Tiểu luận: Quỹ hưu trí, quỹ đầu tư và các trung gian khác

Rate this post

Tiểu luận: Quỹ hưu trí, quỹ đầu tư và các trung gian khác là đề tài tiểu luận môn Tài chính ngân hàng được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, còn nhiều bài Tiểu luận: Quỹ hưu trí, quỹ đầu tư và các trung gian khác, các bạn sinh viên có thể tìm kiếm trên chuyên mục Tài chính ngân hàng.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Tài chính ngân hàng nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


1.Đặc điểm của quỹ này:

Là liên quan đến việc đầu tư vào một tài sản rất kém tính thanh khoản, đó là hợp đồng về tiền hưu trí. Tài sản này không được đem sử dụng cho đến khi về hưu.Quỹ hưu trí là một quỹ được thiết lập để thanh toán những khoản lợi ích cho người lao động khi họ về hưu, giúp họ có được những khoản thu nhập ổn định thông qua cung cấp các chương trình lương hưu.

Khái niệm và đặc điểmQuỹ hưu trí là một loại hình trung gian tài chính thuộc các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng (contractual saving institutions) và là một trong các tổ chức tài chính phi ngân hàng (nonbank finance). Trong quá trình thực hiện chức năng trung gian chuyển đổi hình thức của các tài sản, quỹ hưu trí cung cấp cho công chúng dạng bảo vệ khác: chi trả thu nhập khi về hưu. Kế hoạch làm lợi từ những đồng lương hưu đã bắt đầu ở Hoa Kỳ từ năm 1870 và lan rộng ra các nước khác từ đầu thế kỷ XX. Những người đã về hưu có thể thông qua cơ quan trả hay cấp hàng tháng. Những người chưa về hưu có thể yêu cầu cơ quan hoặc xí nghiệp trả trợ cấp hưu cho mình, bắt đầu hàng tháng hoặc hàng năm chuyển dần số tiền mình được hưởng khi về hưu vào một quỹ nào đó do ông ta hay bà ta chỉ định. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm cũng như cách thức hoạt động và tạo lợi nhuận của quỹ hưu trí.

Đối tượng thành lập quỹ bao gồm các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, các nghiệp đoàn lao động và các cá nhân có nhu cầu, trong đó huy động vốn thông qua khoản đóng góp của các thành viên tham gia để đầu tư và tiền được trả lại cho các thành viên của quỹ dưới hình thức tiền lương hưu. Như vậy hoạt động của các quỹ hưu trí không chỉ đảm bảo khoản thu nhập thường xuyên ổn định cho những người về hưu mà còn góp phần lưu chuyển vốn nhàn rỗi đến những nơi có nhu cầu về vốn.

XEM THÊM ==> Dịch vụ viết thuê tiểu luận điểm cao

Một trong những yếu tố chính tác động lên sự hình thành và phát triển nhanh chóng của các quỹ hưu trí chính là chính sách thuế của chính phủ: các khoản đóng góp của chủ doanh nghiệp cho các kế hoạch hưu trí của nhân viên sẽ được giảm hoặc miễn thuế hoàn toàn. Tài sản của quỹ được tách rời khỏi doanh nghiệp tài trợ và không được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, vì thế không bị đánh thuế thu nhập. Thêm vào đó, chính sách miễn giảm thuế trên các kế hoạch hưu trí còn khuyến khích các doanh nghiệp và các cá nhân tạo ra lá chắn thuế cho mình từ các quỹ hưu trí.

 1. Cách thức hoạt động của các quỹ hưu trí

Sau đó các khoản tiền quỹ trợ cấp hưu trí thu được dùng để đầu tư nhằm đạt được mức sinh lời nhất định trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho khoản vốn. Vì lượng tiền hưu và lãi suất phải trả hàng tháng hoặc hàng năm là một con số hầu như được xác định trước và rất định kỳ, cho nên phần lớn vốn của quỹ được xem như có thời gian rất chủ động và rất dài. Do vậy, các quỹ thường đầu tư vào chứng khoán hoặc tài sản dài hạn để có lãi cao. Tập hợp của quỹ hưu trí thường bao gồm các trái phiếu, chứng khoán và cho vay dài hạn có thế chấp. Ngoài ra, các quỹ này còn đầu tư vào các tài sản tài chính có độ rủi ro thấp như tiền gửi ngân hàng, các loại kỳ phiếu do ngân hàng phát hành…

Mối quan tâm chủ chốt của công tác quản trị quỹ hưu trí bao gồm các vấn đề quản trị tài sản: những nhà quản trị quỹ hưu trí cố gắng giữ các tài sản với suất sinh lời cao và rủi ro thấp thông qua sự đa dạng hóa danh mục đầu tư. Họ cũng áp dụng các kỹ thuật quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất khác nhằm hạn chế tối đa mức độ rủi ro. Chiến lược hoạt động của các quỹ hưu trí phụ thuộc vào tình hình kinh tế chung và mức chi tiêu lâu dài của chủ sở hữu và quản trị quỹ. Có quỹ hưu trí chủ yếu giữ các trái phiếu chính phủ dài hạn để đảm bảo tính an toàn. Có quỹ thì giữ tỉ lệ lớn các chứng khoán cổ phiếu công ty để có mức lãi suất cao hơn…

Chẳng hạn, tại Mỹ sau Chiến tranh Thế giới thứ II, thị trường chứng khoán Mỹ không ổn định, vì thế nên tài sản của các quỹ hưu trí ở Mỹ là các trái phiếu chính phủ dài hạn, trong khi đó số cổ phiếu công ty chỉ chiếm chưa tới 1% tổng số tài sản. Nhưng trong những năm 1950, 1960, thị trường chứng khoán bắt đầu ổn định và sôi động với tỷ suất sinh lời cao. Trước tình hình kinh tế chung, các quỹ hưu trí cần có lợi nhuận cao hơn vì thế nên các quỹ bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu. Hiện nay tài sản cổ phiếu chiếm khoảng 2/3 trong danh mục tài sản của các quỹ hưu trí. Các quỹ hưu trí là những người tham gia chủ chốt trên thị trường tài chính các nước trên thế giới. Nếu như đầu những năm 1960, các quỹ hưu trí chỉ nắm giữ khoảng 10% số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thì hiện nay đã lên đến gần 25%, nhiều hơn so với các tổ chức phi ngân hàng khác. Quỹ hưu trí là một trong các nhà đầu tư tổ chức lớn tại các nước phát triển.

Ngoài ra, các chương trình lương hưu còn quy định thời gian tối thiểu phải tham gia đóng góp hoặc số năm tối thiểu phải làm việc tại một công ty để được nhận lương hưu từ quỹ trợ cấp hưu trí của công ty đó. Thông thường, các công ty yêu cầu nhân viên phải làm việc 5 năm trước khi được công nhận có quyền lợi đối với các lợi ích của quỹ hưu trí, nếu nhân viên rời khỏi công ty trước thời hạn 5 năm, bất kể bỏ việc hay bị buộc thôi việc thì sẽ mất đi mọi quyền lợi từ quỹ hưu trí. Nguyên tắc để thiết lập mức độ trợ cấp là các mức trợ cấp luôn luôn thấp hơn mức tiền lương khi làm việc. Điều này được lý giải bởi các cơ sở là người không làm việc thì không thể được hưởng trợ cấp lương hưu bằng thu nhập khi đang làm việc, bởi vì khi làm việc thì người lao động phải tiêu hao công sức

 1. Các loại quỹ hưu trí

Dựa vào phương pháp chi trả, ta có thể chia quỹ hưu trí làm 2 loại:

 • Nếu lợi nhuận được xác định bởi những đóng góp vào kế hoạch và các khoản thu nhập của kế hoạch hưu trí – ta gọi là kế hoạch hưu trí theo đóng góp được xác định (defined-contribution plan). Một kế hoạch hưu trí theo đóng góp được xác định là một loại quỹ hưu trí , trong đó số tiền đóng góp hàng năm của chủ doanh nghiệp đã được quy định. Tài khoản cá nhân được thiết lập cho những người tham gia và lợi nhuận được dựa trên số tiền có trong các tài khoản này (thông qua đóng góp của chủ doanh nghiệp và nhân viên) cộng với các khoản thu nhập từ đầu tư trong tài khoản. Chỉ có số tiền đóng góp vào tài khoản là được đảm bảo, còn lợi nhuận tương lai thì biến động trên cơ sở các khoản lợi thu được từ đầu tư. Các loại phổ biến nhất của kế hoạch theo đóng góp được xác định là một khoản tiết kiệm và kế hoạch tiết kiệm.

Ví dụ về các kế hoạch đóng góp được xác định ở Mỹ bao gồm Tài khoản hưu trí cá nhân (IRAs)Quỹ hưu trí 401(k) . Nguyên tắc chung của các hình thức quỹ hưu trí này là cung cấp một tài khoản cá nhân cho mỗi người tham gia, người lao động đóng góp một phần được xác định trước từ thu nhập của mình (thường là trước thuế) vào tài khoản cá nhân và lợi nhuận chỉ dựa vào số tiền đóng góp của tài khoản, nếu các khoản đầu tư của quỹ hoạt động tốt thì các thành viên của quỹ sẽ giàu lên; nếu không, họ sẽ nghèo đi. Số tiền đã gửi vào các quỹ này không thể rút ra trước khi đạt đến một độ tuổi nhất định, thường là năm người lao động đạt 59,5 tuổi (với một số ít trường hợp ngoại lệ), nếu rút ra sớm hơn sẽ phải chịu phạt theo quy định.

 • Nếu các khoản chi trả thu nhập tương lai được định trước – ta gọi là kế hoạch hưu trí với lợi nhuận xác định (defined-benefit plan). Hình thức quỹ hưu trí này thường được gọi là loại quỹ truyền thống, là chương trình lương hưu trong đó số tiền người tham gia được hưởng khi về hưu được xác định không căn cứ vào mức độ đóng góp mà vào các yếu tố khác như thời gian làm việc, mức lương,… của người đó. Trong trường hợp quỹ hưu trí với lợi nhuận xác định, các khoản đóng góp sẽ liên quan đến việc kế hoạch hưu trí được tài trợ và cấp vốn như thế nào. Một kế hoạch hưu trí tài trợ hoàn toàn (fully funded) nếu các khoản đóng góp và thu nhập của người tham gia vào quỹ qua các năm là đủ chi trả cho họ khi đến hạn về hưu. Nếu các khoản đóng góp và thu nhập không đủ để trả cho số tiền mà người lao động sẽ nhận được sau khi về hưu thì kế hoạch hưu trí này là dưới mức tài trợ (underfunded). Theo đó, doanh nghiệp xác định một mức đóng góp hàng tháng và hứa hẹn sẽ trả một khoản tiền nhất định nào đó khi người lao động về hưu. Lợi ích thành viên được xác định bằng các mức lương cuối cùng. Mức lương này được gọi là “lợi nhuận được xác định” hay “lương cuối cùng”. Người lao động sẽ nhận được số tiền lương cuối cùng này lúc nghỉ hưu, thường là nhận dưới hình thức một lần, số tiền này không phụ thuộc vào lợi nhuận từ việc đầu tư. Người bảo đảm (nhà nước, người thuê lao động, công ty bảo hiểm) phải chịu rủi ro tài chính đối với các khoản tiền phải trả cho người hưởng, chẳng hạn nếu thị trường chứng khoán sụp đổ thì tài sản có quỹ sẽ giảm xuống, và doanh nghiệp sẽ được yêu cầu phải đóng góp thêm.

Ví dụ nếu bạn đóng góp và kế hoạch hưu trí của mình mỗi năm 100 USD, lãi suất 10%. Sau mười năm các khoản đóng góp và thu nhập sau khi tính toán sẽ là 1753 USD. Nếu lợi nhuận xác định trước trên kế hoạch hưu trí chi trả cho Jane 1753 USD (hoặc ít hơn) sau 10 năm thì kế hoạch này được tài trợ hoàn toàn vì các khoản đóng góp và thu nhập đã chi trả trọn vẹn. Nhưng nếu lợi nhuận xác định trước là 2000 USD thì kế hoạch hưu trí này dưới tài trợ vì các khoản đóng góp và thu nhập không đủ trang trải để chi trả cho khoản lợi nhuận định trước.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

Căn cứ vào cách tổ chức và người bảo đảm cho quỹ thì thường các quỹ hưu trí hoạt động dưới 2 hình thức:

 • Các kế hoạch hưu trí cá nhân và các doanh nghiệp

Các kế hoạch hưu trí cá nhân thường được các ngân hàng, các công ty bảo hiểm hay một người quản trị quỹ hưu trí tổ chức thực hiện. Trong các kế hoạch hưu trí do chủ doanh nghiệp tài trợ, các khoản đóng góp thường được chia sẻ giữa chủ và nhân viên. Hoạt động của các chương trình này luôn gặp rủi ro không đủ tiền để trả lương hưu do khoản đóng góp không đủ để tài trợ cho việc chi trả hoặc do yếu kém trong việc đầu tư gây thất thoát tiền quỹ… Chính vì vậy Luật các nước thường quy định việc báo cáo định kỳ theo những tiêu chuẩn nhất định về hoạt động của các quỹ, các tiêu chuẩn báo cáo,

thông báo thông tin, các quy tắc vesting và mức độ dưới tài trợ của quỹ hưu trí, đặt ra các hạn chế trong việc thực hiện đầu tư từ quỹ hưu trí, cũng như giao trách nhiệm giám sát cho một cơ quan chức năng (Bộ Lao động và xã hội).

Chẳng hạn do các khó khăn tiềm ẩn trong việc dưới tài trợ của công ty, do quản lý kém, do các thủ đoạn gian lận, và do những lạm dụng khác của các quỹ hưu trí cá nhân và doanh nghiệp gây ra, Quốc hội Mỹ đã ban hành Đạo luật về bảo đảm thu nhập hưu trí của những người làm công (the Employee Retirement Income Security Act-ERISA) năm 1974. Đạo luật này đã thiết lập tiêu chuẩn tối thiểu cho việc báo cáo và tiết lộ thông tin, đặt ra các quy tắc về điều kiện để thuộc vào chương trình và mức độ của việc dưới tài trợ, và đã đặt các hạn chế về các phương thức thực hành đầu tư. Ngoài ra còn thành lập các tổ chức trực thuộc chính phủ (Pension Benefit Guarantee Corporation hay còn gọi là “Penny Benny”) hoạt động như một công ty bảo hiểm cho các quỹ trợ cấp hưu trí. Các tổ chức này thu phí bảo hiểm từ các chương trình trợ cấp hưu trí tư nhân đổi lại cam kết thanh toán mức trợ cấp hưu trí tối thiểu cho một người lao động (ví dụ ở Mỹ là 30.000 USD mỗi năm) trong trường hợp các quỹ trợ cấp nói trên phá sản hoặc không thể thực hiện chi trả đủ tiền vì những lý do khác.

 • Các kế hoạch hưu trí cộng đồng do chính phủ quản lý

Theo chương trình này hầu hết những người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp đều phải tham gia và sẽ được nhận trợ cấp khi hưu trí. Vốn của chương trình được thành lập từ đóng góp định kì của người lao động theo một tỉ lệ nhất định tính trên mức lương của họ. Chương trình này còn gọi là bảo hiểm xã hội bao gồm các khoản tài trợ: tiền thu nhập hưu trí, tiền thanh toán y tế và trợ cấp mất sức lao động. Một vấn đề khó khăn hiện nay của chương trình là tỉ trọng người về hưu và đối tượng giải quyết trợ cấp lớn hơn so với số lượng tham gia và mức đóng góp vào quỹ, do đó làm cho quỹ thường xuyên rơi vào tình trạng dưới mức tài trợ và bị thâm hụt. Điều này đòi hỏi các chính phủ cần phải quan tâm nhiều hơn nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách xã hội như tăng đối tượng người tham gia quỹ, tăng cường những khoản trợ cấp từ ngân sách nhà nước trong thời gian đầu khi nguồn thu không đủ thanh toán, phát triển theo hướng tư nhân hoá hoặc đa dạng hoá hình thức đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro hơn nhưng mức sinh lời cao hơn như cổ phiếu và trái phiếu công ty…

 1. Lợi ích và hạn chế của quỹ hưu trí

Chế độ ốm đau.Hiện tại ở Việt Nam chưa có quỹ hưu trí, nhưng có một quỹ rất lớn đó là bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ở nước ta hiên nay nội dung thực hiện bảo hiểm xã hội được quy định gồm 5 chế độ sau:Quỹ hưu trí tại Việt Nam

 • Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Chế độ trợ cấp thai sản.
 • Chế độ hưu trí.
 • Chế độ tử tuất

Việc thực hiện bảo hiểm xã hội được tiến hành theo 2 hình thức: bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện áp dụng cho 2 nhóm đối tượng khác nhau: người lao động làm công ăn lương và nhóm lao động tự do. Hình thức đầu tư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của Nhà nước, của ngân hàng thương mại của Nhà nước. Cho ngân hàng thương mại của Nhà nước vay. Đầu tư vào các công trình kinh tế trọng điểm quốc gia. Các hình thức đầu tư khác do Chính phủ quy định.

XEM THÊM 9999+ ===> TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hiện nay BHXH bắt buộc có 5 chế độ khác nhau, trong đó ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là các chế độ ngắn hạn, có thể cân đối, điều chỉnh hằng năm. Tuy nhiên, chế độ hưu trí là dài hạn, có mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, phạm vi điều chỉnh khác với 3 chế độ trên nhưng tất cả lại được quy định chung trong cùng Luật BHXH, gây khó khăn trong công tác quản lý. Do đó nên sửa đổi Luật BHXH theo hướng tách thành các luật khác nhau và tách hưu trí ra thành một luật riêng và quy định, quản lý chặt chẽ, đồng thời phát triển theo hướng tư nhân hoá hoặc đa dạng hoá hình thức đầu tư.

Hiện nay ở nước ta các kế hoạch hưu trí cá nhân cũng đang bước đầu phát triển với các dịch vụ hưu trí của các công ty bảo hiểm, trong từng doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty lớn và các công ty nước ngoài cũng có các hình thức đóng góp quỹ hưu trí doanh nghiệp. Tuy nhiên các kế hoạch hưu trí ở Việt Nam vẫn chưa thực sự phát triển, người lao động còn chưa được tiếp cận với các dịch vụ tài chính này, đặc biệt là đối với những người lao động tự do chưa được hưởng những lợi ích từ quỹ hưu trí.

 1. QUỸ ĐẦU TƯ

 2. Khái niệm

Quỹ đầu tư là trung gian tài chính thực hiện huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân thông qua phát hành chứng chỉ góp vốn đầu tư để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiên tệ, hay các danh mục tài sản khác. Do tính chất này quỹ đầu tư còn gọi là quỹ tương hỗ. Mỗi nhà đầu tư tham gia đầu tư vào quỹ sẽ sở hữu một phần trong tổng danh mục đầu tư của quỹ. Việc nắm giữ này được thể hiện thông qua việc sở hữu các chứng chỉ quỹ đầu tư.

Các hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư đều được quản lý bởi:

 • Công ty quản lý quỹ (thu nhập thường khoảng 0,5% tài sản quỹ)
 • Ngân hàng giám sát (trong trường hợp quỹ đầu tư dạng hợp đồng)
 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban Chứng khoán, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài Chính, Kiểm toán Nhà nước) nhằm công khai thông tin của quỹ và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

MỘT SỐ QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TẠI VIỆT NAM

 1. Quỹ Dragon (Dragon Capital)
 2. Quỹ Mekong (mekong Capital)
 3. Quỹ Indochina (Vinacapital)
 4. Quỹ Vina (Vina Capital)
 5. Quỹ IDG
 6. Quỹ Phăng Xi Păng
 7. Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1)
 8. Quỹ Vietnam Opportunity Fund (VOF)
 9. Công ty quản lý quỹ đầu tư Việt Nam,
 10. Công ty quản lý quỹ Thành Việt,
 11. Công ty quản lý quỹ Manulife
 12. Công ty quản lý quỹ Prudential

2.1. Cách các quỹ đầu tư tìm kiếm lợi nhuậnCách thức hoạt động của quỹ đầu tư:

Một quỹ đầu tư kiếm tiền theo hai cách:

 • Một là từ các khoản cổ tức hoặc lãi từ các khoản đầu tư của quỹ,
 • Hai là bằng cách bán các khoản đầu tư với giá cao hơn giá gốc.

Quỹ này sẽ phân phối hoặc trả các khoản lợi nhuận này (trừ đi các loại phí và chi phí) cho các nhà đầu tư của mình.Các khoản phân phối thu nhập được trích từ thu nhập mà quỹ thu về trên các khoản đầu tư của quỹ còn các khoản phân phối lợi vốn (do tăng thị giá chứng khoán) thì lại được trích từ lợi nhuận bán các khoản đầu tư. Các quỹ khác nhau sẽ trả các mức lãi khác nhau và theo một lịch phân chia khác nhau – có thể là từ một ngày đến một năm. Rất nhiều quỹ còn cung cấp cho các nhà đầu tư của họ những cơ hội chọn lựa tái đầu tư vào quỹ các khoản lợi tức được phân chia này bằng cách mua thêm cổ phiếu của quỹ.


Trên đây là Tiểu luận: Quỹ hưu trí, quỹ đầu tư và các trung gian khác , còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận, nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo