Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Rate this post

Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực đã là một trong những nội dung được nhiều bạn sinh viên quan tâm và tham khảo nhiều nhất. Nguồn tài liệu này mình đã tiến hành triển khai các nội dung như là các nhân tố bên trong doanh nghiệp, các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp, hi vọng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích mang đến cho các bạn được nhiều kiến thức hơn khi tham khảo nguồn tài liệu này. Chưa dừng lại ở đó, bên mình có nhận viết thuê tiểu luận với nhiều đề tài đa dạng khác nhau, nếu bạn đang thật sự gặp khó khăn về vấn đề làm một bài tiểu luận thì hãy nhanh chóng liên hệ với dịch vụ viết thuê tiểu luận qua zalo 0932091562 để được hỗ trợ nhé.

1.Các nhân tố bên trong doanh nghiệp yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Vấn đề tổ chức và quản lý doanh nghiệp

Đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp từ bên trong doanh nghiệp. Bên cạnh những phòng ban, bộ phận đảm nhiệm những chức năng riêng của mình theo từng lĩnh vực, doanh nghiệp cần tổ chức ra bộ phận hay cán bộ làm công tác giám sát và đánh giá các khóa đào tạo trong doanh nghiệp. Bộ phận này thường xuyên giám sát các khóa đào tạo, kịp thời xử lý những điểm chưa hợp lý, đồng thời ghi nhận những mặt đã làm được và làm tốt báo cáo lên lãnh đạo, có những quyết định nhằm phát huy trong các khóa đào tạo sau. Về quản lý, các công cụ, quy chế liên quan đến công tác đào tạo như: quy chế quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo nhằm sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí cho đào tạo. Ngoài ra còn có các quy chế liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động để sử dụng hiệu quả nhân lực sau đào tạo.

Xem Thêm : Dịch Vụ Viết Thuê Tiểu Luận

Vấn đề cơ sở vật chất và cơ sở con người

Cơ sở vật chất về các thiết bị máy móc liên quan đến việc đào tạo thực hành của học viên phải tốt, hiện đại. Để công tác này có hiệu quả, việc bố trí nơi học lý thuyết và thực hành phải phù hợp giúp học viên dễ dàng hiểu rõ lý thuyết được học áp dụng vào thực tiễn.

Về cơ sở con người, đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo nếu là cán bộ kinh nghiệm của doanh nghiệp tham gia vào giảng dạy đòi hỏi phải có kiến thức tổng hợp về xã hội như: tâm lý học, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nắm vững các thông tin về thị trường sức lao động, thị trường đào tạo và cập nhật các thông tin kỹ phục vụ cho công tác giảng dạy.

Kế hoạch hóa nguồn nhân lực với công tác đào tạo

Để công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đạt hiệu quả cao thì công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực cần cung cấp những thông tin chính xác về hiện trạng nguồn nhân lực góp phần làm tăng kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế hoạch hóa nguồn nhân lực có nhiệm vụ dự báo nhu cầu nhân lực đáp ứng các mục tiêu sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đánh giá khả năng sẵn có về số lượng và chất lượng lao động hiện tại cũng như thời gian sắp tới.

Trên cơ sở xác định sự thiếu hụt lao động về cả số lượng và chất lượng, kế hoạch hóa nguồn nhân lực đưa ra các giải pháp:

Loại lao động nào cần từ thị trường lao động Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Bố trí, sắp xếp lại lực lượng lao động

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp

Ảnh hưởng của vấn đề sử dụng lao động đến đào tạo trong doanh nghiệp

Sau các khóa đào tạo, người lao động được nâng cao trình độ kỹ năng hoặc có được những kiến thức và những kỹ năng mới để sẵn sàng đảm nhận những công việc mới đòi hỏi trình độ và kỹ năng cao hơn. Tuy nhiên, khả năng đóng góp của họ vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chỉ là tiềm năng chưa được khai thác. Để khai thác những khả năng mới của người lao động. Đào tạo làm giảm nhu cầu tuyển dụng lao động có chất lượng cao. Rất khó có chỉ tiêu nào phản ánh đầy đủ hiệu quả sử dụng lao động vì nó liên quan đến rất nhiều vấn đề khác như: tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi và dịch vụ tạo động lực trong lao động, cải thiện điều kiện lao động, những ưu thế địa lý thương mại…

Tiền lương là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả sử dụng lao động sau đào tạo. Người ta thường sử dụng chỉ tiêu tiền lương bình quân một đầu người để đánh giá, đây là chỉ tiêu có thể áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vốn nước ngoài kinh doanh không bị chi phối bởi các quy chế quản lý tiền lương của nhà nước.

Đây là chỉ tiêu phản ánh năng xuất lao động cá nhân chịu ảnh hưởng của: Các yếu tố gắn liền với bản thân người lao động : kỹ thuật, cường độ làm việc, tình trạng sức khỏe, tinh thần trách nhiệm… của người lao động.

Các yếu tố gắn liền với quản lý con người : phân công, hợp tác lao động, tạo động lực trong lao động.

Các yếu tố gắn liền với điều kiện lao động : an toàn lao động, ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, thẩm mỹ… Như vậy cả ba yếu tố trên đều gắn liền với vấn đề sử dụng lao động trong doanh nghiệp. Tiền lương một mặt thể hiện một phần chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, một mặt thể hiện tốc độ tăng tiền lương, mức tiền lương cũng thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh cuả doanh nghiệp. Doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, có lãi thì có điều kiện tăng lương, tăng thưởng và các khoản phúc lợi khác. Ngược lại, thì không có khả năng tăng các khoản trên mà có khi còn bị cắt giảm.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó quan trọng nhất vẫn là năng suất lao động của công nhân hay hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp.

Như vậy, ta thấy tiền lương có quan hệ chặt chẽ với tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp và thể hiện mức độ phát huy các kiến thức và kỹ năng của người lao động. Vì vậy, tiền lương là yếu tố chính phản ánh sự ảnh hưởng của tình trạng sử dụng lao động đến hiệu quả của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.

2.  Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Môi trường chính trị và pháp luật

Môi trường chính trị- luật pháp bao gồm thể chế chính trị, sự ổn định của chính phủ, hệ thống các văn bản pháp quy, chính sách, các đạo luật, bộ luật và các quy định, hướng dẫn thi hành, sự ổn định chính trị của từng quốc gia đều ảnh hưởng đến doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh. Sự thay đổi của môi trường chính trị có thể ảnh hưởng có lợi cho một nhóm doanh nghiệp này nhưng lại kìm hãm sự phát triển nhóm doanh nghiệp khác hoặc ngược lại. Môi trường chính trị – luật pháp có ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bằng việc tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp thông qua hệ thống công cụ luật pháp, công cụ vĩ mô và càng ảnh hưởng nhiều hơn trong thời đại dịch Covid phức tạp.

XEM THÊM : Đề Tài Tiểu Luận Nguồn Nhân Lực

Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực
Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Môi trường kinh tế Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

Các yếu tố môi trường kinh tế gồm: tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, lãi suất và xu hướng của lãi suất trong nền kinh tế, chính sách tiền tệ và tỷ giá hối đoái, lạm phát, hệ thống thuế và mức thuế ảnh hưởng tiềm tàng đến các chiến lược doanh nghiệp.

Đối thủ cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh về mặt ước muốn – tức là những ước muốn tức thời khác mà người tiêu thụ muốn thoả mãn.

Đối thủ cạnh tranh về loại – tức là những phương cách cơ bản mà người mua có thể thoả mãn được một ước muốn đặc thù nào đó.

Đối thủ cạnh tranh về hình thái sản phẩm – tức những hình thái khác của sản phẩm có thể thoả mãn được ước muốn đặc thù nào đó của người mua.

Đối thủ cạnh tranh về hiệu – tức những hiệu khác có thể thoả mãn được đúng ước muốn như vậy.

Khách hàng

Thị trường người tiêu thụ: là những cá nhân và những gia đình mua hàng hoá và dịch vụ để tiêu dùng cho chính họ.

Thị trường kỹ thuật công nghệ: là những tổ chức mua hàng hoá và dịch vụ cho công việc sản xuất của họ để kiếm lời hoặc để hoàn thành các mục tiêu khác.

Thị trường người bán lại: là những tổ chức mua hàng hoá và dịch vụ để bán chúng lại kiếm lời.

Thị trường chính quyền: là những cơ quan nhà nước mua hàng hoá và dịch vụ để tạo ra các dịch vụ công ích, hoặc để chuyển nhượng những hàng hoá và dịch vụ này cho những người cần đến chúng.

Thị trường quốc tế: là những người mua ở nước ngoài; gồm người tiêu thụ, người sản xuất, người bán lại, các cơ quan nhà nước ở nước ở nước ngoài.

Trên đây là toàn bộ yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực được chúng tôi tham khảo từ một số bài mẫu của các bạn sinh viên khoá trước. Nếu nội dung mình đã triển khai như trên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu cho bạn thì đừng quên bên mình có nhận viết thuê tiểu luận với nhiều đề tài đa dạng phong phú khác nhau. Các bạn đang thật sự gặp trục trặc trong quá trình viết bài tiểu luận thì hãy liên hệ ngay dịch vụ viết thuê tiểu luận của chúng tôi qua zalo 0932091562 

Contact Me on Zalo