Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Sáng kiến kinh nghiệm được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Nâng cao hiệu quả chất lượng và tiểu luận về hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú trên chuyên mục tiểu luận Sáng kiến kinh nghiệm.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Sáng kiến kinh nghiệm nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


1. Tên sáng kiến: “Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú”

2. Mô tả giải pháp:

Chức năng giám sát là hoạt động rất quan trọng của HĐND các cấp, góp phần xác định vị thế, năng lực hoạt động của Thường trực HĐND, người đại biểu HĐND và tạo được niềm tin cho cử tri đối với đại biểu HĐND xã Bình Phú. Hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú là công việc thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

          Hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú luôn bám sát vào Nghị quyết kỳ họp HĐND, các văn bản, quy định của Nhà nước để triển khai thực hiện. Thường trực HĐND xã Bình Phú đã chủ động triển khai giám sát theo Nghị quyết kỳ họp HĐND, đã lựa chọn các việc để giám sát trọng tâm, phù hợp với việc triển khai các chương trình về phát triển kinh tế- xã hội địa phương, các Đề án, Dự án được triển khai trên địa bàn, lựa chọn giám sát các vấn đề có nhiều bức xúc, kiến nghị của cử tri…(Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú)

Trong phạm vi bài viết sáng kiến, kinh nghiệm của cá nhân tôi, tôi xin trao đổi về hoạt động giám sát theo Nghị quyết HĐND là giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề phục vụ cho nhiệm vụ nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú gồm:

– Tên sáng kiến kinh nghiệm:

–  Mô tả giải pháp

– Tính mới của gải pháp.

–  Hữu ích của giải pháp.

– Khả năng phổ biến và nhân rộng:

– Những hiệu quả đạt được

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

3. Tính mới của sáng kiến, kinh nghiệm:

Thường trực HĐND xã Bình Phú tổ chức giám sát thường xuyên việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND các kỳ họp về các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. (Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú)

Thực tế, từ đầu nhiệm kỳ đến nay thường trực HĐND xã Bình Phú đã xây dựng 04 kế hoạch giám sát chuyên đề đã lựa chọn các việc để giám sát trọng tâm, phù hợp với việc triển khai các chương trình về phát triển kinh tế- xã hội địa phương, các Đề án, Dự án được triển khai trên địa bàn, lựa chọn giám sát các vấn đề có nhiều bức xúc, kiến nghị của cử tri… Sau giám sát có báo cáo nêu rõ việc làm tốt, các vấn đề còn bất cập, các kiến nghị, đề xuất với UBND và các đơn vị có liên quan, đồng thời báo cáo tại kỳ họp HĐND xã Bình Phú. Tuy nhiên để thực hiện hoạt động giám sát đúng chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND đảm bảo theo quy định, tôi cũng mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình để áp dụng cho hoạt động giám sát tại xã Bình Phú được hoàn thiện, đi vào nề nếp và đạt hiệu quả tốt hơn.

Với hoạt động giám sát tại xã Bình Phú đã thực hiện và vận dụng giám sát chuyên đề mới chỉ ở cấp xã, thị trấn do vậy để đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ hoạt động của người đại biểu HĐND trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

 Là một phó chủ tịch, chuyên trách trong công tác hoạt động của HĐND xã Bình Phú bản thân không ngừng nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi. Trong thời gian tới và tiếp theo thường xuyên chỉ đạo các Ban HĐND xã và đại biểu HĐND ở khu vực bầu cử từng thôn, chủ động phối hợp với Ban đại diện thôn thực hiện tốt việc giám sát ở khu vực bầu cử từng. Chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập tổ giám sát… tổ chức giám sát chuyên đề mỗi năm nên lựa chọn từ 2 đến 3 cuộc giám sát phù hợp để xem xét đánh giá Ban đại diện, các chi hội đoàn thể trong thôn trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết HĐND, các văn bản, quy định của Nhà nước; việc thược hiện công tác vận động, tuyên truyền…

Về nội dung giám sát cần chủ động lựa chọn các vấn đề phù hợp để giám sát như: giám sát vấn đề gì, thời điểm giám sát, thời gian triển khai giám sát nên lựa chọn giám sát các việc gần gũi với cơ sở, các thôn trong việc thực hiện triển khai các chương trình về phát triển kinh tế- xã hội địa phương, các Đề án, Dự án được triển khai trên địa bàn; việc đầu tư cơ sở vật chất, số lượng, chất lượng trong các trường học thuộc xã Bình Phú quản lý; việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước; lựa chọn giám sát các vấn đề có nhiều bức xúc; kiến nghị của cử tri; việc tuyên truyền, vận động ủng hộ các loại quỹ…

Về triển khai cuộc giám sát, trước khi triển khai các cuộc giám sát phải thu thập được các tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, nghiên cứu kỹ nội dung các văn bản và xây dựng kế hoạch giám sát. Trong các kế hoạch giám sát phải xác định rõ nội dung giám sát, đối tượng giám sát cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu sự giám sát (chậm nhất là 15 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành hoạt động giám sát). Quyết định thành lập đoàn giám sát nên lựa chọn các thành viên đoàn giám sát am hiểu về lĩnh vực và có điều kiện tham gia đoàn giám sát.

Triển khai cuộc giám sát theo đúng kế hoạch đề ra, trước ngày tiến hành giám sát đồng chí trưởng đoàn giám sát cần hội ý họp đoàn giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể chocác thành viên trong đoàn giám sát nắm bắt nội dung thực hiện nhiệm vụ.

 Sau giám sát cần tổ chức họp thống nhất nội dung, số liệu, nhận định, đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp cần khắc phục và các ý kiến, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan có thẩm quyền về biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các ban, ngành đoàn thể và các thôn những vấn đề cần quan tâm trong việc triển khai các chương trình về phát triển kinh tế- xã hội địa phương, các Đề án, Dự án được triển khai trên địa bàn, lựa chọn giám sát các vấn đề có nhiều bức xúc, kiến nghị của cử tri…. Đặc biệt cần chú ý các kiến nghị với cơ quan Nhà nước, cấp trên cần cụ thể, rõ ràng vấn đề thuộc cấp nào, ngành nào, nội dung gì; đối với những vấn đề cần đưa ra yêu cầu để đơn vị được giám sát phải xem xét, giải quyết cũng cần cụ thể về nội dung, thời gian giải quyết và báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp HĐND gần nhất, hội nghị tiếp xúc cử tri.(Tiểu luận: Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú)

4. Hữu ích của sáng kiến, kinh nghiệm:

          Để tăng cường trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND trong công tác hoạt động giám sát thấy rằng việc triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước và địa phương được kịp thời đến nhân dân. Các chế độ chính sách đảm bảo kịp thời đúng đối tượng. Pháp lệnh dân chủ được triển khai sâu rộng quyền làm chủ của nhân dân, từ đó nhân dân tích cực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh; việc triển khai các chương trình về phát triển kinh tế- xã hội địa phương, các Đề án, Dự án được triển khai trên địa bàn; việc đầu tư cơ sở vật chất, số lượng, chất lượng trong các trường học thuộc xã Bình Phú quản lý; việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước; lựa chọn giám sát các vấn đề có nhiều bức xúc; kiến nghị của cử tri; việc tuyên truyền, vận động ủng hộ các loại quỹ…Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đảm bảo thời gian, đúng đối tượng. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định.

Các giải pháp trên là sự vận dụng cụ thể theo quy định và tạo điều kiện cho người đại biểu HĐND đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Công tác hoạt động của HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND ở các đơn vị thôn, tổ tăng lên rõ rệt, công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, có nề nếp, đạt hiệu quả cao và là cơ hội để nâng cao khẳng định vị thế của đại biểu HĐND trước cử tri, những người đã tín nhiệm trao trọng trách cho mình, xứng đáng là người đại biểu đại diện cho ý trí nguyện vọng của cử tri.

5. Khả năng phổ biến và nhân rộng:

Nội dung sáng kiến, kinh nghiệm rất phù hợp với thực tế hiện nay, dễ áp dụng và thực hiện. Phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Nâng cao được hiệu quả về chức năng, nhiệm vụ hoạt động của người đại biểu HĐND trong việc thực hiện giám sát và có thể nhân rộng trên địa bàn các xã thị trấn áp dụng , thực hiện đồng bộ.

Trên đây là sáng kiến về lĩnh vực “Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú”. Kính đề nghị Hội đồng sáng kiến huyện Thăng Bình xem xét công nhận.


Trên đây là tiểu luận môn Sáng kiến kinh nghiệm đề tài: Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Bình Phú, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học Sáng kiến kinh nghiệm: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo