Tiểu luận: Phân tích các hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Rate this post

Với bài mẫu Tiểu luận: Phân tích các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đạt 9 điểm từ bạn sinh viên khá giỏi học chuyên ngành Luật, môn Luật hành chính. AD tự tin đưa bài mẫu Tiểu luận: Phân tích các hình thức xử phạt vi phạm hành chính này lên đây để các bạn cùng nhau tham khảo, vận dụng vào bài làm của mình tốt hơn. Chúc các bạn đạt kết quả tốt nhất.

Ngoài ra, hiện tại AD cũng có nhận viết các bài Tiểu luận, báo cáo, luận văn,.. và bằng tiếng việt, anh, nhật, trung,… Các bạn có nhu cầu cần thuê người viết thì liên hệ với AD qua zalo Viettieuluan ngay và luôn nhe!


PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG BÀI TIỂU LUẬN: PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT

1.1. Khái niệm hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Trong hệ thống pháp luật hiện hành chưa đưa ra một khái niệm chính thức nào về “hình thức xử phạt vi phạm hành chính”. Vì vậy, để tìm hiểu về thuật ngữ này, trước hết ta cần hiểu thế nào là xử phạt vi phạm hành chính.( Tiểu luận: Phân tích các hình thức xử phạt vi phạm )

Khái niệm về xử phạt vi phạm hành chính đã xuất hiện trong hệ thống pháp luật nước ta từ khoảng năm 1989 tại Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính, trải qua nhiều lần hoànt hiện pháp luật thì hiện nay đã được thừa nhận và quy định chính thức tại khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sau đây gọi là “Luật XLVPLH 2012”) như sau:

Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính”.

Theo đó, hành vi vi phạm hành chính là những hành vi “có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính

Như vậy, hình thức xử phạt vi phạm hành chính có thể hiểu là các biện pháp cưỡng chế mà nhà nước áp dụng đối với tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính. Việc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính sẽ đặt ra trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm hành chính, mà đây chính là hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể này phải gánh chịu trước nhà nước. Hậu quả pháp lý bất lợi này tuỳ từng trường hợp có thể là về tài sản hoặc tinh thần hoặc bị hạn chế các quyền yêu cầu pháp lý khác. ( Tiểu luận: Phân tích các hình thức xử phạt vi phạm )

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

1.2. Đặc điểm các hình thức xử phạt vi phạm hành chính Tiểu luận: Phân tích các hình thức xử phạt

Để phân biệt được hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với những hình thức khác, cần phải hiểu và chỉ được các đặc điểm riêng biệt của nó. Theo đó, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính có những đặc điểm sau đây:

Một là, hình thức xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Cụ thể, hành vi vi phạm pháp luật về hành chính là cơ sở để áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ thể.

Hai là, hình thức xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng bởi các chủ thể có thẩm quyền theo quy định của Luật XLVPHC 2012 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Nói một cách khác, chỉ có những chủ thể nhất định được pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trao quyền được xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân vi phạm mới có thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt này

Ba là, hình thức xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng theo những nguyên tắc, trình tự, thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật. Theo đó, việc tiến hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính phải đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục rõ ràng, thống nhất, được ghi nhận cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật. Các cơ quan có thẩm quyền khi tiến hành áp dụng các hình thức xử phạt này phải đảm bảo thực hiện đúng, chính xác và đầy đủ các quy định pháp luật đó.

1.3.      Ý nghĩa của các hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Với mục đích xây dựng các quy định nhằm ngăn chặn, phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính mang trong mình những ý nghĩa nhất định đối với xã hội.

Có thể thấy ý nghĩa này từ ngay trong thực tiễn về việc vi phạm hành chính tại nước ta hiện nay. Các hành vi vi phạm không chỉ dừng lại ở một mà liên quan và mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực, hoạt động khác nhau: từ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; cho đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Những hành vi vi phạm này diễn ra gây nên những tác hại, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới đời sống xã hội, làm kìm hãm sự phát triển một cách lành mạnh của đất nước. Nhưng chính thông qua việc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính một cách nghiêm minh, chính xác đã góp phần ngăn chặn phần nào mức độ gia tăng của các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và ý thức tự bảo vệ mình của các cá nhân trong xẫ hội( Tiểu luận: Phân tích các hình thức xử phạt vi phạm )

PHẦN 2: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

2.1. Cơ sở pháp lý về hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Hiện nay, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy định cụ thể và chi tiết tại Luật XLVPHC 2012. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 21, có 5 hình thức xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Thứ nhất, hình thức cảnh cáo.

Theo quy định tại Điều 22 của Luật này, “Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản”.

Như vậy, từ quy định nêu trên ta có thể thấy chủ thể bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo được chia làm hai loại: (i) cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo (các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 9 của Luật XLVPHC 2012); (ii) người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện mọi hành vi vi phạm hành chính.

Tiểu luận: Phân tích các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
Tiểu luận: Phân tích các hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Thứ hai, hình thức phạt tiền.

Điều 23 của Luật XLVPHC 2012 đưa ra những quy định chung về mức phạt tiền được áp dụng, theo đó mức phạt được căn cứ trên nhiều yếu tố: (i) chủ thể bị áp dụng hình phạt là tổ chức hay cá nhân; (ii) khu vực áp dụng hình phạt là ở nội thành của thành phố trực thuộc trung ương hay khác.

Bên cạnh việc quy định về mức phạt tiền, Luật này còn đưa ra những quy định về mức phạt tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm như:  lĩnh vực hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, bạo lực gia đình; lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia, giao thông; lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quản lý giá,…( Tiểu luận: Phân tích các hình thức xử phạt vi phạm )

Việc lựa chọn, áp dụng mức tiền phjat đối với người vi phạm phải trong khung phạt cụ thể được văn bản pháp luật quy định cho loại vi phạm đã thực hiện theo hai cách: Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi  vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Ngoài ra pháp luật cũng quy định về việc lựa chọn, áp dụng mức tiền phạt đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính có những nét đặc thù riêng biệt. Cụ thể: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính chỉ bị phạt cảnh cáo, không bị phạt tiền; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính thì có thể áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 22 Luật xử phạt vi phạm hành chính.

Thứ ba, hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật XLVPHC 2012, “Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề”.

XEM THÊM ==> TRỌN BỘ TIỂU LUẬN MẪU ĐIỂM CAO 

Như vậy, hình thức này chỉ áp dụng đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ nghề với mức vi phạm được đánh giá là nghiêm trọng. Đặc điểm của hình thức xử phạt này là việc tước quyền sử dụng giấy phép hay chứng chỉ hành nghề hay đình chỉ hoạt động của tổ chức, cá nhân vi phạm chỉ được thực hiện trong một thời hạn nhất định.

2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về Tiểu luận: Phân tích các hình thức xử phạt

Trong quá trình tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, đa phần cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt đều đã áp dụng, tuân theo đúng quy định pháp luật. Điều này đã góp phần đảm bảo trật tự kỷ luật, kỷ cương tại địa phương, đồng thời mang lại một nguồn thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều thực trạng tiêu cực diễn ra trong quá trình áp dụng pháp luật về hình thức xử phạt vi phạm hành chính:

Thứ nhất, vẫn còn tồn tại hiện tượng cơ quan, người có thẩm quyền làm ngơ không xử lý vi phạm hành chính hoặc người vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt hoặc nộp tiền phạt song không chấp hành hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Mà nguyên nhân chủ yếu được xác định ở đây là do các đối tượng không tự nguyện chấp hành, chính quyền địa phương chưa tổ chức triệt để việc tổ chức cưỡng chế, mối quan hệ phối hợp giữa các ngành với chính quyền xã, thị trấn chưa thường xuyên, chưa hiệu quả.( Tiểu luận: Phân tích các hình thức xử phạt vi phạm )

Thứ hai, vẫn còn tình trạng các địa phương phụ thuộc nhiều vào văn bản hướng dẫn của Trung ương, dẫn đến tình trạng không triển khai thực hiện văn bản, cá biệt có trường hợp không triển khai xử lý vi phạm hành chính với lý do không có Thông tư hướng dẫn, trong khi Nghị định quy định rất chi tiết. Điều này phần lớn xuất phát từ lý do chất lượng, nhận thức chung trong đội ngũ cán bộ hành chính tại địa phương chưa thực sự đồng đều và đáp ứng tiêu chuẩn. Đồng thời, việc thực tế hệ thống pháp luật hiện hành đang coi trọng việc thông tư hóa luật cũng dẫn tới tình trạng hiểu sai, hiểu không chính xác trong việc áp dụng pháp luật. Thực trạng này dẫn tới việc pháp luật không được áp dụng kịp thời vào đời sống thực tế, gây ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng pháp luật, tốn thời gian, việc xử lý hành vi vi phạm hành chính bị chậm trễ so với quy định.

PHẦN 3: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Xuất phát từ những vướng mắc, bất cập còn tồn tại nêu trên, trong phạm vi bài tiểu luận này, nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hiện hành và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về hình thức xử phạt vi phạm hành chính, học viên có đề xuất một số kiến nghị như sau:

Trước hết, liên quan đến quy định pháp luật.

Nhà nước cần ban hành văn bản giải thích, hướng dẫn để làm rõ hơn về việc xác định mức trung bình của khung tiền phạt trong việc áp dụng hình thức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính. Theo đó, hướng dẫn cần là rõ được cách hiểu về mức trung bình, mức trung bình được tính và xác định cụ thể như thế nào.

XEM THÊM ==> TRỌN BỘ TIỂU LUẬN NGÀNH LUẬT

Tiếp theo, liên quan đến việc áp dụng pháp luật.

Thứ nhất, các cơ quan cần phải tăng cường việc tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, chuyên ngành cho các cán bộ trong công tác áp dụng pháp luật và xử lý vi phạm hành chính nói chung và các hình thức xử lý vi phạm nói riêng. Theo đó, cần chỉ ra rõ vai trò giữa luật và thông tư, thứ tự áp dụng pháp luật và yêu cầu trong việc nhanh chóng áp dụng pháp luật khi luật mới được ban hành. Ngoài ra, quá trình đào tạo cũng cần có những hướng dẫn chuyên sâu về kinh nghiệm, cách thức xử lý đối với trường hợp các đối tượng không có thái độ hợp tác trong việc thực hiện hình phạt để giảm thiểu tình trạng bối rối khi xử lý trên thực tế.( Tiểu luận: Phân tích các hình thức xử phạt vi phạm )

Thứ hai, tăng cường công tác phối hợp giữa địa phương với các cơ quan có thẩm quyền về việc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Công tác phối hợp này có thể cần được quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành đồng thời các cơ quan cũng nên chủ động mở cuộc hội thảo hay chương trình trao đổi với sự tham gia của một số địa phương nhằm trao đổi, nêu rõ quan điểm.

DOWNLOAD


Ngoài bài Tiểu luận: Phân tích các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, AD  còn rất nhiều bài mẫu về môn Luật hành chính, tất cả đều có trên Viettieuluan, tham khảo và tải về miễn phí ngay!

Contact Me on Zalo