Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Quản lý nhà nước được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa và tiểu luận về giáo dục ở trường THPT Thớ Lai trên chuyên mục tiểu luận Quản lý nhà nước.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Quản lý nhà nước nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


I. Thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thới Lai

a) Ưu điểm, thuận lợi(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

Năm học 2015-2016, nhà trường có 102 công chức, viên chức. Tất cả đều đạt chuẩn và  trên chuẩn, thầy cô tâm huyết với nghề, tận tâm và trách nhiệm với học sinh; thực hiện tốt phương châm “tất cả vì học sinh thân yêu, thi đua dạy tốt học tốt”. Chất lượng giáo dục trong những năm qua luôn đạt hoặc vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Trong những năm học qua, nhà trường luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Nhà trường luôn dẫn đầu thành phố về tỷ lệ học sinh đậu vào các trường Đại học quận sự trên toàn quốc. Đó là những dấu son tạo niềm tin trong phụ huynh học sinh.

Nhà trường đón nhận sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của các cấp chính quyền, của Hội cha mẹ học sinh các tổ chức xã hội, doanh nghiệp… đã huy động được những nguồn lực to lớn hỗ trợ cho hoạt động giáo dục của nhà trường cụ thể là cơ sở vật chất và hoạt động nghiên cứu khoa học… Nhiều doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ kinh phí sửa chữa phòng học, cải tạo cảnh quan môi trường; nhiều nhà hảo tâm ủng hộ tiền, vật liệu và nhân công làm tường rào, sân trường, cổng trường. Thầy giáo, Cô giáo cũng góp từ đồng lương của mình để tham gia công tác xã hội hóa; tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh trong nhà trường vận động đoàn viên đóng góp kinh phí làm nhà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những sự đóng góp nói trên đã tạo nên nguồn lực to lớn bổ sung cùng sự đầu tư của nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong hoạt động giáo dục của nhà trường.

b) Hạn chế, khó khăn(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

Trường THPT Thới Lai là huyện ngoại thành của thành phố Cần Thơ, hơn 90% dân số trong địa bàn huyện sống bằng nghề nông nghiệp, đời sống của nhân dân không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, một bộ phận nhân dân đang rất khó khăn, không có điều kiện để chăm lo cho con em học tập. Nhận thức về việc học, việc chăm lo rèn luyện, giáo dục nhân cách cho con em của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Một số học sinh có nhận thức lệch lạc dẫn đến tình trạng bỏ học, đi học không chuyên cần ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giáo dục.

Cơ sở vật chất của nhà trường vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay. Trường có diện tích 6.985m2, có 21 phòng học kiên cố, 3 phòng bán kiên cố và 3 phòng học tạm. Các dãy phòng học đã được xây dựng cách nay đã lâu nên có một số phòng học tạm đã xuống cấp. Trong khi diện tích hạn chế thì nhà trường luôn phải đối mặt với áp lực sĩ số học sinh luôn tăng hàng năm. Qui mô lớp học năm học 2015-2016 là 40 lớp với 1600 học sinh. Từ đó gây khó khăn cho công tác tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Nhận thức của một bộ phận cán bộ, giáo viên và nhân dân về công tác xã hội hóa giáo dục chưa rõ ràng, chưa đầy đủ về bản chất của xã hội hoá giáo dục,  cách làm mang tính chủ quan, chủ yếu là vận dụng nên nhìn chung chưa có cơ chế, chưa có phương pháp chung dẫn đến thực hiện sai quy định. Không những thế, rất nhiều người còn nhận thức xã hội hoá đồng nghĩa với việc thu tiền của dân làm nảy sinh tâm lý sợ hãi trong nhân dân mỗi khi nghe nói tới xã hội hoá.

Trước tình hình thực tế đó, việc thực hiện các giải pháp làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục là việc làm tôi đặc biệt quan tâm với mong muốn duy trì sự ổn định và phát triển giáo dục của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, khắc phục được những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

II. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của đề tài

a) Cơ sở pháp lý(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

Xã hội hóa trong khái niệm xã hội học là quá trình tương tác xã hội kéo dài suốt cuộc đời qua đó cá nhân phát triển khả năng con người và học hỏi các mẫu văn hóa của mình.

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII Ban chấp hành trung ương đã chỉ rõ: “Xã hội hóa giáo dục là huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của nhà nước

Nghị quyết số 90-CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 của chính phủ đã xã định khái niệm xã hội hóa giáo dục đó là vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của toàn xã hội vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục; là xây dựng cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể quần chúng các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp đóng tại địa phương và của từng người dân đối với việc tạo lập và cải thiện môi trường kinh tế xã hội lành mạnh thuận lợi cho hoạt động giáo dục”

Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày  18 tháng 04 năm 2005 của thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục đã đưa ra định hướng về xã hội hoá hoạt động giáo dục là vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của toàn xã hội vào sự phát triển sự nghiệp giáo dục nhằm từng bước nâng cao mức hưởng thụ về giáo dục của nhân dân đồng thời cũng là giải pháp quan trọng để thực hiện chính sách công bằng xã hội trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước. Công bằng xã hội không chỉ biểu hiện về mặt hưởng thụ, tức là người dân được xã hội và nhà nước chăm lo, mà còn biểu hiện cả về mặt người dân đóng góp, cống hiến cho xã hội theo khả năng thực tế của từng người, từng địa phương.

Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo đã nêu cụ thể những quy định về công tác xã hội hóa thông qua các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân, đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện chủ trương xã hội hóa đúng quy định.

    Xã hội hoá giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện ở hai nội dung chính: Một là giáo dục phát triển quy mô, đa dạng loại hình trường lớp, đa dạng hình thức học để đáp ứng nhu cầu học tập của tất cả trẻ em, của mọi người lao động và mọi người dân, với nội dung và phương pháp giáo dục đáp ứng những đòi hỏi phát triển kinh tế xã hội và phục vụ đời sống. Hai là huy động mọi lực lượng xã hội, mọi người dân tham gia vào quá trình giáo dục đồng thời đóng góp công sức, vật chất và tiền của cùng nhà nước chăm lo xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện cho hoạt động giáo dục.

b) Cơ sở thực tiễn

Xã hội hoá chính là một chủ trương liên quan đến đổi mới cơ chế quản lý, xoá bỏ cơ chế bao cấp, coi trọng biện pháp tự quản của xã hội Xã hội hoá giáo dục có tác động to lớn trong việc xây dựng cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với việc tạo lập và phát triển môi trường kinh tế, xã hội lành mạnh và thuận lợi cho các hoạt động giáo dục, tạo ra phong trào học tập sâu rộng trong toàn xã hội theo nhiều hình thức, vận động toàn dân học tập suốt đời để làm việc tốt hơn, thu nhập cao hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn, làm cho xã hội ta trở thành một xã hội học tập ..(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN  MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Trên thực tế, đại bộ phận nhân dân trong huyện đã ý thức được tầm quan trọng của mục tiêu giáo dục đó là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương, là điều kiện giúp người dân thoát khỏi đói nghèo, nâng cao mức sống gia đình và góp phần làm giàu đất nước. Từ đó, nhân dân luôn sẵn sàng hỗ trợ về mọi mặt, đã quan tâm hơn đến hoạt động giáo dục của nhà trường. Đời sống của một bộ phận nhân dân đã được nâng cao cho nên mong muốn con mình được học tập và sinh hoạt ở trường lớp có điều kiện vật chất khá hơn.

Đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường đã nhận thức sâu sắc về vai trò của công tác xã hội hóa đối với sự phát triển của nhà trường, qua đó đã nắm bắt, quán triệt đầy đủ các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành có liên quan đến công tác xã hội hóa giáo dục như công văn 1386/HD-SGDĐT-PC ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho việc hỗ trợ cơ sở vật chất; Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư  số  55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua về công tác xã hội hóa giáo dục cũng là cơ sở thực tiễn để nhà quản lý phải thay đổi tư duy và cách làm phù hợp.

III. Một số giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thới Lai

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội hoá

Bản chất xã hội hoá giáo dục là quá trình vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của mọi người cùng làm giáo dục để giáo dục phục vụ cho mọi người. Trách nhiệm của ngành giáo dục và nhà trường là phải làm cho mọi người thấy rõ vai trò, lợi ích của giáo dục đối với đời sống cộng đồng. Thực tế đã chứng minh rằng, một trong những nguyên nhân thành công hoặc chưa thành công trong việc tổ chức thực hiện xã hội hoá giáo dục chính là vấn đề nhận thức và công tác tuyên truyền. Quần chúng phải hiểu đúng bản chất của xã hội hoá giáo dục, sự cần thiết phải tham gia giáo dục, từ đó nâng dần tính tự giác, tích cực, chủ động, tình cảm và năng lực hoàn thành công việc này. Vì vậy, phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin một cách đầy đủ về đường lối, mục đích, chủ trương, yêu cầu, thuận lợi, khó khăn… nhằm làm chuyển biến nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân theo hướng tích cực về vị trí hàng đầu của giáo dục, về bản chất, nghĩa vụ và quyền lợi của xã hội hoá giáo dục để quần chúng có đủ hiểu biết, chủ động tham gia vào giáo dục.(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

Có nhiều hình thức để thực hiện công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về xã hội hoá giáo dục cho mọi người:

–  Trước hết là thực hiện tốt công tác tham mưu đến cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; sau đó là quán triệt đến cán bộ, giáo viên trong nhà trường và toàn thể nhân dân.

– Tổ chức học tập, quán triệt các văn bản, nghị quyết, chỉ thị có liên quan đến giáo dục và xã hội hoá sự nghiệp giáo dục để mọi người đều nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách vận dụng vào thực tiễn. Ví dụ, để thực hiện đúng quy định về công tác vận động, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ công  văn1386/HD-SGDĐT-PC ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho việc hỗ trợ cơ sở vật chất, xem đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tổ chức các hình thức quản lý và vận động người dân thực hiện công tác xã hội hóa.

– Xây dựng các bảng thông tin tuyên truyền, công khai các văn bản hướng dẫn về xã hội hóa giáo dục, tuyên truyền các điển hình tham gia đóng góp xây dựng giáo dục… Nội dung các tài liệu trưng bày cần được biên soạn ngắn gọn, thiết thực, luôn thay đổi, cập nhật thông tin, hình thức hấp dẫn… để mọi người dễ xem, dễ ghi nhớ.

– Xây dựng hòm thư  góp ý để các bậc phụ huynh và người dân có thể tham gia đóng góp ý kiến với nhà trường về những vấn đề như: tình trạng cơ sở vật chất, hoạt động dạy học và giáo dục học sinh…(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

– Tổ chức họp cha mẹ học sinh để triển khai những nội dung quan trọng, những quyết sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của học sinh. Thông qua cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh, họp phụ huynh học sinh…nhà trường triển khai các kế hoạch hoạt động dạy học để phụ huynh nắm được tình hình nhà trường từ đó có sự hỗ trợ kịp thời.

b) Phát huy nội lực trong việc cải tạo cảnh quan môi trường sư phạm, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đây được xem là giải pháp quan trọng mà Hội đồng sư phạm nhà trường phải chủ động thực hiện để xây dựng lòng tin đối với phụ huynh, các cấp ủy Đảng. chính quyền địa phương và nhân dân … Coi đây là cam kết của nhà trường với phụ huynh, chứng minh cho phụ huynh thấy được hiệu quả, chất lượng giáo dục của nhà trường từ đó có sự hỗ trợ tích cực cho các hoạt động giáo dục của nhà trường, làm cơ sở, làm chỗ dựa cho việc thực hiện công tác xã hội hoá:

– Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”nhằm xây dựng môi trường sư phạm xanh- sạch – đẹp với nhiều hình thức khác nhau:

XEM THÊM 999+==> DANH SÁCH TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

+Tổ chức các đội vệ sinh trường học vừa thực hiện được nhiệm vụ giáo dục lao động cho học sinh, giáo dục ý thức giữ gìn môi trường, vừa duy trì được phòng học, sân trường sạch, đẹp.

+ Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động làm sạch khuôn viên trường học cũng là hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh làm quen với lao động, từ đó từng bước hình thành tri thức, kỹ năng và thái độ lao động tích cực.(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

+Thành lập đội an ninh trường học cũng là một giải pháp để bảo đảm an ninh trong nhà trường, tạo sự an tâm trong học sinh và phụ huynh.

+Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất để có biện pháp sửa chữa hư hỏng đáp ứng yêu cầu hoạt động dạy học.

– Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thông qua việc tổ chức thực hiện mạnh mẽ đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh:

+ Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên. Trong năm học qua đã có 12 giáo viên hoàn thành chương trình cao học, hiện có 5 giáo viên đang theo học chương trình cao học. Thực hiện quá trình tự bồi dưỡng giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo chuyên đề và nghiên cứu bài học (mỗi tháng tổ chức 2 lần). Tổ chức các buổi Hội thảo bồi dưỡng học sinh giỏi, Hội thảo nâng cao chất lượng dạy học… Bên cạnh đó, hàng năm nhà trường tổ chức cho đội ngũ giáo viên cốt cán tham quan học tập kinh nghiệm về công tác giảng dạy và công tác quản lý tại các trường THPT tỉnh Bình Phước và Tây Ninh, từ đó giáo viên có cơ hội tiếp cận với những phương pháp, cách làm hay từ các trường bạn để vận dụng linh hoạt trong công tác quản lý và dạy học của nhà trường.

+ Rèn luyện cho học sinh hình thành năng lực tự học: Hướng dẫn học sinh lập thời gian biểu, nội dung học tập tương ứng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Tăng cường giáo dục động cơ, thái độ học tập đúng cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm phải liên kết, phối hợp với giáo viên bộ môn, cha mẹ học sinh, tổ chức Đoàn thanh niên nhằm hướng dẫn, kiểm tra, uốn nắn hoạt động tự học của học sinh.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học: Sử dụng ngôn ngữ, phương pháp trực quan, phương pháp thực hành, phương pháp dạy học tích cưc.. trên cơ sở vận dụng khéo léo các hình thức tổ chức dạy học như tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tổ chức tham quan học tập (trải nghiệm sáng tạo), tự học, tổ chức thảo luận học nhóm…(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

  1. c) Phát huy vai trò của Hiệu trưởng trong công tác tham mưu, đàm phán, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động…nhằm tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương, của cơ quan câp trên, của phụ huynh, các tổ chức xã hội.

Chủ động đề xuất công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường với lãnh đạo địa phương. Tạo nhiều cơ hội để các cấp lãnh đạo đến thăm trường nhân các ngày lễ trong năm như: Ngày lễ khai giảng, tổng kết năm học, lễ 20/11… Trong công tác tham mưu, cần phải kiên trì, nhẫn nại, không chùn bước, tranh thủ mọi lúc, mọi nơi sao cho phù hợp, không tham mưu lặt vặt theo vụ việc, phải chuẩn bị kỹ về nội dung để trình bày một cách có khoa học, hệ thống, toàn diện, trọng tâm vấn đề .

Trong công tác tham mưu, Hiệu trưởng là người thay mặt nhà trường thương thuyết với các cá nhân, tổ chức bên trong và bên ngoài nhằm đem lại lợi ích cho đơn vị một cách linh hoạt, đạt được mục tiêu (bao gồm các cuộc đàm phán giữa cấp trên, cấp dưới, đối nội, đối ngoại). Khi đối ngoại, hiệu trưởng phải tranh thủ các nguồn lực để phát triển nhà trường; làm tốt vai trò tham mưu với cơ  quan quản lý cấp trên. Khi đối nội, hiệu trưởng là hạt nhân của sự đoàn kết, là người có ảnh hưởng quan trọng trong việc giữ vững ổn định và phát triển nhà trường, thận trọng xử lý thông tin, chuẩn bị kỹ các vấn đề trước khi đàm phán thương thuyết: Mục tiêu đạt được, đặc điểm đối tượng, nội dung đàm phán, tình huống phát sinh, sử dụng cách diễn đạt hợp lý, tậng dụng các phương tiện hỗ trợ.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đơn vị bạn, với các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng văn hóa nhà trường hài hòa, thân thiện tạo niềm tin trong nhân dân.

Chỉ đạo giáo viên nghiêm túc thực hiện các cuộc vận động của ngành như cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa- Nhà giáo mẫu mực- Học sinh thanh lich.” Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tập thể công chức, viên chức trong toàn nhà trường thi đua hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Tất cả những nội dung trên được nhà trường lồng ghép linh hoạt vào các hoạt động dạy học và giáo dục thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đã đề ra trong từng năm học. Đến nay toàn thể công chức, viên chức trong nhà trường nắm được tất cả những quy định, văn bản hành chính….liên quan đến ngành và không có trường hợp nào vi phạm đạo đức nhà giáo. Điều đó tạo được lòng tin rất lớn đối với các cấp lãnh đạo và phụ huynh.(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

  1. d) Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh

Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối đồng thuận giữa nhà trường- gia đình và xã hội, là người nắm rõ đặc điểm, hoàn cảnh gia đình của từng học sinh, giáo viên chủ nhiệm cũng là người thay mặt hiệu trưởng triển khai mọi chủ trương của nhà trường đến phụ huynh. Do vậy, việc lựa chọn, bố trí giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm là hết sức quan trọng. Nhà trường phải biết chọn những giáo viên có kinh nghiệm công tác, năng lực trong giảng dạy, có kỹ năng giáo tiếp tốt, có uy tín với đối với phụ huynh học sinh, đồng nghiệp. Đó là phẩm chất cần thiết của giáo viên chủ nhiệm trong công tác vận động xã hội hóa đối với phụ huynh học sinh.

Đầu năm học, nhà trường thành lập tổ chủ nhiệm với thành phần hiệu trưởng là tổ trưởng tổ chủ nhiệm đồng thời phân công 3 giáo viên dày dặn kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm giữ vai trò chủ nhiệm khối. Tổ chủ nhiệm có nhiệm vụ làm công tác tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường về các hoạt động của công tác chủ nhiệm nói chung và công tác xã hội hóa nói riêng. Tổ chủ nhiệm tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm định kỳ 4 lần trong năm học hoặc họp đột suất để truyền đạt các chủ trương của lãnh đạo nhà trường về công tác xã hội hóa đến giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh.

Trong cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm luôn có nội dung bầu Ban đại diện phụ huynh của lớp. Để các hoạt động của lớp đạt kết quả tốt, nhận được nhiều hỗ trợ từ phụ huynh thì giáo viên chủ nhiệm phải có khả năng xét đoán, tìm hiểu thông tin về phụ huynh của lớp một cách chính xác để lựa chọn được những người có uy tín, có tâm huyết hỗ trợ cho hoạt động của lớp và của trường.

Phụ huynh là lực lượng chính giúp nhà trường thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục. Lãnh đạo nhà trường không thể tiếp cận với tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường để truyền đạt các chủ trương lớn của nhà trường về công tác xã hội hóa. Vì vậy, ban đại diện cha mẹ học sinh giữ vai trò là cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh và là người trực tiếp triển khai, đề ra các hình thức hỗ trợ nhà trường trong công tác vận động nhân dân tham gia vào hoạt động giáo dục.(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

  1. e) Thực hiện đúng quy trình và công khai minh bạch công tác xã hội hóa

Trên cơ sở nắm vững các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác xã hội hóa, hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thực hiện, lấy ý kiến trong lãnh đạo nhà trường, xin chủ trương của cấp trên và triển khai đến hội đồng sư phạm và nhân dân. Những hồ sơ, thủ tục thực hiện công tác xã hội hóa đều phải được công khai minh bạch trong Hội đồng sư phạm, phụ huynh học sinh và nhân dân.

Cụ thể, trong năm học 2014-2015, do quy mô lớp học tăng trong khi phòng học của trường thiếu và xuống cấp, tôi đã mạnh dạn thực hiện công tác xã hội hóa với hình thức vận động các tổ chức xã hội, phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí để sửa chữa 02 phòng học đã xuống cấp. Để thực hiện công tác vận động đúng quy trình, tôi đã nghiên cứu kỹ công văn 1386/HD-SGDĐT-PC ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho việc hỗ trợ cơ sở vật chất, cụ thể là:

Bước 1: Làm hồ sơ dự án công trình cần sửa chữa gồm có:

+ Bảng dự trù kinh phí xây dựng, sửa chữa (Nhờ cựu học sinh làm công tác xây dựng thiết kế)

                   + Bảng thiết kế công trình (Nhờ cựu học sinh làm công tác xây dựng thiết kế)

                   + Kế hoạch vận động, sửa chữa

                   + Kế hoạch xây dựng, sửa chữa

                   + Bản đề nghị xin chủ trương vận động (01 bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, 01 bản gửi UBND huyện)

Bước 2: Gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để xin phê duyệt dự án(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

Bước 3: Sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, tôi đã triển khai kế hoạch vận động rộng rãi đến phụ huynh, các doanh nghiệp, chính quyền địa phương… để thực hiện vận động.

Bước 4: Thành lập Ban quản lý công trình xây dựng, sửa chữa trong nhà trường (Thành phần gồm Ban giám hiệu, đại diện ban thanh tra nhân dân, phụ huynh học sinh). Ban quản lý có nhiệm vụ theo dõi, quản lý vật tư, quyết toán công trình. Bên cạnh đó thành lập Ban giám sát công trình có  trách nhiệm giám sát toàn diện tất cả các mặt, các khâu của việc huy động, quản lý và sử dụng  các khoản đóng góp  của  tổ  chức,  cá nhân,  cha mẹ học  sinh để đầu  tư  cho công trình; giám sát việc nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình theo đúng quy định, đúng mục đích và đảm bảo hiệu quả.

Như vậy, trong quá trình làm hồ sơ vận động, thay vì nhà trường phải có nguồn kinh phí chi trả cho việc thiết kế và lập dự toán công trình thì chúng tôi đã liên hệ với cựu học sinh của trường đang công tác trong lĩnh vực xây dựng để tranh thủ sự hỗ trợ.

Định kỳ sau mỗi đợt làm công tác vận động, nhà trường đều thông báo kịp thời kết quả đã thực hiện cho phụ huynh học sinh và ban Đại diện cha mẹ học sinh biết số tiền đã huy động, công khai rõ ràng, minh bạch các khoản thu từ phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm hỗ trợ, đều có chứng từ lưu lại.

  Viết thư cảm ơn đến phụ huynh học sinh, các tập thể, cá nhân, các tổ chức xã hội kịp thời đúng lúc, nhằm động viên tuyên dương họ,  để họ thấy được sự đóng góp của họ là vinh dự, trách nhiệm, tạo thuận lợi cho những lần thực hiện công tác xã hội hóa tiếp theo.(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

  1. Kết quả kiểm chứng

Với những giải pháp được vận dụng vào việc thực hiện công tác xã hội hóa tại trường THPT Thới Lai trong 2 năm qua cho thấy có sự tác động làm thay đổi rõ rệt hiệu quả của hoạt động giáo dục, cụ thể là:

  1. a) Về chất lượng giáo dục

Trong năm học qua nhà trường đã duy trì và đạt được nhiều kết quả cao trong hoạt động giáo dục với 30 học sinh giỏi cấp thành phố, 2 học sinh đạt giải hội thi KHKT cấp thành phố, 01 học sinh tham dự cuộc thi kiến thức liên môn cấp quốc gia, tỷ lệ học lực, hạnh kiểm tăng cao so với cùng kỳ.

Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong học sinh, nhà trường đã mời những phụ huynh là kỹ trong các lĩnh vực cơ khí, nông nghiệp…hỗ trợ nhà trường tập huấn, khơi nguồn ý tưởng nghiên cứu, hướng dẫn để học sinh thực hiện. Kết quả, trong thời gian qua nhà trường đã có học sinh đạt giải trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố và cấp quốc gia.

Về chất lượng 2 mặt giáo dục:

STT Khối TSHS/Nữ HẠNH KIỂM
TỐT KHÁ TRUNG BÌNH YẾU KXL
SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ
1 10 700/377 458 65.4 171 24.4 34 4.86 37 5.3 0 0
2 11 470/239 367 78.1 68 14.5 18 3.83 17 3.6 0 0
3 12 342/173 276 80.7 45 13.2 16 4.68 5 1.5 0 0
Toàn trường 1512/789 1,101 72.82 284 18.78 68 4.5 59 3.9 0 0

* Đánh giá về hành kiểm(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

          – Hạnh kiểm Tốt tăng 32,47% so vớ cùng kỳ, tăng 29.82% so với kế hoạch.

          – Hạnh kiểm Khá tăng 4,11% so với cùng kỳ, tăng 3,78% so với kế hoạch.

          – Hạnh kiểm TB giảm  21,6% so với cùng kỳ, giảm 20,5% so với kế hoạch.

          – Hạnh kiểm Yếu giảm 15%% so với cùng kỳ, giảm 13% so với kế hoạch.

STT Khối TSHS/Nữ HỌC LỰC
GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH YẾU KÉM KXL
SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ
1 10 700/377 45 6.43 197 28.1 319 45.6 127 18 11 1.6 1 0.14
2 11 470/239 49 10.4 150 31.9 205 43.6 62 13 4 0.9 0 0
3 12 342/173 16 4.68 128 37.4 169 49.4 29 8.5 0 0 0 0
Toàn trường 1512/789 110 7.28 475 31.42 693 45.83 218 14.42 15 0.99 1 0.07

* Đánh giá về học lực:

          – Học lực Giỏi tăng 1.92% so với cùng kỳ, giảm  1.72% so với kế hoạch.

          – Học lực Khá tăng 3.61% so với cùng kỳ, giảm  8.58% so với kế hoạch.

          – Học lực TB giảm 2.37% so với cùng kỳ, tăng 5.83% so với kế hoạch.

          – Học lực Yếu giảm 2.97% so với cùng kỳ, tăng 6.42% so với kế hoạch.

          – Học lực Kém tăng 0.62% so với cùng kỳ, giảm 2% so với kế hoạch.

  1. b) Về cơ sở vật chất(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

Việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa đã mang lại những chuyển biến tích cực trong việc chỉnh tranh cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh – sạch – đẹp. Cụ thể, từ nguồn kinh phí vận động, nhà trường đã tổ chức sửa chữa, bổ sung thiết bị đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho hoạt động dạy học:

– Thay đèn, quạt ở đã hỏng các phòng học để đảm bảo phòng học thoáng mát và đủ ánh sáng cho học sinh  học tập.

– Vận động trong giáo viên, phụ huynh, UBND thị trấn Thới Lai…hỗ trợ đá, cát, xi măng và nhân công để nâng cấp đường đi từ cổng vào trường với chiều dài 57m và chiệu rộng 3m, độ dày bê tông là 20cm:

+ Xi măng: 110 bao;

+ Đá: 21 khối;

+ Cát: 13 khối.

– Vận động kinh phí sửa chữa 02 phòng học: 36.348.000 đồng.

– Phụ huynh và cựu học sinh qua các năm học tặng trường 40 chậu hoa kiểng để trang trí cho khuôn viên nhà trường và còn nhiều sự hỗ trợ khác…

  1. c) Về kết quả thực hiện công tác xã hội hóa hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Năm học 2015-2016, nhà trường đón nhận sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp…để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập và học sinh ôn thi THPT quốc gia như sau:

+ Tập: 2100 cuốn

+ Xe đạp: 8 chiếc

+ Thẻ bảo hiểm y tế: 25

+ Tổng số gạo phục vụ bữa cơm trưa cho học sinh ôn thi THPT quốc gia: 620 kg.

+ Số tiền hỗ trợ bữa cơm trưa cho học sinh ôn thi THPT quốc gia: 5.790.000 đồng.

Kết quả trên đây đã cho thấy toàn xã hội rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường, giúp đỡ cho nhiều học sinh có cơ hội đến trường.

  1. Bài học kinh nghiệm

Qua một thời gian  thực hiện công tác xã hội hóa tại trường THPT Thới Lai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục, bản thân đã rút ra được một vài kinh nghiệm trong quá trình thực hiện như sau:(Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

Ghi nhận sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và phụ huynh học sinh bằng nhiều hình thức như gửi thư cảm ơn, vinh danh trên bảng vinh danh đặt ở nơi trang trọng…để thể hiện sự trân trọng của nhà trường vì những đóng góp, hỗ trợ của họ .

Hiệu trưởng phải luôn chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành, xác định tầm quan trọng của công tác xã hội hóa trong hoạt động giáo dục từ đó có những tác động phù hợp, quan tâm đúng mức, coi đó là một trong những thành tố quan trọng góp phần vào hiệu quả hoạt động giá dục của nhà trường.

Biện pháp có tính quyết định trong công tác tham mưu là phải hoạch định được bước đi thích hợp, kế hoạch xây dựng cần cụ thể, có chọn lọc. Việc tham mưu không phải một lần có kết quả ngay được mà phải tham mưu nhiều lần, luôn đặt lợi ích tập thể, lợi ích của học sinh lên hàng đầu, vì vậy phải có lòng kiên trì, nhẫn nại, nắm bắt được thời cơ thích hợp để tham mưu mới có hiệu quả, công tác tham mưu phải được thực hiện thường xuyên, chủ động tích cực, dứt điểm tránh hình thức.

Làm công tác tuyên truyền tốt từ trong nhà trường, gia đình và xã hội có như vậy mới tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc huy động nguồn lực, vật lực, tài lực…đem lại lợi ích cho nhà trường một cách hợp lý.

Vận động phù hợp trên quan điểm thống nhất chủ trương, phải có sự đồng thuận từ nhân dân, nắm vững các văn bản hướng dẫn, công khai minh bạch rõ ràng các khoản thu chi để phụ huynh giám sát, theo dõi.

Nhà trường cần phải chủ động, phát huy nội lực, chú trọng đến nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó nâng dần uy tín của nhà trường đối với phụ huynh học sinh. Chứng minh cho phụ huynh và chính quyền địa phương thấy được hiệu quả hoạt động của nhà trường, từ đó sẳn sàng tham gia hỗ trợ mọi mặt… khi nhà trường đề xuất. (Tiểu luận: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai)

  1. Tính khả thi

Sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện trên tại trường THPT Thới Lai dựa cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường và của địa phương. Sáng kiến góp phần định hướng các bước đi tiếp theo trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020. Nhà trường đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp.

Qua kết quả kiểm chứng có thể thấy rằng, hiệu quả của công tác xã hội hóa mang lại là rất cao góp phần nâng cao chất lượng các mặt hoạt động giáo dục của nhà trường từ chất lượng hai mặt giáo dục đến cơ sở vật chất…đáp ứng được những yêu cầu của đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian tới đồng thời  phát huy được sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân chăm lo đến sự nghiệp giáo dục.

Việc áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm đã làm thay đổi bộ mặt nhà trường, vị thế của trường đã được nâng lên trong niềm tin của chính quyền địa phương và nhân dân. Lãnh đạo các cấp, các ngành đánh giá cao về sự nỗ lực của nhà trường trong việc thực hiện công tác xã hội hóa thời gian qua. So với điều kiện hiện tại của địa phương là một huyện ngoại thành kinh tế còn khó khăn thì sự nỗ lực đó rất đáng ghi nhận. Điều đó cho thấy sáng kiến kinh nghiệm có tính khả thi cao.


Trên đây là tiểu luận môn Quản lý nhà nước đề tài: Giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT Thớ Lai, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học chuyên viên: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo