Nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại

Rate this post

Câu hỏi ôn tập môn TRiết học với đề tài : Trình bày vị trí và phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại. Nêu ý nghĩa phương pháp luận?.


Lời giải ( Nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại )

Vị trí của quy luật: Đây là 1 trong 3 quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật nó chỉ rõ cách thức của quá trình vận động phát triển của sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan.

Phân tích nội dung của quy luật:

XEM THÊM==> Dịch vụ viết thuê tiểu luận trọn gói giá rẻ

– Chất: là một phạm trù triết học dùng để chí đặc tính khách quan vốn có của sự vật hiện tượng là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính để phân biệt sự vật này với sự vật khác.

– Lượng: là một phạm trù triết học dùng để chí tính quyết định vốn có của sự vật về mặt số lượng, quy mô trình độ nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của nó.

– Từ những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất

+ Chất và lượng là 2 mặt đối lập, chất tương đối ổn định còn lượng thường xuyên biến đổi xong hai mặt đó không thể tách rời nhau mà tác động qua lại với nhau một cáh biện chứng sự thống nhất giữa chất và lượng trong một độ nhất định khi sự vật đang tồn tại.

+ Độ: là khoảng giới hạn mà trong đó sự thay đổi về lượng chưa làm căn bản về chất của sự vật.

+ Điểm nút: là giới hạn mà tại đó bất kỳ sự thay đổi nào về lượng cũng đưa ngay tới sự thay đổi về chất của sự vật.

+ Bước nhảy: Dùng để chí sự chuyển hóa về chất của sự vật do những thay đổi về lượng trước đó gây ra.

Các hình thức của bước nhảy: (Nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại)

* Bước nhảy đột biến: Là bước nhảy làm thay đổi căn bản về chất nhanh chóng ở tất cả các bộ phận cấu thành sự vật.

* Bước nhảy dần dần: là quá  trình thay đổi về chất diễn ra trong thời gian dài.

* Bước nhảy toàn bộ: làm thay đổi căn bản về chất của sự vật ở tất cả các mặt  các bộ phận các yếu tố cấu thành nê sự vật.

 

* Bước nhảy cục bộ: là bước nhảy làm thay đổi một số yếu tố 1 số bộ phận của sự vật.

– Sự thay đổi về chất tác động sự thay đổi về lượng: Chất mới của sự vật chỉ xuất hiện khi sự thay đổi về lượng đạt đến điểm nút khi sự vật mới ra đời với chất mới lại có một lượng mới phù hợp tạo nên sự thống nhất mới giữa chất và lượng, sự tác động của chất mới đối với lượng mới được biểu hiện ở quy mô tồn tại nhịp điệu sự vận động.

– Nội dung cơ bản của quy luật: Bất kỳ sự vật nào cũng là thống nhất giữa chất và lượng, sự thay đổi dần dần về lượng vượt quá giới hạn của độ sẽ dẫn tới thay đổi căn bản về chất của sự vật thông qua bước nhảy, chất mới ra đời sẽ tác động trở lại tới sự thay đổi của lượng.

Ý nghĩa phương pháp luận (Nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại)

– Sự vận động và phát triển của sự vật bao giờ cũng diễn ra bằng cách tích lũy dần dần về lượng đến một giới hạn nhất định thực hiện bước nhảy chuyển hóa về chất do đó trong hoạt động thực tiễn về nhận thức chúng ta từng bước tích lũy về lượng để làm biến đổi về chất theo quy luật tránh tư tưởng chủ quan nóng vội đốt cháy giai đoạn.

– Phải nhận thức đúng đắn mối quan hệ biện chứng giữa sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại tránh tư tưởng tả khuynh và hữu khuynh.

– Cần có thái độ khách quan khoa học và quyết tâm thực hiện các bước nhảy khi có đầy đủ các điều kiện. (Nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại)

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Triết Học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562

Contact Me on Zalo