Tiểu Luận Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước

Rate this post

Ngay bây giờ đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn Tiểu Luận Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước là một trong những nguồn tài liệu vô cùng hữu ích mà mình đã triển khai đến cho các bạn sinh viên cùng xem và tham khảo. Nguồn tài liệu mình đã tiến hành triển khai như là một số vấn đề lý luận về quản lý tài chính công,thực trạng về đầu tư cơ bản từ ngân sách nhà nước,nâng cao hiệu quả chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước…

Ngoài ra, hiện tại bên mình có nhận viết thuê tiểu luận với đa dạng đề tài điểm cao, nếu như bạn đang có nhu cầu cần viết thuê tiểu luận thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ nhận viết thuê tiểu luận của chúng tôi qua zalo/telegram : 0932.091.562 để được tư vấn báo giá làm bài tiểu luận và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

1.Một Số Vấn Đề Lý Luận Về Quản Lý Tài Chính Công

1.1.Khái niệm

Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu và chi bằng tiền của Nhà nước, phản ánh các mối quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của Nhà nước nhằm thực hiện các chức năng vốn có của Nhà nước đối với xã hội.

Quản lý tài chính công là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát các hoạt động thu và chi của nhà nước nhằm thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Trong quá trình này, các chủ thể quản lý sử dụng có chủ đích các phương pháp quản lý và các công cụ quản lý để tác động và điều hành các hoạt động thu và chi của nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu đã định.

XEM THÊM : Dịch Vụ Làm Tiểu Luận Thuê Chất Lượng

Một số đặc điểm cơ bản của tài chính công là:

Chế độ sở hữu: Các nguồn tài chính công thuộc sở hữu công cộng, sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện sở hữu. Nhà nước là chủ thể duy nhất được sử dụng quỹ tài chính công.

Mục đích sử dụng: Các nguồn tiền tệ thuộc quỹ tài chính công được sử dụng để đảm bảo các lợi ích của cộng đồng xã hội, duy trì bộ máy nhà nước, đảm bảo chi tiêu của Nhà nước, đảm bảo an ninh, bình ổn quốc gia.

Cơ chế thực hiện: Hoạt động tài chính công được thực hiện thông qua cơ chế quyền lực của Nhà nước. Các cơ quan công quyền nắm giữ quyền lực nhà nước, thay mặt Nhà nước, là chủ thể tiến hành tạo lập, quản lý, sử dụng các quỹ tài chính công. Đây chính là hoạt động phân phối lại giá trị của cải của xã hội thông qua cơ chế quyền lực nhà nước.

Tiểu Luận Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước tài chính công được xem như là một công cụ hữu hiệu giúp Nhà nước điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Nhà nước với tư cách là chủ thể quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công như một nguồn lực để phát triển kinh tế. Tài chính công là công cụ giúp Nhà nước thực hiện các chính sách xã hội. Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ xã hội như: chế độ chính sách cho người nghèo, gia đình thương binh, liệt sỹ, trợ cấp khó khăn, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động… Tài chính công có tác dụng điều tiết thu nhập giữa các bộ phận dân cư. Thông qua các loại thuế: thuế thu nhập, thuế tiêu dùng mà Nhà nước điều tiết thu nhập và tiêu dùng xã hội, đảm bảo công bằng tương đối giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội. Tài chính công đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và duy trì sự tồn tại cũng như vận hành của bộ máy nhà nước. Tài chính công còn có những tác động đến các hệ thống tài chính khác trong nền kinh tế quốc dân.

Các tiêu chí quản lý tài chính công tốt bao gồm:

Thứ nhất, Trách nhiệm giải trình: Giải trình với cấp trên về quản lý tài chính công tổng thể (khuyến nghị chính sách, dự báo kinh tế vĩ mô). Với đơn vị cung ứng dịch vụ công thì giải trình đối với bên ngoài.

Thứ hai, tính minh bạch. Thông tin về tài chính và ngân sách phải được công khai, dễ hiểu, dễ tiếp cận và đáng tin cậy cho cơ quan hành pháp, lập pháp và người dân.

Thứ ba, tính dự đoán được (tính kế hoạch). Quy định về chi tiêu công phải rõ ràng, được dự báo trước và thực hiện thống nhất, có hiệu lực.

Tiểu Luận Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước là một hạng mục thuộc tài chính công, đó là các khoản chi để đầu tư xây dựng các công trình thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội không có khả năng thu hồi vốn, các công trình của các doanh nghiệp nhà nước đầu tư theo kế hoạch được duyệt, các dự án quy hoạch vùng và lãnh thổ. Chi đầu tư xây dựng cơ bản có thể được thực hiện theo hình thức đầu tư xây dựng mới hoặc theo hình thức đầu tư xây dựng mở rộng, cải tạo, nâng cấp, hiện địa hóa các tài sản cố định và năng lực sản xuất phục vụ hiện có. Theo cơ cấu công nghệ của vốn đầu tư thì chi đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm chi phí xây dựng, chi thiết bị và chi khác. Thực chất, chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước là quá trình phân phối và sử dụng một phần tiền tệ từ quỹ ngân sách nhà nước để đầu tư tái sản xuất tài sản cố định nhằm từng bước tăng cường, hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực sản xuất phục vụ của nền kinh tế quốc dân.[1]

XEM THÊM : Tiểu Luận Phân Tích Các Nguyên Tắc Cơ Bản Của Ngân Sách Nhà Nước

1.2.Xác định tư duy chiến lược trong cải cách tài chính công

Mục tiêu cụ thể của cải cách tài chính công bao gồm:

  • Bảo đảm kỷ luật tài khóa tổng thể: Chính phủ quản lý các nhu cầu trong giới hạn nguồn lực tài chính công cho phép, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
  • Bảo đảm hiệu quả phân bổ và huy động nguồn lực: Xác định được thứ tự ưu tiên trong phân bổ nguồn lực, phù hợp với các chiến lược và kế hoạch quốc gia, của các bộ ngành và địa phương.
  • Bảo đảm hiệu quả hoạt động: cung ứng được các hàng hóa và dịch vụ công đạt hiệu quả mong muốn trong phạm vi ngân sách.[2]

2.Thực Trạng Về Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước

Ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vốn đầu tư phát triển ở các địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thì việc sử dụng vốn ngân sách còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Bài viết đề cập thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước, trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn hiện nay.

Ở Việt Nam, những năm qua, vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước đã góp phần quan trọng trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất – kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc hoàn thiện thể chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản luôn được quan tâm, kỷ luật đầu tư công được siết chặt nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Việc bố trí vốn đầu tư ngày càng tập trung, hiệu quả, góp phần khẳng định vai trò chủ đạo của vốn ngân sách nhà nước như một nguồn “vốn mồi” thu hút các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác. Nợ đọng xây dựng cơ bản được khống chế và có biện pháp giải quyết kịp thời. Việc lập kế hoạch vốn đầu tư đã bám sát kế hoạch tài chính – ngân sách trung hạn từ 3 – 5 năm, tính đến tổng thể các nguồn lực, bảo đảm an toàn tài chính và kiểm soát bội chi, nợ công.

Tiểu Luận Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước theo số liệu thống kê, tổng mức đầu tư cho các dự án giai đoạn 2016 – 2020 là 2 triệu tỷ đồng với 9.620 dự án. Báo cáo của Chính phủ cho thấy, thời gian qua, số lượng các dự án hoàn thành rất lớn. Trong giai đoạn 2011 – 2015, tổng số dự án hoàn thành là 1.789 dự án, tính đến hết năm 2018, số lượng là 6.290 dự án.

Thời gian qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật với các quy định về lập, thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng đã cơ bản giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Chất lượng công tác thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế và dự toán xây dựng công trình ngày càng được nâng cao. Thông qua thẩm định, đặc biệt là đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các công trình quy mô lớn, phức tạp, có ảnh hưởng lớn đến an toàn của cộng đồng, các cơ quan chuyên môn đã phát hiện ra nhiều rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong trong quá trình thực hiện dự án cả về chất lượng và an toàn công trình, hạn chế thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

XEM THÊM : Tiểu Luận Nâng Cao Hiệu Quả Ngân Sách Nhà Nước

Theo số liệu của các bộ, ngành, địa phương báo cáo gửi về Bộ Xây dựng: tỷ lệ cắt giảm giá trị tổng mức đầu tư sau thẩm định năm 2015 là 1,8%, năm 2016 là 0,97%, năm 2017 là 3,67%, năm 2018 là 1,29%; tỷ lệ cắt giảm giá trị dự toán sau thẩm định năm 2015 là 5,02%, năm 2016 là 5,87%, năm 2017 là 3,8%, năm 2018 là 3,91%; tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thiết kế do Bộ Xây dựng thẩm định năm 2015 là 17,5%, năm 2016 là 3,47%, năm 2017 là 20%; do các địa phương thẩm định năm 2015 là 26,4%, năm 2016 là 35,96%, năm 2017 là 34,2%; năm 2018 là 35,8%2.

Để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, công tác lập quy hoạch luôn được chú trọng, theo đó, tại nhiều địa phương, tất cả các quy hoạch cần thiết đều được rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Việc cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) về đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm. Việc phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương được đẩy mạnh. Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Công an ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BXD ngày 13/02/2018 trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình, giúp mang lại hiệu quả, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Một số địa phương cũng đã ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực xây dựng, phối hợp thực hiện các hoạt động cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Việc công khai, minh bạch các thông tin về quy hoạch và các dự án được nhiều địa phương thực hiện. Bên cạnh đó, đã kiểm soát chặt chẽ giai đoạn thực hiện dự án và đưa công trình vào sử dụng. Chất lượng các công trình xây dựng trong cả nước về cơ bản được bảo đảm, đặc biệt, chất lượng các công trình trọng điểm, có quy mô lớn được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thiết kế, đưa vào vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn một số hạn chế:

Thứ nhất, còn xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí trong khâu chủ trương đầu tư. Tại một số địa phương, việc xác định chủ trương đầu tư không đúng, nghiên cứu lập dự án đầu tư không sát với thực tế đã gây lãng phí, thất thoát vốn của Nhà nước, tạo cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng tham nhũng. Việc phê duyệt dự toán còn sai sót, có trường hợp tổng giá trị dự toán được duyệt vượt tổng mức đầu tư.

Hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu) của một số dự án chưa đầy đủ theo quy định; phê duyệt hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu chưa đúng quy định. Hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) của một số nhà thầu chưa tuân thủ đầy đủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu; quá trình chấm thầu vẫn còn sai sót; áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định. Công tác thương thảo, ký kết hợp đồng chưa bảo đảm, một số điều khoản hợp đồng ký kết thiếu chặt chẽ, gây thất thoát NSNN. Bên cạnh đó, tình trạng hồ sơ quản lý chất lượng công trình còn thiếu sót, không đầy đủ xảy ra tại hầu hết các dự án; tỷ lệ dự án được kiểm tra, giám sát còn thấp.

Thứ hai, tình trạng chậm giải phóng mặt bằng đang là trở ngại phổ biến nhất và lớn nhất đối với nhiều dự án, nhất là đối với dự án giao thông. Việc chậm giải phóng mặt bằng khiến kinh phí giải phóng mặt bằng đội lên rất nhiều, thậm chí có dự án lên đến hai, ba lần. Sự bất cập chủ yếu trong công tác giải phóng mặt bằng hiện nay là do chưa giải quyết thỏa đáng mối tương quan giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng đất. Quyền của Nhà nước đại diện chủ sở hữu đất đai còn bị hạn chế khi thực hiện thu hồi đất để sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế…

Bên cạnh đó, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản diễn ra khá phổ biến và nghiêm trọng do vướng mắc trong thủ tục thanh quyết toán, kế hoạch chi tiêu ngân sách hằng năm hạn hẹp, phê duyệt dự án đầu tư vượt quá khả năng cân đối vốn, dẫn đến phân bổ vốn dàn trải; thi công vượt kế hoạch vốn được giao, gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới.

Thứ ba, việc phân công, phân cấp trong hoạt động đầu tư xây dựng còn chưa phù hợp, chưa tương xứng với điều kiện, năng lực thực hiện của các chủ thể. Quy định về phân cấp thẩm quyền chưa gắn liền với quy định trách nhiệm và các chế tài xử lý.

Công tác nghiệm thu, thanh toán tại nhiều dự án còn sai sót; vẫn còn tình trạng nghiệm thu, thanh toán, quyết toán khối lượng chưa thi công hoặc không đúng thực tế… Qua công tác kiểm toán các dự án đầu tư công hằng năm, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hàng chục nghìn tỷ đồng, bao gồm thu hồi nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán và xử lý khác, đồng thời, kiến nghị các bộ, ngành, địa phương và các ban quản lý dự án để kịp thời khắc phục tồn tại, thiếu sót trong công tác chỉ đạo điều hành và quản lý dự án, kiến nghị xem xét, sửa đổi kịp thời các quy định, chính sách không phù hợp để nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên, trong đó nguyên nhân trước tiên là do quá trình đầu tư xây dựng được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật khác nhau và phải thực hiện qua nhiều thủ tục khác nhau, chưa có sự kết nối liên thông, như: lựa chọn nhà đầu tư dự án; đấu thầu quyền sử dụng đất; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường, khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng, tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành; bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; vận hành, chạy thử; tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết khác… Các nội dung trên được quy định tại nhiều văn bản pháp luật về đất đai, đấu thầu, bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công, xây dựng…

Tiểu Luận Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước hiện nay, trình tự, thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư còn nhiều vướng mắc, trong đó khâu thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chưa được quy định rõ ràng. Quy trình quản lý vốn đầu tư bị tách rời ở nhiều khâu do nhiều cơ quan đảm nhiệm như: lập kế hoạch và phân bổ vốn do cơ quan kế hoạch và đầu tư thực hiện, còn tổng hợp kết quả thực hiện, quyết toán thuộc trách nhiệm của cơ quan tài chính.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, cơ quan quản lý nhà nước còn thiếu công cụ quản lý đầu vào làm căn cứ cho việc thực hiện, như: thiếu quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng. Một số quy định về hồ sơ trong TTHC chưa được hướng dẫn kịp thời, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa tăng cường trách nhiệm, đạo đức công vụ trong giải quyết TTHC. Việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về xây dựng còn chưa kịp thời. Thiếu các quy định, công cụ kiểm soát định kỳ, thường xuyên của các cơ quan chuyên môn về xây dựng trong suốt quá trình khai thác sử dụng công trình xây dựng. Ý thức chấp hành pháp luật của một số chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng chưa cao…

3.Nâng Cao Hiệu Quả Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước

3.1.Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

Trước thực trạng trên, để nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước, cần tập trung vào các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước. Xây dựng đồng bộ các chính sách liên quan đến việc quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư như các chính sách về thuế, lãi suất, chính sách về lao động, đất đai. Tổ chức lại các ban quản lý dự án, tổ chức tư vấn theo quy định về điều kiện năng lực của Luật Xây dựng.

Ban hành các văn bản pháp quy về chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư dự án làm căn cứ chống lãng phí, thất thoát nói chung và trong đầu tư dự án nói riêng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên làm công tác quản lý nhà nước về dự án đầu tư. Các bộ, ngành, địa phương cần lập lại kỉ cương trong đầu tư dự án thông qua kế hoạch triển khai thực hiện và tổng kết rút kinh nghiệm; thành lập các cơ quan chuyên trách về chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư dự án xây dựng cơ bản.

Việc phê duyệt và bố trí vốn cho dự án phải bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư dự án, công trình thiết thực với đời sống Nhân dân như: trường học, trạm y tế, đường giao thông, điện phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Hai là, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cần được thẩm định, phê duyệt kịp thời, đồng bộ, gắn kết, phù hợp, tránh chồng chéo. Cần chấn chỉnh các khâu từ quy hoạch, xây dựng chiến lược đầu tư đến việc quản lý các nguồn vốn đầu tư. Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các bước của dự án từ việc chọn dự án, đấu thầu, thẩm định đến thực hiện dự án. Công khai các quy trình thủ tục, thời hạn, trách nhiệm trong từng khâu của quá trình triển khai dự án. Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý nhà nước, thẩm quyền, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan tổng hợp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Kho bạc Nhà nước ), các bộ chủ quản trong việc quản lý các dự án đầu tư. Kịp thời xử lý các vi phạm, thực hiện tốt chức năng giám sát đối với các dự án, đánh giá hiệu quả thực hiện và hiệu quả đầu tư dự án. Hoàn chỉnh sớm bộ tiêu chí về đánh giá hiệu quả đầu ra của các dự án theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời ngay từ khi lựa chọn dự án cần làm rõ kết quả đầu ra tương xứng với nguồn lực được đầu tư.

Ba là, nâng cao công tác quản lý lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng xây dựng. Để lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm tốt, có chi phí thực hiện hợp lý nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả kinh tế của gói thầu thì quá trình lựa chọn nhà thầu phải được thực hiện chặt chẽ, công bằng, minh bạch. Đẩy mạnh triển khai đấu thầu qua mạng. Kinh nghiệm triển khai đấu thầu trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam cho thấy, đấu thầu qua mạng là công cụ hữu hiệu nhất để tăng cường hiệu quả mua sắm công của Chính phủ, thể hiện ở các chỉ tiêu về tăng tính cạnh tranh, tỷ lệ tiết kiệm cao, giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ, giảm chi phí đi lại, chi phí in ấn của nhà thầu, bên mời thầu. Khi đấu thầu qua mạng được áp dụng rộng rãi, chi phí xã hội, chi phí doanh nghiệp sẽ giảm rất lớn. Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra công tác đấu thầu, trong đó thanh tra, kiểm tra, giám sát là công cụ để Nhà nước quản lý việc thực hiện công tác đấu thầu. Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Củng cố và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác đấu thầu.

Bốn là, nâng cao công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc kiểm soát chi phí thực hiện trong các khâu như tổ chức sản xuất hợp lý, xây dựng hệ thống định mức và giao khoán định mức để sử dụng tiết kiệm các hao phí vật chất, tăng năng suất sản xuất; kiểm soát giá và các yếu tố đầu vào các khoản mục chi phí gián tiếp phục vụ trong quá trình thi công, đồng thời với các hoạt động kiểm soát quá trình thực hiện thanh quyết toán kịp thời, bảo đảm các giá trị thực hiện được thanh khoản đầy đủ và các kiểm soát khác như phát sinh xảy ra, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Năm là, cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng theo hướng phân cấp mạnh, rõ trách nhiệm, giảm thời gian của các khâu trong quá trình đầu tư và xây dựng. UBND tỉnh chủ trì và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp đề xuất, kiến nghị loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm.

Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động đầu tư dự án xây dựng cơ bản. Thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động đầu tư dự án xây dựng cơ bản nhằm phát hiện, ngăn chặn những hành vi gây lãng phí, thất thoát tiền vốn của Nhà nước. Đồng thời, phát hiện những thiếu sót, sơ hở trong cơ chế quản lý của Nhà nước, kiến nghị với Nhà nước để khắc phục và xử lý; thực hiện xử lý nghiêm sau kết luận thanh tra. Sử dụng cơ chế thuê các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực kiểm tra và thẩm tra chất lượng các sản phẩm của tất cả quá trình đầu tư dự án. Thành lập hệ thống mạng lưới kiểm tra chất lượng dự án trong phạm vi cả nước để quản lý, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả dự án và trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động dự án.

Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và phân cấp cho địa phương trong việc quản lý các dự án đầu tư. Cần tạo lập cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội (ban hành luật), cơ quan của Chính phủ (hướng dẫn thi hành luật) với các địa phương trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư. Quy định chế độ báo cáo, chế độ trách nhiệm, các chế tài cần thiết xử lý các vi phạm đối với việc quản lý các dự án đầu tư.

Bảy là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho cán bộ quản lý phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Quản lý dự án phải trở thành một nghề mang tính chuyên nghiệp, quản lý rủi ro là nội dung quan trọng hàng đầu của quản lý dự án. Đào tạo những kiến thức cơ bản và tạo điều kiện để cán bộ quản lý nghiên cứu về kinh tế thị trường và các kiến thức liên quan như thị trường vốn, thị trường xây dựng, thị trường bất động sản…[3]

3.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả cấp phát vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2025

Để khắc phục những bất cập tồn tại nâng cao hiệu quả cấp phát vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2025, các giải pháp cần thực hiện gồm:

Một là, Tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Hoàn thiện thể chế các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bao gồm: Rà soát, sửa đổi toàn bộ vướng mắc, bất hợp lý của Luật Đầu tư công và các văn bản có liên quan nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh chồng chéo và giải quyết dứt điểm các vấn đề về trình tự, thủ tục đầu tư. Biện pháp này nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế, kích thích tăng trưởng và phát triển. Bên cạnh đó, thực hiện phân cấp, phân quyền cao trên tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các bộ, ngành địa phương.

Hai là, Cải cách khâu thẩm định chương trình, dự án

Sớm thực hiện đổi mới trình tự, cách thức lập và thẩm định dự án kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin. Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động nhằm thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 đã nhấn mạnh: “Hoàn thiện hệ thống quản lý đầu tư công theo thông lệ quốc tế đảm bảo đến năm 2019 đạt chất lượng tương đương trung bình các nước ASEAN-4, trong đó ưu tiên đổi mới cách thức lập, thẩm định, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư xây dựng cơ bản”.

Ba là, Đổi mới công tác giao vốn đầu tư công

Việc giao vốn đầu tư công phải gắn với kế hoạch thực hiện của từng giai đoạn của dự án, để từ đó phân bổ vốn đầu tư trong một năm hay nhiều năm đối với một dự án. Đồng thời, xây dựng cơ chế đặc thù để tách dự án giải phóng mặt bằng thành một dự án thành phần với những dự án có vốn đầu tư lớn hoặc những dự án quan trọng để từ đó có nguồn vốn chủ động cho giải phóng mặt bằng.

Bốn là, Xây dựng nguyên tắc chi tiết về quản lý cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Để đảm bảo tính kế hoạch và hiệu quả kinh tế cao của vốn đầu tư, đồng thời đảm bảo phù hợp với sự vận động của vốn đầu tư thì việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

Thứ nhất, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản phải trên cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh trình tự đầu tư và xây dựng, đảm bảo đầy đủ các tài liệu thiết kế, dự toán.

Trình tự đầu tư và xây dựng bao gồm 3 giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng. Mỗi giai đoạn của trình tự thể hiện kết quả của việc thực hiện chủ trương, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch phát triển kinh tế ở từng thời kỳ phát triển kinh tế của đất nước. Thực tế cho thấy, một trong những nguyên tắc cơ bản của cấp phát vốn đầu tư Xây dựng cơ bản là phải đảm bảo các tài liệu thiết kế dự toán, tuân thủ đúng trình tự đầu tư và xây dựng. Chỉ có đảm bảo nguyên tắc này thì vốn cấp ra mới đúng kế hoạch, có hiệu quả.

Tiểu Luận Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước
Tiểu Luận Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước

Thứ hai, việc cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản phải đảm bảo đúng mục đích đúng kế hoạch.

Thứ ba, việc cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản chỉ được thực hiện theo mức độ thực tế hoàn thành kế hoạch, trong phạm vi giá dự toán được duyệt.

Thứ tư, việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiên bằng 2 phương pháp: cấp phát không hoàn trả và cho vay có hoàn trả.

Năm là, Bổ sung một số nguyên tắc và tiêu chí trong ưu tiên bố trí vốn cho phù hợp

Hiện nay, việc lồng ghép các dự án chuyển tiếp thuộc các Chương trình hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 để quy định chung cho các ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước nói chung là chưa phù hợp. Vì vậy, cần rà soát để thống nhất theo phân loại 13 lĩnh vực Luật ngân sách nhà nước đã quy định (tham khảo các quy định về ngành lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg để quy định trong giai đoạn 2021 – 2025); bổ sung nguyên tắc, cơ sở xác định dự án thuộc ngành, lĩnh vực đối với dự án đầu tư có thể liên quan đến nhiều ngành lĩnh vực khác nhau.

Về phần nguyên tắc chung và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021 – 2025, cần bổ sung nguyên tắc: đảm bảm phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm (2020 – 2022); xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn trả các khoản ứng trước nguồn ngân sách trung ương trước khi bố trí vốn để thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới.

Đối với quy định thứ tự ưu tiên bố trí vốn, cần thực hiện bố trí đủ vốn để hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch còn lại chưa thu hồi (thực tế giai đoạn 2016 – 2020 mới chỉ bố trí thu hồi được một phần vốn đã ứng trước, còn lại chưa bố trí thu hồi).

Về tiêu chí phân bổ vốn đối với từng ngành, lĩnh vực, Luật Đầu tư công quy định: Vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương là vốn thuộc ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương để đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo nhiệm vụ cụ thể được cấp có thẩm quyền quyết định. Đồng thời, Điều 4 Luật ngân sách nhà nước quy định: Số bổ sung có mục tiêu là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới để hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ cụ thể. Trong khi đó, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương đầu tư các chương trình dự án là để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được cấp có thẩm quyền xác định trong từng thời kỳ. Do vậy, cần xây dựng nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương theo ngành, lĩnh vực. Trong đó, cần cụ thể hóa mục tiêu, phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ và thứ tự ưu tiên bố trí vốn, cũng như bám sát định hướng phát triển ngành, lĩnh vực đó; các đề án trong giai đoạn 2021 – 2025 và phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sáu là, Tăng cường công tác kiểm tra phân bổ vốn đầu tư

Thực tế hiện nay cho thấy, công tác sử dụng, quyết toán vốn thường được quam tâm chú trọng kiểm tra còn công tác kiểm tra phân bổ vốn đầu tư lại ít được quan tâm. Điều này dẫn đến phân bổ vốn không đạt hiệu quả như mong đợi. Vì vậy, trong giai đoạn tới cần tăng cường công tác kiểm tra việc phân bổ vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó, thực hiện việc kiểm tra về tính chính xác với chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao như: tổng kế hoạch vốn đầu tư, danh mục dự án; tổng mức đầu tư; cơ cấu vốn (vốn trong nước, vốn ngoài nước; cơ cấu ngành, lĩnh vực; theo nhiệm vụ); mức vốn được giao của từng dự án (nếu có). Ngoài ra, cần phải chú trọng đến việc kiểm tra đảm bảo đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của các dự án được giao vốn. [4]

Trên đây là toàn bộ bài Tiểu Luận Chi Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước hoàn toàn xuất sắc mà mình đã liệt kê và triển khai đến cho các bạn sinh viên cùng xem và tham khảo. Nếu như nguồn tài liệu trên đây chưa đủ để làm các bạn hài lòng thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ nhận viết thuê tiểu luận của chúng tôi qua zalo/telegram : 0932.091.562 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

[1] Bài giảng Tài chính công, Đại học KTQD, 2020

[2] Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I (www.hcma1.vn

[3] TSHoàng Minh Khôi
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, https://www.quanlynhanuoc.vn/2021/03/16/nang-cao-hieu-qua-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-co-ban-tu-nguon-von-ngan-sach-nha-nuoc/

[4] Nâng cao hiệu quả cấp phát vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2020-2025, ThS. Hoàng Hải Đăng; ThS. Nguyễn Thị Thu Thư, Đại học Thái Nguyên

Contact Me on Zalo