Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Quản lý nhà nước được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao và tiểu luận về hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ trên chuyên mục tiểu luận Quản lý nhà nước.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Quản lý nhà nước nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


II/ THỰC TRẠNG: (Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)

Trong những năm qua thực trạng của trường có những mặt mạnh , mặt yếu trong việc sử dụng đồ dùng dạy học cũng như việc quản lý của lãnh đạo trường. Trong thực trạng tôi chỉ xin nêu lên những hạn chế trong năm học mà từ đó đưa ra giải pháp để khắc phục.

1.      Đối với cán bộ thiết bị :

Vào năm học 2006-2007 cán bộ thiết bị do giáo viên môn Toán kiêm nhiệm có tinh thần trách nhiệm, luôn đảm bảo ngày giờ công, quan tâm tới việc sữa chữa các đồ dùng bị hư hỏng, sắp xếp ngăn nắp, tuy nhiên, cán bộ thiết bị là giáo viên kiêm nhiệm chưa có kiến thức chuyên môn chỉ làm theo kinh nghiệm bản thân nên còn nhiều hạn chế, hàng ngày chỉ biết chuẩn bị soạn các đồ dùng thiết bị, tranh ảnh …. cho giáo viên mượn theo đăng ký,

còn việc theo dõi từng buổi ,từng bài ở từng môn phải sử dụng những dụng cụ gì? Đồ dùng đó có hay không có ở thiết bị không nắm được. Từ đó có thể có những giáo viên không tận dụng hết đồ dùng hiện có ở thiết bị, hoặc không tự làm thêm đồ dùng dạy học mới để phục vụ cho bài dạy mà cán bộ thiết bị và chuyên môn chưa phát hiện kịp thời, cuối tuần cán bộ thiết bị báo cáo số lượt sử dụng đồ dùng dạy học cho chuyên môn, đó được xem là cơ sở để đánh giá việc sử dụng đồ dùng dạy học trong tuần còn hiệu quả như thế nào chưa có giải pháp theo dõi được,

2.      Đối với giáo viên bộ môn:

Số lượng giáo viên khá đầy đủ, đảm bảo cho các môn dạy, số năm công tác từ 1 đến 5 năm có10/ 32 giáo viên, từ 6 đến 10 năm có 13/ 32 GV, trên 10 năm có 9/32 GV. Phần lớn giáo viên trẻ nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm, nhạy bén với cái đổi mới nhưng thiếu kinh nghiệm trong chuyên môn, còn một số giáo viên công tác lâu năm nhưng có tư tưởng an phận thiếu sức phấn đấu , bảo thủ khâu chuẩn bị đồ dùng dạy học trên tiết dạy đôi khi không kịp thời, không chuẩn bị trước không nắm được những đồ dùng hiện có ở thiết bị nên khâu chuẩn bị rất cặp rặp, hoặc khi soạn không đủ theo yêu cầu của bài dạy từ đó không sát với nội dung bài dạy, giáo viên trẻ thao tác sử dụng còn lúng túng chưa phù hợp với việc đổi mới phương pháp, thường dùng để chứng minh hoặc diễn giải chưa rèn luyện cho học sinh phương pháp khai thác kiến thức nhất là giáo viên bộ môn Địa, Sử, Sinh. Việc bồi dưỡng tự bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao tay nghề chưa được phát huy, trong họp tổ, nhóm còn nặng công tác hành chánh thiếu bàn về chuyên môn, trong dạy dự nhận xét xây dựng góp ý người dạy thiếu thành khẩn tiếp thu ý kiến do đó người góp ý thường dị nể thiếu mạnh dạn nên hiệu quả không cao.(Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)

3.      Đối với tổ chuyên môn:

Trường có 7 tổ chuyên môn, do có sự thay đổi tách riêng và xác nhập nên năm học 2006 – 2007 trường có 3 tổ trưởng mới ( tổ Anh, Sử, Sinh ) chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý cũng như điều hành các hoạt động của tổ nên việc theo dõi và nắm bắt tình hình giảng dạy của tổ còn nhiều hạn chế, số lượt sử dụng đồ dùng dạy học nắm được qua báo cáo của giáo viên, chưa có giải pháp theo dõi hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của tổ viên trong tổ như thế nào, trong họp tổ còn nặng về hành chánh, chưa đi sâu vào phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học cho có hiệu quả.

4.      Đối với Phó Hiệu Trưởng chuyên môn :

Chưa có kế hoạch Theo dõi việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên chỉ nắm được qua báo cáo của cán bộ thiết bị , của tổ chuyên môn, Phó hiệu trưởng chuyên môn thường chú ý nhiều vào số lượt sử dụng, còn hiệu quả sử dụng như thế nào chuyên môn nắm chưa sát, nên đôi khi có trường hợp giáo viên làm việc đối pho, chuyên môn khó phát hiện.

Từ đó việc cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với tình mới hiện nay quả thật khó khăn ở một số giáo viên trong đơn vị. Với thực trạng trên là Phó Hiệu trưởng nhận nhiệm vụ đầu năm học 2006- 2007 bản thân luôn suy nghĩ và tìm ra những giải pháp để theo dõi và kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên.

III/ BIỆN PHÁP: (Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)

Cải tiến phương pháp giảng dạy, sử dụng các phương tiện trên tiết dạy cho phù hợp thật không phải là đơn giản, không phải trong tiết dạy mang theo nhiều đồ dùng dạy học là tốt, cần phải vận dụng các phương tiện đó như thế nào? Không phải giáo viên nào cũng có kinh nghiệm thực hiện đúng , có phương pháp dẫn dắt tốt. Thật là thiếu sót nếu Ban Giám Hiệu không theo dõi kiểm tra một cách khoa học, có theo dõi kiểm tra Ban Giám Hiệu mới biết được khả năng vận dụng và hiệu quả giảng dạy của từng giáo viên, qua đó uốn nắn giúp đỡ cho đội ngũ giáo viên ngày càng hoàn thiện hơn, đồng thời có kiểm tra còn là động lực thúc đẩy giáo viên tự kiểm tra và tự bồi dưỡng bản thân. Chúng ta đã biết phương tiện dạy học là hình ảnh trực quan sẽ hấp dẫn học sinh, lôi cuốn các em đam mê trong học tập, đây cũng góp phần vào công tác duy trì sĩ số của đơn vị.

Để khắc phục những hạn chế trong thực trạng trên với vai trò lãnh đạo trường trong công tác chuyên môn tôi tiến hành thực hiện từng bước như sau:

 • Đưa ra 1 số yêu cầu và qui định cho từng bộ phận.
 • Có biện pháp kiểm tra để xem xét việc tuân thủ các qui định, qui chế và hướng dẫn của các cấp quản lý liên quan đến hoạt động sư phạm của giáo viên.(Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)

1/ Các yêu cầu và qui định cho từng bộ phận

Trước khai giảng năm học tổ chức quáng triệt cho toàn thể giáo viên nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện kế hoăch tăng cường trang bị và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục tro0ng quá trình dạymhọc để mọi thành viên thấy trách nhiệm của mình, phân công phân nhiệm cho từng bộ phận cụ thể rõ ràng, từng bộ phận phải có kế hoặch thực hiện theo dõi đánh giá đảm bảo theo qui định của trường cụ thể như sau:

1.1/ Đối với cán bộ thiết bị:

 • Có nhiệm vụ thiết lập bảo quản các loại hồ sơ sổ sách có liên quan đến thiết bị giáo dục, theo mdõi việc xuất- nhập thiết bị giáo dục, ghi chép và kiểm kê thiết bị giáo dục theo đúng các qui định của nhà nước
 • Tham gia vào việc chuân bị cho giáo viên và học sinh các giờ thực hành thí

nghiệm.

 • Tổ chức giới thiệu danh mục thiết bị giáo dục hiện có của trường cho toàn thể giáo viên nắm, thống kê thành hệ thống nhóm, theo từng môn, khối tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tìm hiểu và sử dụng.
 • Phải đảm bảo chính xác các biểu mẫu giới thiệu đồ dùng dạy học và sổ đăng ký mượn đồ dùng dạy học cho giáo viên bộ môn.

SỔ ĐĂNG KÝ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC(Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

    Ngày Tên Thực Tiết   Ngày Thực  
Stt Tuần trạng Lớp trạng  
mượn ĐDDH PPCT Trả Trả
        mượn         trả  
1                    
2                    

Qua mẫu giới thiệu cán bộ thiết bị dễ dàng theo dõi việc sử dụng đồ dùng dạy học hàng ngày của giáo viên bộ môn.

 • Cán bộ thiết bị phải nắm thời khóa biểu của trường, từ thời khóa biểu đó cán bộ thiết bị biết được đồ dùng dạy học phải có sử dụng trong ngày là gì ? của giáo viên nào ? Thông qua việc đăng kí mượn của giáo viên bộ môn, cán bộ thiết bị dễ dàng nắm bắt kịp thời những giáo viên không sử dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp, nếu có trường hợp trên cán bộ thiết bị báo cáo ngay cho Phó Hiệu Trưởng để có trao đổi nhắc nhở kịp thời.
 • Cán bộ thiết bị nắm bắt được các dụng cụ thiết bị còn thiếu , phục vụ cho dạy học thông qua sách GV. Có thông tin kịp thời cho chuyên môn và GV bộ môn đề nghị xin kinh phí để tự làm thêm đồ dùng dạy học.
 • Cán bộ thiết bị theo dõi tìm hiểu những yêu cầu, những thông tin kịp thời của GV bộ môn như : cần sửa chữa bổ sung dụng cụ hóa chất…
 • BGH trường chỉ đạo các tổ đầu tư làm ĐDDH còn thiếu để phục vụ cho việc dạy và học và tham gia dự thi ĐDDH cấp huyện.
 • Để đảm bảo cho việc thực hành thí nghiệm các môn, bản thân đã trao đổi cùng BGH lập 3 phòng bộ môn tạm thời của ba môn : vật lý, hóa học, sinh học. Đây là điều kiện thuận lợi cho GV bộ môn, cán bộ thiết bị dễ dàng theo dõi báo cáo kịp thời những yêu cầu cần thiết.
 • Cán bộ thiết bị cần có tổng kết hàng tháng để đánh giá từng giáo viên khâu sử dụng đồ dung dạy học, có rút kinh nghiệm.(Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)

1.2/ Đối với giáo viên bộ môn:

– Giáo viên bộ môn Cần có mẫu giới thiệu đồ dùng dạy học của thiết bị ( mượn photo ), để dựa vào đó làm tư liệu mà xây dựng giáo án hoàn chỉnh và chính xác với điều kiện của trường, đồ dùng dạy học phải chuẩn bị trước 1 tuần cho các bài dạy, tận dụng bảng phụ cho có hiệu quả ( chuẩn bị sơ đồ trống, câu hỏi trắc nghiệm, tình huốn, trò chơi …), nếu có khó khăn báo kịp thời cho chuyên môn, tránh trường hợp khi chuyện đã rồi đổ lỗi cho nhau.

– Đối với các môn : Hoá Học, Vật Lý, Công Nghệ…, cần có chuẩn bị và thực hiện trước để đảm bảo chính xác khi lên lớp, tuyệt đối khi thực hiện thí nghiệm không để kết quả sai.

-Trong họp tổ, họp nhóm bộ môn mạnh dạn trao đổi những khó khăn và những kinh nghiệm của bản thân cho tổ, nhóm cùng bàn luận để tìm đến hướng đi hay nhất.

Giờ thực hành môn Vật Lý  
Tuy  nhiên phương pháp sử  dụng đồ dùng  
dạy học không phải là  khuôn mẫu mà phải  
linh hoạt, sáng tạo để kiến thức kết nối với  
nhau và phù hợp với từng đối tượng HS.  
Chính vì thế không phải thông qua một  
chuyên đề , các buổi hợp nhóm của bộ môn  
GV thực hiện tốt được mà trong quá trình  
giảng dạy phải có sự tổng hợp nâng lực,  
kinh nghiệm của bản thân thông qua trao Giờ thực hành môn
đổi , dự giờ góp ý của đồng nghiệp và BGH. Do đó bản thân
Hoá Học phải chủ động trong công tác dạy và dự giờ đồng nghiệp, thành khẩn tiếp
       

thu những ý kiến đóng góp xây dựng các thành viên trong tổ, nhóm,… có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

 • Các thành viên trong tổ có phối kêt hợp chặc chẽ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết.
 • Tự làm thêm đồ dùng dạy học để bổ sung cho thiét bị và đảm bảo đủ đồ dùng dạy học khi lên lớp, các thiết bị tư làm thêm phải đẩm bảo tính khoa học, tính sư phạm, tính thẩm mỹ, kinh tế

1.3/ Đối với tổ trương tổ chuyên môn:

 • Không thể phủ nhận mọi sự thành bại trong việc nâng cao chất lượng của đơn vị là có sự đóng góp của đội ngũ giáo viên, với yêu cầu xây dựng đội ngũ giáo viên có chuyên môn vững vàng, phương pháp sử dụng đồ dùng dạy học thông thạo, linh hoạt, sáng tạo là hết sức cần thiết ở mỗi đơn vị . Trong đội ngũ giáo viên, có người có kinh nghiệm lâu năm, có người mới, kiến thức kinh nghiệm còn hạn hẹp, vậy công việc làm sao để kinh nghiệm ấy được phổ biến rộng cho toàn trường. Trước suy nghĩ đó tôi đưa ra giải pháp yêu cầu các tổ thực hiện chuyên đề “ phương pháp khai thác sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả của bộ môn” thông qua đó các tổ thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm của mình để đi vào thống nhất của tổ, bên cạnh đó BGH nhà trường cùng tham gia đóng góp xây dựng và trở thành phương pháp chung của tổ.

Ngoài ra, trong các buổi họp nhóm bộ môn cần đi sâu vào nội dung giảng dạy và sử dụng đồ dùng dạy học ở tuần sau, thảo luận trao đổi tìm ra chổ khó của bài dạy và phương pháp khai thác đồ dùng dạy học có hiệu quả. Đây là công tác phải được duy trì thường xuyên có sự giám sát của tổ chuyên môn và BGH.(Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)

-Tổ trưởng có nhiệm vụ theo dõi hàng ngày hoạt động giảng dạy của GV ,

việc nâng cao Họp Tổ Lý – Hoá – Địa

chất lượng bộ môn là trên hết, trong đó gắng liền với theo dõi sử dụng đồ dùng dạy học của các GV trong tổ.

 • Tổ trưởng có kế hoạch kiểm tra đột xuất các thành viên trong tổ, kiểm tra tại lớp hoặc kiểm tra khâu chuẩn bị , có nhắc nhở, cần thiết báo cáo cho Phó Hiệu Trưởng chuyên môn để có biện pháp xử lý kịp thời.
 • Tổ Trưởng khi duyệt giáo án cần chú ý phần chuẩn bị đồ dùng dạy học và phương pháp rèn luyện kỹ năng vận dụng khai thác kiến thức từ dụng cụ dạy và học, có nhận xét đánh giá cụ thể, giúp giáo viên thấy được ưu điểm để phát huy và khắc phục những hạn chế để nâng dần chất lượng chuyên môn của bản thân.
 • Trong họp tổ cần đi sâu vào việc đánh giá chất lượng, việc nâng cao chất lượng như thế nào? Thông qua tổng kết của cán bộ thiết bị để đánh giá cụ thể đưa vào diện xét thi đua tổ và trường.

1.4/ Đối với Phó Hiệu Trưởng chuyên môn: (Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)

 • Đầu năm có kiểm kê nắm lại tình hình thiết bị dạy học của trường để lập kế hoạch mua săm trang bị, tiếp nhận phân phối thiết bị giáo dục theo các quy định hiện hành của nhà nước phù họp với chương trình giáo dục, để lập kế hoạch tốt cần căn cứ vào các bước sau:

+ Điều tra cơ bản: Xác định hiện trạng thiết bị giáo dục ( số lượng chất lượng, chế độ bảo quản, phương thức, kết quả sử dụng); đánh giá mức độ trang bị thiết bị giáo dục so với theo yêu cầu của nhà trường; xác định hiệu qủa khai thác thiết bị giáo dục hiện có.

+ Xác định mức kinh phí cần trtang bị theo từng năm học và từng chu kỳ từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau ( Nhà nước, vốn tự có viện trợ, nhân dân…)

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN  MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

+ Xây dựng kế hoạch tăng cường trang bị và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục: Mua sắm, sửa chữa, sưu tầm, tự làm có chế độ khen thưởng cán bộ giáo viên trong việc bảo quản, sử dụng và tự làm thiết bị giáo dục. Trong kế hoạch cần định rõ mốc thời gian cho công việc cần hoàn thành.

 • Theo dõi và kiểm tra về việc chuẩn bị đồ dùng dạy học, về việc sử dụng và bảo quản: + Về công tác chuẩn bị: Kế hoạch sử dụng, thời gian, sử dụng thử để biết tình trạng

thiết bị của giáo dục, có phương án dự phòng hoặc thay thế.

 • Về việc sử dụng: Có đúng mục đích? có đúng quy trình kỷ thuật không? đúng phương pháp không? Đảm bảo an toàn khi sử dụng và có biện pháp xử lý khi có tình huống xảy ra không?
 • Về việc bảo quản: Kỷ thuật và chế độ bảo quản có phù hợp và đảm bảo đúng theo quy định không?(Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)

2/ Biện pháp theo dõi và kiểm tra

Kiểm tra là hoạt động không thể thiếu được trong công tác quản lý, thông qua kiểm tra người quản lý tự soi rọi lại mình để thấy được những hạn chế cuả bản thân mà có khắc phục, đồng thời qua kiểm tra người quản lý còn nắm được năng lực của giáo viên mà có phân công trách nhiệm cho phù hợp. Chủ Tịch Hồ Chí Minh khẳng định “ Nếu tổ chức việc kiểm tra được chu đáo thì công việc chúng ta tiến bộ gấp 10 lần, trăm lần” hay có câu “ Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”

Kiểm tra thực hiện phải đảm bảo 4 nhiệm vụ: Kiểm tra; Đánh giá; Tư vấn;

Thúc đẩy

 • Kiểm tra: xem xét việc tuân thủ các qui định, qui chế và hướng dẫn của các cấp quản lý liên quan đến hoạt động sư phạm của giáo viên
 • Đánh giá: xác định mức độ đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ theo qui định phù hợp với bối cảnh và đối tượng để xếp loại lao động sư phạm của giáo viên tại thời điểm kiểm tra.
 • Tư vấn: Nêu được những nhận xét, gợi ý giúp cho giáo viên khắc phục những hạn chế trong lao động sư phạm,nâng cao trình độ nghiệp vị, hoàn thiện thiên chức nhà giáo cũng như cải thiện kết quả học tập của học sinh.
 • Thúc đẩy: là hoạt động kích thích, phổ biến các kinh nghiệm, các định hướng mới

nhằm hoàn thiện hoạt động sư phạm của giáo viên góp phần phát triển hệ thống giáo dục.

Kiểm tra bằng 2 hình thức là kiểm tra trực tiếp và kiểm tra gián tiếp, phối hợp nhiều phương pháp.

kiểm tra thông qua dự giờ: đây là phương pháp tốt nhất giúp cho người quản lý kiểm tra nắm được chính sát việc thực hiện các qui định và hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên đồng thời qua đó trao đổi góp ý giúp cho người giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc sử dụng đồ dùng dạy học. Do đó công tác dự giờ phải được dưa vào kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường học, phải thực hiện thường xuyên

Kiểm tra đột xuất việc sử dụng đồ dùng dạy học: Chuyên môn kết hợp với cán bộ thiết bị có kế hoạch kiểm tra đột xuất việc sử dụng việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên. Trước khi kiểm tra có chuẩn bị thật chính xác, xem thời khóa biểu, giáo viên nào dạy? Dạy bài gì? Phải sử dụng những dụng cụ thiết bị nào? Thực hiện theo mẫu sau:

(Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)

Stt Họ Tên GV Môn Tên bài dạy Lớp ĐDDH cần ĐDDH lúc Nhận
          chuẩn bị kiểm tra xét
1 Nguyễn Văn A            
2              
               
               

Sau khi chuẩn bị xong chuyên môn phối hợp cán bộ thiết bị tiến hành kiểm tra, trước hết kiểm tra sổ đăng ký mượn ĐDDH của giáo viên, qua đó thấy được mức độ chuẩn bị của giáo viên trước khi lên lớp, tiếp theo quan sát trực tiếp trên tiết dạy của giáo viên, có ghi nhận sau đó có đánh giá góp ý cụ thể. Chính sự kiểm tra đã giúp cho giáo viên luôn trong tư thế chuẩn bị tốt ĐDDH khi lên lớp, dần dần hình thành cho giáo viên thói quen sử dụng ĐDDH khi lên lớp. Trong năm học 2007-2008 đã tiến hành kiểm tra đột xuất 3 lượt, kết quả tất cả giáo viên đều chuẩn bị tốt đồ dùng khi lên lớp

Ngoài ra để nắm được hiệu quả sử dụng ĐDDH giáo viên, chuyên môn không chỉ theo dõi qua dự giờ mà cần theo dõi bằng cách quan sát từ bên ngoài , dựa vào tình hình của lớp thái độ học tập của HS để đánh giá hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học của GV . Ví dụ: Quan sát thấy lớp học tất cả các em đều chú ý tập trung chăm chú vào phương tiện trực quan của GV, tham gia thảo luận sôi nổi, HS vui vẻ thích thú khi có phát vấn của GV từ phương tiện dạy học đều đó nói lên được sự thành công của GV. Còn ngược lại, HS lơ là thiếu chú ý thái độ học tập ngán ngẩm, ít tham gia thảo luận hoặc tư thế ngồi thiếu ngay ngắn đó là những biểu hiện thiếu thu hút HS , đương nhiên hiệu quả chưa cao.

Ngoài ra, chuyên môn còn nắm được thông tin từ việc tiếp xúc với HS trong giờ giải lao bằng những câu hỏi có vẻ đùa với các em cũng nắm bắt được tình hình giảng dạy của GV , chẳng hạn như: “Các môn em thích nhất là môn nào?, lý do sao em thích?, em không thích môn nào , lý do sao em thích?”. Nếu muốn tìm hiểu GV môn nào đó ta hỏi trực tiếp , chẳng hạn như muốn tìm hiểu về GV dạy môn sinh học ta hỏi : em có thích học môn sinh học không ? lý do nào mà em thích ( không thích), khi dạy thầy ( cô) có đem tranh ảnh cho các em xem không, khi dùng tranh ảnh thầy ( cô) đặt câu hỏi hay chỉ nói cho các em nghe?

Chuyên môn còn nắm được tình hình sử dụng ĐDDH của giáo viên qua phiếu tham khảo học sinh theo mẫu sau:

MẪU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐDDH CỦA GVBM

LỚP: ……..(Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)

      Giáo Viên sử dụng GV thực hiện bằng cách  
STT HọTên GV Môn     Rất ít GV HS GV  
Thường Đôi diễn  
sử Phát thực
      xuyên khi giải  
      dụng vấn hiện
             
                   
1 Lê Chí Dũng Địa              
2 Nguyễn Kim Mai Sinh              
3                  

(* Lưu ý : Trong mẫu có ghi họ tên GV đủ các môn dạy của mỗi lớp, yêu cầu học sinh đánh dấu x vào ô thích hợp.)

Qua đợt tham khảo chuyên môn tổng kết, có báo cáo trong họp chuyên môn: Nhận xét việc sử dụng của từng giáo viên, có kết luận chung, chuyên môn chỉ đạo việc thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Nâng chất trong giảng dạy, góp ý xây dựng để năng cao tay nghề cuả GV là yếu tố quan trọng của mỗi đơn vị trường học, chính vì thế sau khi kiểm tra chuyên môn chuyên môn có đánh giá chính xác cụ thể rõ ràng qua đó có tư vấn trao đổi tư vấn giúp đỡ cho giáo viên ngày càng hoàn thiện hơn về chuyên môn cũng như nâng cao kỹ năng sử dụng ĐDDH.

IV/ KẾT QUẢ (Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)

XEM THÊM 999+==> DANH SÁCH TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

 • Hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học nó không thể đánh giá theo cách định lượng , nhưng bản thân đã thấy việc sử dụng đồ dùng dạy học có bước chuyển biến rõ rệt , GV lên lớp đều có chuẩn bị đồ dùng dạy học được thể hiện qua các lần chuyên môn kết hợp cán bộ thiết bị kiểm tra đột xuất, 100% GV đều có sử dụng đúng với yêu cầu của bài dạy, điểm nổi bật GV đã tận dụng bảng phụ hiện có của trường làm phương tiện giảng dạy có hiệu quả như : thay cho phiếu bài tập , ghi câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra bài cũ hoặc củng cố bài, ghi các tình huống , sơ đồ hoặc thực hiện các trò chơi .Hết học kỳ I giáo viên bộ môn tự làm thêm được 4 lượt đồ dùng mới, có 6518 lượt sử dụng trong tiết dạy so với cùng kỳ năm trước số lượt sử dụng là 3925 lượt cụ thể

 

Stt Tổ HKI ( 2006-2007 )   HKI ( 2007-2008 )
Số lượt Máy   TN Số lượt Máy TN
    SD chiếu   TH SD chiếu TH
1 Toán 724       1458    

 

2 Văn 316     764 5  
3 Sử-GD 514     1162 6  
4 Lý- Hóa- Địa 1006 9 4 1011 39 68
5 Anh 497 6   748    
6 Nhạc 248     749    
7 Sinh 593 9 58 626 24 92
  Tổng Cộng 3925 24 62 6518 74 160

qua đó ta thấy số lượt sử dung năm học này tăng lên gần gấp đôi so năm trước.

 • Kết quả HKI không có GV nào vi phạm việc sử dụng đồ dùng dạy học, qua đó họ có tự tin hơn trong chuyên môn của mình và mạnh dạn đăng ký thi đua GV giỏi Trường, Huyện, Tỉnh.(Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)
NĂM HỌC   GIÁO VIÊN GIỎI CẤP  
TỈNH   HUYỆN   TRƯỜNG
     
2005 – 2006 01   04   03
2006 – 2007 02   08   04
2007 – 2008 03   10   05
(GV đăng ký)    
         

Ngoài ra toàn trường co 29/32 giáo viên tham gia phong trào 2 tốt

Số lượt sử dụng và hiệu quả nâng lên được thể hiện qua thành tích học tập của HS, thao tác thực hiện thực hành thí nghiệm, khai thác kiến thức từ dụng cụ trực quan của HS ngày càng có hiệu quả hơn, kiến thức nắm bắt sâu và chắc hơn.

CHẤT LƯỢNG (Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)

Năm học     Học lực      
Giỏi Khá T.Bình Yếu Kém  
 
2005-2006 23,3% 40,5% 34,7% 1,4% 0,0%  
2006-2007 20,4% 34,4% 46,2% 8,6% 0,3%  
HKI 11,8% 35,0% 43,0% 1,4% 0,0%  
2007-2008
           
 • Tuy nhiên, muốn nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng đồ dùng dạy học cần phải trãi qua một thời gian dài vì đây là vấn đề phần nào đó thuộc về bản chất của con người , do đó không thể một sớm , một chiều mà thay đổi được.

Với góc độ là Hiệu Phó chuyên môn phải gắng bó chặt chẽ với GV bộ môn, cần nắm bắt và giải quyết kịp thời những yêu cầu cần thiết của GV bộ môn, để họ có lòng tự tin tâm huyết với nghề, hết lòng vì sự nghiệp GD .

V/ NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG VÀ TỒN TẠI:

 1. Thành Công:

– Tất cả các hoạt động đều có kế hoạch cụ thể và bám sát vào kế hoạch để thực hiện

 • Trường kiên quyết thực hiện 2 không gồm 5 nội dung của Bộ Giáo Dục
 • Tất cả các bộ phận có nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc sử dụng đồ dùng dạy học
 • Nhờ sự tác động và nhắc nhở thường xuyên của BGH trong các buổi họp HĐSP
 • Các bộ phận được phân công trách nhiệm, hoạt động đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao.
 • Trong quá trình thực hiện các tổ, các nhóm bộ môn thường xuyên trao đổi hỗ trợ và tác động lẫn nhau để thực hiện nhiệm vụ.
 • Giáo viên bộ môn thành khẩn tiếp thu những ý kiến đóng góp xây dựng của đồng nghiệp, có tìm tòi học hỏi, tự nghiên cứu để chuyên môn ngày càng hoàn thiện hơn
 • Giáo viên có đầu tư tự làm thêm đồ dùng dạy học
 1. Tồn tại:
 • Mặc dù hoạt động các tổ khá đồng bộ nhưng còn một số giáo viên chuyển biến còn chậm nên gặp khó khăn ở giai đoạn đầu.
 • Ở trường có một số tổ mới thành lập, tổ Trưởng mới chưa có kinh nghiệm nên chưa mạnh dạn nhắc nhở xây dựng tổ viên.
 • Năng lực quản lý của Phó Hiệu Trưởng chuyên môn còn nhiều hạn chế đôi lúc chưa nắm bắt kịp thời các thông tin.

VI/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM (Tiểu luận: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ)

Qua quá trình thực hiện tôi xin trao đổi một số kinh nghiệm như sau:

 • Nhận xét đánh giá hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học là vấn đề hết sức nhạy cảm không khéo có thể dẫn không đồng nhất quan điểm, không thiết phục được giáo viên, khi nhận xét góp ý cần đảm bảo yêu cầu tư vấn và thúc đẩy do đó trước khi góp ý chuyên môn cần có chuẩn bị chu đáo và hiểu được khí chất của từng giáo viên, có sự lựa chọn sắp xếp kỷ càng nắm chắc ưu, khuyết điểm và đưa ra được phương pháp thực hiện tốt hơn hiệu quả hơn khi cần trao đổi với giáo viên.
 • Khi quan sát theo dõi là theo dõi hằng ngày nên tránh để giáo viên hiểu nhầm mình bị kiểm tra hằng ngày ảnh hưởng đến lòng tự trọng của giáo viên.
 • Kết hợp Công Đoàn sinh hoạt việc sử dụng ĐDDH của GVBM thông qua nâng cao chất lượng của Thầy và Trò đưa vào diện xét thi đua.
  • Không nên nhận định quyết đoán vấn đề qua tìm hiểu từ 1 hoặch 2 học sinh , mà phải đánh giá tổng hợp từ nhiều yếu tố

Đối với trường hợp cố chấp không chuyển biến hoặch chuyển biến rất chậm, mạnh dạn đưa ra hội đồng xem xét, đánh giá có biên bản cụ thể


Trên đây là tiểu luận môn Quản lý nhà nước đề tài: Phó Hiệu Trưởng Chuyên Môn theo dõi kiểm tra và nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên trường THCS Phú Thọ, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học chuyên viên: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo