Tiểu luận: Cách trình bày phụ lục trong tiểu luận

Rate this post

Tải miễn phí bài Tiểu luận: Cách trình bày phụ lục trong tiểu luận, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Cách trình bày phụ lục trong tiểu luận trên chuyên mục tiểu luận Tư tưởng Hồ CHí Minh.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo: https://zalo.me/0932091562


PHỤ LỤC 1: HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY DANH MỤC BẢNG BIỂU, CÁC TỪ VIẾT TẮT

Mẫu 1:  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viêt tắt Giải thích Trang

 

Mẫu 2:  Danh mục các bảng biểu (Cách trình bày phụ lục trong tiểu luận)

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Số bảng biểu Tên bảng Trang
Bảng 1.1
 

XEM THÊM ==> DOWNLOAD 999+ TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Mẫu 3:  Danh mục các hình vẽ, đồ thị 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Số hình Tên hình Trang
Hình 1.1.
 

 PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh mục Tài liệu tham khảo được sắp xếp như sau:

 • Theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ từng nước.
  • Tác giả người nước ngoài: xếp theo thứ tự ABC theo họ.
  • Tác giả người Việt Nam: xếp theo thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

Tài liệu tiếng Việt xếp trước tài liệu tiếng nước ngoài (Anh, Pháp, Nga Trung….) (Cách trình bày phụ lục trong tiểu luận)

 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành theo báo cáo ấn phẩm. Ví dụ: Tổng cục Thống kê thuộc nhóm vần T.

1. Trình bày sách tham khảo

Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo cần ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • Họ tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách).
 • (năm xuất bản), đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn.
 • Tên sách, luận án hoặc báo cáo (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên).
 • Nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản).
 • Nơi xuất bản (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).

Ví dụ: Đào Duy Anh (1994), Đất nước Việt Nam qua các đời, Nxb Thuận Hóa, Huế.

2. Trình bày tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí khoa học

 • Họ tên tác giả (không có dấu ngăn cách).
 • (năm công bố), đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn.
 • Tên bài báo hoặc tên bài viết (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên).
 • Tên tạp chí hoặc tên sách (in nghiêng, dấu phẩy cuối câu).
 • (số) (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn).
 • Các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc).
  • Ví dụ: Diệp Đình Hoa (1996), “Tính duy lý của truyền thuyết, huyền thoại: Người Việt cổ chiếm lĩnh vùng đồng bằng Bắc Bộ”, Văn hóa dân gian, số 4, tr. 3 – 11.

XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

XEM THÊM ==> CÁCH VIẾT BÀI TIỂU LUẬN

3. Trình bày tài liệu tham khảo trên Internet (Cách trình bày phụ lục trong tiểu luận)

Họ tên tác giả (nếu có), ngày tháng năm, (nếu không có, ghi “không ngày tháng”), Tựa đề của tài liệu viết liền theo chữ [online/trực tuyến]. Nhà xuất bản (viết nghiêng), có thể là tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm quản lý trang web. Đọc từ http://www… ngày….

Ví dụ: Cross P. và Towle K. 11.6.1996. A Guide to Citing Internet Sources [on-line]. Bournemouth University. Available from: http://www.bournemouth.ac.uk/service-depts/lis/LIS_Pub/harvardsystint.htm  [Accessed 31.7.98].


Trên đây là tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đề tài: Cách trình bày phụ lục trong tiểu luận, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liệu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/Zalo: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

 

Contact Me on Zalo