Tiểu luận: Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện tiểu luận

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện tiểu luận, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện tiểu luận trên chuyên mục tiểu luận Tư tưởng Hồ CHí Minh.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

LOGO TRƯỜNG

KHOA …….

 

 

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ

THỰC HIỆN TIỂU LUẬN

 
   

(Do giảng viên hướng dẫn ghi và giao cho sinh viên nộp chung với tiểu luận
sau khi hoàn tất đề tài)

  1. Tên đề tài: …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Giảng viên hướng dẫn: …………………………………………………………………………………………….
  2. Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài (sĩ số trong nhóm……):
    • MSSV: ………………… Lớp: ……………..
    • MSSV: ………………… Lớp: ……………..
    • MSSV: ………………… Lớp: ……………..

Ngành                 : ………………………………………………………………………………………………………..

Chuyên ngành   : ………………………………………………………………………………………………………..

Tuần lễ Ngày Nội dung Nhận xét của GVHD

(Ký tên)

1    

 

 

 

 
2    

 

 

 

 
3    

 

 

 

 
4    

 

 

 

 
5    

 

 

 

 
6    

 

 

 

 
7    

 

 

 

 
Kiểm tra ngày:

 

Đánh giá công việc hoàn thành: …………..%

Được tiếp tục: ¨                                   Không tiếp tục: ¨

8    

 

 

 

 
9    

 

 

 

 
10    

 

 

 

 
11    

 

 

 

 
12    

 

 

 

 
13    

 

 

 

 
14    

 

 

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN PHỤ (nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

TP.HCM, ngày       tháng       năm   

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

XEM THÊM ==> CÁCH VIẾT BÀI TIỂU LUẬN

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN


Trên đây là Tiểu luận: Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện tiểu luận, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo