Tiểu luận: Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Rate this post

Dưới đây là bài Tiểu luận: Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn triết học được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trên chuyên mục tiểu luận triết học.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Triết Học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


CHƯƠNG I BẢN CHẤT CON NGƯỜI ( Tiểu luận: Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước )

I.   Con người sinh học (Tiểu luận: Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước)

       Là con người phụ thưộc vào thế giới tư nhiên .Khi mà con người muốn tồn tại và phát triển thì con ngưới cần có nhu cầu như: ăn ,ở và điều kiện sinh hoạt Để có được những yếu tố đó con người phảI lao động vì con người khác loàI vật ở chỗ con người biết lao động . Lao động là nguồn gốc của mọi của cảI vật  chất . Lao động chính là quá trình tác động vào tự nhiên . Cũng như Anghen đã nói ở trên “cùng với tư nhiên cung cấp những vật liệu cho hoạt động sản xuất, lao đông là nguồn gốc của mọi của cảI và lao động là sản xuất . Sản xuất  điều đó chỉ có ở con người là đặc trưng riêng của con người và ngày càng phát triển hoàn thiện trong xã hội loàI người” Để hoàn thiện chính bản  thân con người phảI cảI tạo mình  .CảI tạo chính là con người học tập . Trong quá trình học tập thì giao tiếp là một yếu tố không thể thiếu . Chỉ có giao tiếp mới làm cho con người hiểu nhau hơn .Bản chất bên trong của con người chịu sự chi phối và những tác động của những yếu tố bên ngoài.

Tóm lại con sinh học là kẻ phụ vào thế giới tự nhiên bị chi phối bởi nó. (Tiểu luận: Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước)

 XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

II.Con người xã hội (Tiểu luận: Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước)

Con người là sinh vật có tính xã hội . Đó là con người sống trong một thời đại nhất định ,một môI trường xãhội nhất định ,có những quan hệ xã hội phong phú ,phức tạp và ngày càng phong phú với sự phát triểh của văn minh nhân loại .

    Bản chất con người là một  sự trìu tuợng khoa học là sự kháI quát đời sống cụ thể , từ thuộc tính của con người hiện thực , thế hệ này qua thế hệ khác , bản chất con người được thể hiện thông qua các tổng thể các quan hệ xã hội . Muốn tìm bản chất con người phảI tìm ở bên trong chứ không bên ngoàI đời sống hiện thực của con người của con người . Quan điểm trên được thể hiện rõ trong luận đề nổi tiếng của Các Mác “Bản chất của con người không phảI là một cáI trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt .Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội” .Qua luận đề nổi tiếng đó xuất phát điểm của yếu tố hình thành nên nhân cách con người chính là các mối quan hệ xã hội tác động tác động dến con người từ khi bắt đầu sinh ra đến khi trưởng thành chiếm một vị trí nào đó trong xã hội ,để khẳng định được vị trí của minh trong xã hội thì con người không ngừng sáng tạo và khẳng định bản thân mình một cách lịch sử và không ngừng táI hiện bản thân mình ,tự giáo dục bản thân  với tư cách con người . Nên con người xã hội là hệ sang tạo ra lịch sử , sáng tạo ra bản thân mình .Chính vì vậy con người hoàn toàn mang tính xã hội .(Tiểu luận: Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước)

CHƯƠNG II VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

   I.   Công nghiệp hoá, hiện đại hoá:

    Là quá trình xây dung và phát triển đại công nghiệp . trong đó nghành công nghiệp nặng chiếm một vị trí làm then chốt , bên cạnh đó ưu tiên phat triển nghành nông nghiệp ,lâm nghiệp nhằm cung cấp lương thực , thực phẩm cho số dân ngày càng gia tăng .Tích cực áp dụng sản xuất ,chế biến nông lâm thuỷ sản nhằm đẩy mạnh tốc độ trang bị khoa học kỹ thuật và nâng cao năng xuất lao động . Sự thành công của quá trình công nghiệp hoá , hiện đại hoá đòi hỏi ngoàI môI trường chính trị ổn định , phảI có các nguồn lực cần thiết như : nguồn lực con người , vốn , tàI nguyên thiên nhiên , cơ sở vật chất  kỹ thuật , vị trí địa  lý , nguồn lực nước ngoàI .Các nguồn lực này có quan hệ chặt chẽ với nhau , cung tham gia vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhưng mức độ tác động và vai trò của chúng đối với toàn bộ quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá không giống nhau ,trong đó nguồn lực con người là yếu tố quyết định .

II.Vai trò của nguồn lực con ngưòi

     Vai trò con người được chứng minh trong lịch sử phát triển nền kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa . Điển hình như các nước Nhật Bản ,Mỹ …nhiều nhà kinh doanh hàng đầu đã rất chú trọng đến việc áp dụng kỹ thuật máy móc để thay thế sức lao động của con người . Nhưng để đi đến thành công trong việc áp dụng những thành tựu đó thì nhân tố con người vẫn giữ một vai trò quyết định (Tiểu luận: Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước)

Đối với những nước lạc hậu đI sau tuy không có khả năng , điều kiên ( như: tàI chính phương tiện…) để trực tiếp ứng dụng trực tiếp những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhưng họ cũng đã từng bước tự mình tiếp thu những tiến bộ khoa học đó của các nước phát  triển để đẩy mạnh quá trình công nghiêp hoá, hiện đại hoá của nước họ . Để đạt được những thành công bước đầu trong công cuộc đưa đát nước theo kip với tién trình phát triển cua các quốc gia trong khu vực và trên thế giới . Họ đã và sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa bằng yếu tố con người là chủ yếu . Bên cạnh những ưu điểm của việc áp dụng những công nghệ tiên tiến đó , thì cũng có những nhược điểm đó là vai trò của con người bị coi nhẹ , không được sử dụng một cách co hiệu quả . Điển hình như thay thế máy móc cho con người sẽ làm dư thừa lực lượng lao động và sẽ dẫn tới nạn thất nghiệp gia tăng .

     Xét đến cùng nếu thực sự hiện diện của trí tuệ và lao động của con người thì mọi nguồn lực đèu trở nên vô nghĩa thậm chí kháI niệm “nguồn lực”cũng không còn lý do gì để tồn tại . Vì trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất , người lao động là yếu tố quan trọng nhất là lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn nhân loại .

     Cũng như các quốc gia trên toàn thế giới đeer thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở Việt Nam . Cũng phảI phụ thuộc vào nguồn lực con người và do nguồn lực này quyết định . Bởi vì sự thành công trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước với nguôn lực chủ dạo là con người đã dẫn đến thành công trong việc đổi mới ở Việt Nam hôm nay.

     – Việt Nam hôm nay có nguôn lực lao động dồi dào với 36,5 triệu người trong độ tuổi lao động dự báo đến nam 2000 con số này sẽ là 45,6 triệu người .

    -Trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao chiếm 9000 tiến sĩ và phó tiến sĩ , trên 800.000 người có trình độ cao đẳng , đại học trên 2 triệu công nhân kỹ thuật . Đây là điều điều kiện quan trong cho quá trìng phát triển khoa học tiếp thu , làm chủ và thích nghi với các công nghệ nhập từ nước ngoài kể cả công nghệ cao .

    – Tư chât của người Việt Nam là thông minh cần cù hiếu học và chăm lao động truyền thống đó được hình thành và đúc kết từ bao thế hệ xa xưa .

    -Nhưng bên cạnh đó nguôn nhân lực Việt Nam cũng hạn chế trình độ mặt bằng dân số thấp . Tỷ lệ trẻ em mù chữ ở vùng núi vùng sâu xa còn khá cao 45% em học hết cấp I 80% dân số tập trung trong lao động nông nghiệp , tiểu thủ thô sơ lạc hậu . Đây là trở ngại lớn nhất khi tiến hành công nghiệp hoá trong nông nghiệp kỹ thuật nông thôn nói riêng và trong nền kinh tế Việt Nam nói chung .(Tiểu luận: Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước)

     -Việc bố chí cán bộ chưa hợp lý , giáo viên tập chung đông ở các trung tâm đô thị còn ở vùng rừng núi vùng sâu xa thì thiếu .

Để thực hiện tốt những mục tiêu mà sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá đòi hỏi đảng và nhà nước ban cần hành kịp thời những chính sách có hiệu quả giáo dục , y tế , xoá nạn mù chữ , phủ cập giáo dục tiểu học , tạo điều kiện cho đội ngũ tri thức trẻ phát huy năng lực của mình . Để thực hiện nhiệm vụ trên đây có ý nghĩa về cơ bản như thế ta đã hoan thành cuộc “cách mạng con người” biến con người Việt Nam thành nguồn lực quyết định đưa sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước đi đến thành công .


Trên đây là tiểu luận môn Triết Học đề tài: Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liêu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/ZALO: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo