phân phối các khoản thu ngoại hối với nhiều cách sử dụng theo nhu cầu thị trường. Các quầy thu đổi ngoại tệ được tăng cường hơn nữa với việc giới thiệu các phiên đấu giá ngoại hối hàng tuần để phân bổ nguồn lực cho các ngành công nghiệp chiến lược. Tuy nhiên, với một nền kinh tế vẫn còn mong manh và dễ bị tổn thương trước những cú sốc bên ngoài. Tiết kiệm và đầu tư vẫn rất thấp (1% và 11% GDP), lạm phát vẫn còn cao và không chắc chắn để khuyến khích kinh doanh dài hạn và các sáng kiến khác cần thiết cho phát triển kinh tế bền vững. Quan trọng hơn, khu vực tài chính có những yếu kém lớn cùng với sự thiếu hiệu quả cũng đóng góp đáng kể cho sự bất ổn định kinh tế vĩ mô.( Tiểu luận: Tự do hóa tài khoản vốn – Kinh nghiệm của uganda )

Nhằm giải quyết những vấn đề này, chính phủ thực hiện một chương trình cải cách về lĩnh vực tài chính. Các cải cách này nhằm loại bỏ kiểm soát lãi suất, giảm bớt rào cản để cho các ngân hàng tư nhân mới đi vào hệ thống, hạn chế vai trò trực tiếp của chính phủ trong việc phân bổ các nguồn lực tài chính bao gồm tài trợ hàng hoá trong các vụ mùa nông sản và từ bỏ quyền sở hữu của chính phủ trong các ngân hàng thương mại. Quá trình này được hoàn thiện bởi các chính sách song song để tăng cường giám sát ngân hàng và khuyến khích kỷ luật tài chính thông qua các điều khoản, các quy định mới và các chính sách để nâng cao hiệu quả và lợi nhuận của các tổ chức tài chính. Những biện pháp này khẳng định tự do hóa tài khoản vốn tháng 07/1997 đã đảm bảo cho lĩnh vực tài chính đủ mạnh để chống lại bất kỳ cú sốc phát sinh nào ngoài sự gia tăng của bất kỳ nguồn vốn.

III.  Mục tiêu của tự do hoá tài khoản vốn(Kinh nghiệm của uganda) 

Thành tựu của các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô được tiếp nối với những cải cách tiếp nối thứ hai để loại bỏ bất kỳ rào cản ràng buộc để cung cấp và đáp ứng môi trường kinh tế vĩ mô ổn định. Các cải cách này nếu không được thực hiện thì chắc chắn rằng các vấn đề của sự mất ổn định kinh tế vĩ mô sẽ tái xuất hiện. Do đó, trong giai đoạn 1995-1997, nhiều cuộc tranh luận nội bộ tập trung vào các vấn đề sau:

 • Không có khả năng thực hiện có hiệu quả kiểm soát vốn và sự cần thiết để thu hút các nguồn lực cho đầu tư để duy trì tốc độ tăng trưởng cao kể từ khi tiết kiệm tư nhân tỷ lệ là 1% GDP ở mức thấp hay ngay cả đối với một tỷ lệ đầu tư là 11% GDP.
 • Mục tiêu là phát triển khu vực tư nhân được kích thích phát triển hàng đầu, là một trong những phương tiện để đạt được điều này
 • Khả năng thiết kế một chiến lược thoát ra trong những trường hợp chính sách đó không đạt hiệu quả.

Các vấn đề trên về cơ bản xét trên tài khoản vốn đã được hình thành. Lý thuyết kinh tế nói rằng mục tiêu chủ chốt cho kiểm soát vốn thường được áp dụng là giữ lại tiền tiết kiệm trong nước và bảo vệ nền kinh tế trong nước chống lại áp lực từ những cú sốc bên ngoài. Trong thực tế, lý thuyết và thực nghiệm nghiên cứu vẫn chỉ ra rằng tự do hóa tài khoản vốn có thể làm tăng tính dễ tổn thương của các thị trường tài chính bất ổn. Tuy nhiên, các vấn đề gây tranh cãi của các trình tự và các chính sách liên quan đến thực hiện tự do hóa tài khoản vốn thường được chấp nhận. Điều này cũng trùng hợp với việc thực hiện bởi các nhà hoạch định chính sách nhất nước đang phát triển không chỉ là không có tiền tiết kiệm để giữ lại nhưng tài khoản vốn mở sẽ tạo điều kiện rất cần thiết cho các dòng chảy của nguồn tài nguyên từ thặng dư bên ngoài để tránh thâm hụt các đơn vị trong nước.( Tiểu luận: Tự do hóa tài khoản vốn – Kinh nghiệm của uganda )

Do đó việc tự do hóa tài khoản vốn ở Uganda được lý giải trên có khoảng cách giữa tiết kiệm và đầu tư khép kín để thúc đẩy tăng trưởng bền vững lâu dài. Năm 1997, Uganda đã hoàn thành 10 năm thực hiện nhất quán chính sách ổn định và cải cách. Thành quả biểu hiện rất rõ là tốc độ tăng trưởng trung bình trên 7% và lạm phát được duy trì ở mức thấp và ổn định. Những thách thức phải đối mặt với chính phủ là làm thế nào để duy trì mức tăng trưởng cao và do đó nâng cao thu nhập trên đầu người. Điều này cũng đã được Collier và Bevan (1997) chỉ ra rằng mục tiêu duy trì mức tăng trưởng cao hơn đòi hỏi sự đầu tư ngày càng cao hơn. Theo một chiến lược, chính phủ gia tăng thâm hụt tài chính của mình để tài trợ cho cơ sở hạ tầng, với sự hỗ trợ của các nguồn lực trợ giúp bên ngoài. Mục đích là để nâng cao tỉ lệ hoàn vốn đầu tư khu vực tư nhân thông qua cơ sở hạ tầng được cải thiện. Mặt khác, sự cần thiết của chính phủ để nâng cao đầu tư, các khoản tiết kiệm trong nước hiện tại sẽ không duy trì đầu tư như vậy. Do đó, ngoài tài trợ, bao gồm cả dòng vốn, đã được dự kiến sẽ lấp đầy khoảng cách tiết kiệm và đầu tư hiện có.

XEM THÊM 999+ ===> CÁC BÀI TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HAY NHẤT

Uganda, giống như nhiều nước châu Phi khác vẫn dựa chủ yếu vào viện trợ phát triển chính thức (ODA) chảy vào để thu hẹp khoảng cách tiết kiệm và đầu tư. Như đã thấy trong bảng 1 dưới đây, viện trợ chính thức trong các hình thức của cán cân thanh toán và hỗ trợ dự án đã phát triển qua thời gian, và không có cơ chế để tạo điều kiện chuyển giao các nguồn lực để khu vực tư nhân. Mở cửa tài khoản vốn sẽ tạo điều kiện cho một chuyển trực tiếp các nguồn lực từ các nguồn bên ngoài để các thực thể tư nhân trong nước để thúc đẩy đầu tư.

Việc mở cửa của tài khoản vốn nhằm khuyến khích việc cung cấp để thu hút tiền tiết kiệm khu vực tư nhân bổ sung từ các nguồn bên ngoài được cần thiết cho việc tăng tiết kiệm trong khu vực tư nhân. Dòng vốn như vậy có thể được ở dạng danh mục đầu tư hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài. Dòng vốn sẽ được tìm kiếm trong ngắn hạn cao hơn ở trong thị trường tiền tệ trong nước, đồng thời dòng vốn đi vào các nguồn lực để mở rộng công suất và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận ra rằng đó là khó khăn để thu hút vốn ở các nước đang phát triển mà không có một chiến lược thoát ra và sự dễ dàng của nó trong việc ra vào của các dòng vốn đi theo một tài khoản vốn tự do gây ra sự bất ổn trong dòng vốn.Theo ghi nhận của Calamitsis và Dhonte (1996), “.. để đạt được mục tiêu trong thu nhập GDP bình quân đầu người, các khoản tiết kiệm và đầu tư của tư nhân là chìa khóa để đạt mục tiêu”. Về mặt này, các cuộc họp của nhóm tư vấn 1989 đã nhất trí rằng sản xuất hiệu quả sẽ được thực hiện thông qua khu vực tư nhân và do đó tìm cách giảm bớt vai trò của chính phủ trong sản xuất trực tiếp. Do đó, quá trình tư nhân hoá đã được thực hiện thông qua các doanh nghiệp nhà nước phải được thực hiện để đạt được mục tiêu này. Đến nay, hơn 85% doanh nghiệp nhà nước đã được chuyển đổi hoặc tư nhân hóa, và điều này đã chiếm một phần cho sự tăng vốn FDI và trả lại cho các dòng vốn lưu chuyển khác.( Tiểu luận: Tự do hóa tài khoản vốn – Kinh nghiệm của uganda )

1. Gói chính sách : Tự do hóa tài khoản vốn và các cải cách liên quan ( Kinh nghiệm của uganda )

Tự do hóa tài khoản vốn là một phần của cải cách kinh tế ở Uganda, từ khi phát động Chương trình cải cách kinh tế (ERP). Trong việc hoạch định chính sách kinh tế thì trình tự cải cách kinh tế rất quan trọng, trong đó phải nói đến trình tự tự do hóa tài khoản vốn. Theo Mackinon (1973) và Shaw (1973): Thực hiện tự do hóa khu vực tài chính và tự do hóa các dòng tiền ra vào. Vậy trình tự để tiến hành tự do hóa khu vực tài chính trong một nền kinh tế mở, đang phát triển như thế nào? Trình tự liên quan đến 2 vấn đề:

 • Xác định trình tự để tự do hoá tài chính trong nước đạt kết quả tối ưu, thực tế diễn ra như thế nào. Cần phải tự do hóa tất cả hay chỉ tự do hóa một phần.
 • Trình tự tự do hóa tài chính (bao gồm cả khu vực phi tài chính) phải phù hợp với Chương trình cải cách kinh tế – ERP.

Phải tiến hành tự do hoá tài chính trong nước trước, sau đó mới tiến hành tự do hóa lĩnh vực tài chính bên ngoài. Nếu làm ngược lại, một lượng vốn đáng kể có thể ra khỏi quốc gia. Các ngân hàng trong nước cảm thấy khó khăn khi phải cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài, do các ngân hàng trong nước phải chịu chi phí trong giao dịch cao. Trình tự tự do hóa tài khoản vốn là ổn định trước, tiếp theo là tăng cường nội bộ ngành tài chính và sau đó là tự do hóa. Theo lý thuyết, trình tự phù hợp của cải cách kinh tế là việc tự do hóa tài khoản vốn phải được thực hiện sau cùng trong quá trình cải cách nền kinh tế (Kasekende và M artin, 1995). Một hệ thống tài chính trong nước yếu kém thì không nên thực hiện tự do hóa tài chính trước, vì như thế nó sẽ làm ảnh hưởng đến dòng vốn của tư nhân. Fischer và Reisen (1992) cũng đưa ra tranh luận: Tự do hóa tài khoản vốn có thể phát huy tác dụng nếu việc kiểm soát vốn dần bị loại bỏ. Theo 2 ông, đầu tiên cần được loại bỏ kiểm soát đầu tư trực tiếp nước ngoài và dòng vốn liên quan đến thương mại, khi thực hiện chương trình cải cách kinh tế. Trong thực tế, tùy thuộc vào điều kiện môi trường kinh tế của một đất nước, trình tự cải cách sẽ thay đổi. Chương trình cải cách của Uganda được trình bày dưới đây:

2. Chính sách tài chính, chính sách ti ền tệ và tỷ giá hối đoái:

– Trong kinh tế vĩ mô, một trong những điều kiện quan trọng tự do hóa tài khoản vốn là cải cách tài chính để làm giảm thâm hụt tài chính và đảm bảo mức lạm phát chấp nhận được. Duy trì tự do hóa tài khoản vốn có nghĩa là: Thuế không phải là nguồn thu quan trọng trong ngân sách của nhà nước. Hơn nữa, để giảm thiểu những chi phí liên quan đến việc tiếp cận các nguồn vốn lớn, phải quản lý chính sách tiền tệ theo mức lãi suất và tỷ giá hối đoái, nó phải thích ứng, linh hoạt, phù hợp với nguyên tắc cơ bản và điều kiện cụ thể của từng thị trường.Lãi suất trong nước phải phù hợp với những thay đổi hiện hành của thị trường tài chính quốc tế. Các dòng vốn ngắn hạn, có độ nhạy cao, dễ dàng làm cho chính sách kinh tế vĩ mô của một quốc gia thành công hay thất bại. Các nước thận trọng trong kinh tế vĩ mô, chính sách tài chính, tiền tệ luôn vững chắc, đạt được hiệu suất lớn, đa dạng hóa lợi ích từ việc tự do hóa tài khoản vốn.( Tiểu luận: Tự do hóa tài khoản vốn – Kinh nghiệm của uganda )

 • Ngay từ khi thực hiện chương trình cải cách kinh tế vào năm 1987, giá cả ổn định là một trong những mục tiêu quan trọng trong kinh tế vĩ mô. Do đó, việc can thiệp vào tài khoản

vốn cần phải được cân nhắc, đảm bảo khả năng thanh khoản trong nước, không để lạm phát xảy ra, đồng thời đảm bảo khả năng cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của Uganda, không gây áp lực mất giá để buộc phải thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ với lãi suất cao.

 • Chính sách kiềm chế lạm phát được thực hiện năm 1987, chủ yếu dựa vào sự cân bằng của cung và cầu thị trường. Kết quả chủ yếu là dựa vào sự kết hợp của việc mở rộng chính sách tiền tệ một cách thận trọng và hạn chế chi tiêu công của chính phủ. Tiến trình điều chỉnh đã giải quyết một s ố khó khăn. Lạm phát năm 1987 là 250 %, xuống còn 30 % trong năm 1992, sau đó là 10 % năm 1995 và thậm chí có lúc xuống dưới mức 10%. Năm 1999 – 2000, lạm phát là 5%. Lạm phát duy trì ở mức thấp kết hợp với các chính sách cải cách tài chính từng bước tạo nên sự tự tin cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.
 • Một phần thành công trong việc kiềm chế lạ m phát là việc thận trọng trong khi thực hiện quản lý tài chính trong năm 1992. Kiểm soát hệ thống tài chính không những chuyển từ hình thức kiểm soát tiền tệ trực tiếp sang kiểm soát gián tiếp, mà còn khắc phục được những hạn chế của chính sách tiền tệ. Vì vậy, khi loại bỏ các hạn chế của chính sách tiền tệ, sự linh hoạt trong chính sách tài chính đồng nghĩa với sự tự do hóa thị trường ngoại hối, bổ sung nguồn thu cho ngân s ách từ bên ngoài. Ví dụ về kết quả đạt

được của sự linh hoạt trong chính sách tài chính: Áp dụng thuế ổn định trong khoảng thời gian 1994-1995 khi giá cà phê bị thổi bùng lên, giảm bớt chi tiêu khi có sự thiếu hụt trong nguồn thu ngân sách vào năm 1998 – 1999. Lo ngại về tác động của chương trình cải cách tài chính nhiều hơn lợi ích mà chương trình cải cách kinh tế mang lại, trong việc duy trì môi trường kinh tế vĩ mô ổn định. Việc thực hiện một s ố biện pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế và các cải cách trong chính sách thuế đã nâng cao hiệu quả của nguồn thu. Sự xuất hiện của thuế giá trị gia tăng (VAT) năm 1996, tiếp theo là những cải cách trong Luật Thuế thu nhập năm 1997, cách tính khấu hao đối với các khoản đầu tư vào nhà máy, máy móc, thiết bị. Tỷ lệ GDP tăng, từ mức thấp 4,5 % năm 1986 – 1987 lên 7,2 % trong năm1990-1991, với GDP hiện nay là 12%.( Tiểu luận: Tự do hóa tài khoản vốn – Kinh nghiệm của uganda )

 • Về chính sách tỷ giá và cải cách thương mại: Chính phủ đã thực hiện đúng với cam kết, tuân thủ với Điều VIII của IMF – cấm gây áp đặt trong các giao dịch tiền tệ. Trong tháng 07/ 1990, cho phép mua và bán ngoại tệ với mức tỷ giá do thị trường quyết định. Cải cách tài chính thương mại quốc tế được thực hiện trong tháng 01/1992, theo sau OGL và chương trình nhập khẩu đặc biệt (SIP) với các phiên giao dịch đấu giá hàng tuần, được tài trợ bởi Quỹ Hỗ trợ nhập khẩu. Cuối cùng vào năm 1993, việc bán đấu giá đã được bãi bỏ, được thay thế bằng hệ thống tỷ giá hoái đối, thông qua các ngân hàng thương mại và các văn phòng ngoại hối, là thành phần quan trọng trên thị trường. Ngoài ra, trong tháng 07/1997, cân bằng cán cân thanh toán của tài khoản trong sự nỗ lực tăng các dòng vốn của tư nhân.

3. Hoạt động giám sát và thông tin thị trường:

 • Ngoài việc thả nổi lãi suất hợp lý, tự do hoá tài chính còn cho phép việc mở rộng hoạt động của hệ thống ngân hàng và phi ngân hàng sau năm 1994. Tuy nhiên, các tổ chức tài chính này thiếu chiến lược hiệu quả khi gia nhập vào thị trường, sự cạnh tranh bị hạn chế mà nguyên nhân là do thông tin bất đối xứng và năng lực giám sát hệ thống tự do hoá tài chính có phần hạn chế, gây khó khăn cho sự phát triển trong ngành tài chính.
 • Duy trì tự do hóa tài khoản vốn đòi hỏi phải tăng cường sự giám sát thận trọng đối với hoạt động các tổ chức tài chính, đặc biệt rủi ro tỷ giá hối đoái. Cuối cùng, theo điều lệ đã được sửa đổi năm 1993, cả hai tổ chức tài chính (FIS) và Ngân hàng của Uganda (BOU) hỗ trợ Ngân hàng Trung ương trong việc xây dựng chính sách tiền tệ, giám sát và điều chỉnh hoạt động của tất cả các tổ chức tài chính. Việc làm này nhằm chống lại được

những cú sốc bên ngoài trong khi thực hiện tự do hóa tài khoản vốn, hệ thống tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung. Cần phải cẩn thận trong xây dựng chính sách tài chính, thiết lập lãi suất linh hoạt hơn, sắp xếp và tái cơ cấu vốn các tổ chức tài chính trong nước, xác định rõ phạm vi, chức năng của các tổ chức tài chính trong nước. Theo FIS (1993) có quy định đầy đủ những yêu cầu về tăng cường vốn của các tổ chức tài chính và tăng cường giám sát, nhằm bù đắp cho rủi ro xảy ra.

– Các ngân hàng được yêu cầu phải cung cấp báo cáo định kỳ cho Ngân hàng của Uganda nhằm cho mục đích thống kê. Theo quy định về ngoại hối (2000), bảng báo cáo phải có các thông tin chi tiết liên quan đến các giao dịch của tài khoản vốn. Việc tự do hoá tài khoản vốn có thể làm cho các giao dịch ngoại hối tăng và hàm chứa nhiều rủi ro. Các ngân hàng được yêu cầu phải thiết lập hệ thống riêng, để kiểm soát và hạn chế những rủi ro.( Tiểu luận: Tự do hóa tài khoản vốn – Kinh nghiệm của uganda )

3.1 Cơ cấu nợ :

 • Uganda là một nước nghèo mắc nợ nặng nề, việc giảm nợ ở nước này rất quan trọng, để cải thiện tài chính của quốc gia, tạo điều kiện để nước này tiếp cận với thị trường tài chính quốc tế. Giảm được chi phí đi vay, đảm bảo tiến trình cải cách hợp lý và

giảm tỷ lệ nợ của đất nước này. Cơ cấu nợ cần thiết để giảm bớt những khó khăn trong hoạt động ngoại hối lâu dài, tăng cường sự bền vững đối với các dòng vốn ngoại hối. Các giai đoạn chính cơ cấu lại nợ của Uganda:

 • Uganda xây dựng một chiến lược nợ vào năm 1991, kèm với những nỗ lực cơ cấu lại nợ thông qua tái cơ cấu nợ.
 • Năm 1993, Uganda đã giảm được nợ bằng cách mua lại nợ và hoán đổi nợ, được tài trợ bởi IDA và đồng tài trợ khác.
 • Nợ chiếm 72% trong tổng nguồn vốn của Uganda, Quỹ (MDF) thành lập điều hành Uganda, được thành lập trong 07/1995. Tháng 11/ 1995, MDF đã thành công trong việc huy động nguồn vốn 75.000.000 USD.( Tiểu luận: Tự do hóa tài khoản vốn – Kinh nghiệm của uganda )

3.2 Phát triển thể chế, chính trị và hệ thống quản trị: 

Sự phục hồi của nền kinh tế chủ yếu dựa vào các chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng, phát huy các tiềm năng hiện có. Theo Kasekende và Atingi-Ego (1999), cần phải phát huy năng lực để thu hút đầu tư, nhằm mục đích tăng trưởng kinh tế, tăng tỷ lệ GDP và phải duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tăng trưởng kinh tế được cung cấp bởi các dịch vụ hiệu quả cả khu vực công và khu vực tư. Một số cải cách thể chế đã được thực hiện để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ:

 • Phát triển khu vực tư nhân:

Vai trò của chính phủ trong sản xuất và phân bổ nguồn lực sản xuất cần phải hạn chế, tạo điều kiện để khu vực tư nhân phát huy tiềm năng, thực lực của họ:

 • Việc áp dụng Luật đầu tư (1992), thay thế Luật đầu tư nước ngoài (1977) và Đạo luật công nghiệp (năm 1969) đã thu hút và ưu đãi đầu tư bằng cách cung cấp vốn, bảo vệ nhà đầu tư và giới thiệu một số cách thức chi trả cổ tức.
 • Chính sách đầu tư một cửa, thu hút nhà đầu tư trong nước lẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Những động thái này đã đánh dấu một bước ngoặc lớn trong chính sách đầu tư

Trên đây là Tiểu luận: Tự do hóa tài khoản vốn – Kinh nghiệm của uganda ,  còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận, nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo