99+ Đề tài tiểu luận Môn Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, thị trường chứng khoán

Rate this post

Danh sách 99+ Đề tài tiểu luận Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, thị trường chứng khoán cho các bạn sinh viên cần nhé, Đề tài thì có danh sách rồi, nhưng lựa chọn đề tài nào để triển khai thì còn là vấn đề quan trọng hơn, các bạn theo dõi thêm các bài mẫu sẵn trong chuyên mục tiểu luận ngành Luật nhé

Lưu ý: Trong quá trình viết Tiểu Luận Khoa Luật, làm Đề tài tiểu luận Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, thị trường chứng khoán,  nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562 


Đề tài tiểu luận Môn Pháp luật kinh doanh bảo hiểm

1. Thực trạng áp dụng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn thực tập/ nơi làm việc.

2. Thực trạng áp dụng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn thực tập/ nơi làm việc.

3. Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

4. Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

5. Thực trạng ký kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm anh (chị) thực tập/ làm việc.

6. Hoạt động của đại lý bảo hiểm – Thực trạng và một số kiến nghị pháp lý.

7. Thực trạng về ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

8. Thực trạng về ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm tài sản tại doanh nghiệp bảo hiểm nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

9. Thực trạng về ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại doanh nghiệp bảo hiểm nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

10. Thực trạng hoạt động của các công ty môi giới bảo hiểm.

11. Địa vị pháp lý của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

XEM THÊM==> Dịch vụ viết thuê tiểu luận giá rẻ 

12. Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.

13. Thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tại tòa án.

14. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

15. Thực trạng trục lợi bảo hiểm nhân thọ hoặc phi nhân thọ.

16. Pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.

17. Pháp luật về phá sản đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

18. Pháp luật về chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.

19. Pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.

20. Quy định pháp luật về trách nhiệm trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm và thực tiễn áp dụng.

21. Chế độ pháp lý về đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

22. Chế độ pháp lý về đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

23. Pháp luật về chủ thể tham gia quan hệ bảo hiểm nhân thọ. ( Đề tài tiểu luận Môn Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, thị trường chứng khoán)

24. Giá trị pháp lý bản Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.

25. Thủ tục kiện đòi bảo hiểm trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới.

26. Pháp luật về chuyển yêu cầu bồi hoàn trong bảo hiểm tài sản.

27. Quy định pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

28. Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.

29. Quy định về miễn thường trong bảo hiểm tài sản.

30. Nghĩa vụ đóng phí của bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm.

31. Quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ.

32. Quy định pháp luật về miễn trừ trách nhiệm bảo hiểm – Thực trạng áp dụng.

33. Quy định pháp luật về các trường hợp hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu – Thực trạng áp dụng.

34. Nghĩa vụ thông báo của các bên trong hợp đồng bảo hiểm.

35. Quy định pháp luật về việc sử dụng dịch vụ qua biên giới.

36. Quy định của pháp luật về bảo hiểm sức khỏe.

DOWNLOAD KHO BÀI MẪU  ==> TIỂU LUẬN KHOA LUẬT

Đề tài tiểu luận Môn Pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán

1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về phát hành chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

3. Một số vấn đề pháp lý về hoạt động phát hành công trái. (Đề tài tiểu luận Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán)

4. Một số vấn đề pháp lý về hoạt động phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước.

5. Thực trạng hoạt động phát hành chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa trên địa bàn địa phương thực tập/ làm việc.

6. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán thuộc Ngân hàng thương mại nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

7. Thực trạng và kiến nghị pháp luật về điều kiện phát hành chứng khoán của các tổ chức phát hành.

8. Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo lãnh phát hành chứng khoán.

9. Thực trạng áp dụng pháp luật về công bố thông tin của các tổ chức phát hành chứng khoán.

10. Thực trạng hoạt động phát hành trái phiếu đô thị tại TP. Hồ Chí Minh.

11. Địa vị pháp lý của công ty quản lý quỹ. (Đề tài tiểu luận Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán)

12. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư chứng khoán.

13. Thực trạng áp dụng pháp luật về đấu giá chứng khoán.

14. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán.

15. Thực trạng thực hin pháp luật chứng khoán của công ty quản lý quỹ.

16. Pháp luật về bảo lãnh phát hành chứng khoán và thực tiễn áp dụng.

17. Quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán.

18. Quy định của pháp luật về việc mở và quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán.

19. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán.

20. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường các công cụ tài chính phái sinh.

21. Quy định pháp luật về người hành nghề chứng khoán.


Trên đây là Danh sách 99+ Đề tài tiểu luận Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, thị trường chứng khoán cho các bạn sinh viên cần nhé, Lưu ý: Trong quá trình viết Tiểu Luận Khoa Luật,  nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo:  https://zalo.me/0932091562

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo