10 Đề thi pháp luật kinh doanh bảo hiểm, ĐH Mở HN

Rate this post

10 Đề thi pháp luật kinh doanh bảo hiểm, ĐH Mở HN  là đề tài tiểu luận môn triết học được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, còn nhiều bài tiểu luận liên quan văn hóa dân tộc và tiểu luận về kinh tế mở y vật biện chứng, các bạn sinh viên có thể tìm kiếm trên chuyên mục Triết học.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Triết Học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562

 

Đề số 1. Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp bảo hiểm? Vì sao có sự phân biệt giữa doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ?

Đề số 2. Tư cách pháp lý của đại lý bảo hiểm? Tìm một bản án liên quan đến trách nhiệm của đại lý bảo hiểm, từ đó chỉ ra mối quan hệ pháp lý giữa đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm?

Đề số 3. Phân tích các trường hợp vô hiệu của Hợp đồng bảo hiểm? So sánh các trường hợp vô hiệu với các trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

Đề số 4. Phân tích nghĩa vụ cung cấp thông tin trong Hợp đồng bảo hiểm?

Đề số 5. Phân tích án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Đề số 6. Phân tích án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi mua bảo hểm không đóng phí do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm

Đề số 7. Phân tích án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm

Đề số 8. Đặc trưng của bảo hiểm tài sản? Vì sao trong bảo hiểm tài sản lại có quy định về bảo hiểm trên giá trị?

Đề số 9. Đặc trưng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự? Vì sao trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự lại quy định về chuyển yêu cầu bồi hoàn?

Đề số 10. Đặc trưng của bảo hiểm con người? Vì sao trong bảo hiểm con người không áp dụng nguyên tắc cấm bảo hiểm trùng?

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TIỂU LUẬN, Môn: Luật an sinh xã hội
HƯỚNG DẪN LÀM TIỂU LUẬN,  MÔN: Luật An sinh xã hội Việt Nam
Chọn đề tài: Sinh viên lựa chọn 1 đề tài trong số các đề tài đã được công bố.

( 10 Đề thi pháp luật kinh doanh bảo hiểm, Đại Học mở Hà Nội )

Tài liệu: Sinh viên làm tiểu luận trên cơ sở các tài liệu sau:

– Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Luật Bảo hiểm y tế 2014, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng… và văn bản pháp luật và tài liệu nghiên cứu khác có liên quan;
– Thực tiễn thi hành luật luật an sinh xã hội qua các số liệu, vụ việc lao động mà học viên thu thập được từ nguồn tin cậy.

Hình thức: Tiểu luận từ 5-7 trang, đánh máy 2 mặt; Bìa theo mẫu, không phủ giấy bóng kính; Font chữ: Times New Roman 13pt; Lề trái 3.5cm; Lề phải
2.0cm; Lề trên 2.5cm; Lề dưới 2.5cm; cách dòng 1.5. Đánh dấu trang ở chính giữa cuối mỗi trang tiểu luận.

Các tiểu mục của tiểu luận được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số nhiều nhất gồm 2 chữ số với số thứ nhất chỉ Phần, chữ số thứ hai chỉ Mục. Ví dụ:

Không được lạm dụng viết tắt trong tiểu luận; chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ sử dụng nhiều lần trong tiểu luận; không viết tắt những cụm từ
dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong tiểu luận. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức thì được viết tắt sau lần viết
thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Ví dụ: Bộ luật Dân sự Việt Nam (BLDSVN). Nếu tiểu luận có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ
viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu tiểu luận. ( 10 Đề thi pháp luật kinh doanh bảo hiểm, Đại Học mở Hà Nội )

Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những tư liệu mà tác giả thu thập được trong quá trình làm tiểu luận. Nguồn tư liệu trích dẫn được
ghi ở phần cuối trang dưới dạng Footnot theo số thứ tự 1, 2, 3…

Phần Danh mục tài liệu tham khảo chỉ gồm những tài liệu được sử dụng để lấy thông tin, số liệu phục vụ cho tiểu luận; văn bản pháp luật xếp theo trật tự hiệu lực; tài liệu khác xếp theo vần chữ cái ABC của tên tác giả.

Về nội dung: Tiểu luận cần đáp ứng những yêu cầu sau:
– Phần mở đầu : Nêu được tính cấp thiết của đề tài, trình bày được mục đích, phạm vi nghiên cứu… (1 điểm)

– Phần nội dung : Nêu và phân tích được các vấn đề nội dung chính của tiểu luận. Phân tích, đánh giá, bình luận được các số liệu, liên hệ thực tế. Nêu
được các kiến nghị, giải pháp liên quan đến nội dung đề tài (7 điểm)

– Phần kết luận : Tóm tắt nội dung chủ đạo thể hiện trong tiểu luận, rút ra nhận xét, đánh giá. (1 điểm)

– Về hình thức trình bày : Trình bày đúng hướng dẫn về hình thức, căn chỉnh đẹp, đúng qui định, không có lỗi chính tả, kỹ thuật. (1 điểm)

Xem thêm: Dịch vụ viết thuê tiểu luận

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận, nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo