Tiểu luận: Sử dụng có hiệu quả lược đồ – bản đồ trong dạy Địa lý lớp 5

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Sử dụng có hiệu quả lược đồ – bản đồ trong dạy Địa lý lớp 5, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Sáng kiến kinh nghiệm được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Sử dụng có hiệu quả lược đồ và tiểu luận về bản đồ trong dạy Địa lý lớp 5 trên chuyên mục tiểu luận Sáng kiến kinh nghiệm.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Sáng kiến kinh nghiệm nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


A – Nội dung đề tài: Sử dụng có hiệu quả lược đồ – bản đồ trong dạy Địa lý lớp 5

1. Những vấn đề cần giải quyết:

– Hệ thống bài dạy địa ở lớp 5 gồm 30 bài trong đó có:

               15 bài địa lý Việt Nam.

               15 bài địa lý Thế giới.

– Đặc trưng của địa lý và sử dụng biểu đồ, lược đồ, bản đồ một cách thành thạo của giáo viên và học sinh.

– Tất cả các phần được học đều có dàn bài chung đó là: Vị trí, giới hạn, đặc điểm tự nhiên, đặc điểm dân cư, đặc điểm kinh tế.

2. Thực trạng hiện nay:

– Học sinh lớp 5 sử dụng không thành thạo.

–  Giáo viên dạy chay do không có bản đồ, chưa sử dụng hết tác dụng của bản đồ trong bài dạy, quan niệm dạy phần địa lý dân cư, kinh tế tách biệt với tự nhiên, sử dụng bản đồ không hiệu quả.(Tiểu luận: Sử dụng có hiệu quả lược đồ – bản đồ trong dạy Địa lý lớp 5)

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

3. Cụ thể:

Bài 8: Dân số số nước ta

Nếu chỉ xác định cho học sinh biết về dân số và tình hình tăng dân số hiện nay thì bài học sẽ rời xa đặc trưng bộ môn địa lý.

Bài 24, 25: Châu Phi

Nếu sử dụng riêng bản đồ thì chưa đủ, học sinh sẽ thụ động công nhận ghi nhớ sẽ kém. Phần dân cư, kinh tế học sinh chỉ biết dân Châu Phi nghèo đói và lạc hậu chưa thấy được điều kiện khách quan đã ảnh hưởng đến Châu Phi.

Bài 26: Châu Mỹ

Chỉ căn cứ vào lược đồ SGK  thì học sinh hoàn toàn công nhận sẽ kém hứng thú và nhận biết vị trí các địa điểm trên bản đồ kém.

Tóm lại: Tôi chỉ tập trung nghiên cứu việc làm thế nào để: “Sử dụng bản đồ, lược đồ đạt hiệu quả trong tiết dạy địa lý 5”. Thông qua một số bài cụ thể:

Bài 8: Dân số nước ta

Bài 9: Các dân tộc . Sự phân bố dân cư.

Bài 24 + 25: Châu Phi

Bài 26: Châu Mỹ 

4. Phương hướng giải quyết:

Trước những thực tế trên tôi xác định yêu cầu cần đạt được như sau:

– Sử dụng tối đa có hiệu quả lược đồ, biểu đồ, bản đồ trong các bài trên.

– Học sinh hứng thú học tập và chỉ bản đồ thành thạo.

– Học sinh thông qua bản đồ, lược đồ thấy được mối quan hệ của vị trí, giới hạn và đặc điểm tự nhiên với dân cư, kinh tế …

B – Các biện pháp thực hiện hiệu quả lược đồ – bản đồ trong dạy Địa lý

1. Biện pháp:

Để thực hiện mục đích trên tôi đã áp dụng các biện pháp sau:

  1. a) Xác định đúng đặc trưng bộ môn:

– Tôi xác định cho tất cả các bài dạy địa lý là nghiên cứu về vị trí, giới hạn, địa hình, khoáng sản, đất, động thực vật, sông hồ, khí hậu, biển và xác định được các vị trí các yêu cầu đó trên bản đồ.

– Khi dạy về dân cư, kinh tế cần có sự liên hệ ảnh hưởng qua lại của điều kiện tự nhiên.

  1. b) Nghiên cứu sách giáo khoa:

– Tôi đọc kỹ nội dung kiến thức sách giáo khoa cung cấp. Đọc kỹ ghi nhớ cuối bài để tìm hiểu ý đồ của bài.

– Tìm hiểu xác định các lược đồ trong sách giáo khoa cung cấp.

  1. c) Trao đổi với đồng nghiệp:

– Tôi chủ động bàn bạc trao đổi về nội dung bài dạy với các đồng nghiệp để tìm ra cách dạy cho bài.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

  1. d) Tìm hiểu tâm lý học sinh:

         – Tôi hỏi các em học sinh: Khi học địa lý con thích có đồ dùng gì? Bản đồ đẹp ạ ! Con còn thích gì nữa ?  Thích xem ở mọi nơi có gì lạ ?(Tiểu luận: Sử dụng có hiệu quả lược đồ – bản đồ trong dạy Địa lý lớp 5)

Tóm lại các em đòi hỏi trực quan sinh động thích tìm tòi giới thiệu với bạn.

  1. e) Tạo đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng (bản đồ, lược đồ)

– Tìm bản đồ phù hợp nội dung bài dạy.

– Phóng to lược đồ SGK photo lược đồ (có xoá bớt nội dung)  chia nhóm học sinh sử dụng.(Tiểu luận: Sử dụng có hiệu quả lược đồ – bản đồ trong dạy Địa lý lớp 5)

Cụ thể:

* Bài 8: Dân số và sự tăng dân số.

Với biểu đồ hình thể Việt Nam tôi đã làm tượng trưng hình người đứng ở Việt Nam qua các năm 1979, 1989, 1999.  Thông qua lược đồ giáo viên đã thu hút học sinh chỉ vào lược đồ diễn tả “Tình hình tăng dân số ở Việt Nam”, đồng thời học sinh cũng quan sát và thấy được hậu quả tăng dân số ở Việt Nam làm cho không đủ đất ở, đất trồng trọt.

* Bài 9: Các dân tộc Việt Nam. Sự phân bố dân cư

– Lược đồ về sự phân bố dân cư SGK (26). Giúp ta diễn tả về sự phân bố không đều của dân cư Việt Nam.

– Bản đồ tự nhiên Việt Nam giúp học sinh xác lập mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên với sự phân bố dân cư, lúc này giáo viên cần cho học sinh nhắc lại về đặc điểm địa hình và ảnh hưởng sự phân bố dân cư.

* Bài 24 + 25: Châu Phi

– Lược đồ SGK – 63  được photo phóng A3  để nhóm 6 học sinh sử dụng cần xoá bớt tên của vùng tự nhiên …  vị trí, giới hạn. Sau đó để học sinh tự điền, ghi nhớ.

– Bản đồ tự nhiên rất quan trọng và có quan hệ chặt chẽ với lược đồ nên để học sinh chỉ nhiều lần, khi học sinh chỉ bản đồ giáo viên yêu cầu cả lớp cùng quan sát để phát hiện sai, đúng và có sửa chữa  trước lớp.

– Dạy phần dân cư, kinh tế:  Sau khi xác lập được đặc điểm của 2 mặt. Giáo viên cùng học sinh xác lập mối quan hệ giữa tự nhiên: vị trí, địa hình, khí hậu …  với dân cư, kinh tế bằng cách quan sát bản đồ. Chú ý nên cho học sinh chỉ bản đồ và nói mối quan hệ đó.

* Bài 26:  Châu Mỹ

– Lược đồ 30, 36  được phóng to (nhóm A2, lớp Ao).

        – Địa cầu được sử dụng nhiều để xác định gianh giới: Đông và Tây.

        – Bản đồ tự nhiên Châu Mỹ.

Sử dụng:

– Địa cầu được sử dụng để xác định vị trí của Châu Mỹ, học sinh phải chỉ được trong nhóm, trước lớp.

– Lược đồ được xoá bớt nội dung yêu cầu học sinh điền để giúp các em xác định chắc chắn những điều đã được biết vị trí, giới hạn, hấp dẫn học sinh hơn.

– Bản đồ tự nhiên có màu sắc đẹp rõ ràng giúp các em ham thích hơn và chỉ bản đồ trở thành hấp dẫn học sinh hơn các em nắm bài      tốt hơn.

Tóm lại: Dùng bản đồ, lược đồ trong dạy học là cần có sự tìm tòi nghiên cứu kỹ, cho nên khi dạy người giáo viên cần treo bản đồ từ đầu đến cuối tiết học, ngoài giờ học các em còn tìm hiểu thêm các kiến thức mà các em sưu tầm được. (Tiểu luận: Sử dụng có hiệu quả lược đồ – bản đồ trong dạy Địa lý lớp 5)

2. Phạm vi áp dụng:

Học sinh lớp 5 đã qua: năm học 2008 – 2009  và năm học 2009 – 2010.

3. Tư liệu phục vụ đề tài:

– Bản đồ các loại về Việt Nam và Thế giới.

– Địa cầu tự nhiên và hành chính.

– Tài liệu dạy đủ môn ở Tiểu học (BDTX)

– Tài liệu dạy tự nhiên xã hội ở lớp 4 – 5 (BDTX)

– Sách giáo khoa “Tự nhiên xã hội”.

– Vở bài tập “Tự nhiên và xã hội”.

– Sự tìm tòi phương pháp giảng dạy và phiếu học tập các tiết học. (Tiểu luận: Sử dụng có hiệu quả lược đồ – bản đồ trong dạy Địa lý lớp 5)

Kết quả  

Qua quá trình nghiên cứu và áp dụng: “Sử dụng có hiệu quả lược đồ, bản đồ”, trong dạy địa lý 5 tôi đã thu được một số kết quả sau:

– Học sinh:

  • So với các năm trước tôi nhận thấy các em học sinh khi học có được sử dụng lược đồ, bản đồ đầy đủ giúp các em hứng thú học môn địa lý hơn, chính vì vậy mà khi học môn này các em đã sưu tầm thêm tư liệu học tập, tìm hiểu thêm rất nhiều điều xung quanh.
  • Các em đã được sử dụng lược đồ, bản đồ thành thạo. Từ đó các em đã căn cứ vào bản đồ và hiểu biết để xác lập mối quan hệ giữa tự nhiên xã hội với con người, từ đó có hành động bảo vệ tự nhiên.

– Giáo viên:  Cảm thấy dạy địa lý không còn đơn điệu nữa.

+ Giáo viên và học sinh có sự phối hợp nhịp nhàng giữa dạy học và học tập từ đó các em hứng thú hơn, kết quả 100% học sinh hứng thú học tập và hiểu bài thuộc bài ngay tại lớp. 


Trên đây là tiểu luận môn Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Sử dụng có hiệu quả lược đồ – bản đồ trong dạy Địa lý lớp 5, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học Sáng kiến kinh nghiệm: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo