10+ Đề Thi Tiểu Luận Môn Luật Đất Đai TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Rate this post

Sau đây là 10 Đề Thi Tiểu Luận Môn Luật Đất Đai ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, trong những năm trở lại đây, khoa Luật của Trường Đại học Mở Hà Nội cho ra dạnh danh sách đề thi theo dạng viết tiểu luận, thường thì hình thức này áp dụng cho các sinh viên học hệ từ xa, bài viết ghi lại dánh sách các đề tài Đề Thi Tiểu Luận Môn Luật Đất Đai TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI và các cách làm.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận lkhoa Luật, nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo:  https://zalo.me/0932091562 


DANH SÁCH 10 ĐỀ THI TIỂU LUẬN MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI NGÂN HÀNG ĐỀ THI TIỂU LUẬN
Môn: LUẬT ĐẤT ĐAI VIỆT NAM –EL22
   

Đề số 01. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai là gì? Được xác lập từ khi nào? Hãy phân tích cơ sở xác lập chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam?

Đề số 02. Hãy phân tích các quy định của pháp luật đất đai hiện hành thể hiện vấn đề minh bạch, công khai trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đề số 03. Tại sao Nhà nước phải quy định giá đất? Hãy cho biết nguồn hình thành giá đất? Phân biệt các loại giá sau: Khung giá đất, Bảng giá đất và Giá đất cụ thể. Các loại giá này được sử dụng làm căn cứ áp dụng trong những trường hợp nào và thực tiễn áp dụng như thế nào?

Đề số 04. Phân biệt giữa đăng ký đất đai ban đầu với đăng ký biến động? Mối quan hệ giữa các loại đăng ký đó với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất? (Đề Thi Tiểu Luận Môn Luật Đất Đai ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI)

Đề số 05. Giá trị pháp lý của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất? Phân tích các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện khi được cấp giấy? Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về việc thực hiện các nghĩa vụ này?

Đề số 06. Thu hồi đất là gì? Phân tích các quy định về điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất?

Đề số 07. Hạn mức đất nông nghiệp là gì? Mục đích ý nghĩa của việc quy định về hạn mức đất nông nghiệp? Phân tích quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân hộ gia đình?

Đề số 08. Hòa giải tranh chấp đất đai là gì? Mục đích ý nghĩa của công tác hòa giải tranh chấp đất đai? Hệ quả pháp lý của công tác hòa giải tranh chấp đất đai như thế nào?

Đề số 09. Phân tích thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của tòa án nhân dân theo các quy định hiện hành của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan?

Đề số 10. Phân tích các quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của tòa án nhân dân theo các quy định hiện hành của pháp luật đất đai?

XEM THÊM==> Dịch vụ viết thuê tiểu luận trọn gói giá rẻ

HƯỚNG DẪN LÀM TIỂU LUẬN MÔN: LUẬT ĐẤT ĐAI (Đề Thi Tiểu Luận Môn Luật Đất Đai ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI)

1. Chọn đề tài

Sinh viên lựa chọn 1 đề tài trong số các đề tài đã được công bố.

2. Tài liệu

Sinh viên làm tiểu luận trên cơ sở các tài liệu sau:

* Các tài liệu là giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo

Viện Đại học Mở Hà Nội, Giáo trình Luật Đất đai Việt Nam, NXB. Tư pháp, 2016

– Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Luật Đất đai; NXB. Hồng Đức, 2016

– Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật đất đai, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội năm 2020;

– Trường Đại học Luật Hà Nội, Bình luận chế độ quản lý nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai 2013 : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường ;

Trần Quang Huy chủ nhiệm đề tài, Hà Nội, 2015. – Trường Đại học Luật Hà Nội, Quá trình phát triển pháp luật đất đai Việt

Nam từ năm 1945 đến nay : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường ; Nguyễn Quang Tuyến chủ nhiệm đề tài ; Hà Nội, 2017

– Trường Đại học Luật Hà Nội, Pháp luật về tài chính đất đai và giá đất ở Việt Nam : đề tài khoa học cấp Trường / Khoa Pháp luật Kinh tế ; Nguyễn Quang Tuyến chủ nhiệm đề tài ; Hà Nội, 2013

– Hỏi đáp Luật Đất đai 2013, Chủ biên: Nguyễn Thị Nga, Nhà Xuất bản Tư pháp 2015.

* Các tài liệu là văn bản quy phạm pháp luật (Đề Thi Tiểu Luận Môn Luật Đất Đai ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI)

– Luật Đất đai các năm: 1987, 1993, 2003, 2013.

– Bộ luật Dân sự các năm: 1995, 2005, 2015.

– Luật Khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

– Luật Kinh doanh bất động sản các năm: 2006, 2014.

– Luật doanh nghiệp năm 2014.

– Luật Nhà ở các năm: 2005, 2014.

– Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, các Nghị Quyết và Nghị định hướng dẫn thi hành.

– Luật đầu tư năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành.

– Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 và các văn bản sửa đổi, văn bản hướng dẫn thi hành.

– Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 và các văn bản sửa đổi, văn bản hướng dẫn thi hành.

– Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.\

– Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 và các Nghị Quyết của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn thực hiện Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

– Luật Tố tụng Hành chính 2015 và các Nghị quyết, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng hành chính 2015.

– Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018.

* Các tài liệu là các Tạp chí chuyên ngành (Đề Thi Tiểu Luận Môn Luật Đất Đai ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI)

– Tạp chí nghề luật của Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp

– Tạp chí Nhà nước và pháp luật của Viện nhà nước và pháp luật

– Tạp chí Luật học của Trường Đại học Luật Hà Nội

– Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Mở Hà Nội

– Tạp chí Toà án của Toà án nhân dân tối cao

– Tạp chí Kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

– Các khoá luận, luận văn, Luận án Luật học

XEM KHO 999+ BÀI MẪU TIỂU LUẬN KHOA LUẬT

  1. Hình thức (Đề Thi Tiểu Luận Môn Luật Đất Đai ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI)

– Tiểu luận từ 7-15 trang, đánh máy 1 mặt; Bìa theo mẫu, không phủ giấy bóng kính; Font chữ: Times New Roman 13pt; Lề trái 3.5cm; Lề phải 2.0cm; Lề trên 2.5cm; Lề dưới 2.5cm; cách dòng 1.5. Đánh dấu trang ở chính giữa cuối mỗi trang tiểu luận.

– Các tiểu mục của tiểu luận được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số nhiều nhất gồm 2 chữ số với số thứ nhất chỉ Phần, chữ số thứ hai chỉ Mục. Ví dụ: 1.1; 1.2…

– Không được lạm dụng viết tắt trong tiểu luận; chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ sử dụng nhiều lần trong tiểu luận; không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong tiểu luận.

Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Ví dụ: Luật Đất đai (LĐĐ). Nếu tiểu luận có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu tiểu luận.

– Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những tư liệu mà tác giả thu thập được trong quá trình làm tiểu luận. Nguồn tư liệu trích dẫn được ghi ở phần cuối trang dưới dạng Footnot theo số thứ tự 1, 2, 3…

– Phần Danh mục tài liệu tham khảo chỉ gồm những tài liệu được sử dụng để lấy thông tin, số liệu phục vụ cho tiểu luận; văn bản pháp luật xếp theo trật tự hiệu lực; tài liệu khác xếp theo vần chữ cái ABC của tên tác giả.

  1. Về nội dung

Tiểu luận cần đáp ứng những yêu cầu sau: (Đề Thi Tiểu Luận Môn Luật Đất Đai ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI)

– Phần mở đầu: Nêu được tính cấp thiết của đề tài, trình bày được mục đích, phạm vi nghiên cứu… (1 điểm)

– Phần nội dung: Nêu và phân tích được các vấn đề nội dung chính của tiểu luận. Phân tích, đánh giá, bình luận được các số liệu, liên hệ thực tế. Nêu được các kiến nghị, giải pháp liên quan đến nội dung đề tài (7 điểm)

– Phần kết luận: Tóm tắt nội dung chủ đạo thể hiện trong tiểu luận, rút ra nhận xét, đánh giá. (1 điểm)

– Về hình thức trình bày: Trình bày đúng hướng dẫn về hình thức, căn chỉnh đẹp, đúng qui định, không có lỗi chính tả, kỹ thuật. (1 điểm).


Các bài tiểu luận các bạn có thể tìm kiếm các thông tin trên internet cũng có rát nhiều tài liệu hay bài mẫu có thể tham khảo, thường thì Đề Thi Tiểu Luận Môn Luật Đất Đai TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, tuy nhiên ngày càng có nhiều đề tài mới nên khó kiếm các bài mẫu giống hoàn toàn, Trên đây là một số  Đề Thi Tiểu Luận Môn Luật Đất Đai TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI có thể giúp các bạn tối ưu nhất cho điểm số bài làm của mình. Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận, nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo