Tiểu luận: Kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo đối với công tác học sinh nội trú

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo đối với công tác học sinh nội trú, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Sáng kiến kinh nghiệm được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo và tiểu luận về công tác học sinh nội trú trên chuyên mục tiểu luận Sáng kiến kinh nghiệm.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Sáng kiến kinh nghiệm nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


Chương I. Cơ sở lý luận: Kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo đối với công tác học sinh nội trú

1. Khái niệm quản lý, Chỉ đạo

1.1. Quản lý là các tác động có mục đích, có kế hoạch, có phương pháp, cách thức tiến hành, phù hợp với quy luật khách quan của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý nhằm khai thác tối ưu các nguồn lực và phối hợp mọi nỗ lực của cá nhân để đưa tổ chức tiến đến mục tiêu đã xác định.

1.2. Chỉ đạo là hướng dẫn cụ thể, theo một đường lối, chủ trương nhất định.

1.3. Yêu cầu của Quản lý công tác học sinh nội trú

– Quản lý nhân lực: đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; các tổ chức, đoàn thể, các ban trong nhà trường; bộ máy quản lý và tổ chức thực hiện công tác học sinh nội trú; năng lực, phẩm chất, khả năng đáp ứng, sở trường, kinh nghiệm,..

– Quản lý vật lực: Đất đai, điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện đáp ứng khác,…

– Quản lý tài chính: Các nguồn tài chính có thể phục vụ cho công tác HS nội trú.

1.4. Công cụ quản lý công tác học sinh nội trú

– Tổ chức bộ máy quản lý học sinh nội trú;

– Xây dựng Kế hoạch hoạt động công tác học sinh nội trú năm học;

– Ban hành, quán triệt thực hiện nội quy quy định về công tác học sinh nội trú của nhà trường; 

– Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của công tác học sinh nội trú trong nhà trường, gắn hiệu quả của công việc với các tiêu chí và kết quả thi đua cá nhân, tập thể (Tiểu luận: Kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo đối với công tác học sinh nội trú)

2. Nội dung hoạt động quản lý, chỉ đạo công tác học sinh nội trú trong trường phổ thông

          2.1. Tổ chức và quản lý Học sinh ở nội trú;

2.2. Tổ chức giáo dục Học sinh nội trú;

          2.3. Tổ chức và hướng dẫn Học sinh nội trú tự học;

          2.4. Tổ chức đời sống vật chất và chăm sóc sức khỏe Học sinh nội trú;

2.5. Tổ chức đời sống tinh thần cho Học sinh nội trú.

Chương II. Thực trạng công tác quản lý nội trú tại trường THCS Ẳng Cang

1. Khái quát nhà trường

Trường THCS xã Ẳng Cang được chia tách và thành lập từ trường phổ thông cơ sở xã Ẳng Cang với diện tích 6.123 m2, là trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2013, trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ ba năm 2014.

Nhà trường được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và đạt chuẩn. Đảm bảo đầy đủ điều kiện cho tổ chức các hoạt dộng dạy và học, tổ chức các hoạt động bổ trợ khác. Có khu nội trú với 10 phòng ở học sinh, 01 bếp ăn tập thể.

Tổng số 40 Cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó, Ban giám hiệu 2, Giáo viên 33, nhân viên 5 được biên chế hoạt động trong 3 tổ chuyên môn và 1 tổ Văn phòng.

Tổng số 17 lớp với 529 học sinh, 100% là học sinh dân tộc. Nhìn chung học sinh ngoan, lễ phép, có ý thức rèn luyện, có chất lượng học tập khá cao. (Tiểu luận: Kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo đối với công tác học sinh nội trú)

2. Thực trạng

Năm 2015-2016 có 164 học sinh thuộc diện bán trú, trong đó có 53 học sinh ở nội trú trong trường.

Có được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy – Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng, Giáo dục và Đào tạo huyện, Đảng uỷ, chính quyền địa phương tới sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã nhà.

Chế độ trợ cấp về kinh phí cũng như hỗ trợ gạo cho học sinh bán trú nói chung, học sinh ở nội trú nói riêng được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường thực hiện việc nấu ăn chung cho học sinh tại bếp ăn tập thể.

Ban giám hiệu rất quan tâm đến công tác bán trú, nội trú của học sinh, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, nhiệt tình.

Trong các năm qua hoạt động quản lý, chỉ đạo của cán bộ quản lý đối với công tác học sinh nội trú của trường còn có những hạn chế nhất định như: Việc quản lý mới chỉ dừng lại ở việc quản lý việc ăn, nghỉ học sinh, chưa đi sâu vào quản lý theo kế hoạch, chương trình; công tác chỉ đạo nền nếp nội trú, quản lý việc tự học, giáo dục kỹ năng sống, công tác bảo quản, bảo vệ tài sản cơ sở vật chất nội trú còn hạn chế.

Học sinh chưa có ý thức được việc tự học, công tác vệ sinh môi trường, đồ đạc trong phòng vẫn luộm thuộm, vẫn còn tình trạng nói tục, xả rác, vệ sinh không đúng nơi, đúng chỗ, viết vẽ bậy tùy tiện, gây ồn ào trong giờ tự học, cá biệt học sinh cố ý làm hỏng các đồ dùng, thiết bị trong phòng, trong khu nội trú.

3. Biện pháp và giải pháp áp dụng

3.1. Tổ chức bộ máy quản lý học sinh nội trú. Xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp đặc điểm tình hình của nhà trường, của địa phương: (Tiểu luận: Kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo đối với công tác học sinh nội trú)

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

– Thành lập Ban quản lý nội trú, phân công cụ thể các thành viên. Ngay từ đầu năm học Hiệu trưởng nhà trường thành lập Ban quản lý nội trú bao gồm đại diện Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Bí thư chi đoàn trường, tổng phụ trách Đội, các tổ trưởng, nhân viên Y tế, phục vụ, kế toán, nhân viên hợp đồng nấu ăn. Nhà trường cử 01 cá nhân thay mặt Ban quản lý chuyên phụ trách, đôn đốc học sinh nội trú, có tính giảm số tiết dạy định mức cho đồng chí này.

– Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch quản lý công tác nội trú trong năm học. Kế hoạch cần thể hiện được các nội dung: Mục đích, yêu cầu (Tại sao lập kế hoạch này; nó có ý nghĩa như thế nào; kết quả mong đợi); Nội dung (Thể hiện các nội dung quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác học sinh nội trú của nhà trường trong năm học); Điều kiện thực hiện (Nhân lực, vật lực, thời gian thực hiện); Tổ chức thực hiện (Cụ thể nhiệm vụ của tập thể, cá nhân thực hiện)

– Căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng và tình hình thực tế Ban quản lý nội trú xây dựng Kế hoạch hoạt động, quản lý nội trú. Kế hoạch này phải cụ thể hóa kế hoạch quản lý của Hiệu trưởng, nó bao gồm: Mục đích, yêu cầu ( trả lời được câu hỏi Tại sao lập kế hoạch này; nó có ý nghĩa như thế nào; kết quả mong đợi); Nội dung (Thể hiện các nội dung hoạt động công tác học sinh nội trú của nhà trường trong năm học. Cần xác định cụ thể các hoạt động công tác học sinh nội trú thực hiện theo từng tháng về các mảng nội dung: Tổ chức và quản lý học sinh ở nội trú + Giáo dục học sinh nội trú + Tổ chức và hướng dẫn học sinh nội trú tự học + Tổ chức đời sống vật chất và chăm sóc sức khỏe học sinh nội trú + Tổ chức đời sống tinh thần cho học sinh nội trú); Điều kiện thực hiện (Cần xác định rõ thời hạn thực hiện, nhân lực, kinh phí, cách thức thực hiện, kết quả cần đạt được); Tổ chức thực hiện (Nêu cụ thể nhiệm vụ của cá nhân thành viên thực hiện hoạt động). Song song với đó Ban quản lý nội trú tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và ban hành nội quy quy định thực hiện các hoạt động công tác học sinh nội trú của nhà trường 

3.2. Tăng cường việc bồi dưỡng, học hỏi nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động quản lý học sinh nội trú cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đa dạng hoá các hình thức hoạt động quản lý phù hợp nhu cầu và hứng thú của học sinh, phù hợp với điều kiện nhà trường.

– Bồi dưỡng năng lực của Ban quản lý nội trú: chỉ đạo cho Ban quản ý khu nội trú tích cực học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận, bàn bạc về cách quản lý có hiệu quả. Bồi dưỡng năng lực tổ chức, giao tiếp cho giáo viên chủ nhiệm, các thành viên quản lý nội trú, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp đối với học sinh, phụ huynh là người dân tộc thiểu số. Xây dựng đội ngũ trưởng, phó các phòng ở.  Hướng dẫn các em phong cách, ngôn ngữ, phương pháp điều khiển. Đội ngũ này sẽ đóng góp vai trò tích cực cho hoạt động tự quản của học sinh  trong khu vực nội trú nhà trường.

– Để đa dạng hoá các loại hình hoạt động quản lý, Hiệu trưởng cần phát huy những năng lực, sáng tạo của Ban quản lý nội trú, giáo viên chủ nhiệm, mở rộng, phát huy tính dân chủ, khuyến khích học sinh trình bày ý kiến, tham gia góp ý để tìm ra những hình thức hoạt động quản lý mới, bổ sung hoặc điều chỉnh nội dung hoạt động quản lý cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, phù hợp với phong tục, nhu cầu chính đáng của học sinh.(Tiểu luận: Kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo đối với công tác học sinh nội trú)

    3.3. Tổ chức đời sống vật chất và chăm sóc sức khỏe Học sinh nội trú Tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất nhằm bảo đảm những yêu cầu về trang thiết bị và chế độ cho hoạt động quản lý học sinh nội trú.Đầu tư, tu sửa cơ sở vật chất: phòng ở, bếp ăn, khu vui chơi, các điều kiện phục vụ sinh hoạt khác. Trong năm học nhà trường đã chủ động tham mưu, xin kinh phí tu sửa toàn bộ các phòng ở nội trú, tu sửa hệ thống bể nước, lát gạch sân bể nước tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo vệ sinh cho các em khi tắm, giặt; mua sắm đồ dùng vật dụng cần thiết phục vụ cho việc ăn ở của học sinh nội trú như là: tủ đựng quần áo, dụng cụ làm bếp, các vật dụng phục vụ cá nhân như bát ăn, ca uống nước. Ban quản lý nội trú cũng quan tâm mua sắm dụng cụ thể thao cho học sinh nội trú nhằm thu hút các em vào ác hoạt động bổ ích.

Song song với việc đầu tư, sửa chữa thì Ban quản lý nội trú đề ra các biện pháp để chấm dứt tình trạng cố ý hay vô tình làm hư hỏng tài sản của nội trú. Đầu năm khi được bàn giao tài sản trong từng phòng, học sinh, phụ huynh phải cam kết chấp hành việc sử dụng và bảo quản tài sản của nhà trường, của khu nội trú.

3.4. Tổ chức và hướng dẫn Học sinh nội trú tự học: Quản lý giờ học vào các buổi không lên lớp theo thời kháo biểu, giờ học buổi tối. Nhà trường phân công luân phiên cán bộ, giáo viên trực nội trú vào các buổi tối. Các cá nhân trực phải đảm bảo quản lý được trật tự an toàn và nhắc nhở học sinh học bài. để Để thuận lợi cho công tác quản lý, nhà trường đã bố trí các em học cùng một ca thì ở cùng trong một hoặc một số phòng liền kề nhau. Việc này hạn chế được hiện tượng trốn học trên lớp để về phòng, đồng thời đảm bảo tính trật tự trong giờ tự học ở phòng của các em.

3.5. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường để năng cao chất lượng tổ chức hoạt động quản lý. Tăng cường công tác Đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực nội trú. Nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động một cách sâu rộng đến toàn thể nhân dân, gia đình học sinh, chính quyền địa phương hiểu rõ mục đích, tính thiết thực, hiệu quả của mô hình học sinh nội trú, đồng thời nêu cao ý thức cộng đồng trách nhiệm trong công tác giáo dục nói chung và công tác học sinh nội trú nói riêng. Nhà trường chủ động báo cáokịp thời tình hình công tác nội trú với Phòng Giáo dục và Đào tạo, với chính quyền địa phương.

3.6. Tổ chức đời sống tinh thần cho Học sinh nội trú. Gần gũi, động viên các em ổn định tư tưởng, an tâm học tập ở khu nội trú.

Đối với học sinh nội trú thì những người làm công tác quản trú vừa là người thầy, người cha, người anh, người bạn của các em. Vì các em xa gia đình, hàng ngày được tiếp xúc nhiều với những người làm công tác quản trú. Cho nên người làm công tác quản trú luôn gần gũi, thường xuyên tâm sự với các em để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để chia sẽ cùng các em, cũng như chăm sóc các em để từ đó các em an tâm hơn. Bên cạnh đó các tổ chức như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên cũng cần phải thường xuyên quan tâm và tổ chức các hoạt động vui chơi để động viên các em, ví dụ như Tổ chức Tết trung thu, lễ khai xuân, tổ chức công tác thi đua, khích lệ kịp thời cũng là một trong những biện pháp dẫn đến hiệu quả trong công tác quản lý nội trú. Ngoài ra Ban quản lý nội trú còn thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh khu vực nội trú, trồng và chăm sóc bồn hoa, vườn rau nhằm giáo dục cho các em tinh thần và ý thức lao động, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ môi trường sống.(Tiểu luận: Kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo đối với công tác học sinh nội trú)

   Chương III. Kết quả nghiên cứu

          Qua một năm học áp dụng đề tài vào trong quá trình chỉ đạo, quản lý đối với công tác công tác học sinh nội trú, công tác học sinh dân tộc tại Trường THCS Ẳng Cang, tôi thấy có những chuyển biến đáng kể:

– Nền nếp kỷ cương được thiết lập, quy củ. Các kế hoạch quản lý, chỉ đạo công tác nội trú được triển khai và thực hiện một cách hiệu quả.

– Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, chất lượng bữa ăn được nâng lên, trong năm qua nhà trường đảm bảo tuyệt đối các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó  

– Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về tài sản, con người ở khu nội trú được đảm bảo thường xuyên. Không có hiện tượng mất trộm đồ dùng, không có hiện tượng người ngoài vào gây rối từ đó tạo tâm lý yên tâm cho học sinh cũng như phụ huynh khi gửi con em vào ở nội trú. Đặc biệt trong năm học này ý thức bảo vệ tài sản của nội trú được nâng lên rõ nét. Không còn hiện tượng phá hỏng đồ dùng, tài sản của nhà trường, của khu nội trú. Qua tìm hiểu các gia đình gần khu nội trú, các gia đình đều cho rằng các cháu đã ngoan ngoãn rất nhiều, không còn hiện tượng ồn ào gây mất trật tự, thậm chí là phá phách hay lấy trộm hoa màu, vật nuôi như trước đây nữa.

– Chất lượng học tập, ý thức đạo đức của học sinh nội trú được cải thiện theo hướng tích cực. Các em đã có ý thức tự giác hơn trong học tập, hiện tượng không chuyên cần đã giảm nhiều. Học sinh được giáo dục và hình thành các kỹ năng sống một cách phù hợp, các em biết tự giác chăm sóc bản thân, biết chia sẻ và tự tin hơn trong giao tiếp với bạn bè, thầy cô.

Những biến chuyển đó thể hiện phần nào hiệu quả của công tác quản lý nội trú của Ban giám hiệu nhà trường, Ban quản lý nội trú đã được nâng lên, đồng thời khẳng định hiệu quả một số biện pháp quản lý đối với công tác công tác học sinh nội trú, công tác học sinh dân tộc đã nêu ở trên. Với thời gian một năm học, việc áp dụng các biện pháp quản lý, chỉ đạo công tác nội trú mà cụ thể hơn là để giáo dục, thay đổi ý thức của rất nhiều học sinh tôi nghĩ rằng chưa đủ để đem lại kết quả mỹ mãn, nhưng chừng đó những thay đổi cũng là động lực để Ban giám hiệu, Ban quản lý nội trú tiếp tục mạnh dạn đổi mới quản lý, chỉ đạo công tác nội trú trong thời gian tiếp theo. (Tiểu luận: Kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo đối với công tác học sinh nội trú)

D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Qua quá trình nghiên cứu, thực hiện sáng kiến kinh nghiệm tôi nhận thức được rằng: Quản lý, chỉ đạo công tác học sinh nội trú là một hoạt động đa dạng và phong phú, gắn liền với quản lý hoạt động dạy và các hoạt động khác, bổ sung cho nhau để tạo nên một kết quả tổng hợp đó là việc hoàn thành tốt các mục tiêu Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường đã đề ra.

Qua đề tài sáng kiến kinh nghiệm này tôi xin đưa ra một số bài học kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo công tác nội trú như sau:

– Cần có kế hoạch quản lý, chỉ đạo chi tiết, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan song phải đảm bảo tính phù hợp với sự chỉ đạo của các cấp; đảm bảo sự linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh.

– Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trang thiết bị cho khu nội trú.

– Phát huy tính tích cực của việc tự quản của học sinh, phát huy vai trò của học sinh được bầu làm trưởng phòng.

– Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ; Ban giám hiệu cần có những Quyết định kịp thời nhằm chấn chỉnh, điều chỉnh hoạt động của công tác nội trú.

E. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT trong quản lý, chỉ đạo đối với công tác học sinh nội trú

1. Đối với UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo

– Tiếp tục đầu tư xây dựng, tu bổ hệ thống nhà ở nội trú để đảm bảo nhu cầu ở nội trú cho học sinh của nhà trường.

– Tổ chức để cán bộ quản lý tham quan học hỏi các mô hình quản lý nội trú, bán trú điển hình trong tỉnh; tổ chức các hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý học sinh bán trú giữa các trường có học sinh nội trú, bán trú.(Tiểu luận: Kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo đối với công tác học sinh nội trú)

2. Đối với chính quyền địa phương

– Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục, tuyên truyền để phụ huynh thấy rõ vai trò, tính ưu việt của việc đưa con em đến ở nội trú trong trường, tránh hiện tượng để con em trọ ngoài nhà trường theo ý thích riêng của con em và gia đình.

– Có kế hoạch chỉ đạo, phối hợp đảm bảo công tác an ninh, trật tự khu vực nội trú của các nhà trường.

Đề tài cần được nghiên cứu, bổ sung một số biện pháp quản lý và điều hành khác để có thể áp dụng cho công tác quản lý tại đơn vị khác.


Trên đây là tiểu luận môn Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo đối với công tác học sinh nội trú, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học Sáng kiến kinh nghiệm: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo