Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lê Nin. Nêu ý nghĩa phương pháp luận

Rate this post

Câu hỏi ôn tập môn TRiết học với đề tài Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lê Nin. Nêu ý nghĩa phương pháp luận, và sau đây là lời giải

Lời giải ( Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lê Nin. Nêu ý nghĩa phương pháp luận, và sau đây là lời giải )

Định nghĩa:  Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khác quan được đem lại cho con người  trong cám giác được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.

Phân tích định nghĩa:

XEM THÊM==> Dịch vụ viết thuê tiểu luận trọn gói giá rẻ

Một là: Vật chất là một phạm trù triết học để phân biệt nó với khái niệm vật chất trong các nhà khoa học cụ thể, vật chất thông thường hàng ngày – có giới hạn có sinh ra và mất đi còn vật chất trong triết học không tự nó sinh ra không mất đi vô tận vô hạn nó luôn vận động, chuyển hóa không ngừng từ dạng này sang dạng khác.

Hai là: Thuộc tính chung của vật chất là thuộc tính” thực tại khách quan”ở bên ngoài và độc lập với ý thức con người.

+ Vật chất có vô vàn thuộc tính trong đó thuộc tính thực tại khách quan tức sự tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức con người là thuộc tính chung nhất vĩnh hằng với mọi dạng mọi đối tượng vật chất. (Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lê Nin)

+ Thuộc tính thực tại khách quan là tiêu chuẩn để phân biệt cái gì là vật chất cái già không phải là vật chất trong tự nhiên và trong xã hội. Tất cả cái gì tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức con người đều là những dạng vật chất khác nhau của vật chất.

+ Thuộc tính trên cũng là tiêu chuẩn để khẳng định thế giới vật chất tồn tại thực sự và tồn tại do chính nó đó là cơ sở đấu tranh chống lại chủ nghĩa duy tâm dưới mọi hình thức.

Vật chất được đem lại cho con người trong cảm giác, được chép lại chụp lại phản ánh và không lệ thuộc vào cảm giác.

+ Vật chất tồn tại khách quan, nhưng không tồn tại trừu tượng mà là sự tồn tại hiện thực thông qua các sự vật cụ thể cảm tính. Khi vật chất tác động đến các giác quan của con người thì gây ra cảm giác ở con người đem lại cho con người sự nhận thức về chính nó.

+ Vật chất được đem lại cho con người trong cảm giác đó là nguồn gốc nguyên nhân của cảm giác của ý thức, nó có trước ý thức và tạo nên ý thức. Còn cảm giác hay ý thức chỉ là sự ‘chép lại, chụp lại phản ánh” nó có sau so với vật chất rõ ràng vật chất tính thứ nhất ý thức là tính thứ 2, vật chất quy định ý thức.

Ý nghĩa phương pháp luận:

+ Giải quyết vấn đề cơ bản của triết học theo lập trường duy vật biện chứng trong đó khẳng định vật chất là tính thứ nhất ý thức là tính thứ 2, vật chất quyết định ý thức.

+ Là cơ sở khoa học và là vũ khí tư tưởng đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm “thuyết không thể biết” và khắc phục những hạn chế của chủ nghĩa duy vật siêu hình một cách có hiệu quả, để đảm bảo sự đứng xững của chủ nghĩa duy vật trước sự phát triển của khoa học tự nhiên. (Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lê Nin)

+ Định nghĩa còn có ý nghĩa định hướng và cổ vũ cho các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu thế giới vật chất không ngừng làm phong phú và sâu sắc tri thức của con người về thế giới vật chất.

+ Là cơ sở khoa học cho việc xây dựng quan điểm duy vật biện chứng trong lĩnh xã hội

+ Trang bị thế giới quan duy vật phương pháp luận khoa học mở đường cho các ngành khoa học cụ thể phát triển đem lại niềm tin cho con người về khả năng nhận thức thế giới.

Trên đây là lời giải đề thi môn triết học : Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lê Nin. Nêu ý nghĩa phương pháp luận, và sau đây là lời giải, chúc các bạn có thêm tài liệu bổ ích để làm bái tập nhé.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Triết Học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo:https://zalo.me/0932091562 

Contact Me on Zalo