Cách làm tiểu luận Tốt Nghiệp Đại học Trà Vinh

Rate this post

Tiểu luận tiểu luận Tốt Nghiệp Đại học Trà Vinh cũng như các trường Đại học khác, đây là một bài luận quan trong trước khi các bạn sinh viên ra trường, nên các bạn cần dành thời gian đầu tư cho bài làm nhé. Theo dõi bài Cách làm tiểu luận Tốt Nghiệp Đại học Trà Vinh để biết thêm các yêu cầu cần làm nhé.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Cách làm tiểu luận Tốt Nghiệp Đại học Trà Vinh nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo:  https://zalo.me/0932091562


Tiểu luận tốt nghiệp phải thể hiện được những bộ phận và nội dung cơ bản sau:

A. NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO SẮP XẾP THEO TRÌNH TỰ SAU: (Cách làm tiểu luận Tốt Nghiệp Đại học Trà Vinh)

 1. Bìa chính (mẫu đính kèm): màu vàng.
 2. Bìa phụ: Giấy in thường – in trắng đen (theo mẫu bìa chính)
 3. 3. Phiếu Đánh giá tiểu luận tốt nghiệp (mẫu đính kèm)
 4. Lời cảm ơn: Ghi lời tri ân đến các tổ chức, cá nhân (thầy cô, cha mẹ và những người khác) đã giúp đỡ mình trong suốt quá trình học tập và làm báo cáo.
 5. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (Nếu có)
 6. Các từ viết tắt sử dụng(nếu có): Liệt kê theo thứ tự alphabet những ký hiệu và chữ viết tắt trong báo cáo để người đọc tiện tra cứu.
 7. Danh mục bảng sử dụng (nếu có)
 8. Danh mục đồ thị, sơ đồ,… (nếu có)
 9. 9. Mục lục: Liệt kê chương mục và số thứ tự trang tương ứng.
 10. 10. PHẦN MỞ ĐẦU

+ Đặt vấn đề, tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài.

+ Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài

+ Phạm vi nghiên cứu

+ Phương pháp thực hiện đề tài.

+ Kết cấu chương của đề tài.

XEM THÊM==> Dịch vụ viết thuê tiểu luận trọn gói giá rẻ

 1. 11. PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

* Tóm tắt, hệ thống hóa một cách súc tích các nền tảng lý luận liên quan đến đề tài (lý thuyết đã học, giáo trình, các văn bản pháp quy,…)

* Lưu ý: không sao chép nguyên văn trong tài liệu và phải tuân thủ các quy định về trích dẫn và sử dụng tài liệu.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3: giải pháp

*** Số chương trong đề tài từ 2 chương trở lên.

KẾT LUẬN (Cách làm tiểu luận Tốt Nghiệp Đại học Trà Vinh)

 1. 12. Tài liệu tham khảo sắp xếp theo các thông lệ sau:

– Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch.

– Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC họ tên  tác giả luận văn theo thông lệ:

 • Tác giả là người nước ngoài : xếp thứ tự ABC theo họ.
 • Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. Không đảo tên lên trước họ.
 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo Dục và Đào tạo xếp vào vần B v.v…

– Tài liệu tham khảo là sách, giáo trình… được xuất bản phải ghi đầy đủ các thông tin theo trình tự sau :

 • Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
 • (Năm xuất bản), (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • Tên sách/giáo trình, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • Nhà xuất bản, (dấu chấm nếu kết thúc tài liệu tham khảo)
 • Nơi xuất bản. (dấu chấm nếu kết thúc tài liệu tham khảo)

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2005), Kế toán tài chính, NXB Thống Kê, Hà Nội.

– Tài liệu tham khảo là báo cáo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin theo trình tự sau:

 • Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
 • (Năm công bố), (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn).
 • “Tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • Tên tạp chí, (in nghiêng, dấu phẩy ngăn cách)
 • (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • Các số trang. (gạch ngang giữa 2 chữ số trang bắt đầu và kết thúc , dấu chấm kết thúc)

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2006), “Tầm quan trọng của kế toán”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, (Số 3), trang 15-18.

 1. 13. Phụ lục (Những hình ảnh hoạt động, bảng số liệu lớn, sơ đồ lớn…nếu có)

B. ĐỊNH DẠNG BÀI TIỂU LUẬN NHƯ SAU: (Cách làm tiểu luận Đại học Trà Vinh)

 1. Độ dài của tiểu luận tốt nghiệp:

45 trang trở lên (không kể các trang sơ đồ, bảng biểu).

 1. Quy định định dạng trang:
 • Cỡ giấy: A4 – Portrait (giấy đứng). (Trong Ms Word chọn File/Page Setup/Paper/Paper size).
 • Page setup (Canh lề): Left: 1.5” (3cm); Right: 1” (2.5cm) ; Top: 1” (2.5cm); Bottom: 1 (2.5cm)”. (Trong Ms Word chọn File/Page Setup/Margins).
 • Line spacing (Cách dòng): 1.5 lines. (Trong Ms Word chọn Format/Paragraph/Indents and Spacing).
 • Sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode
 • Sử dụng format/style để định nghĩa các style:
 • Tiêu đề phần/chương (Heading 1): font Times New Roman, Size 18 trở lên, Bold, chữ hoa;
 • Tiêu đề mục la mã (Heading 2): font Times New Roman, Size 14, Bold, chữ hoa;
 • Tiêu đề mục nhỏ (Heading 3): font Times New Roman, Size 14, Bold, chữ thường;
 • Nội dung thông thường (normal): font Times New Roman, size 13, chữ thường.

DOWNLOAD KHO BÀI MẪU  ==> TIỂU LUẬN KHOA LUẬT

 1. Đánh số trang:

Từ “Phần mở đầu” đến hết “Kết luận” đánh theo số (1,2,3,…). Vị trí: Giữa, cuối trang.

Các trang còn lại đánh theo ký tự la mã (Insert/page numbers/format/number format…/ok  (i, ii, iii…. Hoặc I, II, III)

 1. Đánh số các đề mục:

Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:

 1. Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ

Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ…) được đặt tên và đánh số thứ tự trong mỗi chương có sử dụng loại công bảng, đồ thị, hình, sơ đồ…để minh họa. Số đầu là số chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó.

Ví dụ: (Cách làm tiểu luận Tốt Nghiệp Đại học Trà Vinh)

Bảng 1.2: Bảng tính giá thành, có nghĩa là Bảng số 2 ở chương 1 có tên gọi là “Bảng tính giá thành”;

Bảng 2.4: Phân loại chi phí, có nghĩa là Bảng số 4 trong chương 2 có tên gọi là “Phân loại chi phí”;

Đồ thị 1.1: Phân tích điểm hòa vốn, có nghĩa là Đồ thị số 1 trong chương 1 có tên gọi là “Phân tích điểm hòa vốn”.

 1. Trích dẫn tài liệu tham khảo

* Trích dẫn trực tiếp

Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn:

Ông A (1989) cho rằng: “Kế toán là nghệ thuật”

Nếu nhiều tác giả:

Ông A, ông B và ông C (1989) cho rằng: “Kế toán là nghệ thuật”

Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách… không có tác giả cụ thể “Kế toán là nghệ thuật” (Kế toán tài chính, 2002, nhà xuất bản, trang)

* Trích dẫn gián tiếp

Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn.

Kế toán là nghệ thuật của việc ghi chép và xử lý số liệu (N.V An, 2002).

Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC

Kế toán là nghệ thuật của việc ghi chép và xử lý số liệu (N.V. An, T.V. Ba, 2002).

 1. Đạo văn

Đạo văn dưới bất kỳ hình thức nào đều không được chấp nhận. Những hành vi được xem là đạo văn bao gồm:

o  Cố tình sao chép chuyên đề của sinh viên khác.

o  Sao chép trực tiếp từ sách giáo khoa hoặc các nguồn khác mà không đánh dấu trích dẫn.

o  Không trích dẫn các nguồn đã sử dụng trong báo cáo. Báo cáo nào có dấu hiệu của việc đạo văn sẽ bị xử lý tuỳ theo từng trường hợp.

 1. Một số lưu ý:

+ Không được kéo rộng, kéo giãn logo TVU ở những trang bìa

+ Không được sử dụng màu bìa khác quy định

+ Không được chèn bất cứ hình, hoa văn nào vào những  trang bìa

+ Không được chèn bất cứ hình nào vào những trang nội dung ngoài sơ đồ, bảng biểu, đồ thị,… Nếu sơ đồ, bảng biểu, đồ thị quá lớn thì làm thành phụ lục riêng và kẹp vào trước trang tài liệu tham khảo.

+ Không được chỉnh sửa những dòng chữ in đậm, in thường đã theo mẫu

+ Không được in màu kể cả trang bìa.


Trên đây là Nội dung Cách làm tiểu luận Tốt Nghiệp Đại học Trà Vinh cho các bạn sinh viên cần nhé, Lưu ý: Trong quá trình viết Tiểu Luận Khoa Luật, nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo:  https://zalo.me/0932091562

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo