19Tiểu Luận Luật Hành Chính, Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

Rate this post

191+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính, Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật cho các bạn sinh viên cần nhé, Đề tài thì có danh sách rồi, nhưng lựa chọn đề tài nào để triển khai thì còn là vấn đề quan trọng hơn, các bạn theo dõi thêm các bài mẫu sẵn trong chuyên mục tiểu luận ngành Luật nhé

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Luật Hành Chính, Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành chính

 1. Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước.
 2. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bộ, cơ quan ngang Bộ (chọn một Bộ nào đó).
 3. Phiên họp Ủy ban nhân dân. Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 4. Quy trình xử lý kỷ luật công chức/viên chức: thực trạng và hướng hoàn thiện.
 5. Cơ cấu tổ chức Bộ, cơ quan ngang Bộ: trực trạng và giải pháp.
 6. Hoàn thiện pháp luật về chức năng, nhiệm vụ đơn vị sự nghiệp công lập.
 7. Xử lý kỷ luật viên chức.
 8. Trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức.
 9. Xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã, huyện, hoặc tỉnh.
 10. Trách nhiệm vật chất của công chức.
 11. Thi tuyển viên chức. ( Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính)
 12. Tuyển dụng công chức.
 13. Xét tuyển công chức, viên chức.

XEM THÊM==> Dịch vụ viết thuê tiểu luận giá rẻ 

 1. Những quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính với việc bảo đảm quyền con người.
 2. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
 3. Các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 4. Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính với việc bảo đảm quyền con người.
 5. Các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính với việc đảm bảo quyền con người.
 6. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của chính quyền đô thị và nông thôn.
 7. Chế độ làm việc sau tuyển dụng của viên chức.
 8. Thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
 9. Biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính.
 10. Biện pháp quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
 11. Hình thức xử phạt phạt tiền.
 12. Các biện pháp khắc phục hậu quả.
 13. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính.
 14. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
 15. Pháp luật về cán bộ cấp xã, công chức cấp xã. ( Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính)
 16. Trách nhiệm kỷ luật của công chức, viên chức.
 17. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.
 18. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.
 19. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
 20. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 21. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.
 22. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 23. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu – Thực tiễn và kiến nghị.
 24. Quyền cư trú của công dân.
 25. Quản lý nhà nước về Báo điện tử ở Việt Nam hiện nay.
 26. Quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính.
 27. Thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính.
 28. Quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng tại địa phương (cụ thể).
 29. Các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm hành chính.
 30. Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.
 31. Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh – Thực tiễn và kiến nghị.
 32. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính – Thực tiễn và kiến nghị.
 33. Hoạt động thanh tra xây dựng tại quận/huyện X. thành phố Hồ Chí Minh.
 34. Vấn đề luân chuyển cán bộ, công chức – Thực trạng và kiến nghị.
 35. Quản lý hành chính Nhà nước đối với trường học dân lập.
 36. Thi tuyển và thi nâng ngạch công chức – Thực trạng và kiến nghị.
 37. Các biện pháp xử lý hành chính khác – Lý luận và thực tiễn. ( Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính)
 38. Các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính – Lý luận và thực tiễn.
 39. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng – Thực trạng và kiến nghị.
 40. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh – Thực trạng và kiến nghị.
 41. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ khẩu – Thực trạng và kiến nghị.
 42. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch – Thực trạng và kiến nghị.
 43. Quy trình ban hành văn bản của UBND tỉnh và UBND huyện trong quản lý hành chính.
 44. Vấn đề phân công nhiệm vụ, quyền hạn trong UBND các cấp.

DOWNLOAD KHO BÀI MẪU  ==> TIỂU LUẬN KHOA LUẬT

 1. Vấn đề ban hành văn bản giữa UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh.
 2. Dân chủ cơ sở – Lý luận và thực tiễn.
 3. Khiếu nại, tố cáo của công dân – Lý luận và thực tiễn.
 4. Hoạt động chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính – Thực trạng và kiến nghị.
 5. Trách nhiệm kỷ luật của công chức – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 6. Tuyển dụng công chức – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 7. Chế độ công chức, công vụ trong pháp luật của các nước trên thế giới.
 8. Các biện pháp tăng cường trách nhiệm của công chức trong điều kiện nền kinh tế xã hội hiện nay.
 9. Dịch vụ hành chính công trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam.
 10. Hoàn thiện cơ chế giám sát tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính.
 11. Cơ chế “một cửa” trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, qua thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh.
 12. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng – Thực trạng và kiến nghị.
 13. Phân cấp quản lý giữa chính quyền tỉnh, thánh phố với chính quyền quận, huyện, qua thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh.
 14. Vai trò của UBND trong việc thực hiện các biện pháp xử lý hành chính khác.
 15. Thanh tra chuyên ngành – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 16. Hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.
 17. Thanh tra theo cấp hành chính – Lý luận và thực tiễn.
 18. Thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ.
 19. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Thanh tra Chính phủ.
 20. Vai trò của luật hành chính Việt Nam trong đấu tranh chống tham nhũng.
 21. Vấn đề chống lãng phí của cán bộ, công chức.
 22. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính.
 23. Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm kỷ luật của cán bộ, công chức.
 24. Hội đồng xử lý kỷ luật công chức, viên chức.
 25. Hợp đồng làm việc của viên chức. ( Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính)
 26. Vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức.
 27. Xét tuyển công chức: thực trạng và giải pháp.
 28. Nhiệm vụ, quyền hạn UBND các cấp.
 29. Cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam.
 30. Thẩm quyền áp dụng hình thức phạt tiền đối với vi phạm hành chính.
 31. Hình thức xử phạt bổ sung: thực trạng và giải pháp.
 32. Vấn đề áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính.
 33. Vấn đề hoãn, miễn, giảm, nộp phạt nhiều lần đối với hình thức phạt tiền.
 34. Cơ chế kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức.
 35. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra của thanh tra viên.
 36. Thanh tra nhân dân và việc phát huy dân chủ ở cơ sở.
 37. Tăng cường tính tự chủ của các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 38. Vấn đề xử ly kỷ luật đối với công chức, viên chức tự ý bỏ việc.

Đề Tài Tiểu Luận Môn Xây dựng văn bản pháp luật

 1. Hoạt động thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.
 2. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
 3. Giá trị pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật – Thực tiễn và kiến nghị.
 4. Mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 5. Các tiêu chí đảm bảo tính khả thi của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 6. Nguyên tắc giải quyết xung đột trong văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam: thực trạng và kiến nghị.
 7. Giá trị pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ của các cơ quan không có thẩm quyền ban hành văn bản văn bản quy phạm.
 8. Vai trò của cơ quan thẩm định trong việc đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý của văn bản văn bản quy phạm.
 9. Tính hợp pháp và hợp lý trong của văn bản văn bản quy phạm.

 

 1. Cơ sở pháp lý phân biệt văn bản văn bản quy phạm và văn bản áp dụng văn bản quy phạm.
 2. Vai trò của Chính phủ trong hoạt động lập pháp. ( Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính)
 3. Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính.
 4. Thẩm quyền ban hành quyết định của Thủ tướng chính phủ – Lý luận và thực tiễn.
 5. Thẩm quyền ban hành thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ – Lý luận và thực tiễn.
 6. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 7. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
 8. Giá trị pháp lý của Nghị quyết do Quốc hội ban hành.
 9. Giá trị pháp lý của Nghị quyết do Chính phủ ban hành.
 10. Thẩm định và thẩm tra dự án luật, pháp lệnh – Lý luận và thực tiễn.
 11. Thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 12. Thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.
 13. Các biện pháp xử lý văn bản khiếm khuyết – Thực trạng và một số kiến nghị.
 14. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật và một số kiến nghị.
 15. Quy trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 16. Quy trình ban hành Nghị định của Chính phủ. ( Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính)
 17. Quy trình đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh.
 18. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 19. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
 20. Ủy quyền ban hành văn bản quy định chi tiết ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và một số kiến nghị.
 21. Hiệu lực trở về trước trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở Trung ương.
 22. Các tiêu chí đảm bảo tính khả thi của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 23. Hiệu lực theo thời gian của văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là Danh Sách 191+ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính, Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật  cho các bạn sinh viên cần nhé, Lưu ý: Trong quá trình viết Tiểu Luận Khoa Luật, nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo:  https://zalo.me/0932091562

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo