Tiểu luận: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Quản lý nhà nước được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN và tiểu luận về NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT trên chuyên mục tiểu luận Quản lý nhà nước.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Quản lý nhà nước nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


Table of Contents

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC CỦA THẦY-TRÒ TRƯỜNG THPT HIỀN ĐA, TỈNH PHÚ THỌ.

 1.  Một số cơ sở lý luận của việc quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy-học của thầy-trò trường THPT .

     1.1. Chất lượng dạy-học phụ thuộc vào quá trình dạy học. “Quá trình dạy học là một quá trình tương tác giữa giáo viên và học sinh trong đó dưới tác động chủ đạo như tổ chức,điều khiển của giáo viên,học sinh tự giác,tích cực tự tổ chức,tự điều khiển hoạt động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học đã đặt ra”.

     1.2.Căn cứ khái niệm dạy học ở trên có thể thấy đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ yếu, quan trọng nhất trong mỗi nhà trường và là lực lượng quyết định cho sự thành công của quá trình dạy-học.. Năng lực chuyên môn –phương pháp sư phạm-uy tín cá nhân của mỗi giáo viên có ảnh hưởng rất to lớn đến chất lượng đào tạo của nhà trường cũng như thương hiệu của nhà trường đó.Uy tín của nhà trường luôn gắn liền với uy tín của các thầy cô giáo tài năng và tâm huyết với nghề. Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII của Đảng đã khẳng định:” Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh.Giáo viên phải có đủ đức,đủ tài”.

   1.3. Quản lý công tác chuyên môn trong nhà trường bao gồm:

            – Quản lý thực hiện nội dung chương trình.

            – Tổ chức và quản lý nền nếp dạy học.

            – Tổ chức chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học.

            – Phát động phong trào thi đua dạy tốt,học tốt.

            – Kiểm tra đánh giá các hoạt động trên.

– Quản lý việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.(Tiểu luận: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT)

Các nhà quản lý giáo dục ở các trường THPT thông qua công tác quản lý chuyên môn có trách nhiệm phát huy hết tiềm năng của từng giáo viên.Lãnh đạo nhà trường cần làm cho mỗi thầy cô giáo phải ý thức được:thầy cô giáo chỉ thực sự được học sinh kính trọng khi họ có tâm và có tài, thể hiện rõ của cái tâm,cái tài đó là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức,trình độ chuyên môn vững vàng và phương pháp sư phạm tốt.Từ đây người lãnh đạo gắn kết họ lại nhằm  tạo ra sức mạnh tổng hợp để  thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và mục tiêu giáo dục của nhà trường.

    1.4. Quản lý các hoạt động chuyên môn chính là điều khiển,chỉ đạo các hoạt động dạy-học trong nhà trường làm cho nó đi theo một quĩ đạo,vận hành nó một cách có khoa học,có kế hoạch ,có tổ chức và luôn phải kiểm tra,giám sát,uốn nắn,sửa chữa kịp thời các sai sót và phát huy cái tốt nhằm đạt mục tiêu đặt ra ban đầu.

           Tóm lại để đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước , đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Đảng ta đã nêu ra phương châm cho sự phát triển giáo dục: “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu” nhằm đào tạo ra những con người giàu tri thức,giàu tiềm năng,nhiệt huyết có đủ khả năng gánh vác trọng trách quốc gia đưa nước ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu theo như mong ước của Bác Hồ kính yêu.Để góp phần đào tạo ra những con người như thế mỗi nhà trường phải coi trách nhiệm :nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên là một nhiệm vụ trọng yếu ,mà việc nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên phụ thuộc khá nhiều vào công tác quản lý chuyên môn của lãnh đạo nhà trường.

2. Một số cơ sở pháp lý của việc quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học của thầy-trò trong nhà trường THPT.

     – Luật Giáo dục 2005,nhà xuất bản chính trị Quốc gia,Hà Nội

+ Điều 15,16 luật Giáo dục 2005 nêu rõ :  

Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo : Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng GD.

Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học.

Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học.

 Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý GD

            Cán bộ quản lý GD giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động GD.

            Cán bộ quản lý GD phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân.

            Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý GD nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý GD, bảo đảm phát triển sự nghiệp GD.

   – Điều lệ trường trung học phổ thông ban hành theo quyết định số :07/2007/QĐBGD-ĐT,ngày 02/04/2007 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

   – Chương trình giáo dục Phổ thông.Ban hành theo quyết định số:16/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

   – Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Bộ GD & ĐT. (Tiểu luận: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT)

   – Phân phối chương trình kế hoạch giáo dục của Bộ GD & ĐT.

   – Sách giáo khoa và hướng dẫn giảng dạy của môn học.

   – Tài liệu chuẩn kiến thức các môn học.

   – Hướng dẫn đánh giá và xếp loại giờ dạy ở bậc trung học số:10227/THPT ngày 14/09/2001.

   – Quyết định số:40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

   – Quyết định số:51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 09 năm 2008  của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

  3. Một số cơ sở thực tiễn của việc quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường THPT.

       Đội ngũ giáo viên THPT hiện nay, hầu hết được đào tạo chính quy bậc Đại học. Trong số đó một số thầy cô giáo đã được đào tạo và học lên ở mức  sau đại học và một số đã bảo vệ luận văn Thạc Sĩ.Từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, sự nghiệp giáo dục được toàn Đảng, toàn dân quan tâm đúng mức. Người thầy đã được quan tâm  hơn về vật chất và tinh thần, vị trí vai trò của của người thầy càng ngày càng được khẳng định trong sự phát triển của xã hội. Các trường Đại học Sư phạm đã và đang thu hút những sinh viên giỏi và yêu nghề.

   Trong công tác đào tạo đội ngũ giáo viên THPT đã có sự đổi mới phù hợp với yêu cầu của thời đại, song chất lượng của đội ngũ giáo viên còn nhiều bất cập:chất lượng chuyên môn, năng lực sư phạm … còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều giáo viên năng lực chuyên môn còn yếu, phương pháp giảng dạy còn nhiều hạn chế, ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức, ý thức tự học tự học tập tự bồi dưỡng còn thấp.

    Đội ngũ giáo viên THPT, đặc biệt là ở vùng núi, vùng biên giới, hải đảo, vừa thừa, vừa thiếu, vừa yếu, thường hay biến động,cơ cấu không đồng bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu và lạc hậu. Điều này ảnh hưởng nhiều đến việc nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên và tất nhiên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học trong nhà trường THPT.

     Với những vấn đề bất cập về đội ngũ giáo viên như đã trình bày ở trên đòi hỏi người cán bộ quản lý phải đặc biệt quan tâm nhiều hơn nữa đến các giải pháp quản lý công tác chuyên môn của đội ngũ giáo viên ở trường THPT nhằm nâng cao chất lượng dạy-học trong trường THPT.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC CỦA THẦY-TRÒ TRƯỜNG THPT HIỀN ĐA, TỈNH PHÚ THỌ

1.Đặc điểm, tình hình nhà trường:

    Trường THPT Hiền Đa được thành lập vào ngày 25/10/1984. Vị trí của ngôi trường nằm ở cuối gần cuối huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Huyện Cẩm Khê nằm dọc theo quốc lộ 32C và dải ven của sông Hồng, là một huyện mà có rất nhiều xã miền núi và có một xã đăc biệt  khó khăn, do đó trình độ dân trí không đồng đều

 Năm học 2009-2010 trường có 1326 học sinh với 28 lớp.

 Tổng số cán bộ, viên chức là 60

  Trong đó:         Ban Giám hiệu:  3                                                                                

                           Giáo viên:         52

                           Nhân viên :         05

  – Cơ cấu tổ chức của trường THPT  Hiền Đa như sau:

      * Ban Giám hiệu: 3 người, gồm:

          + Hiệu trưởng: phụ trách chỉ đạo chung mọi hoạt động của nhà trường.

          + 1 Phó hiệu trưởng: phụ trách công tác chuyên môn.

          + 1 Phó trưởng: phụ trách cơ sở vật chất, lao động, hướng nghiệp, dạy nghề,công tác thi đua, văn thể mỹ.

       *Tổ chuyên môn được chia làm 3 tổ gồm: Toán -Lý; Tự nhiên; Xã hội.

        * 1 tổ văn phòng.

        * Chi bộ Đảng gồm 18 đảng viên, trong đó có 4 nữ.

        * Tổ chức Công đoàn: Ban chấp hành công đoàn gồm 3 người.

  – Cơ sở vật chất của nhà trường: khuôn viên rộng 1,6 hecta.Trường có 3 dãy phòng học với 26 phòng; một dãy nhà làm việc của Ban Giám Hiệu,  các tổ chuyên môn,các bộ phận khác trong nhà trường.

   – Cơ cấu giáo viên về chuyên môn, trình độ và xếp loại giáo viên năm học 2009-2010 như sau:

Môn Số

lượng

Trình độ Xếp loại chuyên môn cấp trường năm 2009-2010 GV giỏi

cấp tỉnh

Cao đẳng Đại học Thạc sĩ Giỏi Khá Trung bình
Toán 07 0 07 0 04 03 0 03
Tin 02 02 0 0 0 02 0 0
06 0 05 01 04 4 0 02
Hoá 05 0 05 0 02 2 0 02
Sinh 04 0 04 0 02 2 0 01
Công nghệ 04 0 04 0 0 3 0 0
Văn 08 0 07 01 05 2 0 02
Sử 03 0 03 0 02 3 0 0
Địa 04 0 04 0 02 1 0 01
GDCD 02 0 02 0 01 1 0 0
Ngoại ngữ 05 0 05 0 03 4 0 0
TD-GDQP 04 02 02 0 02 2 0 0
Tổng 52 04 46 02 27 25 0 11

 XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN  MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

2. Một số kết quả đạt được trong việc quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy-học của thấy-trò trường THPT Hiền Đa.    

   – Nhà trường đã xây dựng được một nề nếp chuyên môn tương đối có qui cũ,tập thể sư phạm của nhà trường hầu hết có tinh thần tự giác chấp hành tốt các qui định chuyên môn của trường,ngành đề ra.

  – Về chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên, do có những biện pháp quản lý tương đối phù hợp nên đã có những kết quả nhất định: có phẩm chất đạo đức tốt, đa số có tinh thần trách nhiệm trong dạy học và giáo dục.

  – Chất lượng dạy học và giáo dục ngày càng được nâng lên: Đội ngũ giáo viên của nhà trường tích cực tham gia vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh theo chủ đề năm học được xây dựng “năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.

   – Công tác sinh hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn được duy trì đều đặn theo định kỳ nhằm triển khai kịp thời các nhiệm vụ chuyên môn của cấp trên và nhà trường chỉ đạo cũng như trao đổi ,đánh giá bài giảng,rút kinh nghiệm những thiếu sót trong nghiệp vụ của đồng nghiệp triển khai sinh hoạt các chuyên đề chuyên biệt của các bộ môn,tổ chức phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm đã đạt các giải cấp tỉnh của các thầy cô giáo trong nhà trường viết ,dự thi và đạt giải trong các kì thi hằng năm do Sở Giáo Dục và Đào tạo tổ chức.

            Kết quả cụ thể của trường như sau:tỷ lệ học sinh giỏi Tỉnh đạt 35-45% số học sinh tham gia dự thi; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường Đại học thuộc tốp trên khoảng 5%(mặc dầu tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường ĐH – CĐ hằng năm của trung bình đạt khoảng 25-30%). Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT tính từ thời điểm áp dụng : “Hai không” trong ngành giáo dục của nhà trường đạt khoảng 88%.Tỷ lệ học sinh lên lớp hằng năm khoảng 96%.

3.Một số hạn chế trong quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học của thầy-trò trường THPT Hiền Đa.  

   – Căn cứ các kết quả mà nhà trường đạt được khá khiêm tốn trong những năm gần đây có thể nhận thấy những biện pháp mà Ban Giám hiệu đưa ra chưa có tính thiết thực cao chưa thúc đẩy được việc nâng chất lượng  dạy-học của đội ngũ thầy-trò trong nhà trường.

   – Nhà trường chưa có biện pháp khắc phục tính hình thức xuê xoa,quân bình chủ nghĩa trong đánh giá các giờ dạy,giờ thao giảng chuyên môn định kỳ bắt buộc và công tác đánh giá các mặt chuyên môn khác của giáo viên. Các tiêu chí đưa ra để đánh giá xếp loại giáo viên chưa có tác dụng thực sự khuyến khích giáo viên phải nâng cao năng lực và chú trọng hơn về công tác chuyên môn.

   – Chưa có biện pháp tốt nhằm đẩy mạnh chất lượng các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn.Các buổi sinh hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn phần lớn chỉ dừng ở mức thông báo các chủ trương ,các kế hoạch của nhà trường cũng như của Sở Giáo dục và Đào tạo.Việc góp ý các giờ dạy của các giáo viên trong trường trong các đợt thao giảng chỉ mang tính chất chiếu lệ chưa mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm của đồng nghiệp để khắc phục do tâm lý e ngại,sợ mất lòng.

4. Một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy-học của thầy -trò trường THPT Hiền Đa.  

       Trên cơ sở phân tích những thực trạng của nhà trường, chúng tôi nhận thấy rằng muốn nâng cao tính hiệu quả của công tác quản lý chuyên môn trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy-học của thầy-trò thì cần phải tập trung vào các vấn đề then chốt sau:

 1. Kế hoạch chuyên môn của Ban Giám Hiệu phải xây dựng chặt chẽ,cụ thể và công khai ngay từ đầu năm học và có tính khả thi cao phụ thuộc điều kiện cụ thể của nhà trường.
 2. Rèn luyện,nâng cao ý thức việc thực hiện các quy chế chuyên môn cũng như tăng cường hơn nữa các công tác kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng. (Tiểu luận: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT)
 3. Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn định kỳ.
 4. Tăng cường công tác chỉ đạo của Ban Giám hiệu đối với các tổ chuyên môn trong nhà trường.
 5. Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp của các bộ phận chức năng, tổ chức tốt,thường xuyên các đợt thao giảng chuyên môn, phát động phong trào thi đua: “dạy tốt,học tốt” và làm tốt công tác sau dự giờ.
 6. Khuyến khích ,động viên,tạo điều kiện để giáo viên tự học tập, nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn .
 7. Tạo mọi điều kiện thuận lợi về mặt vật chất lẫn tinh thần để tất cả cán bộ,giáo viên trong trường có cơ hội học lên,giao lưu,tham gia các lớp học tập huấn nâng cao trình độ,tiếp cận phương pháp giảng dạy tích cực của các chương trình tập huấn Sở,Bộ tổ chức .

    8.Bồi dưỡng phẩm chất,trau dồi đạo đức nghề nghiệp để giáo viên nhiệt tình, tâm huyết hơn nữa với nghề nghiệp.Ban GH áp dụng tốt các giải pháp tâm lý.

        Đánh giá chung:

      Nhà trường đã được trang bị cơ sở vật chất và các điều kiện tương đối thuận lợi cho việc dạy học và các hoạt động giáo dục học sinh tuy còn một số thiếu thốn như không có phòng của các tổ bộ môn,nhà làm việc của Ban Giám Hiệu và  các bộ phận khác không phù hợp,chật chội ,thiết bị thiếu thốn.Các phòng thực hành,thí nghiệm thiết kế chưa phù hợp để giảng dạy hiệu quả.Tuy nhiên qua bảng thống kê chi tiết về đội ngũ giáo viên ở trên, ta thấy có thể đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên trường THPT Hiền Đa khá đồng đều: 62,5% xếp loại chuyên môn Giỏi và 37,5% xếp loại chuyên môn khá. Để có được kết quả đó điều đầu tiên phải kể đến là sự nỗ lực phấn đấu của tất cả thầy cô giáo trong nhà trường, bên cạnh đó cũng phải kể đến các biện pháp quản lý của Ban Giám hiệu.

     Tuy nhiên phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc,khách quan,trong bối cảnh giáo dục chung của tỉnh nhà,và rộng hơn nữa trong phạm vi quốc gia qua thực tiễn hơn 20 năm xây dựng và phát triển, trường THPT Hiền Đa mới chỉ đạt được những thành tích khá khiêm tốn:Vì những kết quả như nêu trên nên trường THPT Hiền Đa vẫn chưa tạo được thương hiệu,chưa thật sự là điểm đến của các em học sinh THCS khá giỏi trong vùng.Hằng năm số học sinh giỏi trong khu vực thị xã đã có rất nhiều em dự thi vào trường chuyên của tỉnh.Số này thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh khoảng 25 đến 30.Việc này đã gây ra một sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đầu vào của nhà trường.Có thể nói là một lực lượng tinh nhuệ đầu vào đã không vào học tại nhà trường vì vậy nó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng mũi nhọn của nhà trường và đó cũng là lý do số học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh cũng như cấp quốc gia của nhà trường còn khiêm tốn như đã nêu trên.Nhiệm vụ đặt ra cho toàn thể tập thể sư phạm của nhà trường phải làm gì,phải hành động như thế nào để nâng cao chất lượng dạy-học của nhà trường ,từng bước dần dần tạo ra uy tín thương hiệu của nhà trường nhằm tạo niềm tin cho bố mẹ các em học sinh khá giỏi thu hút các em đến với nhà trường và như đã nói trên chính lực lượng này sẽ đóng góp một phần rất lớn tạo ra sự đột phá về chất lượng và quảng bá thương hiệu cho nhà trường.

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC CỦA THẦY-TRÒ TRƯỜNG THPT HIỀN ĐA

A.Nhóm giải pháp hành chính sư phạm:

 1.Xây dựng kế hoạch chuyên môn chi tiết,cụ thể cho cả năm học,có tính khả thi cao:

– Trước khi năm học mới bắt đầu Hiệu trưởng nhà trường cần tổ chức cho các bộ phận trong nhà trường lên một kế hoạch chi tiết,cụ thể.Để làm được điều này theo cá nhân tôi nên tổ chức và làm như sau: (Tiểu luận: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT)

+ Căn cứ vào kết quả của năm học trước và các năm liền kề cụ thể mỗi thành viên tham gia lập kế họach từ tổ chuyên môn,thư ký hội đồng,phó hiệu trưởng,hiệu trưởng và các bộ phận,tổ chức liên quan  yêu cầu phải nắm thật kỹ,xác thực các kết quả đạt được về mặt chuyên môn của nhà trường thông qua các kết quả kiểm tra đánh giá thực tế,dựa vào các bản tổng kết các đợt phát động thi đua,các đợt kiểm tra,thanh tra chuyên môn đột xuất,định kỳ ,dựa vào bản báo cáo tổng kết học kỳ,năm học trước của nhà trường.Vì đây là kết quả mà thực tế nhà trường đã đạt được nên nếu lấy nó làm căn cứ thì bản kế hoạch mới có tính khả thi cao.

+ Sau khi căn cứ kết quả nói trên,căn cứ vào thực tế năng lực đội ngũ trường mình có,năng lực học sinh trong nhà trường,căn cứ định hướng của nhà trường,căn cứ chiến lược phát triển của nhà trường,căn cứ nhiệm vụ năm học mà cấp trên như Bộ Giáo dục,Sở Giáo dục… triển khai ,mỗi một bộ phận sẽ phải họp các thành viên của mình để đóng góp ý kiến xây dựng một bản dự thảo kế hoạch cho tổ mình,công việc chuyên môn mà mình được giao phụ trách.Sau đó các bản dự thảo của các tổ chuyên môn,các bộ phận được giao phụ trách các mảng chuyên môn nộp lại các bản dự thảo để hiệu trưởng giao cho thư ký hội đồng chịu trách nhiệm biên tập lại,tổng hợp nên bản dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học cho nhà trường trong đó công tác chuyên môn phải được đề cập rõ ràng,chi tiết và đóng vai trò quan trọng hàng đầu.

+ Sau khi có bản dự thảo kế hoạch Hiệu trưởng cho tổ chức họp hội đồng sư phạm và lấy ý kiến thảo luận lần cuối trước khi chỉnh sửa thông qua trước hội đồng và cho ban hành chính thức.

            Với cách làm ba bước như nêu trên tôi thiết nghĩ đã mang tính xác thực, khả thi và phát huy được trí tuệ của cả tập thể.

– Sau khi đã có bản kế hoạch cụ thể,chi tiết.Nhà trường còn phải xây dựng mục tiêu,chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu đạt tới trong năm học như chỉ tiêu phát triển đội ngũ,chỉ tiêu học tập nâng cao trình độ,mỗi bổ bộ môn phải có bao nhiêu thầy,cô tham gia đi ôn thi cao học,bao nhiêu người tham gia thi giáo viên giỏi cấp tỉnh nếu năm đó tỉnh có tổ chức,tham gia bao nhiêu bài thi viết sáng kiến kinh nghiệm,tham gia bao nhiêu bài soạn giáo án điện tử,chỉ tiêu về số lượng học sinh giỏi cấp quốc gia,cấp tỉnh,học sinh giỏi toàn diện,học sinh tiên tiến…Các chỉ tiêu về giáo dục đạo đức cho học sinh ,rèn luyện thể chất cũng phải xây dựng cụ thể,cẩn thận xác thực và có căn cứ để đảm bảo tính khả thi và xu hướng phát triển tránh đưa ra những mục tiêu quá cao mà không thể đạt được hoặc những chỉ tiêu quá thấp mà không cần phấn đấu nhiều cũng đạt được gây ức chế ,thiếu cố gắng hoặc những tác động không tốt đến sự nỗ lực phấn đấu của cả tập thể.

– Tất cả những chỉ tiêu này cũng phải được chỉ rõ từng thời điểm, thời kỳ nào phải phấn đấu để đạt được và phải tổng kết lại trong phương hướng- nhiệm vụ năm học và thảo luận thông qua Đại hội công nhân viên chức trong nhà trường và sau khi  tổng kết đại hội mỗi một cán bộ,nhân viên trong nhà trường đều phải có trách nhiệm nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu đề ra.

  2. Tổ chức tốt việc thực hiện các quy chế chuyên môn:

            Sau khi đã có bản kế hoạch chi tiết cụ thể và các chỉ tiêu phấn đấu chuyên môn từng thời điểm,thời kỳ thì nhiệm vụ tiếp theo là phải tổ chức thật tốt việc thực hiện các kế hoạch đó nhằm đạt mục tiêu,các chỉ tiêu đã nêu ra trong đại hội công nhân viên chức.Ban giám hiệu nhà trường phải coi đây là khâu then chốt quyết định đến sự thành công của việc thực hiện các mục tiêu,kế hoạch đề ra.

      – Tổ chức tốt các hoạt động giảng dạy trên lớp nhằm chuyển tải tất cả những nội dung mà chuẩn kiến thức kỷ năng yêu cầu.

      –  Tổ chức tốt các hoạt động giảng dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém

XEM THÊM 999+==> DANH SÁCH TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

,dạy bồi dưỡng cho học sinh khá giỏi để tham dự và đạt kết quả cao hơn nữa trong các kỳ thi học sinh giỏi.

      – Thông qua Đoàn thanh niên mà nòng cốt là chi đoàn giáo viên và Ban Chấp Hành Đoàn trường tổ chức các sân chơi trí tuệ cho học sinh như cuộc thi :  “Rung Chuông vàng”,tổ chức cuộc thi: “Tri thức trẻ” một hình thức tương tự như “Đường lên đỉnh Olympia” để kiểm tra kiến thức, kỹ năng cho học sinh trong nhà trường.Tổ chức các giải thể thao bóng đá nam,nữ,bóng chuyền nam,nữ,bóng rổ nam,nữ.Tổ chức tốt hội khoẻ Phù Đổng cấp trường nhằm phát triển toàn diện cho học sinh chẳng những về văn hoá mà còn trau dồi thể lực,thể chất nhằm giúp các em có đủ sức khoẻ để học văn hóa,giúp các em hoàn thiện mình hơn ,bổ sung những kiến thức hữu ích cho cuộc sống trong tương lai và phục vụ cho mục tiêu nâng cao chất lượng dạy-học trong nhà trường.

            Từ chỗ xác định được tầm quan trọng của khâu tổ chức thực hiện kế hoạch tôi xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm giúp công tác tổ chức thực hiện chuyên môn được tốt.

   2.1.Tăng cường công tác kiểm tra ,đánh giá hoạt động của cá nhân giáo viên và các tổ chuyên môn:

    Mỗi một người cán bộ quản lý chắc chắn ai cũng nhận thấy tầm quan trọng của công tác kiểm tra,đánh giá vì thông qua kiểm tra và đánh giá, mỗi thầy cô giáo sẽ thấy được ưu nhược điểm của bản thân mình từ đó giúp họ điều chỉnh ,khắc phục những thiếu sót và cố gắng phát huy những mặt mạnh từ đó góp phần hoàn thiện và phát triển . Đồng thời, thông qua kiểm tra người cán bộ quản lý cũng sẽ chủ động phát hiện những thiếu sót của giáo viên,thiếu sót của ngay cả người quản lý như giao việc đã hợp lý khoa học chưa ,giao việc có phù hợp khả năng của cán bộ giáo viên trong nhà trường chưa từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục kịp thời, và như vậy chất lượng dạy học và giáo dục trong nhà truờng sẽ ngày càng được cải thiện.Theo tôi các bước kiểm tra nên làm theo trình tự như sau:

  2.1.1. Lập kế hoạch kiểm tra:

  – Ban Giám hiệu lập kế hoạch kiểm tra và công bố công khai các kế hoạch này ngay từ đầu năm học bao gồm: kế hoạch kiểm tra toàn năm học,từng học kỳ, hàng tháng và hàng tuần.Kế hoạch kiểm tra nội bộ,kiểm tra chuyên đề,kiểm tra toàn diện.

  – Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban kiểm tra gồm những tổ trưởng chuyên môn, những giáo viên có uy tín và nghiệp vụ chuyên môn sư phạm giỏi,các đại diện cho các tổ chức trong nhà trường có liên quan. Phân công và phân cấp kiểm tra một cách cụ thể.  

    2.1.2 Nội dung kiểm tra:

      2.1.2.1 Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn của giáo viên:

        2.1.2.1.1 Kiểm tra hoạt động giảng dạy trên lớp của giáo viên:

Công việc này thông thường bao gồm các hoạt động sau đây mà khi tiến hành nên mời tổ trưởng chuyên môn cùng phối hợp kiểm tra cùng một phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường:

       – Kiểm tra hồ sơ của giáo viên:

        + Kế hoạch giảng dạy.

        + Lịch báo giảng.

        + Giáo án bộ môn.

        + Sổ dự giờ.

        + Sổ chủ nhiệm (nếu có).

        + Sổ sinh hoạt chuyên đề thường kết hợp sổ họp tổ chuyên môn.

     – Kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên:

       + Chuẩn bị lên lớp của giáo viên:đồ dùng dạy học,các thiết bị thực hành thí nghiệm,phương tiện hỗ trợ giảng dạy nếu nội dung bài giảng cần thiết.

       + Giáo án  tiết giảng  mà giáo viên sẽ thực hiện trên lớp.

       + Test nhanh kết quả thu nhận bài học của học sinh trên lớp sau khi nghe giảng.

      2.1.2.1.2 Kiểm tra toàn diện một giáo viên:

       – Bằng cấp về chuyên môn của giáo viên đó, thường thì khi tuyển dụng các cơ quan tuyển dụng đã làm nhưng cũng có một số giáo viên ra trường lâu năm mà khi đó cơ chế tuyển dụng khác bây giờ.Khi đó do thiếu giáo viên họ đã bố trí những người đào tạo chưa đạt chuẩn tạm thời đảm trách công việc sau này có điều kiện sẽ bổ túc sau.Cũng có thể kiểm tra để nắm thêm thông tin về việc tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên được kiểm tra như các chứng chỉ bồi dưỡng sau Đại học,chứng chỉ Ngoại Ngữ,Tin Học… (Tiểu luận: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT)

       – Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn như soạn giảng,dự giờ,chấm trả bài,việc tham dự các buổi sinh hoạt chuyên môn,…

       – Kiểm tra kết quả giảng dạy, giáo dục(thông qua kết quả các bài kiểm tra chất lượng học sinh đối chiếu kết quả năm học trước,kết quả khảo sát chất lượng đầu năm)

       – Kiểm tra việc tham gia các hoạt động giáo dục khác như hoạt động hướng nghiệp,hoạt động ngoài giờ lên lớp,hoạt động tuyên truyền phòng chống ma tuý,hoạt động giáo dục an toàn giao thông,…về mặt ý thức,tác phong,thái độ của người giáo viên khi tham gia.

        – Việc kiểm tra giáo viên nên tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú như: kiểm tra định kỳ,kiểm tra đột xuất và nên diễn ra thường xuyên,liên tục để nâng cao ý thức chấp hành công tác chuyên môn của giáo viên.

        2.1.2.2. Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn:

             Kiểm tra công tác quản lý của các tổ chuyên môn:

    – Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của Tổ:

     + Bản kế hoạch hoạt động của tổ.

     + Sổ lưu các công văn, văn bản chỉ đạo của cấp trên về chuyên môn.

     + Sổ ghi chép các hoạt động chuyên môn như:biên bản các cuộc họp đánh giá giờ dạy ,biên bản các buổi sinh hoạt chuyên đề,biên bản góp ý sách giáo khoa,biên bản trao đổi, góp ý về một bài học khó của sách giáo khoa,…

      + Các sáng kiến kinh nghiệm của tổ trong năm học.

      + Sổ ghi chép việc theo dõi số lượng các bài giảng bằng giáo án điện tử,việc đăng ký sử dụng phòng thực hành và các thiết bị dạy học .Theo kinh nghiệm thực tế để làm căn cứ nhằm kiểm tra một cách có hiệu quả việc sử dụng đồ dùng dạy học phải  yêu cầu các tổ trưởng căn cứ theo phân phối chương trình tiết học nào có thực hành cần những thiết bị, dụng cụ, hoá chất gì phải lập ra chi tiết,nếu thiết bị nào thiếu nhà trường phải mua bổ sung hoặc các tổ chuyên môn phải làm hoặc tham mưu cho cấp trên tìm hướng xử lý thích hợp.

      – Kiểm tra chất lượng dạy học của các tổ chuyên môn thông qua kiểm tra chung một số môn học hoặc kết quả thi học kỳ 1,2 rồi tổng kết lấy tỷ lệ phần trăm so sánh các bộ môn trong nhà trường,so sánh các trường bạn,so sánh tỷ lệ chung của tỉnh.

      – Ban Giám Hiệu nên dự một số cuộc họp của tổ chuyên môn xem xét cách điều hành hoạt động của tổ chuyên môn như thế nào từ đó đóng góp ý kiến và chỉ đạo để công tác sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả thiết thực hơn tránh mang nặng tính hình thức và chỉ dừng lại ở mức thông báo các công việc.

    2.1.3. Đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn:

     – Sau khi đã thực hiện công tác kiểm tra cụ thể đối với một số giáo viên hay một số tổ chuyên môn việc tổ chức đánh giá nhằm mục đích giúp cho bản thân người giáo viên được kiểm tra ,hoặc tổ chuyên môn được kiểm tra thấy được những ưu nhược điểm của họ.Từ đó mới hướng dẫn, điều chỉnh và thúc đẩy, kích thích năng lực vốn có của mỗi giáo viên và định hướng cho các hoạt động của các tổ chuyên môn.

     – Đánh giá là khâu cuối cùng của công tác kiểm tra, do đó công tác kiểm tra và đánh giá phải được thực hiện đồng thời, là khâu đặc biệt quan trọng của chu trình quản lý.

     – Việc đánh giá phải thực hiện theo đúng quy trình sau:

       + Xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng và hình thức đánh giá.

       + Xây dựng chuẩn và thang đánh giá phải khoa học và phù hợp với điều kiện của nhà trường.

       + Xác định đúng và đầy đủ phạm vi đánh giá.

       +  Sau khi có chuẩn và thang đánh giá mới bắt đầu tiến hành đánh giá.

       + Phân tích kết quả, nhận xét, kết luận.

    – Để đánh giá một giáo viên cần đánh giá toàn diện qua việc xem xét kỹ mọi mặt của vấn đề nhằm tránh phiến diện,chủ quan :

      + Để đánh giá trình độ nghiệp vụ của người giáo viên nên xem xét các  khía cạnh như: khả năng nắm kiến thức, kỹ năng giảng dạy, mức độ nắm được yêu cầu của từng tiết dạy và yêu cầu của toàn bộ  chương trình; trình độ vận dụng phương pháp giảng dạy,công tác đầu tư,chuẩn bị,khả năng sử dụng các thiết bị, phương tiện hỗ trợ dạy học và giáo dục.

      + Thực hiện quy chế chuyên môn: bao gồm việc thực hiện tiến độ chương trình, kế hoạch giảng dạy; thực hiện các yêu cầu về soạn bài theo quy định của phương pháp mới; việc thực hiện kiểm tra và chấm trả bài; sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có và làm, cải tiến đồ dùng dạy học; thực hiện các tiết thực hành theo phân phối chương trình; đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ và các quy định về chuyên môn;tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức văn hoá, nghiệp vụ theo kế hoạch của các cấp quản lý giáo dục và quá trình tự bồi dưỡng.

      + Kết quả giảng dạy: thông qua kết quả học tập của học sinh qua các bài kiểm tra trắc nghiệm sau một tiết dạy cụ thể,các lần kiểm tra chung ,kiểm tra học kỳ của các khối lớp; các kết quả lên lớp và tốt nghiệp của bộ môn.

      Trong công tác kiểm tra – đánh giá giáo viên, Ban Giám hiệu chỉ đạo các tổ phải cùng thực hiện thống nhất các tiêu chí đánh giá, xây dựng chuẩn và thang đánh giá một cách khoa học,đầy đủ sao cho mọi cá nhân đều được tham gia góp ý xây dựng và hài lòng về tính thuyết phục và tính pháp lý của thang đánh gía đó. (Tiểu luận: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT)

  3.Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt của các tổ chuyên môn.

Thực tế cho thấy trong nhà trường phổ thông hoạt động của các tổ chuyên môn đóng một vai trò hết sức quan trọng.Nó là cầu nối quan trọng giữa Ban Giám Hiệu và các giáo viên nhằm triển khai tất cả các nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường.Vì vậy nếu tổ chuyên môn hoạt động có hiệu quả thì chắc chắn chất lượng giảng dạy và giáo dục của nhà trường sẽ đựơc cải thiện đáng kể.Căn cứ điều 16 điều lệ trường THPT qui định về chức năng nhiệm vụ của tổ chuyên môn
         3.1.Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức thư viện, viên chức thiết bị thí nghiệm của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học hoặc nhóm môn học ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 Tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.

3.2. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

 1. a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường;
 2. b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 3. c) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

3.3. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần.

 Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch của nhà trường. Đề xuất khen thưởng kỷ luật đối với giáo viên.

    – Cũng như các bộ phận khác trong nhà trường để tổ chuyên môn hoạt động có hiệu quả trước hết các tổ phải xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động dựa theo kế hoạch ,nhiệm vụ,chỉ tiêu của nhà trường một cách cụ thể ,chi tiết và dựa vào đó để triển khai.

    – Cải tiến và làm phong phú các hình thức sinh hoạt tổ như dành một thời lượng nhỏ để thông báo các chủ trương của cấp trên.Các văn bản chuyên môn nên photo phát cho các thành viên chỉ nêu một số điểm chính đáng lưu ý.Thời gian lớn nên dành cho các chuyên đề như:trao đổi kinh nghiệm soạn giảng một số tiết khó dạy trong chương trình,kinh nghiệm soạn giảng giáo án điện tử các địa chỉ WEB khai thác thông tin trên mạng,kinh nghiệm ra đề kiểm tra nhằm kích thích năng lực tự học của học sinh,phân công viết các chuyên đề dạy bồi dưỡng học sinh giỏi,phân công viết sáng kiến kinh nghiệm,phổ biến lại sáng kiến kinh nghiệm mà một thành viên trong tổ đã đạt được trong năm trước,phân công làm đồ dùng dạy học nên chọn một số tiết tiêu biểu làm đồ dùng dạy học,tổ chức dạy trên lớp dự giờ và góp ý cho nhau nhằm hoàn thiện hơn cho các năm sau đó.Đặc bịệt trong các giờ dạy thao giảng nên đóng góp thẳng thắn trên cơ sở giúp nhau cùng tiến bộ tránh tâm lý e ngại,cầu toàn,ngại va chạm.

   –  Phân công cho một vài giáo viên trong tổ có kinh nghiệm dày dạn soạn và chuẩn bĩ kỹ một số tiết dạy theo chủ đề cần trao đổi sau đó tổ chức một số tiết dạy mẫu theo hướng tích cực sau đó tổ chức họp đánh giá những ưu khuyết điểm rút kinh nghiệm nhằm hiện thực hóa phương pháp giảng dạy mới phù hợp với điều kiện của trường mình.

   – Để đánh giá như thế nào là một tiết dạy theo hướng tích cực các tổ chuyên môn cần làm rõ cho mọi thành viên trong tổ hiểu rõ như thế nào là dạy học theo hướng tích cực mà biểu hiện của  dạy học tích cực là dạy học thể hiện được 10 dấu hiệu theo tiêu chuẩn qui định.Tránh hiểu nhầm theo kiểu soạn bài giảng cho vào máy và chiếu lên là dạy học hiện đại,tích cực ,dễ chuyển từ hình thức đọc chép thành nhìn chép hay cứ chia học sinh thành một số nhóm rồi giao câu hỏi cho các em nhưng trong các nhóm đó thực chất chỉ có một em khá,giỏi làm việc và đại diện cho các bạn trả lời luôn các em khác vẫn không tham gia hoặc không có điều kiện,khả năng tham gia.

  – Tổ chuyên môn lưu ý và khuyến cáo các thành viên trong tổ nên làm trước các bài thực hành theo phân phối chương trình trước khi tổ chức cho học sinh thực hành vì nhiều khi giữa lý thuyết và thực hành còn nhiều điều không thương thích có thể do điều kiện của phản ứng trong hóa học,hay thiết bị thực hành vật lý sản xuất không chuẩn hay thiết bị bị hỏng hóc …có nhiều lý do mà người giáo viên có thể không lường trước hết được trong công tác dạy thực hành cho học sinh. Việc làm này có tác dụng rất lớn, vì qua đó không những rèn đươc kỹ năng thực hành cho giáo viên mà còn biết được tình trạng sử dụng các thiết bị dạy học. Ban Giám Hiệu kết hợp tổ chuyên môn yêu cầu tất cả giáo viên thực hiện nghiêm túc việc sử dụng thiết bị dạy học hiện có, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học hoặc cải tiến đồ dùng dạy học hiện có để phù hợp với thực tế bài giảng hơn.

   – Tổ chức giảng dạy kiến thức tin học thiết yếu và bổ túc kiến thức còn thiếu nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện cho mọi thành viên trong tổ đều có khả năng soạn giáo án điện tử, khai thác các nguồn tư liệu trên mạng internet để làm cho bài giảng sinh động và gây hứng thú học tập cho học sinh.

   – Lựa chọn và phân công những giáo viên có năng lực và giàu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, nhưng cũng phải tạo điều kiện và cơ hội cho những giáo viên trẻ tiếp cận và cùng tham gia ở mức độ nhất định để đảm bảo tính kế cận.

    – Trao đổi những thông tin, nguồn tư liệu, sách tham khảo, thiết bị dạy học … mà mỗi giáo viên sưu tầm được, phổ biến rộng rãi trong tổ chuyên môn để giúp nhau cùng tiến bộ.

    – Để làm được những nhiệm vụ trọng yếu nêu trên nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy-học trong nhà trường thì yêu cầu người tổ trưởng  chuyên môn phải là người có năng lực chuyên môn tốt, dày dạn kinh nghiệm,có phẩm chất đạo đức tác phong tốt và phải có khả năng lãnh đạo. Vì vậy người Hiệu trưởng phải xem xét thật kỹ trước khi lựa chọn và bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn để chỉ đạo hoạt động của tổ. Để tổ trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì Ban Giám hiệu cần phải tạo điều kiện thuận lợi để họ có trách nhiệm, nhằm đem lại kết quả cao nhất. Ví dụ: bồi dưỡng nghiệp vụ tổ trưởng, có phòng học bộ môn, cung cấp trang thiết bị cần thiết,chế độ bồi dưỡng hợp lý…. (Tiểu luận: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT)

 4. Tăng cường công tác chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhằm quản lý tốt công tác chuyên môn của đội ngũ giáo viên.

     4.1. Tăng cường công tác chỉ đạo của Ban Giám hiệu đối với tổ chuyên môn.

     – Các tổ chuyên môn là cầu nối giữa Ban Giám hiệu và các giáo viên. Vì vậy hàng tuần Hiệu trưởng nên tổ chức một tiết họp giao ban giữa Ban Giám hiệu với các tổ trưởng, bí thư đoàn trường và chủ tịch công đoàn thường là tiết đầu tuần.

    – Trong buổi họp giao ban các đồng chí tổ trưởng thông báo tình hình hoạt động của tổ trong tuần qua, đề xuất những kiến nghị nhằm  giải quyết những tồn tại, hạn chế của tổ và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

    – Ban Giám hiệu quán triệt tinh thần, chủ trương, chính sách và chuyển các công văn về hoạt động chuyên môn đến các tổ trưởng. Từ đó, tổ trưởng chủ động triển khai đến các thành viên trong tổ sao cho phù hợp với kế hoạch hoạt động của tổ.

    – Ban Giám hiệu tham gia dự buổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất tuỳ theo diễn biến tình hình trong nhà trường để trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng của giáo viên và có ý kiến chỉ đạo ,uốn nắn kịp thời hoặc khuyến khích phát huy các hoạt động của tổ chuyên môn.

   – Ban Giám Hiệu chỉ đạo trực tiếp và cụ thể đối với các tổ chuyên môn những vấn đề trọng điểm như vấn đề đổi mới phương pháp dạy học,chỉ đạo phong trào thi đua : “dạy tốt,học tốt”,vấn đề hướng nghiệp,giáo dục lao động và thông qua giáo dục lao động để làm cơ sở giáo dục nhân cách,đạo đức và hướng nghiệp cho học sinh.

  4.2. Tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp.

      – Đây là một hoạt động hết sức quan trọng của Ban Giám hiệu nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên.

      – Sau khi dự giờ thăm lớp Ban Giám hiệu sẽ đánh giá được năng lực thực sự của từng giáo viên, từ đó có những biện pháp chỉ đạo đúng đắn đến tổ trưởng và đến từng giáo viên: phân công giảng dạy, phân công bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, phân công giúp đỡ về chuyên môn, phân công thực hiện các chuyên đề ngoại khoá,từ đó Ban Giám Hiệu có  kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn,kiểm tra chuyên đề và kiểm tra nội bộ trường học….

     – Việc dự giờ thăm lớp của Ban Giám hiệu nên mời cả tổ trưởng chuyên môn tham dự và có thể có kế hoạch ngay từ đầu năm học, nhưng cũng có thể dự giờ đột xuất để phát hiện năng lực thực sự của giáo viên.

   – Theo qui chế chuyên môn ngoài việc dự giờ thăm lớp của Ban Giám Hiệu thì mỗi giáo viên chưa hết tập sự phải dự giờ 2 tiết/tuần,giáo viên hết tập sự phải dự 1 tiết/tuần.Tổ chuyên môn cũng như Ban Giám Hiệu phải có biện pháp sao cho mỗi giáo viên thấy được việc dự giờ này như một nhiệm vụ bắt buộc và cũng là cơ hội để học hỏi hoàn thiện bản thân mình trong công tác giảng dạy vì thông qua tiết dạy của đồng nghiệp bản thân mình rút ra được ưu điểm gì để học tập và nhận ra khuyết điểm gì cần tránh.

     – Tham gia họp rút kinh nghiệm giờ dạy của giáo viên, đóng góp ý kiến ở  mức độ nhất định mục đích phát huy tối đa những ưu điểm và khắc phục những hạn chế của mỗi giáo viên, tránh gây tâm lý ức chế đối với giáo viên .

    4.3.Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên.

4.3.1 Bồi dưỡng chuyên môn.

   4.3.1.1.Bồi dưỡng thường xuyên:

            Như đã khẳng định ở trên đội ngũ giáo viên đóng một vai trò rất quan trọng trong việc quyết định chất lượng giảng dạy trong nhà trường.Vì vậy một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy là phải nâng cao chất lượng đội ngũ .Mà để nâng cao chất lượng đội ngũ thì một trong những giải pháp đó là phải thường xuyên tạo điều kiện để triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và một trong các hình thức đó là công tác bồi dưỡng thường xuyên.

         -Thường thì các Sở Giáo Dục có chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ do Bộ Giáo Dục qui định.Các giáo viên thuộc tất cả các bộ môn tham gia các lớp tập huấn, các lớp học bồi dưỡng do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Nhà trường có biện pháp để tất cả giáo viên tham gia đầy đủ các buổi học, đồng thời có chính sách hỗ trợ kinh phí về tài liệu cũng như nơi ăn ở.

          – Các tổ chuyên môn tham mưu để Ban Giám Hiệu chỉ đạo bộ phận thư viện nhà trường đặt mua các loại sách báo, tạp chí, tập san ,sách tham khảo chuyên môn thuộc các bộ môn để giáo viên tham khảo.

          – Ban Giám Hiệu chỉ đạo tổ chức Công Đoàn nhà trường phối hợp các tổ chuyên môn tổ chức các lớp học nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên. Giao cho tổ Toán –Tin tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công nghệ thông tin do cấp Sở,Bộ tổ chức .Trên cơ sở nắm bắt các thông tin cùng khả năng của tổ Toán-Tin tổ sẽ triển khai tổ chức tập huấn cho giáo viên áp dụng công nghệ thông tin trong soạn giáo án điện tử và giảng dạy giáo án điện tử. (Tiểu luận: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT)

        4.3.1.2..Bồi dưỡng theo chương trình học tập trung:

   – Ngoài việc bồi dưỡng theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên như trên nhà trường cũng cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia các chương trình học nâng cao trình độ chuyên môn như bồi dưỡng sau Đại học,học chương trình đào tạo Thạc Sĩ.

   – Bên cạnh những chính sách ưu đãi khuyến khích người đi học của tỉnh như đi học được hưởng lương 100%,được thanh toán tiền tàu xe,tài liệu,….sau khi tốt nghiệp được xem xét chuyển ngạch lương,…Nhà trường cũng nên xây dựng trong qui chế chi tiêu nội bộ các khoản hỗ trợ thêm sao cho thiết thực ,hợp lý góp phần động viên khuyến khích anh em giáo viên tham gia các chương trình học nâng cao nói trên.

   – Ban Giám Hiệu nên làm gương là người tiên phong trong phong trào học lên này .

    4.3.2. Bồi dưỡng nhận thức về tư tưởng chính trị ,đạo đức nhà giáo

       – Bên cạnh việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho giáo viên nhằm tạo ra sự nhận thức đúng đắn và khả năng thích ứng về mặt xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Điều này đặc biệt cần thiết đối với những giáo viên trẻ mới ra trường chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống cũng như môi trường sư phạm. Những phẩm chất đó sẽ tạo nên sức mạnh, niềm tin, lý tưởng cho từng giáo viên để từ đó thấm sâu vào từng bài giảng và  truyền thụ đến từng học sinh những quan niệm đúng đắn ;học tập để xây dựng đất nước,phục vụ nhân dân bảo vệ các thành quả mà bao đời cha ông ta đã đổ xương máu để có được.

    – Bất cứ nền giáo dục nào cũng phục vụ cho một nền chính trị tương ứng mà chế độ đó xây dựng.Vì vậy cần thiết phải bồi dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị cho mỗi giáo viên để thực hiên mục tiêu chính trị của ngành và giáo dục tư tưởng chính trị cho thế hệ trẻ,giáo dục cho các em thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nhằm góp phần hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ.

      – Nhà trường tổ chức cho 100% giáo viên trong trường sinh hoạt  chính trị theo chủ đề nhân các ngày lễ,ngày kỷ niệm,liên hệ với Ban tuyên giáo Thị ủy tổ chức những buổi nói chuyện, trao đổi, cung cấp những thông tin cần thiết mang tính thời sự trong thị xã, tỉnh.Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị theo chuyên đề ví dụ: chuyên đề : “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chuyên đề: “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.

    4.3.3. Bồi dưỡng năng lực ,lòng bao dung sư phạm.

      – Trải qua thực tế giảng dạy tại trường THPT nhiều năm qua tôi nhận thấy việc tiếp thu bài giảng của học sinh phụ thuộc khá nhiều vào năng khiếu sư phạm của người thầy trực tiếp giảng dạy .Cũng một chương trình sách giáo khoa như thế,cùng một bài học như thế nhưng thầy này dạy sẽ gây sự hứng thú,say mê của các em kích thích các em hoạt động mạnh mẽ và nhờ đó các em hiểu bài sâu, nắm được kiến thức khá tốt và vận dụng được nhưng đối với thầy khác thì không được như thế thậm chí còn gây bù ngủ,ức chế và gây tâm lí chán học bộ môn này đối với phần lớn các em.Vậy thì đâu là nguyên nhân đó chính là sự khác nhau về khả năng sư phạm giữa hai người thầy.Vì vậy việc bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên là nội dung cơ bản, quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trưòng. Năng lực sư phạm gồm năng lực tổ chức và thực hiện quá trình dạy học và năng lực tổ chức thực hiện quá trình giáo dục. Tri thức khoa học vững vàng là cơ sở,là nền tảng của năng lực sư phạm. Vì vậy, việc  khuyến khích ,tạo điều kiện để mọi thành viên trong tập thể sư phạm có điều kiện tiếp thu học tập các kiến thức khoa học mới,tiên tiến ,hiện đại là vấn đề hết sức cần thiết. Muốn có tri thức khoa học thì người giáo viên ngoài việc thực hiện tốt kế hoạch học tập, bồi dưỡng của nhà trường, còn phải: “ Biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng.

 1. Giải pháp kinh tế

   Tăng cường công tác thi đua, khen thưởng và xử phạt phân minh              

 Bất cứ một cơ quan nào để quản lý tốt bên cạnh những biện pháp quản lý hành chính chặt chẽ mà Ban Giám Hiệu thực hiện để quản lý chuyên môn, Ban Giám Hiệu cần phải chú trọng đến vấn đề thi đua khen thưởng để động viên kịp thời kết hợp với các giải pháp tâm lý đối với giáo viên. Công việc khen thưởng cần diễn ra kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng lúc để khuyến khích,động viên các phong trào thi đua dạy và học trong nhà trường. Tùy vào điều kiện kinh phí của nhà trường mà có chế độ khen thưởng thích hợp, nhưng không thể coi nhẹ công tác này. Các thành tích của giáo viên trong công tác chuyên môn cần được khen thưởng là: đạt kết quả cao trong các đợt thi giáo viên giỏi cấp tỉnh,giáo viên có học sinh dự thi và đạt học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi soạn giáo án điện tử ,thi viết sáng kiến kinh nghiệm do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, giáo viên áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy có hiệu quả,giáo viên có phương pháp giảng dạy tốt…Công việc này cần phải thực hiện công khai trước tập thể sư phạm nhằm kích thích sự nỗ lực của các cá nhân khác.

           Đồng thời với việc khen thưởng các giáo viên có thành tích cao trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, Ban Giám hiệu còn phải có những hình thức xử lý phù hợp đối với những giáo viên chưa đạt yêu cầu về chuyên môn,những giáo viên cố tình chây lì ,bỏ tiết,không chấm trả bài theo đúng thời gian qui định,không chuẩn bị đầy đủ giáo án,dạy chay không cho học sinh thực hành,…trước khi phải đi đến một hình thức xử lý kỷ luật nào đó theo tôi nếu một cán bộ ,giáo viên vi phạm lần đầu người cán bộ quản lý nên gặp riêng người đó để tìm hiểu nguyên nhân,tâm tư nguyện vọng từ đó động viên khích lệ họ vượt qua những khó khăn vướng mắc nhất thời để vượt lên.Trong trường hợp bắt buộc phải xử lý thì việc xử lý các giáo viên vi phạm quy chế  chuyên môn phải nghiêm minh, công bằng và luôn tạo ra cơ hội cho họ khắc phục những nhược điểm để vươn lên tốt hơn. Đối với những giáo viên có trình độ chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy còn yếu thì giao cho tổ chuyên môn có trách nhiệm theo dõi giúp đỡ để cùng tiến bộ. (Tiểu luận: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT)

      Một trong những giải pháp để làm tốt công tác khen thưởng và kỷ luật trong nhà trường thì phải làm thật tốt công tác thi đua.Công tác thi đua phải tổ chức thực hiện sao cho thật khoa học,công bằng, dân chủ và chính xác.

C.Giải pháp tâm lý

     – Cũng trong thực tế giảng dạy,người thầy ngoài việc truyền thụ kiến thức khoa học theo chương trình giáo dục theo các qui định chuẩn kiến thức,tuân theo các qui định về chuyên môn chất lượng dạy-học của thầy –trò cũng bị chi phối bỡi một khía cạnh khác .Điều tôi muốn nói đó là cách xử sự của người thầy trong các tình huống mà thầy và trò tương tác nhau ví dụ trong kiểm tra miệng,kiểm tra bài cũ ,đối xử đối với các em học sinh yếu,cá biệt,các em vào lớp muộn,không làm bài tập,…trong dạy học ta có thể gặp vô vàng những tình huống,hoàn cảnh sư phạm khác nhau mà với cách xử sự của người thầy có thể sẽ gây ra hiệu ứng khác nhau có thể sẽ là tích cực nhưng cũng có thể tiêu cực,gây ức chế cho học sinh vì vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy học của tiết giảng. Vì vậy người thầy giáo cần có một tấm lòng bao dung,vị tha và hết sức khéo léo đây cũng là một đức tính ,phẩm chất mà mỗi giáo viên cần tích cực trau dồi và rèn luyện. Lòng bao dung ,đức tính vị tha, lòng nhân ái và tình yêu thương con người là cái gốc của đạo lý làm người mà mỗi người thầy giáo cần cố gắng phấn đấu đạt tới có như vậy người thầy giáo mới có thể làm tốt công tác giảng dạy truyền thụ kiến thức và xứng đáng được xã hội tôn vinh.

           Trong nhiều nhà trường ta thường nghe đến cuộc vận động ” Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.Câu khẩu hiệu này chắc chắn đã nhắc nhở mỗi thầy cô giáo trong tập thể sư phạm rất nhiều điều.

       Lòng bao dung của các thầy cô giáo trong nhà trường còn thể hiện ở công tác quan tâm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt,công tác ủng hộ các chương trình từ thiện giúp đỡ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn,thăm viếng nhau khi đau ốm,hoạn nạn hoặc người thân gặp nạn,… Cuối mỗi học kỳ và cuối mỗi năm học nhà trường kết hợp hội cha mẹ học sinh trao học bổng : “ Học sinh nghèo vượt khó” cho các học sinh thuộc diện nghèo nhưng vượt qua hoàn cảnh vươn lên trong học tập. Thông qua hoạt động đó, mỗi thầy-cô giáo ngày càng có ý thức hơn và ngày càng  yêu thương học sinh hơn .Cảm nhận được lòng yêu thương của các thầy cô các em sẽ có bổn phận học tập tốt hơn nhằm đáp lại lòng mong mỏi  của các thầy cô giáo.Đây cũng chính là giải pháp tâm lý nhằm nâng cao chất lượng dạy-học của thầy-trò trong nhà trường.

       Để nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên ở trường trung học phổ thông, Ban Giám hiệu  cần phải động viên tinh thần chủ động tích cực, tự giác của mọi người, tạo ra bầu không khí cởi mở tin cậy lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ làm sao cho mọi người cảm thấy được và thực sự xem ngôi trường mình dạy như: “ ngôi nhà thứ hai” .Theo tôi có thể tiến hành một số hình thức như sau:

      – Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm, ngày lễ trong năm nhằm đem lại bầu không khí vui vẻ, tình đồng nghiệp và gắn bó với nhà trường.Xây dựng quỹ phúc lợi xã hội nhằm tổ chức những hoạt động vui chơi,giải trí như đi du lịch,nghỉ mát vào các ngày lễ,hè nhằm gắn kết hơn nữa tình đồng nghiệp giữa các giáo viên trong tập thể sư phạm .Tùy vào điều kiện kinh tế mà nhà trường có những món quà dù nhỏ để tặng giáo viên trong những ngày lễ, tết. (Tiểu luận: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT)

     – Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ giáo viên, lắng nghe ý kiến, tin tưởng vào khả năng của họ và giao việc phù hợp nhằm khơi dậy tiềm năng của giáo viên. Lựa chọn và bồi dưỡng giáo viên cốt cán, tạo điều kiện cho họ tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời giới thiệu, đề bạt lên cấp trên để họ có cơ hội tiến thân.         

     -Ban Giám Hiệu khéo léo kết hợp với Ban chấp hành Công đoàn vận động giáo viên trong tập thể có ý thức chia sẻ cùng nhau khi có niềm vui, nỗi buồn, hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống. Kịp thời thăm hỏi và động viên những giáo viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc khi gặp những sự cố rủi ro để họ cảm thấy quanh họ là một tập thể gồm những người thân thiết luôn gắn bó chia sẻ với họ từ đó khơi dậy ý thức trách nhiệm của họ đối với tập thể và nhà trường.

       – Một điều quan trọng nữa là làm thế nào đó để tạo ra bầu không khí thoải mái, vui vẻ trong tập thể sư phạm là việc rất quan trọng để giáo viên phát huy hết tinh thần trách nhiệm,không e dè trong việc trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau,sẵn sàng đem hết tài năng của mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và như vậy họ sẽ góp phần đưa chất lượng dạy học của nhà trường sẽ được nâng lên .Bên cạnh đó, hiệu quả công việc của giáo viên cũng phải được Ban Giám Hiệu khen ngợi trước tập thể bằng nhiều hình thức phong phú chứ không nhất thiết cứ phải là thật nặng ký về vật chất.Nhiều khi chỉ bằng một lời khen ngợi,một câu động viên đã có tác dụng rất lớn khiến giáo viên đó không ngần ngại nỗ lực chứng tỏ bản thân mình.Để làm được điều này đòi hỏi người lãnh đạo phải tinh ý,quan sát cẩn thận,nắm bắt tâm lý từng giáo viên trong trường để áp dụng phương thức nào cho phù hợp nhất,nhằm đạt kết quả cao nhất.


Trên đây là tiểu luận môn Quản lý nhà nước đề tài: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY-HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học chuyên viên: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo