Tiểu luận: Phân tích tác động và đánh thuế hiệu quả

Rate this post

Tiểu luận: Phân tích tác động và đánh thuế hiệu quả là đề tài tiểu luận môn Chuyên viên về thuế được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, còn nhiều bài Tiểu luận: Phân tích tác động và đánh thuế hiệu quả, các bạn sinh viên có thể tìm kiếm trên chuyên mục Thuế.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


GIỚI THIỆU

 1. Quan điểm Thuế hiệu quả:
 • Tính hiệu quả ở đây được so sánh giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra.
 • Thuế hiệu quả được xem xét trên 2 góc độ:
  • Hiệu quả Hành thu: Thể hiện tính hiệu quả của thuế là tổng số thuế thu được là lớn nhất với chi phí hành chính thuế là thấp nhất. Chi phí hành chính thuế bao gồm các khoản chi phí trực tiếp quản lý của cơ quan thuế và những chi phí gián tiếp

do người nộp thuế gánh chịu; các khoản chi phí này phụ thuộc vào: tính phức tạp hay đơn giản của hệ thống thuế, số lượng và mức độ phân biệt của thuế suất đối với người nộp thuế cũng như cơ sở tính thuế, sự lựa chọn các loại thuế. Nói chung các loại thuế có cơ sở tính thuế phức tạp, yêu cầu quản lý cao thường có chi phí hành chính lớn.

– Hiệu quả so với Xã hội (hiệu quả về góc độ xã hội): Tính hiệu quả của thuế thể hiện ở chỗ gánh nặng phụ trội do thuế tạo ra phải ở mức thấp nhất. Gánh nặng phụ trội ở đây là phần tổn thất phúc lợi xã hội vượt quá số thuế mà chính phủ thu được, còn được gọi là chi phí phúc lợi xã hội hoặc phần mất trắng.

 1. Mục tiêu:

Như quan điểm nêu trên về thuế hiệu quả, bài thuyết trình sẽ phân tích ở mức độ xã hội: so sánh giữ thuế thu được và tổn thất xã hội mất đi do đánh thuế hay phần mất trắng. Bài sẽ giúp các bạn phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố (thuế suất, độ co giãn của cung cầu, tính chất thuế) trong từng loại thị trường (cạnh tranh và độc quyền) đến tốn thất xã hội qua đó có thể định hướng việc điều chỉnh thuế hiệu quả.

Phạm vi phân tích thuế hiệu quả sẽ chủ yếu nhắm vào mức độ tổn thất của xã hội. Về việc cân đối giữa tính hiệu quả của thuế và việc đảm bảo nguồn thu ngân sách sẽ được phân tích rõ hơn trong phần thuế tối ưu của nhóm sau.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN UY TÍN – GIÁ SINH VIÊN

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐỐI TƯỢNG

Việc đánh thuế của chính phủ không đơn giản chỉ là sự phân phối lại thu nhập từ các

đối tượng nộp thuế vào trong tay nhà nứớc mà còn gây ra những tác động phụ trội làm suy giảm hiệu quả chung của nền kinh tế. muốn biết những tác động hiệu quả của thuế diễn ra theo chiều hướng nào, cần thiết phải phân tích những tác động của thuế với từng loại đối tượng sau:

 1. Thị trường cạnh tranh: Tính chất thuế
 • Thuế trực thu: Tác động của thuế nhập khẩu đối với người tiêu dùng và

người sản xuất

– Giả sử Dd là đường cầu về vải trong nước, Sd là đường cung của vải trong nước. Trong tình trạng tự cung tự cấp, cân bằng cung cầu diễn ra tại điểm E( tại đó giá là 25/m vải)

 • Giả sử giá vải thế giới chỉ ở mức 10 với mức cung không hạn chế- thể hiện bằng đường cung co giãn vô hạn Sw
 • Trong điều kiên mậu dịch tự do không có bảo hộ thuế quan thì giá vải trong

nước cũng phải ở mức 10, lúc này nhu cầu vải tiêu dùng là 150 triệu m. Sản lượng vải trong nước có thể cung cấp là 30 triệu m. Số lượng vải nhập khẩu là 120 triệu m.

 • Giả sử nhà nước ban hành 1 loại thuế nhập khẩu với thuế suất 50% vào giá trị vải nhập khẩu. Mỗi đơn vị sản phẩm vải nhập khẩu tăng 5/m, giá vải nhập khẩu là

15/m.(Điều này được minh họa bằng sự dịch chuyển đường Sw lên phái trên 1 đoạn bằng mức thuế nhập khẩu thành đường T).

– Lúc này nhu cầu tiêu thụ vải giảm xuông còn 125, sản lượng sản xuất trong nước tăng lên 45 triệu m, lượng vải nhập khẩu giảm xuống còn 80 triệu m.

 • Thuế nhập khẩu có tác động chuyển thu nhập từ người tiêu dùng sang ng sản xuất.
 • Thặng dư của người tiêu dùng trước thuế là diện tích 40,C,10; sau thuế là:

40,F,15. Như vậy phần 1,2,3,4 là phần giảm sụt thặng dư của người tiêu dùng.

Đối với người sản xuất, thặng dư trước thuế là (7), sau thuế là (7)+(1). Vậy phần (1) là phần tặng thặng dư của người sản xuất.

Phần (3) là phần thuế nhập khẩu mà nhà nước thu được.

Như vậy sự giảm sút thặng dư của người tiêu dùng chỉ được chuyển thành tặng dư của nhà sản xuất (1) + số thuế nhà nước thu là (3). Còn phần (2), (4) là phần mất trắng do thuế nhập khẩu gây ra hay còn gọi là gánh nặng phụ trội của thuế nhập khẩu. Phần (2) liên quan đén việc tăng sản lượng sản xuất trong nước, thể hiện lượng chi phí tăng thêm mà xã hội phải chịu cho việc thay thế lượng vải nhập khẩu. Phần (4) liên quan đến việc giảm mức tiêu thụ của xã hội đối với mặt hàng vải. Sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng gây ra 1 sự suy giảm chung về mức hữu dụng gọi là gánh nặng phụ trội đối với người tiêu dùng. Nói cách khác, thuế nhập khảu

gây ra sự suy giảm về mặt phúc lợi của toàn xã hội xét trên góc độ hiệu quả kinh tế cục bộ.

 • Gián thu: Thuế lương sẽ được phân tích ở phần sau.
 1. Thuế suất

Tổn thất xã hội không chỉ xảy ra đối với thuế đánh vào hàng hóa mà còn xảy ra đối với thuế đánh vào thu nhập.

b.1. Thuế tỉ lệ đánh vào cung

 • Không có sự khác biệt giữa thuế tuyệt đối và thuế tỉ lệ khi thuế đánh vào cung. Tổn thất xã hội phụ thuộc vào số thuế và số giờ làm việc.

b.2. Thuế tỉ lệ đánh vào cầu

 • Không có sự khác biệt giữa thuế tuyệt đối và thuế tỉ lệ khi thuế đánh vào cầu. Tổn thất xã hội phụ thuộc vào số thuế và số giờ làm việc
 • Tổn thất xã hội khi đánh thuế tỉ lệ vào cung hay cầu là như nhau.

b.3. Thuế tỉ lệ và cung không co giãn

b.4. Thuế tỉ lệ và cầu không co giãn

 • Thuế tỉ lệ khi cung không co giãn hoặc cầu không co giãn chỉ khác nhau: người mua hoặc người bán chịu thuế hoàn toàn.

b.5. Thuế tỉ lệ và thuế lũy tiến

Chuyển sang thuế suất lũy tiến nghĩa là làm thu hẹp cơ sở đánh thuế (phần thuế áp dụng cho người giàu chỉ bị đánh thuế dựa vào cơ sở thu nhập hẹp của người giàu). Nói chung đánh thuế vào tất cả đối tượng ở mức thuế suất bằng nhau (thuế tỉ lệ) hiệu quả hơn so với việc loại trừ một vài cá nhân không đánh thuế và đánh thuế vào các cá nhân có thu nhập cao hơn với thuế suất cao để bù lại sự mất nguồn thu thuế (thuế lũy tiến). Hiệu quả bị mất đi bằng việc đánh thuế vào một nhóm cá nhân có cơ sở thuế lớn là lớn hơn hiệu quả giành được bằng việc loại trừ không đánh thuế một vài cá nhân có cơ sở thuế nhỏ.

Giả sử có 2 công nhân: A có mức lương thấp, B mức lương cao.

Không có thuế, A làm việc H1 giờ và kiếm được tiền lương W1 như hình (a) trong khi B có tiền lương cao cũng làm việc H1 giờ nhưng kiếm được W’1 như hình (b)

Giả sử chính phủ đánh thuế t1 vào tất cả tiền lương của người lao động (thuế tỉ lệ). Thuế làm giảm thu nhập mà người lao động nhận được từ lao động, điều này làm giảm đi tính sẵn lòng làm việc của họ. Đường cung lao động dịch chuyển từ S1 đến S2. Đối với A, cung lao động giảm từ H1 đến H2, ở mức tiền lương trước thuế cao hơn W2, tạo ra tổn thất xã hội bằng diện tích B+C. Tương tự đối với B, tổn thất xã hội là B’+C’.

Giả sử chính phủ chuyển sang áp dụng biểu thuế lũy tiến: thuế suất 0% với phần thu nhập đầu tiên W1 và t2 (t2>t1) cho phần thu nhập tăng thêm.

Đối với A, do không có thuế, cung lao động sẽ dịch chuyển từ S2 về lại S1, tổn thất xã hội = 0, tuy nhiên đối với B, do bị đánh thuế với mức thuế suất cao hơn ở phần thu nhập >W1 nên cung lao động dịch chuyển đến S3, tổn thất xã hội lúc này là B’+C’+E’ lớn hơn phần tổn thất được giảm B+C.

Ngoài ra, DWL=-1/2 d*t2*W*H

Do đó, tổn thất xã gia tăng theo bình phương thuế.

Như vậy hệ thống thuế lũy tiến làm tăng tổn thất xã hội, không thúc đẩy người ta cố gắng vươn lên để có thu nhập hợp pháp cao hơn, đồng thời tìm cách gian lận thuế giữa các bậc để hưởng thuế suất thấp hơn. Thuế chỉ đánh vào một nguồn lực, thì tổn thất xã hội tăng nhanh hơn. Bằng lôgíc này, hệ thống thuế hiệu quả nhất là hệ thống thuế trải dài gánh nặng đánh thuế trên diện rộng, theo đó thuế suất và tổn thất xã hội được thu hẹp. Nguyên tắc hướng dẫn cho đánh thuế hiệu quả là tạo ra “sân chơi rộng lớn” chứ không nên đánh thuế cao vào một số nhóm người hoặc nhóm hàng hóa, còn một số đối tượng thì không. Mặc dù việc đánh thuế lũy tiến vào thu nhập gây ra tổn thất xã hội lớn hơn, nó vẫn được áp dụng ở hầu hết các nước trên thế giới vì như thế sẽ giảm được sự phân hóa giàu nghèo, người giàu sẽ đóng góp nhiều hơn cho người nghèo, tuy nhiên việc đánh giá hiệu quả của nó tùy thuộc nhiều vào mức thuế suất.

 1. Độ co giãn của cung cầu

Giống như co giãn theo giá cả của cung và cầu quyết định gánh nặng của thuế trong số những người tham gia thị trường, thì chúng cũng quyết định tính không hiệu quả của đánh thuế. Độ co dãn càng cao hàm ý những thay đổi càng lớn về số lượng và tổn thất xã hội càng lớn . Mọi người thường phản ứng với các kích thích. Khi chính phủ đánh thuế hàng hóa, nó tạo ra kích thích người mua tiêu dùng ít hơn và người bán sản xuất ít hơn so với mức cân bằng trong thị trường cạnh tranh. Khi mọi người phản ứng với các kích thích, làm cho thị trường tái phân bổ nguồn lực một cách không hiệu quả và gây ra tổn thất xã hội.


Trên đây là Tiểu luận: Phân tích tác động và đánh thuế hiệu quả,  còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận, nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo