99+ Đề tài tiểu luận Luật Ngân sách nhà nước, thuế, ngân hàng 

5/5 - (8 bình chọn)

Danh sách Đề Tài Tiểu Luận Luật Ngân Sách Nhà Nước, Thuế, Ngân Hàng cho các bạn sinh viên cần nhé, Đề tài thì có danh sách rồi, nhưng lựa chọn đề tài nào để triển khai thì còn là vấn đề quan trọng hơn, các bạn theo dõi thêm các bài mẫu sẵn trong chuyên mục tiểu luận ngành Luật nhé

Lưu ý: Trong quá trình viết Tiểu Luận Khoa Luật,  nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562 


I. Môn Luật Ngân sách nhà nước ( Đề Tài Tiểu Luận Môn Luật Ngân Sách Nhà Nước, Thuế, Ngân Hàng)

 Một số vấn đề pháp lý về hoạt động chi ngân sách nhà nước tại địa phương anh (chị) thực tập/ làm việc.

 1. Một số vấn đề pháp lý về hoạt động thu ngân sách nhà nước tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 2. Thực trạng về họat động chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 3. Thực trạng về họat động chi ngân sách nhà nước cho các họat động văn hóa xã hội tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 4. Thực trạng áp dụng pháp luật về thu ngân sách cấp xã tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 5. Thực trạng áp dụng pháp luật về phí và lệ phí tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 6. Thực trạng và một số kiến nghị về mặt pháp lý liên quan đến phân cấp ngân sách nhà nước.
 7. Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 8. Thực trạng và kiến nghị pháp lý về hoạt động ngân sách cấp Xã.
 9. Tình hình quản lý quỹ ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 10. Quy định pháp luật về bội chi ngân sách nhà nước – Thực tiễn áp dụng.
 11. Quy định pháp luật về hoạt động tài chính của các đơn vị tự chủ tài chính – Thực tiễn áp dụng.
 12. Thực trạng xử lý vi phạm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 13. Quy định pháp luật về hoạt động quyết toán ngân sách nhà nước – Thực trạng áp dụng tại đia phương nơi anh/chị thực tập.

DOWNLOAD KHO BÀI MẪU  ==> TIỂU LUẬN KHOA LUẬT

II. Môn Luật Thuế ( Đề Tài Tiểu Luận Luật Ngân Sách Nhà Nước, luật  Thuế, Ngân Hàng)

  Thực tiễn áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động quyền sử dụng đất ở tại địa phương anh (chị) thực tập/ làm việc.

 1. Thực trạng về họat động thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn địa phương anh (chị) thực tập/ làm việc.
 2. Các giải pháp pháp lý tăng cường khả năng thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương/ nơi làm việc.
 3. Thực trạng thu lệ phí trước bạ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại địa phương/ nơi làm việc.
 4. Thực trạng quản lý hoạt động kê khai, nộp các loại thuế nhà đất và thuế sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương/ nơi làm việc.
 5. Tình hình thu thuế nhập khẩu tại cơ quan Hải quan nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 6. Thực trạng áp dụng thuế GTGT hàng nhập khẩu tại địa phương nơi thực tập/ làm việc.
 7. Thực trạng áp dụng pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại doanh nghiệp nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 8. Pháp luật hoàn thuế thuế GTGT – Thực trạng áp dụng tại địa phương thực tập/ nơi làm việc.
 9. Chế độ pháp lý về hoá đơn thuế GTGT – Thực trạng áp dụng tại địa phương thực tập/ nơi làm việc.
 10. Các quy định pháp luật về phương pháp tính thuế trong thuế GTGT – Thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp anh (chị) thực tập/ làm việc.
 11. Chế độ đăng lý, kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương thực tập/ nơi làm việc.
 12. Thực tiễn áp dụng pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 13. Thực trạng áp dụng pháp luật về thuế thu nhập cá nhân tại địa phương/ nơi làm việc.
 14. Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật thuế tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 15. Thực trạng áp dụng pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp khu chế xuất TP. Hồ Chí Minh.
 16. Thực trạng áp dụng pháp luật về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
 17. Hành vi vi phạm pháp luật thuế: Lý luận và thực tiễn. ( Đề Tài Tiểu Luận Luật Ngân Sách Nhà Nước, Thuế, Ngân Hàng)
 18. Thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế tại địa phương/ nơi làm việc.
 19. Một số giải pháp chống thất thu thuế ở địa phương/ nơi làm việc.
 20. Quy định pháp luật về giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân và thực tiễn áp dụng.
 21. Quy định pháp luật về khấu trừ tại nguồn trong thuế thu nhập cá nhân và thực tiễn áp dụng.
 22. Pháp luật về ưu đi thuế thu nhập doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng.
 23. Thực trạng áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp.
 24. Thực trạng áp dụng pháp luật về đăng ky thuế tại địa phương.
 25. Thực trạng áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.
 26. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng bia và thuốc lá – Thực tiễn áp dụng tại địa phương/ nơi làm việc.
 27. Pháp luật về đại lý thuế và thực tiễn áp dụng.
 28. Quy định pháp luật về người nộp thuế – những vướng mắc và hướng hoàn thiện.
 29. Quản lý thu nhập chịu thuế trong thuế thu nhập cá nhân.
 30. Quản lý đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương/ nơi làm việc.
 31. Thực tiễn áp dụng pháp luật về đăng ký, kê khai thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp tại địa phương.
 32. Thực trạng xử phạt vi phạm hành chính về thuế tại đia phương/ nơi làm việc.
 33. Thực trạng quản lý chống chuyển giá tại địa phương/ nơi làm việc.
 34. Thực trạng áp dụng quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ tại đia phương.
 35. Thực trạng áp dụng thuế bảo vệ môi trường tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 36. Quy định pháp luật về phương pháp trực tiếp trong thuế giá trị gia tăng – thực tiễn áp dụng tại địa phương/ nơi làm việc.
 37. Quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú – thực tiễn áp dụng tại địa phương/ nơi làm việc.
 38. Thực trạng áp dụng thuế tài nguyên tại địa phương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

XEM THÊM==> Dịch vụ viết thuê tiểu luận giá rẻ 

III. Môn Luật Ngân hàng ( Đề Tài Tiểu Luận Luật Ngân Sách Nhà Nước, Thuế, Ngân Hàng)

 Tổ chức và hoạt động Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

 1. Vai trò, nhiệm vụ của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong hoạt động quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng ở địa phương.
 2. Chế độ pháp lý về tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.
 3. Thực tiễn công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 4. Sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động sắp xếp, tổ chức lại hệ thống ngân thương mại cổ phần trên địa bàn.
 5. Thực tiễn thực hiện pháp luật trong việc điều hành lãi suất của Ngân hàng nhà nước.
 6. Hoạt động quản lý tỷ giá hối đoái của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 7. Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 8. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 9. Thực trạng phá sản, giải thể, thanh lý tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
 10. Thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
 11. Pháp luật về huy động vốn bằng phương thức phát hành các loại giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng và thực tiễn áp dụng.
 12. Thực trạng ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng tại Ngân hàng … nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 13. Thực trạng vi phạm hợp đồng tín dụng – Giải pháp khắc phục.
 14. Thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng tại Tòa Kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 15. Thực trạng xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay ngân hàng tại Ngân hàng … nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 16. Thực trạng bảo lãnh vay vốn ngân hàng tại Ngân hàng … nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 17. Pháp luật về thế chấp tài sản và thực tiễn áp dụng tại tổ chức tín dụng.
 18. Pháp luật về thế chấp tài sản là bất động sản và thực tiễn áp dụng tại tổ chức tín dụng.
 19. Pháp luật về thế chấp tài sản là bất động sản hình thành trong tương lai và thực tiễn áp dụng tại tổ chức tín dụng.
 20. Pháp luật về cầm cố tài sản và thực tiễn áp dụng.
 21. Pháp luật về giao dịch đảm bảo và thực tiễn áp dụng.
 22. Chế độ pháp lý về tổ chức, hoạt động của Công ty cho thuê tài chính.
 23. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý nợ tồn đọng ở Ngân hàng thương mại nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 24. Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng cho thuê tài chính – Thực trạng và giải pháp.
 25. Pháp luật về đăng ký giao dịch đảm bảo và thực tiễn áp dụng. ( Đề Tài Tiểu Luận Luật Ngân Sách Nhà Nước, Thuế, Ngân Hàng)
 26. Hoạt động quản lý nhà nước về ngoại hối tại chi nhánh Ngân hàng nhà nước Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương … nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 27. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng tại Ngân hàng thương mại … nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 28. Thực trạng áp dụng pháp luật về phát hành và thanh toán bằng séc tại doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại … nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 29. Thực trạng thanh toán bằng thẻ ngân hàng tại Ngân hàng thương mại nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 30. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm khắc phục hiện tượng “Đô-la hoá” nền kinh tế.
 31. Hoàn thiện pháp luật về quản lý ngoại hối của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 32. Thực trạng hoạt động cho vay đồng tài trợ (cho vay hợp vốn) tại tổ chức tín dụng nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 33. Điều chỉnh pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.
 1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật để mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng.
 2. Thực trạng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tại Ngân hàng thương mại … nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 3. Thủ tục thành lập các Chi nhánh, Sở Giao dịch của Ngân hàng thương mại.
 4. Thực trạng thực hiện pháp luật về bảo hiểm tiền gửi tại Ngân hàng thương mại nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 5. Cơ chế điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong điều kiện kinh tế – tài chính hiện nay.
 6. Thực trạng tổ chức và vận hành hệ thống thanh toán liên ngân hàng.
 7. Chế độ pháp lý về thế chấp quyền đòi nợ.
 8. Một số vấn đề pháp lý về hoạt động kiều hối tại Ngân hàng thương mại nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 9. Thực tiễn hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tại địa phương.
 10. Hoạt động quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng tại địa phương.
 11. Vai trò của bộ phận Tổng kiểm soát đối với hoạt động của ngân hàng Trung ương.
 12. Thực trạng cạnh tranh trong lĩnh vực huy động vốn của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn.
 13. Thực trạng áp dụng pháp luật ngoại hối tại ngân hàng nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 14. Thực tiễn áp dụng pháp luật trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại.
 15. Sự cần thiết của bộ phận pháp chế trong các tổ chức tín dụng.
 16. Thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại tòa án.
 17. Vai trị của bộ phận pháp chế trong việc xét duyệt hồ sơ vay vốn. ( Đề Tài Tiểu Luận Luật Ngân Sách Nhà Nước, Thuế, Ngân Hàng)
 18. Thực trạng thực hiện hợp đồng tín dụng tại tổ chức tín dụng.
 19. Thực trạng cho vay tái cấp vốn của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước trên địa bàn.
 20. Đánh giá việc thực hiện pháp luật về cung ứng và sử dụng séc tại ngân hàng.
 21. Thực trạng áp dụng Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng tại các tổ chức tín dụng.
 22. Thực tiễn áp dụng pháp luật cho thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính.
 23. Thực trạng áp dụng pháp luật về thẻ thanh toán tại ngân hàng.
 24. Thực trạng tranh chấp hợp đồng tín dụng tại tổ chức tín dụng.
 25. Thực trạng thanh toán bằng L/C và việc thực thi pháp luật thư tín dụng tại ngân hàng.

Danh sách 99+ Đề Tài Tiểu Luận Thuộc Bộ Môn Luật Thương Mại

 1. Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về đảm bảo tiền vay của tổ chức tín dụng.
 2. Sử dụng công cụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ quốc gia.
 3. Thực trạng về tranh chấp lãi suất trong hợp đồng tín dụng.
 4. Quy định pháp luật nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng thương mại.
 5. Pháp luật về xử phạt vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng – Thực trạng và giải pháp.
 6. Sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc trong điều hành chính sách tiền tệ quốc gia.
 7. Vai trò của kiểm toán nội bộ trong hoạt động của Ngân hàng thương mại nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.

Trên đây là Danh sách Đề Tài Tiểu Luận Luật Ngân Sách Nhà Nước, Thuế, Ngân Hàng cho các bạn sinh viên cần nhé, Lưu ý: Trong quá trình viết Tiểu Luận Khoa Luật,  nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo:  https://zalo.me/0932091562

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo