Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Quản lý nhà nước được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Nâng cao hiệu quả và tiểu luận về sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh trên chuyên mục tiểu luận Quản lý nhà nước.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Quản lý nhà nước nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


PHẦN I. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh

1.1. Hoàn cảnh ra đời của tình huống

Ở nước ta, kế toán trong các cơ quan nhà nước nói chung, Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh nói riêng là một công việc đòi hỏi người kế toán phải có đạo đức công vụ rất cao để tránh được các cám dỗ vật chất có thể thu được từ sự vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong quản lý các đối tượng kế toán. Người kế toán là người thực thi công vụ Nhà nước trong lĩnh vực kế toán, hoạt động của họ chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay, các quy định pháp luật về lĩnh vực này còn chưa hoàn thiện, công tác quản lý còn nhiều hạn chế, tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí, hối lộ, nhũng nhiễu, cửa quyền…diễn ra nhiều nơi, ý thức chạy theo lợi ích vật chất của nhiều bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp của những người làm công tác kế toán. Đây chính là những điều kiện chính trị, pháp lý, kinh tế-xã hội làm nảy sinh tình huống vi phạm pháp luật của cán bộ làm công tác kế toán tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh T.(Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh)

1.2. Mô tả tình huống

Tốt nghiệp trường Đại học kinh tế TP.HCM, Nguyễn Văn T (quê T ở huyện CT, tỉnh T) được nhận về công tác tại Phòng Kế toán của Trung tâm Khuyến nông tỉnh T. Là thanh niên chưa có gia đình, sống xa nhà nên T thường tụ tập chơi bời cùng một số thanh niên tại nơi tạm trú nên nợ nần chồng chất, tiền lương không đủ trả nợ.

Ở phòng Kế toán, T được giao nhiệm vụ sử dụng kinh phí của cơ quan để chi mua văn phòng phẩm và quyết toán kinh phí công tác. Ngày 20/5/2017, để cung cấp văn phòng phẩm cho cán bộ công tác trong quý II, T đã đến Đại lý X chuyên bán buôn các loại văn phòng phẩm để đặt mua cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh T một số lượng hàng hoá gồm: giấy in, mực dấu, bút bi, bút đánh dấu, bút xoá, bút chì, thước kẻ, tẩy, sổ công tác…Các hàng hoá T đều lấy loại rẻ nhưng khi lập bảng kê mua hàng hoá thì khai là loại tốt, giá thành cao hơn thực tế là 1.500.000 đồng. Lợi dụng thời gian Kế toán trưởng vắng mặt do phải đi đào tạo nghiệp vụ dài ngày, T đã yêu cầu quyết toán số hàng hoá đó cho cơ quan và đã biến thủ được số tiền trên để trả nợ.

Tiếp đó, ngày 30/5/2017, T tiếp tục dùng thủ đoạn để lập bảng kê thanh toán công tác phí, tiến hành kê khai và lập các loại giấy tờ không, tẩy xoá, giả mạo chữ ký của cán bộ trong cơ quan để thanh toán kinh phí công tác và đã rút được hơn 5.000.000 đồng chi tiêu. Qua theo dõi các biểu hiện của T, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh T đã tiến hành kiểm tra và ngoài việc phát hiện các sai phạm trên còn xác định T đã lập bảng kê chi tiền cho những người tham dự hội thảo, hội nghị trong tháng 4/2017 không để chiếm dụng một khoản tiền là 3.500.000 đồng. Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh T đã yêu cầu T báo cáo lại toàn bộ sự việc, tiến hành kiểm điểm, buộc T phải khắc phục về mặt nghiệp vụ và trả lại các khoản tiền đã chiếm dụng nói trên. Nhưng T đã không trả lại mà tự ý bỏ việc về quê tại huyện CT tỉnh T. Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh T tiến hành họp xét kỷ luật T nhưng T vẫn tiếp tục trốn ở quê, không đến cơ quan…

PHẦN II. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh

2.1. Mục tiêu phân tích tình huống

Mục tiêu của việc phân tích tình huống trên là nhằm làm sáng tỏ những | vi phạm và các quy định về trách nhiệm kỷ luật của cán bộ, công chức vi phạm | theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, thông qua đó cần có biện pháp để khắc phục, quản lý cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác tài chính-kế toán ở các đơn vị sự nghiệp công lập như Trung tâm Khuyến nông tỉnh T.

2.2. Cơ sở lý luận

Thực hiện chính sách của Đảng về phát triển cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên” theo kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đồng thời, trên cơ sở các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành như:

Các văn bản của Quốc hội bao gồm: Luật kế toán được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015; Luật viên chức được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010; Các văn bản của cơ quan hành pháp như: Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật kế toán năm 2015. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức..Nhằm xác định và xử lý trách nhiệm kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ ở cơ quan nhà nước; đơn vị hành chính sự nghiệp;…

Đối tượng kế toán thuộc hoạt động hành chính, sự nghiệp, hoạt động của đơn vị, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gồm có tiền và các khoản tương đương tiền; Vật tư và tài sản cố định; Nguồn kinh phí, quỹ;. Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán, Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động; Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước; Các tài sản khác liên quan đến đơn vị kế toán.

Như vậy, Trung tâm Khuyến nông tỉnh T là một cơ quan nhà nước có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước. Các nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ

máy kế toán, người làm kế toán của Trung tâm Khuyến nông tỉnh T đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, trong đó chủ yếu là Luật kế toán năm 2015 và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

2.3. Phân tích diễn biến tình huống

Hành vi của Nguyễn Văn T đã tác động đến các đối tượng kế toán theo chiều hướng tiêu cực, vi phạm các quy định của pháp luật về kế toán, xâm phạm đến lợi ích của tập thể mà cụ thể là các khoản tiền mà Nhà nước giao cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh T sử dụng phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp.

Các vi phạm của T là xâm phạm đến chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ở mục thứ nhất là hệ thống chứng từ kế toán về chỉ tiêu vật tư, chỉ tiêu tiền tệ. Theo quy định thì mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến hoạt động của Trung tâm Khuyến nông tỉnh T đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập một lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nội dung chứng từ phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. T đã có nhiều hành vi không trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.(Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh)

Thái độ của T đối với công tác kiểm tra của lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh T là bất cần vì cố tình chiếm dụng các khoản tiền công Theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 thì những hành vi của T là tham nhũng. Mặt khác, việc khôn; chấp hành các quy định của pháp luật và của lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh I, tự ý bỏ việc chứng tỏ I đã cố tình vi phạm kỷ luật, không chấp hành pháp luật của Nhà nước, quyết định của cấp trên. Đồng thời, vi phạm đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, vi phạm đạo đức nghề nghiệp kế toán. Các hành vi này phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

I là một viên chức của ngành nông nghiệp, theo quy định tại Luật viên chức năm 2010, thì T phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chỉ công vô tư trong hoạt động công vụ. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm nguyên tắc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. T không những vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp mà còn vi phạm kỷ luật, cần phải có biện pháp xử lý một cách nghiêm minh. Đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính ngoài việc phải bị xử lý trách nhiệm pháp lý hình sự (nếu đủ mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự) thì T phải chịu trách nhiệm kỷ luật theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 35/2005/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 17/3/2005: “Cán bộ, công chức vi phạm các quy định của pháp luật thì phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau: (1). Khiển trách; (2). cảnh cáo; (3). hạ bậc lương, (4) Hạ ngạch; (5). Cách chức; (5). Buộc thôi việc”. Xét những biểu hiện mà tinh huống nêu, sau khi T bị phát hiện và những hành vi vi phạm pháp luật thì đã có thái độ như bỏ công tác về quê,… do đó cần áp dụng mức xử lý nghiêm khắc nhất theo quy định trên. Mặt khác, cần xử lý trách nhiệm vật chất đối với kế toán T nhằm khắc phục lại số tiền ảo T đã biến thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 3, Nghị định số 118/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/10/2006 về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức: * (2) cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật để xảy ra thiệt hại về tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngoài việc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật, còn phải bị xử lý trách nhiệm vật chất theo quy định tại Nghị định này”.

Về phía Trung tâm Khuyến nông tỉnh T đã không quản lý cán bộ của mình một cách chặt chẽ, đặc biệt là không quan tâm đến lối sống và đạo đức của cán bộ. Khi phát hiện vi phạm của I đã không xử lý nghiêm minh ngay từ đầu khiển cho I coi thường kỷ cương, pháp luật và trong một thời gian ngắn đã tiếp dưới quyền tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh T đã không được thực hiện tốt. Việc sử dụng cán bộ, viên chức của lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh T đã không dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ. Vì vậy, đã không bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao mà còn tạo cơ hội cho T thực hiện nhiều vi phạm.

Khi các vi phạm của I đã trở thành hệ thống, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tvẫn tiếp tục có hướng xử lý nương nhẹ bằng biện pháp hành chính nội bộ. Nhưng đã không còn có ý thức tôn trọng tập thể nữa, coi thường công việc của mình và đã có hành vi tiêu cực tiếp theo là bỏ việc. Như vậy, các hướng xử lý của lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh T là chưa hợp lý, cần phải có biện pháp khắc phục.

2.4. Nguyên nhân xảy ra tình huống

Nguyên nhân xảy ra tình huống trên gồm có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.

2.4.1. Nguyên nhân khách quan

Nguyên nhân khách quan làm nảy sinh tình huống trên bao gồm:(Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh)

Thứ nhất, những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường đến nhu cầu và lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong đó có một thanh niên được đào tạo tại một trường đại học có danh tiếng ở Việt Nam, được tuyển dụng vào công tác tại một đơn vị hành chính – sự nghiệp, nhưng T đã không nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công việc mà mình làm, không có chí hướng phấn đấu, không có lý tưởng để vươn lên mà ăn chơi, đua đòi để đến mức phải nợ nần và tìm cách vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, hy sinh tương lai và sự trong sạch của mình để lấy tiền của công, coi thường lợi ích của Nhà nước.

Thứ hai, thiếu người có trách nhiệm và năng lực quản lý hoạt động kế toán – tài chính. Việc người kế toán trưởng vắng mặt do phải đi đào tạo dài ngày cũng là một yếu tố khách quan dẫn đến mảng công việc này không được kiểm soát chặt chẽ. Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh T đã không bố trí người có trách nhiệm, có năng lực, có đạo đức phụ trách và chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động kế toán tại cơ quan trong thời gian này, khiến cho I có cơ hội để tiến hành các hoạt động vi phạm. Điều đó cho thấy công tác quản lý tiên, các khoản chi tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh T như vậy là chưa có hiệu quả, dẫn đến chế độ kiểm soát chi đã không được thực hiện tốt, trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán chưa được thực hiện đúng.

Thứ ba, các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán chưa được 1 nhận thức một cách đầy đủ Chuẩn mực đạo đức quy định các nguyên tắc, nội dung, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người làm kế toán bao gồm kế toán viên, phụ trách kế toán, kế toán trưởng trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và những người hành nghề kế toán theo luật định. Các nguyên tắc, nội dung, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp được quy lại thành những tiêu chí về đạo đức, mà người làm nghề kế toán phải có và là thước đo đánh giá, nhận xét về đạo đức nghề nghiệp của họ. Tuy nhiên, trên thực tế, người làm kế toán chỉ chú trọng đến nghiệp vụ chứ không mấy chú ý đến việc giữ gìn những tiêu chí cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán. Ngay trong chính Trung tâm Khuyến nông tỉnh I, từ lãnh đạo cho đến cán bộ, công chức của Trung tâm cũng đã không coi đó là cơ sở để lựa chọn, sử dụng cán bộ kế toán của cơ quan mình. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh)

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN  MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

2.4.2. Nguyên nhân chủ quan

Nguyên nhân chủ quan làm nảy sinh tình huống trên là do I bị phối hoặc bị tác động bởi lợi ích vật chất do các đối tượng kế toán mang lại khi vi phạm các quy định của nghề nghiệp. Các lợi ích vật chất đó đã làm ảnh hưởng đến sự trung thực, khách quan và độc lập nghề nghiệp của T, khiến I rơi vào cám dỗ vật chất, vốn dĩ thuộc về lối sống tầm thường của T. Bên cạnh đó, các vi phạm của T còn bắt nguồn từ sự thúc ép phải trả các khoản nợ do mình đã chơi bởi tạo nên.

Sự thờ ơ của lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh T và các đồng nghiệp cùng cơ quan cũng là một trong những nguyên nhân chủ quan khiến cho T rơi vào tình huống vi phạm. Nếu được sự quan tâm thường xuyên và sự chỉ bảo thực sự của tập thể, có lẽ I đã không dẫn sâu vào vi phạm như thế.

2.5. Hậu quả của tình huống

Hành vi của I và của lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh T đã để lại những hậu quả cho xã hội, cho nhà nước và cho chính cơ quan của mình.

Thứ nhất, đối với Nhà nước.

Các hành vi vi phạm của T đã làm rối loạn cơ chế kiểm soát chi, đi ngược lại các quy định của luật kế toán và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp dẫn làm thất thoát tiền, kinh phí của Nhà nước được cung cấp để đảm bảo cho hoạt động sự nghiệp nông nghiệp; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh T. Điều đó trực tiếp làm ảnh hưởng đến chất lượng thực thi nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh T

Thứ hai, đối với xã hội.

Tình huống trên đã để lại những hậu quả đối với xã hội như làm mất niềm tin của nhân dân vào cán bộ, viên chức và cơ quan nhà nước. Không ít người dân sẽ có tâm lý nghi ngờ tính nghiêm minh của pháp luật, có thái độ không đúng đắn đối với pháp luật, đối với quyền lực nhà nước và cơ quan đại diện cho quyền lực nhà nước.

Thứ ba, đối với Trung tâm Khuyến nông tỉnh T.

Các vi phạm của I và các thiếu sót của lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh T đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định chế độ công tác nội bộ của cơ quan, làm giảm sút hiệu quả công tác nội bộ của đơn vị. Điều đó có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, nhận thức của cán bộ, công chức trong cơ quan. Bất kỳ một cơ quan nhà nước nào khi hoạt động công tác nội bộ không được tốt thì tất yếu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện chức năng bên ngoài, tức nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp | công lập.

PHẦN III. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

3.1. Mục tiêu xử lý tình huống

Mục tiêu của việc xử lý tình huống nêu trên là căn cứ vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xác định các phương án giải quyết tình huống và lựa chọn phương án tối ưu nhất cho việc giải quyết tình huống nêu trên.

3.2. Đề xuất phương án xử lý tình huống

Để giải quyết tình huống trên, tiểu luận đề xuất một số phương án sau:

Phương án 1. Trung tâm Khuyến nông tỉnh I đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với I

 • Mục tiêu của phương án là xử lý bằng cách áp dụng chế thi hành chính đối với T.
 • Nội dung chính của phương án:

Trung tâm Khuyến nông tinh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh TQ về vi phạm pháp luật của I và đề xuất biện pháp xử lý hành chính theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế tốn.

Uỷ ban nhân dân tỉnh TQ yêu cầu I có mặt tại trụ sở cơ quan để giải quyết việc vi phạm; Uỷ ban nhân dân tỉnh T tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính của T, Uỷ ban nhân dân tỉnh T tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với I theo thẩm quyền được quy định tại Điều 30 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008); Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.(Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh)

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu T không tự nguyện, tự giác thực hiện thì sẽ bị cưỡng chế thi hành.

 • Nguồn lực để thực hiện phương án kinh phí từ ngân sách nhà nước.

+ Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh TO.

+ Cơ quan phối hợp: Trung tâm Khuyến nông tỉnh I.

+ Công cụ, các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính.

Phương án 2. Trung tâm Khuyến nông tỉnh xử lý kỷ luật đối với I và buộc I phải hoàn trả các khoản tiền đã chiếm dụng.

– Mục tiêu của phương án: Ôn định về tổ chức, tạo cho T có cơ hội sửa chữa lỗi lầm và khắc phục hậu quả do mình gây ra.

– Nội dung chính của phương án:

+ Chuẩn bị: Viện kiểm sát nhân dân tiến hành thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại x lý hành vi vi phạm của T có sự tham gia của lãnh đạo Viện, Công đồn, đoàn thanh niên của Viện.

XEM THÊM 999+==> DANH SÁCH TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

+ Tổ chức thực hiện: Củ đại diện Công đồn đến nhà I để động viên, thuyết phục, đồng thời giải thích cho I thấy rõ hậu quả hành vi của mình, nhận lấy khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa. Đồng thời, hoàn trả lại số tiền đã vi phạm. Tiến hành các trình tự nhằm xác định mức xử lý kỷ luật và mức bồi thường vật chất do gây ra. Yêu cầu T trở về cơ quan công tác (Nếu không bị bắt giữ theo quy định của tố tụng hình sự).

– Nguồn lực để thực hiện phương án:

+ Ngân sách: Kinh phí hành chính đảm bảo cho hoạt động tổ chức họp CO quan, kinh phí công tác phí cho người đại diện Công đồn đến nhà T để vận động.

+ Cơ quan chủ tri: Trung tâm Khuyến nông tinh I + Cơ quan phối hợp: Cong đồn ngành. + Phương tiện, công cụ Xe công.

Phương án 3. Trung tâm Khuyến nông tỉnh T tiến hành khởi tố I với tôi danh tham ô theo quy định tại Điều 278 Bộ luật hình sự.

– Mục tiêu của phương án là xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật của T, thể hiện sự nghiêm minh và công bằng của pháp luật, không phân biệt người vi phạm là người trong cơ quan bảo vệ pháp luật hay ngoài cơ quan bảo vệ pháp luật

– Nội dung chính của phương án:

+ Chuẩn bị thực hiện phương án: Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh I tiến hành họp cấp uỷ để đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật của I để quyết định biện pháp xử lý thích hợp.

+ Tổ chức thực hiện: Ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tổ chức rút kinh nghiệm trong cơ quan, báo cáo cấp trên.

– Nguồn lực để thực hiện phương án:

+ Ngân sách: kinh phí từ ngân sách nhà nước.

+ Cơ quan chủ trì Trung tâm Khuyến nông tinh I.

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh TO.

+ Công cụ, phương tiện các văn bản tố tụng hình sự.

3.3. Lựa chọn phương án xử lý tình huống và lập kế hoạch thực hiện

Trong các phương án trên phương án thứ 2 là phương án hợp lý hơn cả bởi theo quy định hiện hành, I đồng thời phải chịu hai loại trách nhiệm pháp lý túc vừa phải chịu trách nhiệm kỷ luật vừa phải chịu trách nhiệm hình sự (nếu đã đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự).

Do vậy, dưới góc độ quản lý nhà nước tiểu luận lựa chọn phương án 2 làm phương án tối ưu là nhằm chỉ ra những bước cơ bản để xử lý nghiêm minh với tính cách là cán bộ, công chức vi phạm theo đúng quy định của pháp luật hiện nay.

Để thực hiện phương án thứ hai cần thực hiện một số bước cụ thể sau:

– Bước 1. Viện trưởng Trung tâm Khuyến nông tỉnh T triệu tập cuộc họp để I kiểm điểm trước tập thể cơ quan. Cuộc họp được tổ chức có ghi biên bản và kiến nghị hình thức xử lý kỷ luật đối với I. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh)

– Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng kỷ luật bao gồm: Bản tự kiểm điểm của Tp biên bản họp kiểm điểm I của Viện kiểm sát tinh TQ, trích ngang, sơ yếu lý lịch của I và các chứng từ, sổ sách chứng minh hành vi vi phạm của I.

– Bước 3. Thành lập Hội đồng kỷ luật, bao gồm các thành viên như Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh TQ (chủ tịch Hội đồng); 01 uỷ viên đại diện Ban chấp hành cũng đồn tỉnh; 01 uỷ viên ở bộ phận tài chính-kế tốn của Viện kiểm sát tỉnh Ta (do tập thể báu ra) và 01 uỷ viên Ban tổ chức cán bộ Viện kiểm sát tinh Ta. Ngồi ra, Viện trưởng (Chủ tịch Hội đồng) có thể mời thêm các thành phần của các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh TQ tham dự họp Hội đồng kỷ luật và viết giấy báo triệu | tập T (trước 07 khi Hội đồng tiến hành họp)

– Bước 4, Hội đồng kỷ luật tiến hành họp xem xét kỷ luật và mức độ bồi thường vật chất của T.

Buổi họp diễn ra theo các trình tự sau:

+ Chủ tịch Hội đồng tuyên bố lý do, giới thiệu các thành viên tham dự

+ Thư ký Hội đồng trình bày trích nguồn sơ yếu lý lịch, hồ sơ và các tài liệu có liên quan,

+ Người vi phạm cán bộ tiến hành đọc bản kiểm điểm.

Trong trường hợp vắng mặt thì Thư ký đọc giúp bạn kiểm điểm,

 • Thư ký đọc biên bản cuộc họp kiểm điểm do Viện kiểm sát đã tiến hành;
 • Các thành viên Hội đồng và đại biểu dự họp phát biểu ý kiến;
 • Cán bộ T phát biểu ý kiến về hình thức kỷ luật,
 • Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật,
 • Thông báo kiến nghị hình thức kỷ luật của Hội đồng.
 • Làm văn bản gửi Viện trưởng Viện kiểm sát TQ và Viện trưởng ra quyết định xử lý kỷ luật và mức bồi thường vật chất đối với
 • Bước 5. Giao quyết định xử lý kỷ luật cho T, đồng thời tiếp tục giáo dục, động viên đến tiếp tục sửa chữa và phấn đấu trong thời gian tới.
 • Bước 6. Tiến hành biện pháp khấu trừ vào lương của T để thu lại số tiền đã chiếm dụng. Mức thu không quá 30% tổng số tiền lương hàng tháng.
 • Bước 7 Tiến hành công bố công khai các biện pháp xử lý đối với T để tồn thể cán bộ, công chức trong Viện cùng biết để rút kinh nghiệm chung.

Việc tiến hành đúng trình tự và xác định khách quan, dân chủ và công khai là cơ sở để xử lý I một cách nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua đó, có tác dụng giáo dục đối với cán bộ, công chức đang công tác tại Viện kiểm sát TQ, nhất là đối với cán bộ, công chức làm công tác tài chính – kế toán.

PHẦN IV. KIẾN NGHỊ: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh

4.1. Đối với Đảng

Cần có nghị quyết chuyên đề về đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Đồng thời, nâng mức xử lý kỷ luật về Đảng (hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với những cán bộ, công chức có hành vi tham g, tham nhũng tài sản của Nhà nước, của tập thể không gương mẫu trong lối sống, trong công việc, nhất là đối với những cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan bảo vệ pháp luật.

4.2. Đối với Nhà nước

Tích cực tiến hành tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về kế toán, đặc biệt là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán được ban hành từ năm 2005. Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán cần được chỉnh sửa theo hướng ngắn gọn hơn, đồng thời phải xác định rõ đây là các yêu cầu nghề nghiệp chứ không đơn thuần là vấn đề đạo đức (có thể thực hiện hoặc không), vì khi vi phạm sẽ phải xử lý bằng các biện pháp trách nhiệm pháp lý chứ không bằng con đường xã hội (dư luận xã hội lên án..).

Chính phủ cần nghiên cứu để sửa đổi Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế tốn để chính thức ghi nhận những hành vi vi phạm quy định pháp luật về lĩnh vực này được coi là vi phạm hành chính và bị xử lý bằng biện pháp trách nhiệm hành chính. Đồng thời, với những hành vi mà dấu hiệu khách quan giống với hành vi tội phạm thì phải có hướng dẫn phân biệt trên cơ sở tiêu chuẩn khách quan là tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi bằng các đại lượng về định tính hoặc định lường Bộ Tài chính và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần nghiên cứu để có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với đội ngũ những người làm công tác kế toán nhằm giữ chân những người tài và phòng ngừa các tiêu cực phát sinh. 43. Đối với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức, chấn chỉnh lại bộ máy kế toán của Cơ quan mình theo quy định tại Điều 48 Luật kế tôn năm 2003. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh)

Cần quản lý cán bộ, công chức của mình, nhất là cán bộ trẻ để theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lối sống, điều kiện, hoàn cảnh để kịp thời giáo dục, giúp đỡ, không để cán bộ của mình sa ngã rồi mới thực hiện các biện pháp xử lý Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cần phát huy vai trị của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan như đồn thanh niên, phụ nữ, cong đồn để thu hút cán bộ tham gia vào các mặt công tác của đơn vị, xây dựng ý thức, lý tưởng sống tốt đẹp và ý thức và đạo đức đối với công vụ được giao.

Tích cực triển khai các hình thức sinh hoạt để tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ làm công tác kế toán nói riêng “vừa hồng, vừa chuyển, góp phần thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.


Trên đây là tiểu luận môn Quản lý nhà nước đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học chuyên viên: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo