Tiểu luận: Mẫu phiếu nhận xét của Giáo Viên Hướng Dẫn tiểu luận

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Mẫu phiếu nhận xét của Giáo viên hướng dẫn tiểu luận, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Mẫu phiếu nhận xét của GVHD tiểu luận trên chuyên mục tiểu luận Tư tưởng Hồ CHí Minh.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


LOGO TRƯỜNG

KHOA …….

 

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

(GVHD nộp Bản nhận xét này về Văn phòng Khoa)

 

 1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……):
  • MSSV: ………………… Lớp: ……………..
  • MSSV: ………………… Lớp: ……………..
  • MSSV: ………………… Lớp: ……………..

Ngành                 : ………………………………………………………………………………………………………..

Chuyên ngành   : ………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tên đề tài: …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

XEM THÊM ==> CÁCH VIẾT BÀI TIỂU LUẬN

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

 1. Tổng quát về : Chuyên đề   o,    Tiểu luận môn học    o

Số trang:                        …………………….  Số chương:                   …………………………………….

Số bảng số liệu:            …………………….  Số hình vẽ:                   …………………………………….

Số tài liệu tham khảo: …………………….  Phần mềm tính toán:   …………………………………….

Số bản vẽ kèm theo:    ……………………. Hình thức bản vẽ:        …………………………………….

Hiện vật (sản phẩm) kèm theo: …………………………………………………………………………………..            

 1. Nhận xét:
  1. Về tinh thần, thái độ làm việc của sinh viên:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Những kết quả đạt được của tiểu luận:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Những hạn chế của tiểu luận:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Đề nghị:

Được bảo vệ (hoặc nộp tiểu luận để chấm) ¨ Không được bảo vệ hoặc chấm ¨

  TP.HCM, ngày       tháng        năm

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trên đây là tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đề tài: Mẫu phiếu nhận xét của Giáo viên hướng dẫn tiểu luận, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo