Tiểu luận quản lý nhà nước và bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước xuất sắc

Rate this post

Danh sách những bài tiểu luận quản lý nhà nước và bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước tiêu biểu, xuất sắc. Quản lý nhà nước là một môn học quen thuộc của các sinh viên ngành xã hội, kinh tế. Việc viết tiểu luận quản lý nhà nước không còn quá xa lạ đối với các sinh viên ngành này. Nhưng phải làm thế nào để có được một bài tiểu luận quản lý nhà nước đạt chuẩn đề tài hấp dẫn ấn tượng nội dung đầy đủ chi tiết và chất lượng. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn danh sách những đề tài tiểu luận quản lý nhà nước hay, ấn tượng và 10 bài mẫu xuất sắc đạt điểm số cao.


DANH SÁCH NHỮNG ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TIÊU BIỂU.

 1. Thực trạng vấn đề xử lý tình huống giải quyết tranh chấp trong các công ty tại Việt Nam ngày nay.
 2. Thực trạng việc quản lý cơ sở sản xuất thải chất thải công nghiệp ra môi trường.
 3. Vấn đề xử lý các tình huống vi phạm kỷ luật tại các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 4. Thực trạng vấn đề quản lý hành vi vi phạm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất thực phẩm.
 5. Xử lý tình huống vấn đề quản lý đất đai chưa theo thu hoạch ở nước ta.
 6. Thực hiện việc quản lý sinh viên tại các trường cao đẳng đại học tại Việt Nam.
 7. Thực trạng quản lý vấn đề thôi học cho sinh viên học sinh tại các nhà trường.
 8. Quản lý về việc giải quyết cấp quyền khiếu nại liên quan tới tai nạn lao động xã hội ngày nay.
 9. Quản lý nhà nước về vấn đề phân chia tài sản quyền thừa kế.
 10. Quản lý nhà nước về vấn đề chiếm đất công để sản xuất kinh doanh.
 11. Những hạn chế trong công tác quản lý việc phân chia đất đai tại các hộ gia đình ở Việt Nam.
 12. Đẩy mạnh và nâng cao việc giáo dục quản lý nhà nước tại các trường đại học.
 13. Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về lao động.
 14. Thực trạng việc ứng dụng quản lý nhà nước về lao động tại các doanh nghiệp Việt Nam.
 15. Thực trạng việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục về vấn đề dạy học thêm cho các học sinh.
 16. Phân tích quản lý nhà nước về công tác bảo hiểm xã hội.
 17. Quản lý nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tham ô.
 18. Thực trạng việc quản lý nhà nước về vấn đề sử dụng các bằng cấp giả.
 19. Vấn đề quản lý trong công tác phòng chống bão lũ lụt ở Việt Nam những năm gần đây.
 20. Đẩy nhanh tiến độ bộ Công tác quản lý nhà nước ở các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 21. Quản lý nhà nước về vấn đề bảo hiểm nhân thọ trong các tình huống tai nạn lao động.
 22. Vai trò của quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản sách, báo điên tử tại Việt Nam những năm gần đây.
 23. Quản lý Nhà nước trong công tác luân chuyển cán bộ bộ trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nay.
 24. Ứng dụng việc quản lý nhà nước trong các ngân hàng trên khắp cả nước.
 25. Vấn đề quản lý nhà nước trong các bệnh viện tư nhân ở Việt Nam ngày nay.
 26. Những mặt hạn chế của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục ngày nay.
 27. Giải các phương tiện xử lý những hành vi vi phạm kỷ luật trong công tác quản lý nhà nước.
 28. Thực trạng việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở Việt Nam ngày nay.
 29. Thực trạng việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam.
 30. Các phương pháp và công tác quản lý nhà nước về kinh tế.
 31. So sánh công tác quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý nhà nước về lao động.
 32. Thực trạng quản lý nhà nước về ngân sách Việt Nam từ đó đưa ra các giải pháp.
 33. Tiểu luận quản lý nhà nước: Bội chi ngân sách nước ta năm 2021.
 34. Tăng cường công tác phổ biến pháp luật chính trị tư tưởng trong công tác giáo dục tại Việt Nam.
 35. Đường lối chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong việc quản lý các mô hình trường học có mặt tại Việt Nam.
 36. Thực trạng việc quản lý nhà nước về vốn đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
 37. Cân đối chính sách quản lý Nhà nước thực trạng và giải pháp.
 38. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Việt Nam.
 39. Quản lý nhà nước về phân cấp quản lý ngân sách ngày nay.
 40. Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 41. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các cán bộ quản lý nhà nước.
 42. Quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành lang pháp lý tại Việt Nam.
 43. Hạn chế về quản lý nhà nước về lao động và việc làm tại Việt Nam.
 44. Quản lý nhà nước về công tác giáo dục các cơ sở trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 45. Nhận thức về hoạch định chiến lược trong thời kỳ đổi mới của quản lý nhà nước.
 46. Tăng cường công tác giáo dục trong việc quản lý nhà nước.
 47. Một số vấn đề về tổ chức bộ máy và thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại các doanh nghiệp Việt Nam.
 48. Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý nhà nước từ chính phủ tới các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 49. Trình bày quản lý nhà nước về văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.
 50. Đường lối chính sách của Đảng về việc phát triển văn hóa Việt Nam qua từng giai đoạn.
 51. Quản lý về việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
 52. Quản lý nhà nước về các hoạt động du lịch tại Việt Nam trong những năm gần đây.
 53. Quản lý nhà nước về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam.
 54. Quản lý nhà nước về vấn đề tổ chức các lễ hội đền chùa.
 55. Quản lý và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa phi vật thể ở nước ta.
 56. Quản lý nhà nước về các hoạt động xã hội của các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 57. Phân tích tài phán hành chính trong quản lý hành chính nhà nước.
 58. Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới.
 59. Quản lý nhà nước về vấn đề sản xuất và an toàn điện lực.
 60. Quản lý nhà nước về các chính sách thu chi đại cơ sở hành chính công trên khắp cả nước.

XEM THÊM ⇒ Dịch vụ viết thuê Tiểu luận

TOP 10 Bài mẫu tiểu luận Quản lý nhà nước được đánh giá cao.

Đề tài tiểu luận về quản lý nhà nước và vô cùng phong phú. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ tới bạn danh sách 10 bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước hay, hấp dẫn, ấn tượng mà bạn không thể bỏ qua.

Phương pháp và công cụ Quản lý Nhà nước (QLNN) về kinh tế. Lý luận và thực tiễn các phương pháp và công cụ QLNN về kinh tế.

Đây là một đề tài tiểu luận quản lý nhà nước hay và tiêu biểu. Bài viết được đầu tư tỉ mỉ, cẩn thận trong từng câu chữ. Tổng hợp được tất cả nội dung cốt lõi của vấn đề. Bài tiểu luận này được hoàn thành bởi một bạn sinh viên trường Đại học Mỏ – Địa chất. Dưới sự hướng dẫn bài bản của giảng viên, tác giả đã hoàn thành bài tiểu luận này một cách xuất sắc và thành công. Về mặt nội dung, bài viết được chia thành 2 phần chính. Phần 1 là phương pháp quản lý Nhà nước về kinh tế. Phần này được phân tích dựa trên những ý sau: các phương pháp hành chính, phương pháp kinh tế, phương pháp tâm lý giáo dục. Phần 2 tác giả chỉ ra công cụ quản lý nhà nước qua các nội dung sau: khái niệm, các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế. Tất cả các nội dung đều được triển khai một cách có hệ thống, bài bản và có chiều sâu. Bài viết có đầy đủ bố cục của một bài tiểu luận quản lý nhà nước cơ bản. Bài tiểu luận này được đánh giá cao về nội dung và hình thức và cũng đạt được điểm số ấn tượng. Nếu bạn đang làm về chủ đề tiểu luận quản lý nhà nước này thì có thể tham khảo bài viết trên.

Giải pháp giải quyết các kiếu nại vầ tai nạn lao động.

Bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước tiêu biểu thứ hai và chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn về vấn đề giải pháp giải quyết khiếu nại về tai nạn lao động. Bài viết được đầu tư nhiều về thời gian và công sức. Với hệ thống các luận điểm luận cứ chặt chẽ khoa học phân tích một cách sâu sắc và nhạy bén thể hiện được đúng tư tưởng nội dung của vấn đề. Bạn biết có 21 trang và thể hiện được đầy đủ bố cục của bài tiểu luận. Về mặt nội dung bài viết được phân tích trên những phương tiện sau: mục tiêu xử lý tình huống, nguyên nhân dẫn đến khiếu nại và kết quả của quá trình giải quyết, phương án giải quyết tình huống khiếu nại, kế hoạch tổ chức thực hiện, những kiến nghị tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo vai trò quản lý nhà nước về lao động. Bài viết này được phân tích triển khai ý đầy đủ rõ ràng một cách bài bản và khoa học. Do đó bạn viết đã đạt được một điểm số cao và nhận về những phản hồi đánh giá tích cực từ giảng viên. Bạn có thể tải bài viết này về để tham khảo giúp ích cho quá trình làm bài của mình.

Quản lý nhà nước về lao động và việc làm ở tỉnh Quảng Trị.

Đây là một trong những đề tài quản lý nhà nước tiêu biểu và nổi bật. Bài tiểu luận về một khu vực hành chính cụ thể. Được thực hiện bởi sinh viên của trường Đại học Lao động Xã hội khoa quản lý nguồn nhân lực. Với độ dày 17 trang bài viết thể hiện được rõ ràng đầy đủ bố cục của một bài tiểu luận quản lý nhà nước đạt chuẩn. Về mặt nội dung, được chia thành 6 phần. Phần thứ nhất là một số khái niệm cơ bản về lao động việc làm. Cần thứ hai là vai trò và ý nghĩa của việc làm đối với phát triển kinh tế xã hội. Phần thứ ba là điều kiện kinh tế đặc điểm xã hội của tỉnh Quảng Trị. Phần thứ tư là tình hình thực tế lao động việc làm. Nội dung của phần này được thể hiện qua bốn khía cạnh khác nhau là tạo việc làm tại chỗ, tạo việc làm thông qua dự án phát triển thị trường lao động, tình hình đào tạo nghề cho lao động và tình hình xuất khẩu lao động. Thần thứ 5 là hạn chế và nguyên nhân về giải quyết việc làm cho lao động của tỉnh Quảng Trị. Hoạt hình cuối cùng phần 6 tác giả đã đưa ra một số giải pháp giải quyết việc làm cho lao động tại đây. Danh sách nội dung của bài là một hình thức lập luận chặt chẽ có căn cứ khoa học và số liệu phân tích chính xác. Bài viết được đánh giá rất cao về chất lượng của từng luận điểm nhỏ cho tới cả hệ thống luận điểm. Đây chính là một trong những đề tài tiểu luận quản lý nhà nước mà bạn không thể bỏ qua.

XEM THÊM ⇒ 999+ KHO TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC

Xử lý vi phạm pháp luật về vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tiếp theo sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một đề tài tiểu luận quản lý nhà nước ấn tượng khác liên quan tới vấn đề vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước. Bài viết này đẹp của một bạn sinh viên có học lực giỏi và được sự hướng dẫn từ giảng viên của mình. Bài viết đã nhận về nhiều đánh giá tích cực và có được một điểm số tốt. Tổng thể bài viết gồm 21 trang. Về mặt nội dung gồm có 6 phần cơ bản. Phần một là mô tả về tình huống. Phần 2 là xác định mục tiêu xử lý tình huống. Phần 3 là phân tích nguyên nhân và hậu quả. Phân bón làm xây dựng phương án giải quyết và lựa chọn phương án. Phần 5 là xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Cuối cùng phần 6 là kết luận và kiến nghị. Qua đó ta có thể thấy được bài viết này được triển khai ý một cách hệ thống và bài bản. Thể hiện đúng, đầy đủ và nổi bật lên nội dung yêu cầu của đề tài. Đây cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho đề tài tiểu luận quản lý nhà nước của bạn.

Quản lý nhà nước về thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam.

Đây là một trong những đề tài quản lý nhà nước khá mới mẻ và mang tính thời đại cao. Bài viết gồm 25 trang. Về mặt nội dung, bài viết này được tác giả phân tích qua 3 nội dung lớn. Nội dung đầu tiên tác giả đã tiến hành nêu ra cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam. Nội dung lớn thứ hai là thực trạng quản lý nhà nước đối với thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam. Nội dung này được tác giả phân tích qua những khía cạnh sau: thực trạng, những mặt đạt được của quản lý nhà nước đối với thương hiệu, hạn chế của quản lý nhà nước về thương hiệu, nguyên nhân của những hạn chế. Nội dung lớn Cuối Cùng tác giả đã tiến hành đưa ra một số các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này. Cụ thể tác giả đã đưa ra hai giải pháp thiết thực. Bài viết trên được đánh giá cao về về chiều sâu của nội dung và bố cục của bài viết. Nếu bạn còn chưa biết viết một bài tiểu luận quản lý nhà nước đạt chuẩn như thế nào thì có thể tham khảo bài viết trên.

Tăng cường công tác phổ biến pháp luật giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho học sinh sinh viên trong các trường đại học cao đẳng.

Đây là một trong những đề tài tiểu luận quản lý nhà nước khá hay và mang tính nhân văn. Pháp luật về công tác quản lý là điều rất cần thiết đối với xã hội ngày nay. Bài viết này đã thể hiện và phân tích rõ được điều đó. Được đánh giá là một trong những bài tiểu luận quản lý học nhà nước gây ấn tượng mạnh. Bài viết này gồm 21 trang. Với những nội dung sau mô tả tình huống, phân tích tình huống, xây dựng phương án và lựa chọn phương án, nguyên nhân hậu quả và giải pháp của tình huống, kiến nghị. Bài viết đã đạt được một điểm số cao là được nhiều các bạn sinh viên khác lựa chọn để tham khảo. Tóm lại đây là một đề tài tiểu luận quản lý học nhà nước xuất sắc. Bạn hãy thử tham khảo và đừng bỏ lỡ bài mẫu này nhé.

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân số kế hoạch hóa gia đình.

Tiếp tục là một đề tài tiểu luận quản lý học nhà nước hot. Bài tiểu luận này được đầu tư khá nhiều thời gian cũng như là nghiên cứu tài liệu. Về mặt nội dung bài viết được chia làm những phần sau: phần 1 là diễn biến của tình huống phần 2 là phân tích Xử lý tình huống phần 3 là kiến nghị đề xuất. Bài viết này thể hiện một cách xác thực nhất vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam trong những năm gần đây. Xin rút nội dung của đề tài là một hệ thống lập luận chặt chẽ khoa học và có tính thuyết phục cao. Có thể nói đây là một bài tiểu luận quản lý nhà nước tiêu biểu và ấn tượng.

Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên : Tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước tiêu biểu tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn liên quan tới vấn đề tranh chấp quyền sử dụng đất. Bài viết được đánh giá cao về chất lượng cũng như là hình thức triển khai ý. Đây là một bài tiểu luận tốt nghiệp của một bạn sinh viên đạt học lực giỏi và có sự hướng dẫn của giảng viên. Bài viết gồm 22 trang với bố cục rõ ràng. Về mặt nội dung bài viết chia thành những phần sau: giới thiệu tình huống tranh chấp, phân tích nguyên nhân và hậu quả, xác định yêu cầu mục tiêu khi xử lý tình huống, xây dựng phân tích và lựa chọn phương án giải quyết vấn đề, tổ chức thực hiện phương án, đưa ra đề xuất và kiến nghị. Từ những nội dung trên ta có thể thấy đây là một bài tiểu luận quản lý nhà nước bài bản và đạt chuẩn về bố cục nội dung. Bài viết đã nhận về rất nhiều những phản hồi tích cực và đạt được điểm số cao. Bạn có thể tham khảo bài viết để có những thông tin hữu ích cho bài tiểu luận của mình.

XEM THÊM ⇒ KHO TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Quản lý nhà nước về an toàn điện ở nông thôn.

Tiếp tục với chủ đề những bài tiểu luận quản lý nhà nước hay và tiêu biểu, sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số đề tài liên quan tới vấn đề an toàn điện. Đây được coi là một đề tài có tính mới mẻ và gắn liền với thực tế. Mặc dù bài viết được hoàn thành trong thời gian nhắn xong đã thể hiện được đầy đủ nội dung cũng như là bố cục của một bài tiểu luận đạt chuẩn. Về mặt nội dung và được chia thành 5 phần. Lần đầu tiên là mô tả tình huống. Hình 2 là phân tích nguyên nhân và hậu quả. Phần thứ ba là xác định và lựa chọn phương án giải quyết. Tháng thứ tư là nêu ra những kiến nghị đề xuất. Cuối cùng tác giả chỉ ra những bài học kinh nghiệm. Tóm lại đây là một bài tiểu luận quản lý nhà nước xuất sắc đáng để bạn bỏ thời gian ra tham khảo.

Quản lý nhà nước về kinh tế của chính quyền xã Sủng Máng.

Bài thứ 10 trong danh sách các bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước tiêu biểu và xuất sắc liên quan tới đề tài về quản lý kinh tế của chính quyền xã. Bài viết gồm 16 trang với kết cấu của một bài tiểu luận cơ bản. Xét về mặt nội dung được chia thành 3 chương lớn. Chương thứ nhất là một số vấn đề chung quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chương này tác giả đã phân tích qua 7 khía cạnh khác nhau. Trang chương thứ hai tác giả tiến hành phân tích thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế ở xã Trung Chánh huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. Hiện nay, đây là một khu vực địa lý hẻo lánh và có nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế. Nhưng tác giả cũng đã đưa ra những số liệu sắt thực và chính xác để phân tích một cách đúng nhất về thực trạng này. Ở trường Thứ Ba tác giả đã chỉ ra nhiệm vụ và giải pháp quản lý nhà nước về kinh tế của Ủy ban nhân dân xã trống vắng trong thời gian tới. Bài viết được triển khai một hệ thống luận ý luận điểm chặt chẽ và khoa học. Nhìn chung đây là một bài tiểu luận quản lý nhà nước hay và đạt chuẩn.

đề tài Tiểu luận quản lý nhà nước
đề tài Tiểu luận quản lý nhà nước

Cách viết một bài tiểu luận quản lý nhà nước đạt chuẩn.

         Sau đây chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để viết một bài tiểu luận quản lý nhà nước hay và đạt được điểm cao. Khiến cho các bạn không còn cảm thấy hoang mang hay lo lắng khi làm một bài tiểu luận quản lý nhà nước nữa.

*Xác định đề tài tiểu luận quản lý nhà nước.

Đây là một bước vô cùng quan trọng đối với bài tiểu luận quản lý nhà nước của bạn. Bạn có thể viết được bài hay không đều là nhờ vào bước này. Bởi môn học quản lý nhà nước bao gồm rất nhiều nội dung khác nhau từ dễ tới khó. Ngoài ra kiến thức về môn học này còn khá thiên về lý thuyết và trừu tượng. Và để xác định một đề tài phù  hợp với bản thân bạn nên dựa vào những tiêu chí sau:

-Về tính chất của đề tài.

-Về phạm vi đối tượng.

-Về cấp bậc học.

-Về mức độ của đề tài.

*Chuẩn bị tài liệu quản lý nhà nước.

Bài tiểu luận quản lý nhà nước của bạn có chất lượng, có chiều sâu và có chinh phục được giảng viên hay không phụ thuộc rất nhiều vào tài liệu mà các bạn nghiên cứu. Các bạn cần phải chuẩn bị những tài liệu quản trị học có cơ sở căn cứ, được nhiều trường đại học tin tưởng chọn lựa. Như vậy thì nội dung triển khai của bạn sẽ đúng đắn hơn và có chiều sâu, thuyết phục được người đọc hơn. Bạn nên tham khảo nhiều những tài liệu về quản lý nhà nước để kiến thức của bản thân trở nên phong phú hơn. Sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình làm bài của bạn. Ngoài ra bạn cũng có thể hỏi giảng viên của mình để có thêm nhiều nguồn tham khảo khác nhau.

*Xây dựng đề cương tiểu luận quản lý nhà nước.

Đề cương tiểu luận cũng khá quan trọng giúp bài tiểu luận quản lý nhà nước của bạn không bị sót ý và hệ thống luận điểm,luận ý sẽ chặt chẽ hơn. Dưới đây là cấu trúc hoàn chỉnh của một bài tiểu luận quản lý nhà nước đạt chuẩn.

         -Phần mở đầu: Tên đề tài

Lý do lựa chọn đề tài

Mục đích bài tiểu luận

Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của bài tiểu luận.

-Phần nội dung: Cơ sở lý luận

Nêu thực trạng, kết quả nghiên cứu

Đề xuất giải pháp

-Phần kết luận.

*Viết tiểu luận quản lý nhà nước.

Bạn cần phải lưu ý những điều sau khi viết một bài tiểu luận quản trị học:

-Ngôn từ khoa học, mạch lạc có tính thuyết phục cao.

-Bài viết ngắn gọn, hàm súc, tối đa 42 trang.

-Hệ thống luận điểm luận cứ chặt chẽ, khoa học.

 • Bố cục chuẩn:

-Trang bìa

-Trang phụ bìa

-Mục lục (ghi rõ từng phần lớn nhỏ với số trang cụ thể)

XEM THÊM ⇒ Trọn bộ bài mẫu Tiểu luận hay 

-Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

-Lời cảm ơn (nếu có)

-Lời mở đầu

-Nội dung chính

-Kết luận

-Danh sách chữ viết tắt, thuật ngữ

-Tài liệu tham khảo.

 • Nội dung:

Về phần nội dung bạn cần lưu ý như sau:

-Câu chủ đề: Đề cập đến ý chính của đoạn văn, chính là luận điểm chính của toàn đoạn.

-Câu phân tích: Nêu ra các khái niệm, định nghĩa, ví dụ hoặc minh chứng cụ thể để hỗ trợ cho luận điểm chính nêu ra từ đầu.

-Câu kết luận: Khẳng định lại chủ đề chính của đoạn văn, nêu ra liên hệ thực tế (nếu có).

 • Trích dẫn tài liệu tham khảo.

– Tài liệu là sách: Họ và tên tác giả. (năm xuất bản). Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.

– Tài liệu là báo: Họ và tên tác giả. (năm xuất bản). Tên tạp chí, tập, số trang, DOI (nếu có).

– Tài liệu là trang website, báo điện tử: Họ và tên tác giả. (năm xuất bản). Tên tài liệu tham khảo, <đường dẫn đến tài liệu>, thời gian trích dẫn.

*Chỉnh sửa lại bài tiểu luận quản lý nhà nước.

Sau khi viết xong bạn cần phải kiểm tra lại một lần bài tiểu luận của mình. Để đảm bảo rằng, bài tiểu luận của bạn không bị mắc các lỗi chính tả, lỗi về câu, từ hay lỗi lập luận. Làm như thế bạn sẽ không bị trừ điểm bởi những lỗi nhỏ không đáng. Và như thế sẽ khiến cho bài tiểu luận quản lý nhà nước của bạn hoàn chỉnh và đạt được điểm số cao hơn.


Tất cả những gì chúng tôi nêu trên là Danh sách các đề tài tiểu luận quản lý nhà nước hay và ấn tượng với TOP 10 bài mẫu tiểu luận quản lý nhà nước. Mọi thông tin có trong bài viết đều được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn tin đáng tin cậy và chất lượng.

Contact Me on Zalo