Tiểu luận: Quyền lực chính trị và sự suy thoái quyền lực

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Quyền lực chính trị và sự suy thoái quyền lực, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Chính trị học được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Quyền lực chính trị và tiểu luận về sự suy thoái quyền lực trên chuyên mục tiểu luận Chính trị học.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Chính trị học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


A. LÝ LUẬN: Quyền lực chính trị và sự suy thoái quyền lực

1. Quyền lực chính trị và sự tha hóa quyền lực chính trị 1. Quyền lực là gì ?

Quyền lực là một trong những vấn đề cơ bản của chính trị, do vậy đã từ rất sớm, khi ý thức được các vấn đề chính trị thì người ta cũng đã đề cập đến vấn đề quyền lực.

– Từ thời cổ đại, ở phương Tây Arixtốt đã nghiên cứu vấn đề quyền lực và xem xét những đặc điểm của nó. Theo ông, quyền lực tồn tại phổ biến trong mọi sự vật và hiện tượng, không chỉ trong thế giới cảm giác mà cả trong thế giới vô cảm. Đối với nhà nước và quyền lực nhà nước, ông coi đó như là kết quả của sự thoả thuận giữa mọi người với nhau dựa trên ý chí chung của họ.

– Còn theo Platon, chính trị là nghệ thuật cai trị những con người với sự bằng lòng của họ. Cơ sở để đảm bảo sự cai trị đó là pháp quan, những nhà thông thái. ở đây ông đề cao trí tuệ và coi đó như một thứ quyền lực trong chính trị.

Tuy đã có nhiều quan niệm về quyền lực nhưng cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thật sự chính xác, xúc tích, khái quát được vấn đề để mọi người chấp nhận. Nhà chính trị học Mỹ K.Đanta cho rằng, nắm quyền lực có nghĩa là buộc người khác phải phục tùng.

– Còn nhà chính trị học Mỹ khác – Lesbi lipson – xem quyền lực là khả năng đạt tới kết quả nhờ hành động phối hợp. Nhà chính trị học A.Gra – zia cho rằng: “Quyền lực là khả năng ấn định những quyết định có ảnh hưởng đến thái độ của con người” . 

– Bertrand Russel cho rằng: ta có thể coi quyền lực là sản phẩm của những hiệu quả có chú ý”. Theo Từ điển Bách khoa Triết học thì “Quyền lực là khả năng thực hiện ý chí của mình có tác động đến hành vi, phẩm hạnh của người khác nhờ một phương tiện nào đó như kinh tế, chính trị, nhà nước, gia đình, uy tín, quyền hành, sức mạnh…”.

Gần đây nhà tương lai học người Mỹ Alvin Toffer cho rằng” Bạo lực, của cải, tri thức là ba dạng phổ biến và cũng là ba phương thức cơ bản để đạt được quyền lực. Trong ba loại đó, trí tuệ được coi là loại quyền lực có phẩm chất cao nhất và là phương thức cơ bản để đạt được quyền lực trong tương lai.

– Tuy không đi sâu nghiên cứu vấn đề quyền lực và do đó chưa đưa ra một định nghĩa có tính chất xác định, nhưng từ góc độ duy vật lịch sử, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin đã đề cập đến vấn đề quyền lực từ trong bản chất của nó. Đó là, trong xã hội có giai cấp, giai cấp nào nắm được quyền kiểm soát tư liệu sản xuất thì giai cấp đó cũng nắm được quyền điều khiển, chi phối các lĩnh vực cơ bản của xã hội, từ kinh tế, chính trị đến văn hoá, tư tưởng tinh thần.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

Từ những nhận định trên ta có thể đưa ra một khái niệm tổng quát về quyền lực đó là quyền lực được xem là khả năng của cá nhân hay tổ chức có thể buộc các cá nhân hay tổ chức khác phải phục tùng ý chí của mình. Quyền lực sinh ra từ nhu cầu tổ chức hoạt động chung, nhu cầu phân công lao động xã hội và quản lí xã hội. Quyền lực là điều kiện và phương tiện cần thiết khách quan bảo đảm sự hoạt động bình thường của bất kì cộng đồng xã hội nào.

Quyền lực thể hiện mối quan hệ chỉ huy – lệ thuộc hoặc mệnh lệnh – phục tùng. Quyền lực thể hiện ở sự áp đặt ý chí của chủ thể có quyền đối với chủ thể dưới quyền, mặt khác, sức mạnh của nó được xác định ở mức độ phụ thuộc, phục tùng của chủ thể dưới quyền đối với ý chí chủ thể có quyền. Trong đó cưỡng chế vừa là yếu tố của nội dung quyền lực vừa là phương pháp mang tính quyết định để thực hiện quyền lực có sự kết hợp chặt chẽ với phương pháp thuyết phục.

Quyền lực tồn tại ở mọi cộng đồng có tổ chức, có mục đích của con người trong xã hội có giai cấp cũng như xã hội không có giai cấp, đối với cả xã hội nói chung cũng như đối với các bộ phận khác nhau của nó.

2. Quyền lực chính trị là gì ?

Khi đề cập tới khái niệm quyền lực, chúng ta muốn nhắc đến việc chi phối suy nghĩ và hành động của người này đối với người khác. Khi nói đến quyền lực chính trị, chúng ta nhắm tới những mối quan hệ của sự chi phối lẫn nhau giữa những người nắm giữ quyền công và giữa họ với công chúng nói chung.

Tuy nhiên, quyền lực chính trị phải được phân biệt rõ ràng với vũ lực theo nghĩa là việc thực thi bạo lực thể chất trên thực tế. Sự răn đe bằng các hành vi bạo lực thể chất thông qua hình thức hoạt động của cảnh sát, việc tống giam, xử tử hình,… là một thành tố cố hữu của chính trị. Khi bạo lực xảy ra, nó biểu thị cho việc quyền lực chính trị bị từ bỏ nhường chỗ cho quyền lực quân sự hay mang tính chất quân sự. Nếu xảy ra trong chiến tranh, nó biểu thị cho việc thay thế quyền lực chính trị bằng quyền lực quân sự. Việc tiến hành bạo lực thể chất trên thực tế thay thế cho mối liên hệ về tâm lý giữa hai tư duy con người – vốn là bản chất của quyền lực chính trị – bằng mối liên hệ chất giữa hai con người, mà trong đó một bên dù mạnh để chế ngự sự hoạt động của bên còn lại. Vì lý do này mà khi việc thực thi bạo lực thể chất diễn ra, yếu tố tâm lý của quyền lực chính trị đã bị đánh mất, và vì thế chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa quyền lực quân sự và quyền lực chính trị. (Tiểu luận: Quyền lực chính trị và sự suy thoái quyền lực)

Quyền lực chính trị là quyền quyết định, định đoạt những công việc quan trọng về chính trị, tổ chức và hoạt động để bảo đảm sức mạnh thực hiện quyền lực ấy của một giai cấp, một chính đảng, tập đoàn xã hội nhằm giành hoặc duy trì quyền lãnh đạo; định đoạt, điều hành bộ máy nhà nước, cai quản một xã hội.

Quyền lực chính trị xuất hiện khi xã hội phân chia thành giai cấp và tồn tại những mâu thuẫn giai cấp đối kháng trong xã hội, thể hiện tập trung ở nhà nước. Giai cấp nắm quyền lực chính trị thông thường cũng là giai cấp nắm quyền lực kinh tế. Quyền lực chính trị chính là biểu hiện tập trung của quyển lực kinh tế. Quyền lực chính trị có thể thuộc về một chính đảng của một giai cấp, một liên minh nhiều đảng phái hoặc thuộc về nhân dân, khi lí tưởng của giai cấp, của chính đảng phù hợp, phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng dân tộc như ở Việt Nam hiện nay, thể hiện tập trung ở quyền lực nhà nước được thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Quyền lực chính trị được thực hiện bằng bộ máy nhà nước là cơ quan, là công cụ của quyền lực chính trị. Nhà nước thể hiện một cách tập trung quyền lực chính trị.

Thông qua nhà nước, quyền lực chính trị vốn thuộc một bộ phận dân cư trở thành một quyền lực công đối với toàn xã hội, vì nhà nước là người đại diện chính thức của toàn xã hội, nhân danh xã hội để điều hành, quản lí, sai khiến toàn xã hội. Để thực hiện vai trò, hoàn thành sứ mệnh của mình, nhà nước lập ra cả một bộ máy chuyên nghiệp quản lí mọi mặt đời sống xã hội, đưa cả xã hội vận hành theo một đường lối nhất định; có các công cụ sức mạnh và cưỡng chế như toà án, nhà tù, cảnh sát, quân đội… bảo đảm thực hiện các chính sách, pháp luật của mình; nhân danh toàn xã hội ban hành một hệ thống các quy tắc xử sự để cả xã hội làm theo, đưa hoạt động của toàn xã hội vận hành theo một hướng nhất định. Nhà nước có khả năng huy động bằng chính sách thuế, sự đóng góp của toàn xã hội tạo ra cơ sở tài chính cho tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong thực hiện sách lược, chủ trương của Nhà nước…

3. Thực hiện quyền lực chính trị tại Việt Nam

Việt Nam là một đất nước đặc thù không giống các quốc gia khác bởi đất nước ta được lãnh đạo bởi một đảng duy nhất là Đảng cộng sản, hiếm có quốc gia nào trên thế giới đa sắc tộc, nhưng lại tạo nên một dân tộc thống nhất, một đất nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất và một hệ thống chính trị thống nhất vì mục tiêu chung: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  • Việt Nam, tất cả các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, do vậy, việc lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng CSVN là vô cùng thuận lợi. Bất kỳ vấn đề gì khi mà Đảng đã quyết thì mọi cơ quan nhà nước, các tổ chức hợp pháp trong xã hội đều hưởng ứng và tổ chức thực hiện, nhằm hiện thực hóa quyết định của Đảng. Với một xã hội đoàn kết, thống nhất, luôn có sự phối hợp hành động, ủng hộ, giúp đỡ tận tình giữa Nhà nước với các tổ chức khác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức và vì mục tiêu chung của quốc gia, dân tộc là điều kiện vô cùng thuận lợi cho Đảng, Nhà nước và xã hội. Có thể nói, Việt Nam đang có một Quốc hội thống nhất, một Chính phủ thống nhất và cả một hệ thống Tòa án thống nhất, tất cả đều đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất – Đảng CSVN.

Tuy nhiên, tất cả quyền lực là thuộc về nhân dân, nhà nước pháp quyền là của nhân dân, do dân và vì dân, có thể nói quyền lực tối cao thuộc về nhân dân bởi

  • nước ta quyền lực nhà nước bắt nguồn từ quyền lực của nhân dân, nhân danh quyền lực nhân dân, chịu sự kiểm soát của quyền lực nhân dân, tức quyền lực nhà nước có nguồn gốc từ nhân dân. 

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN CHÍNH TRỊ HỌC

4. Sự tha hóa quyền lực

Trước đây, khi nói về thể chế chính trị XHCN, có ý kiến từng cho rằng, khó có thể có sự tha hóa quyền lực bởi chính quyền cách mạng được xác lập, thực thi là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tuy nhiên, những năm qua, mặt trái của kinh tế thị trường như một “cơn lốc dữ” đã khiến một bộ phận cán bộ, đảng viên bị chao đảo, thậm chí bị “nhấn chìm” trong “dòng xoáy” của quyền lực. Từ người nắm giữ, thực thi quyền lực, không ít cán bộ, đảng viên đã bị quyền lực quyến rũ, mê hoặc đến mức u mê để rồi trượt dài vào “vũng lầy” tha hóa quyền lực. Đây chính là nguy cơ mà nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả làm mọt ruỗng thể chế chính trị từ bên trong, làm lung lay bộ máy công quyền từ gốc rễ.

Mặc dù nước ta đề cao nhân dân và mọi quyền lực thuộc về nhân dân nhưng trên thực tế nhân dân chỉ thực hiện một số quyền lực nhất định như : ứng cử, bầu cử, tự do, sống, đi lại, … còn những quyền chung như : quyền huy động, phân bổ mọi nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quyền quản lý, điều hành xã hội; quyền quản lý phát triển kinh tế, quản lý phát triển văn hóa; quyền quản lý, điều hành thống nhất sự nghiệp an ninh, quốc phòng, v.v…, thì Nhân dân trao cho các cơ quan, tổ chức do Nhân dân lập nên, bầu lên, thậm chí Nhân dân trao quyền cho một nhóm, thậm chí trao cho một cá nhân đại diện Nhân dân thực hiện. Các tổ chức, các nhóm người, các cá nhân được Nhân dân trao quyền lực mà thực hiện đúng, thực hiện tốt, thực hiện có hiệu quả những chức trách, nhiệm vụ được giao, vì dân. vì nước thì đem lại nhiều lợi ích cho Nhân dân, cho đất nước.

Nhưng khi quyền lực được trao đi thì lại rất dễ bị tha hóa, một bộ phận hay một số đảng viên đang ảo tưởng về “ màu hồng ”trong chính trị vì thế mà làm khác đi cái được gọi là sự tin tưởng của nhân dân.Ta có thể hiểu tha hóa quyền lực là việc thực hiện không đúng, không đầy đủ, không hết hoặc vượt quá quyền lực được trao trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, như: Lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực, không thực hiện hay thực hiện không hết quyền lực được trao.Tha hóa quyền lực làm biến tướng bản chất, mục đích của quyền lực đó là : Quyền lực đã không được thực hiện vì mục đích chung, vì lợi ích chung, vì lợi ích của Nhân dân, mà quyền lực bị tha hóa đã thực hiện vì mục đích của “nhóm lợi ích”, vì lợi ích của cá nhân. (Tiểu luận: Quyền lực chính trị và sự suy thoái quyền lực)

Xã hôi ngày càng văn minh sự tha hóa này càng ngày càng tinh vi. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng đã xử lý kỷ luật gần 2.400 cán bộ, đảng viên về hành vi tham nhũng và cố ý làm trái. Các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp đã khởi tố, xét xử 10.970 bị cáo về các tội tham nhũng, quản lý kinh tế và tội phạm khác về chức vụ. Như vậy, có thể khẳng định rằng, việc xử lý kỷ luật Đảng, xử lý hình sự đối với hơn 13.000 đối tượng nắm giữ chức vụ, quyền hạn thực chất nhằm ngăn chặn kịp thời “một tổ mối” đang “đục khoét”, mọt ruỗng thể chế chính trị và làm tha hóa quyền lực nhà nước.

Quyền lực của tổ chức, của nhóm người, của cá nhân không phải là quyền lực tự có, mà là quyền lực của Nhân dân, được Nhân dân trao cho họ, ủy quyền cho họ thực hiện để phục vụ Nhân dân, phục vụ cho việc xây dựng, phát triển đất nước và chính Nhân dân là chủ nhân kiểm soát quyền lực, xem các tổ chức, các nhóm người, các cá nhân có thực hiện đúng, đủ quyền lực Nhân dân trao cho họ hay không. Trên thực tế, có những tổ chức, những nhóm người, những cá nhân khi được Nhân dân trao cho quyền lực nào đó thì thường lại biến quyền lực của Nhân dân trao cho thành quyền lực của tổ chức mình, nhóm người mình, cá nhân mình. Đó là sự tha hóa quyền lực, mà Nhân dân cần phải kiểm soát.

Nguyên nhân sâu xa của sự tha hóa quyền lực là chủ nghĩa cá nhân, là lợi ích cá nhân của bản thân, của gia đình, của “nhóm lợi ích”. Bộ máy tổ chức, một nhóm người hay một cá nhân là do Nhân dân dựng lên, bầu ra, bổ nhiệm để trao quyền lực, ủy quyền thực hiện chức trách, nhiệm vụ vì lợi ích chung, vì lợi ích của Nhân dân; nhưng khi được trao quyền lực rồi thì bộ máy đó, nhóm người đó, cá nhân đó lại tách rời khỏi xã hội, tách rời khỏi Nhân dân, đứng trên xã hội, đứng trên Nhân dân, biến quyền lực Nhân dân trao thành quyền lực của mình, thực hiện chúng vì lợi ích cá nhân của bản thân, của gia đình, của “nhóm lợi ích”.

  • cái xã hội mà đồng tiền ngày càng được coi trọng, có một số người vì tham danh vọng mà quên đi bản chất ban đầu vốn có của mình, cái trách nhiệm mình phải mang trên vai để chạy theo đồng tiền – thứ hư vô, chính những con người này đã làm cho mầm mống tha hóa quyền lực nảy nở, ung nhọt ngày càng lan rộng. 

B. THỰC TIỄN: Quyền lực chính trị và sự suy thoái quyền lực

I. Thực trạng

Sự tha hóa quyền lực được biết đến là lợi dụng quyền lực của mình để làm những việc có lợi cho bản thân mà quên mất quyền lực của mình được giao để làm nhiệm vụ gì. Một trong những biểu hiện nổi bật cho sự tha hóa quyền lực đó là tham nhũng. Ở phần này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về vấn đề tham nhũng tại Việt Nam.

Tham nhũng là hiện tượng phổ biến mang tính toàn cầu. Phản ứng đối với tham nhũng mang tính xã hội rộng lớn ở khắp mọi nơi, mọi quốc gia, dân tộc và nhân loại. Chống tham nhũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia, quốc tế và thế giới, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập.

Nhận diện tham nhũng ở Việt Nam cho thấy những biểu hiện phức tạp đặc thù của nó là đa dạng, muôn vẻ sắc thái, loại hình, mức độ, cũng như hậu quả.

Mức độ tham nhũng nặng nề ở Việt Nam, tính nan giải, khó trị của nó được lý giải từ sự yếu kém của thể chế, tính nửa vời trong chỉ đạo thực hiện và sự thoái hóa của không ít quan chức, công chức trong bộ máy, thậm chí tham nhũng có cả trong hoạt động tư pháp, trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tình trạng pháp luật có, pháp chế cũng có nhưng pháp trị thì không hoặc yếu kém và hình thức, là một thực tế phổ biến hiện nay.

Có tham nhũng nhỏ, vặt vãnh trong việc sách nhiễu, cố ý gây phiền hà cho người dân, trì hoãn, dây dưa giải quyết các công việc hành chính – dân sự ở cơ sở, mục đích là buộc người dân muốn được việc thì phải móc tiền trong túi ra. Thủ đoạn của kiểu tham nhũng này là cố ý làm phức tạp hóa những việc đơn giản, lợi dụng những quy định rườm rà, hình thức của thủ tục hành chính để hành dân. 

Có tham nhũng lớn trong những giao dịch tìm kiếm việc làm, thuyên chuyển, cất nhắc, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Càng ở cấp cao, vị trí có khả năng sinh lợi nhiều thì mức độ tham nhũng càng lớn. Những giao dịch, thỏa thuận này thường đi kèm tác nhân môi giới, trung gian, tạo ra luật chơi bất thành văn, hình thành những quy định ngầm, mọi việc, mọi biện pháp để đạt mục đích đều được định hình bởi đồng tiền và tiền tệ hóa. Nó tạo ra cách hành xử theo kiểu “tạm ứng trước”, “thu hồi sau”, tham nhũng đẻ ra tham nhũng.

Có tham nhũng cực lớn, đan xen, phối hợp cả tham nhũng cá nhân lẫn tham nhũng theo nhóm, gọi là lợi ích nhóm (hay nhóm lợi ích bất chính, phi pháp). Đây là dạng tham nhũng có tổ chức, có chủ mưu, thao túng vào tổ chức, thể chế và chính sách cùng những người có trọng trách, có thẩm quyền giải quyết. Loại tham nhũng này thường xảy ra ở các hoạt động dự án, đấu thầu, các hợp đồng kinh tế, đất đai, tài chính – ngân hàng, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, mở mang khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế. Đất đai và thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, kinh doanh bất động sản chỉ là một trong những trường hợp, những tình huống nổi bật trong vô số nhiều những trường hợp, những tình huống tham nhũng hiện nay.

Thực tế cho thấy, ở nhiều nơi đã từng diễn ra tình trạng chạy danh, chạy chức, chạy quyền. Còn có các kiểu “chạy” khác nữa, từ nhỏ đến lớn và rất lớn, đó là chạy trường, chạy lớp, cho đến chạy dự án và chạy án. Đây mới là tiêu điểm của những nhức nhối, bức xúc trong vòng xoáy của tiền bạc và quyền lực, trong những mua bán, đổi chác, tội phạm và tệ nạn. (Tiểu luận: Quyền lực chính trị và sự suy thoái quyền lực)

Để “chạy” được thì phải thiết lập các mối quan hệ, các liên kết nhóm, để đạt mục đích phải kích hoạt các quan hệ ấy bằng tiền và tiền tệ hóa đi kèm với các phương tiện, thủ đoạn khác, bất minh, bất chính, bất nghĩa, thậm chí dùng cả những thủ đoạn gây tội ác, phi nhân tính.

Dù biểu hiện khác nhau, mức độ khác nhau nhưng tham nhũng đều diễn ra như một hội chứng cướp đoạt, sự lợi dụng quyền và tiền để làm giàu và mưu lợi bất chính. Ngôn ngữ cửa miệng từ người dân và cả trong công chức nhà nước đã minh chứng cho hiện trạng tham nhũng phổ biến ở nước ta, từ “phong bì và nền công nghiệp phong bì” đến “làm luật”, cho đến “công nghệ bôi trơn”

II. Sự kiện chính trị nổi bật

Trong những năm gần đây, chiếc ung nhọt “tha hóa quyền lực ” ngày càng lan rộng và khó kiểm soát , là cái nhọt mà Đảng ta luôn muốn loại bỏ, nhờ vào những chiến lược thông minh và khéo léo, ta đã tóm được không ít những “ con ấu trùng ” làm đau mình, điển hình đó là vụ án ông Trịnh Xuân Thanh.

XEM THÊM 999+==> DANH SÁCH TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Trịnh Xuân Thanh từng là một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, từ năm 2015 ông giữ chức tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch phụ trách công nghiệp – thương mại Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Đại biểu Quốc hội khóa XIV cho đến khi bị cắt hết mọi chức vụ khi bị điều tra tham nhũng vào năm 2016. Ông đắc cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV được 198.392 phiếu, đạt tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ và trở thành người trúng cử với số phiếu được bầu chọn cao nhất tại Hậu Giang. Được nhân dân tin tưởng như thế, nhưng ông Thanh đã bị lòng tham tiền bạc làm mờ mắt và lợi dụng quyền lực được nhân dân tin tưởng gửi gắm, ông Thanh đã làm ra những chuyện không thể chấp nhận được, đi vào ngõ cụt của quyền lực đó là nhận hối lộ và tham ô. Cụ thể, cố làm trái quy đ ịnh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bên cạnh đó còn tham ô tài sản xảy ra tại tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và PVC, hậu quả của vụ việc này là thiệt hại hơn 100 tỷ VNĐ của nhà nước trong dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2,trong dự án Vũng Ang – Quảng Trạch ông Thanh nhận về 4 tỷ VNĐ. Hơn nữa ông Trịnh Xuân Thanh còn tham ô tài sản trong dự án Nam Đàn Plaza 14 tỷ VNĐ. Có thể thấy những con số ông Thanh nhận về luôn là tiền tỷ, tôi tự nghĩ rằng con số ấy sẽ lên đến bao nhiêu nếu không kịp thời ngăn chặn. Nếu nói điều kiện sống của nhân dân Việt Nam đang ở mức khá là nói dối bởi tiền của họ đóng góp để có cuộc sống tốt hơn đã bị những con sâu quấy rầu nồi canh này vơ về làm của riêng. Những cán bộ luôn cố tham ô thật nhiều để có thể là một bước đệm vững chắc cho mình khi về hưu. Thật không hay khi phải nói thế này nhưng thật sự có khi nào những con người này nghĩ về lý tưởng và lời thể khi họ bước chân vào cái nghề phục vụ cho đất nước hay ngay từ ban đầu mục đích đã là những con số mang giá trị tỷ đồng đó. Tuy nhiên, có lẽ họ vẫn luôn nghĩ điều họ làm là đúng, tôi chưa thấy một cán bộ tham ô nào chịu nhận lỗi một cách thực tâm và có lời xin lỗi một cách chân thành đến người bị hại. Khi bị kết án chung thân ông Trịnh Xuân Thanh nói : “ Tôi đã bị kết án chung thân rồi thì thêm mười năm nữa cũng có sao ”. Có thể thấy được sự bất cần trong từng câu nói ấy, cái tư cách Đảng viên của ông ấy tôi không còn thấy nữa. Thế nhưng có phải chỉ có mỗi một ông Trịnh Xuân Thanh hay không ? Câu trả lời là không, còn rất nhiều “ ông Thanh ” trong bóng tối nữa mà họ trốn kĩ quá, Đảng và nhà nước đang phải chơi trò trốn tìm với những con người này và hình như họ khá thích trò chơi này nên các cán bộ đã phải tốn rất nhiều công sức để có thể tìm ra họ và cố gắng để không phải là người bị thua bởi giải thưởng là cuộc sống tươi đẹp của nhân dân và một đất nước phát triển. (Tiểu luận: Quyền lực chính trị và sự suy thoái quyền lực)

III. Liên hệ bản thân trong bài Tiểu luận Quyền lực chính trị và sự suy thoái quyền lực:

1. Quan điểm cá nhân

Tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ trong phạm vi khoảng 10 người trong một xã tại một huyện nghèo của nước ta mà tôi xin được phép giấu tên. Nội dung cuộc phỏng vấn về vấn đề thuế và những trì hoãn khi phải làm giấy tờ và các thủ tục khi cần đến chính quyền cụ thể những câu hỏi của tôi như sau :

Anh/ chị có phải đóng thuế hàng năm không ạ ? ; Có bao giờ anh/ chị đã thử tìm hiểu xem những thứ thuế mình đóng đi về đâu không ?; Khi đi làm giấy tờ anh chị có bị cản trở gì không ? Những chuyện lớn hơn như cấp đất hay cấp giấy sử dụng đất,… thì mọi thủ tục có được tiến hành đúng như quy trình và đúng thời hạn không ?

Đa phần người dân nơi đó đều phải đút một khoản tiền cho các cán bộ để công việc của mình được xử lý đúng thời gian, tôi đã hỏi tại sao và họ đều nói “ cho nhanh ” bởi nếu bạn không bỏ ra một khoản tiền nhiều hơn với phí dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại sự trì hoãn từ những nhân viên nhà nước và thái độ khó chịu, cái văn hóa phong bì đã trở thành một điều hiển nhiên ở đây. Có những người phải bỏ ra cả tiền triệu chỉ để nhân viên đo đất đến đo để làm sổ sách, và tỷ thứ chuyện mà người ta không tiện nói ra. Vốn dĩ người dân đóng tiền để nuôi nhân viên nhà nước nhưng có lẽ họ chưa bao giờ nhận lại được sự phục vụ đúng như với số tiền họ bỏ ra. Tôi đã hỏi có bao giờ họ có ys định hay nếu có cơ hội thì họ có khiếu nại hay tố cáo nhưng đều nhận lại câu trả lời là không, bởi họ không dám và hơn hết nữa nếu làm điều này có lẽ sau này công việc của họ sẽ bị cản trở hơn nữa.Sau khi nghe những điều này tôi chợt nhớ “ sự im lặng của bầy cừu ”, những chú cừu yếu ớt,ngây thơ và mong manh, dù cho có mở cửa thả nhưng chúng cũng không dám đi, những chú cừu vô tội đó đã bị thống trị bởi những người theo thế lực mang tên sự tha hóa của quyền lực. (Tiểu luận: Quyền lực chính trị và sự suy thoái quyền lực)

Như ở trên tôi đã nhắc đến đây là một huyện nghèo, không biết các bạn đã phát giác ra tại sao lại nghèo chưa. Một quốc gia muốn hùng mạnh thì những người dẫn đầu phải biết dẫn dắt và chỉ đạo nhân dân, mà để làm được điều đó những người bên trên không thể làm được nếu không có người bên dưới giúp, thế nhưng những người cấp dưới lại luôn muốn tìm lợi riêng cho bản thân không muốn hợp tác, giống như việc xây nhà cái móng không vững thì sao có thể xây cao.Có tương lai nào cho một đất nước đầy sự tham nhũng ?

Tiểu luận Quyền lực chính trị và sự suy thoái quyền lực
Tiểu luận Quyền lực chính trị và sự suy thoái quyền lực

2.Thành tựu và đề xuất giải pháp Quyền lực chính trị và sự suy thoái

2.1. Thành tựu của Nhà nước Việt Nam trong công cuộc chống tham nhũng Đất nước ta luôn luôn nỗ lực đề loại bỏ nạn tham nhũng, những con sâu mọt để

tiến tới một quốc gia phát triển. Đảng ta đã vén mây mù, lan tỏa ánh sáng tới bầu trời chống tham nhũng.

Theo số liệu do Tổ chức Minh bạch thế giới (TI) công bố, Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) của Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng lên, thể hiện một chỉ báo tích cực đối với các nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Cụ thể, năm 2018, Việt Nam đạt 33/100 điểm, xếp hạng 117/180 toàn cầu. Trong năm 2018, Đảng và Nhà nước đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác PCTN, điển hình là việc nhanh chóng, kiên quyết xử lý các vụ án tham nhũng lớn và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCTN. Tháng 11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) gồm 10 chương với 96 điều. Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra và tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp PCTN như: đề cao tính liêm chính trong khu vực công, thực hiện hiệu quả công tác kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức… Vì vậy, chỉ số CPI của Việt Nam năm 2019 đạt 37/100 điểm, tăng 4 điểm so với năm 2018, đứng thứ 96/180 quốc gia, vùng lãnh thổ trong bảng xếp hạng toàn cầu, tăng 21 bậc so với năm 2018. Đây là mức điểm cao nhất mà Tổ chức Minh bạch thế giới đánh giá đối với Việt Nam và là năm có mức tăng điểm cao nhất từ trước đến nay; cũng là sự khẳng định những kết quả tích cực trong công tác PCTN ở Việt Nam.

Những kết quả nêu trên thể hiện quyết tâm chính trị cùng với những hành động quyết liệt, thực hiện những giải pháp hiệu quả của Đảng và Nhà nước, của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương trong công tác PCTN. Cụ thể, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập “với mong muốn đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng thêm một bước”. (Tiểu luận: Quyền lực chính trị và sự suy thoái quyền lực)

2.2. Giải pháp

Có thể thấy cội nguồn của tham nhũng xuất phát từ lương tâm và đạo đức vì vậy Đảng và nhà nước cần nâng cao công tác giáo dục đối với mọi người dân chứ không chỉ dành cho Đảng viên.

Singapore là một trong các nước có tỷ lệ tham nhũng thấp nhất thế giới, có phải vì đất nước của họ nhỏ, không phải mà vì luật lệ nước bạn rất nghiêm, nghiêm đến nỗi những người dân nước đó không dám có nghĩ tham nhũng trong đ ầu chứ chưa nói đến hành động. Bởi vậy nước ta cần có những biện pháp trừng phạt thích đáng hơn nữa để có thể chiến thắng trong cuộc chiến thiện – ác này.

Có những người muốn báo cáo nhưng lại sợ bị chèn và gây rắc rối vì thế Nhà nước ta cần phải bảo vệ người tố cáo và đấu tranh chống tham nhũng cùng gia đình họ bằng sức mạnh luật pháp và an ninh, đồng thời cũng nghiêm trị những sự lợi dụng chống tham nhũng để tố cáo sai, vu khống, làm nhục, làm hại người khác vì những động cơ xấu.

Bằng những biện pháp như thế, có thể làm cho cuộc chiến chống tham nhũng để bảo vệ dân, bảo vệ chế độ có kết quả. Nó sẽ thay đổi tình hình, chuyển hóa từ “vô dược” thành “hữu dược” để trị “tham nhũng bệnh” thời nay.


Trên đây là tiểu luận môn Chính trị học đề tài: Quyền lực chính trị và sự suy thoái quyền lực, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo