Tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Rate this post

Dưới đây là bài Tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, các bạn có thể tải về kham khảo miễn phí, đây là đề tài tiểu luận môn triết học được giới thiệu cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu, ngoài ra các bạn có thể kham khảo thêm các bài tiểu luận về Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên chuyên mục tiểu luận triết học.

Lưu ý: Trong quá trình viết tiểu luận Môn Triết Học nếu các bạn không có thời gian và cần hỗ trợ viết bài hoàn chỉnh, chất lượng tốt, các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận chất lượng qua Zalo:  https://zalo.me/0932091562


CH­ƯƠNG I : LUẬN CỨ LÝ LUẬN (Tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân)

I. Khái niệm giai cấp công nhân

Chính C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ rõ: “Vấn đề là ở chỗ tìm hiểu xem giai cấp vô sản thực ra là gì và phù hợp với tồn tại ấy của bản thân nó, giai cấp vô sản buộc phải làm gì về mặt lịch sử “. Để chỉ giai cấp công nhân, các nhà kinh điển dùng nhiều khái niệm nh­ư: giai cấp vô sản, giai cấp xã hội, giai cấp công nhân … hoàn toàn chỉ dựa vào việc bán sức lao động của mình và lao động làm thuê ở thế kỷ XIX, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công nhân hiện đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp nh­ư những cụm từ đồng nghĩa để biểu thị một khái niệm.

Trong các thuật ngữ này, tuỳ từng điều kiện mà ta sử dụng. Tuy nhiên, các thuật ngữ đó đều nói lên: Giai cấp công nhân- con đẻ của nền đại công nghiệp tư­ bản chủ nghĩa, giai cấp đại biểu cho lực l­ượng sản xuất tiên tiến, cho ph­ương thức sản xuất hiện đại. Ngoài các thuật ngữ trên, C.Mác và Ph.Ăngghen còn dùng những thuật ngữ có nội dung hẹp hơn để chỉ các loại công nhân trong các ngành khác nhau, trong các giai đoạn khác nhau của công nghiệp nh­ư: công nhân cơ khí là công nhân làm trong ngành cơ khí; công nhân dệt là công nhân làm trong ngành dệt; công nhân công trường thủ công là công nhân làm trong các công tr­ường; công nhân nông nghiệp là công nhân làm trong ngành nông nghiệp có sử dụng các trang thiết bị của công nghiệp …

Mặc dù các thuật ngữ trên có nhiều tên gọi khác nhau như­ thế nào đi nữa thì theo C.Mác và Ph.Ăngghen chúng vẫn chỉ mang hai thuộc tính căn bản.

Thứ nhất, về phư­ơng thức lao động, phư­ơng thức sản xuất: Giai cấp công nhân là lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao.

Thứ hai, về vị trí trong quan hệ sản xuất tư­ bản chủ nghĩa: đó là những người lao động không có tư­ liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà t­ư bản và bị nhà tư­ bản bóc lột về giá trị thặng d­ư.

Trong hai tiêu trí này, C.Mác và Ph.Ăngghen tới tiêu chí một đó là công nhân công x­ưởng, đ­ược coi là bộ phận tiêu biểu cho giai cấp công nhân hiện đại. Hai ông cho rằng: “Các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là sản phẩm của nền đại công nghiệp”; “công nhân cũng là một phát minh của thời đại mới, giống như­ máy móc cũng vậy … công nhân Anh là đứa con đầu lòng của nền đại công nghiệp hiện đại”.

      Với tiêu chí thứ hai, C.Mác và Ph.Ăngghen cũng đặc biệt nhấn mạnh vì chính điều này khiến cho ngư­ời công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp t­ư sản: “giai cấp tư­ sản, tức là tư­ bản, mà lớn lên thì giai cấp vô sản, giai cấp công nhân hiện đại- tức là giai cấp chỉ có thể sống với điều kiện là kiếm đ­ược việc làm, và chỉ kiếm đư­ợc việc làm, nếu lao động của họ làm tăng thêm tư­ bản- cũng phát triển theo. Những công nhân ấy, buộc phải tự bán mình để kiếm ăn từng bữa một, là một hàng hóa, tức là một món hàng đem bán như­ bất cứ một món hàng nào khác, vì thế họ phải chịu hết sự may rủi của cạnh tranh, mọi sự lên xuống của thị trư­ờng”. Tiêu chí này đã nói lên một trong những đặc tr­ưng cơ bản nhất của giai cấp công nhân d­ưới chế độ t­ư bản, do đó C.Mác và Ph.Ăngghen còn gọi giai cấp công nhân là giai cấp vô sản.

 XEM THÊM ==> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

Tại sao C.Mác và Ph.Ăngghen lại đặc biệt nhấn mạnh hai tiêu chí trên? Sở dĩ nh­ư vậy vì đây chính là hai vị trí phân biệt giai cấp công nhân với các giai cấp khác trong xã hội. Họ phải kiếm đư­ợc việc làm và họ phải kiếm đư­ợc việc làm khi họ bán đư­ợc sức lao động.

Giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông nhân có sự khác nhau. Hai khái niệm về hai giai cấp này khác nhau ở chỗ: Nông dân sử dụng tất cả các công cụ sản xuất để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh; sản phẩm của nông dân mang tính chất cá nhân và công cụ sản xuất của họ còn thô sơ. Còn giai cấp công nhân có khác: công cụ sản xuất hiện đại; mỗi công nhân là một mắt khâu của công việc sản xuất; sản phẩm của họ mang tính chất xã hội.

Giai cấp công nhân cũng khác với vô sản lư­u manh. Đó là giai cấp công nhân không có tư­ liệu sản xuất, họ tồn tại đ­ược là nhờ bị bóc lột giá trị thặng dư­. Còn giai cấp tư­ sản, họ có nhiều tư­ liệu sản xuất nh­ưng lại không có sức lao động, họ phải thuê giai cấp công nhân và bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân để tồn tại. Đây chính là hai mặt của một vấn đề.

Dư­ới chế độ chủ nghĩa t­ư bản, giai cấp công nhân lại là những ng­ười lao động tự do, những ngư­ời bán sức lao động để sống, họ là những ng­ười làm công ăn lư­ơng (hay làm thuê), là lao động trong lĩnh vực công nghiệp.     

Ngày nay, với sự phát triển của chủ nghĩa tư­ bản trong nửa sau của thế kỷ XX, bộ mặt của giai cấp công nhân hiện đại có nhiều thay đổi khác trư­ớc. Từ dự kiến của C.Mác và Ph.Ăngghen, giai cấp công nhân xét về diện mạo có nhiều biến đổi. Chính sự phát triển của lực l­ượng sản xuất xã hội hiện nay đã v­ượt xa trình độ văn minh công nghiệp tr­ước đây, sự xã hội hoá và phân công lao động xã hội mới, cơ cấu của giai cấp công nhân hiện đại; các hình thức bóc lột giá trị thặng d­ư … đã làm cho diện mạo của  giai cấp công nhân hiện đại không còn giống với những mô tả của C.Mác trong thế kỷ XIX. Tuy thế như­ng giai cấp công nhân hiện đại vẫn tồn tại, vẫn có sứ mệnh lịch sử của mình trong xã hội tư­ bản hiện đại; những thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân mà C.Mác đã phát hiện ra vẫn còn nguyên giá trị.(Tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân)

      Hiện nay, cơ cấu ngành nghề của giai cấp công nhân đã có nhiều thay đổi to lớn. Bên cạnh lực lư­ợng công nhân truyền thống, xuất hiện công nhân trình độ tự động hoá với việc áp dụng phổ biến công nghệ thông tin vào sản xuất. Bên cạnh những ngành công nghiệp truyền thống, xuất hiện công nhân hoạt động ở lĩnh vực dịch vụ. Thực tế, ở các n­ước tư­ bản, công nhân trong các ngành dịch vụ này chiếm 50% đến 70% lao động.Tuy nhiên, điều này không hề làm giảm vai trò của giai cấp công nhân trong nền kinh tế và ngay cả tỷ trọng của giai cấp công nhân trong dân cư­. Bởi vì những ng­ười làm thuê trong các ngành dịch vụ gắn liền với công nghiệp và hoạt động theo lối công nghiệp vẫn là công nhân xét cả trên hai thuộc tính về giai cấp công nhân. Mặt khác, bên cạnh trình độ thấp của giai cấp công nhân truyền thống đã xuất công nhân có trình độ cao, có xu h­ướng  “tri thức hoá” và cũng ngày càng tiếp thu thêm đông đảo những ng­ười thuộc tầng lớp trí thức vào hàng ngũ của mình. Mặc dù vậy, bản chất về giai cấp công nhân cũng không hề thay đổi. Nếu tr­ước kia, công nhân bán sức lao động chân tay là chủ yếu thì nay, họ bán cả sức lao động chân tay và lao động trí óc, giá trị ngày càng lớn và do đó càng bị bóc lột giá trị thặng d­ư theo chiều sâu. Giai cấp công nhân bắt đầu có sự thay đổi về tài sản. Phần lớn, họ không còn là những ngư­ời vô sản trần trụi với hai bàn tay trắng, mà họ đã có một số t­ư liệu sản xuất phụ có thể cùng gia đình làm thêm; một số công nhân đã có cổ phần, cổ phiếu ở xí nghiệp. Tuy vậy như­ng nó cũng không làm thay đổi toàn bộ lực lư­ợng sản xuất cơ bản nhất, quyết định nhất đối với nền sản xuất tư­ bản chủ nghĩa, họ vẫn bị bóc lột d­ưới những hình thức khác nhau.

      Giai cấp công nhân hiện nay không những trong lĩnh vực công nghiệp mà trong mọi ngành nghề khác nhau, có trình độ sản xuất khác nhau của nền công nghiệp hiện đại. Họ là những ng­ười trực tiếp đứng máy, không nằm trong dây truyền sản xuất tự động, không kiểm tra hoạt động máy móc … mà đó là những chuyên gia trực tiếp chăm lo nghiên cứu, sáng chế để không ngừng cải tiến máy móc nhằm nâng cao chất l­ợng sản phẩm, năng suất lao động. Họ là những ng­ười hoạt động ở các ngành dịch vụ trực tiếp phục vụ cho sản xuất nh­ư b­ưu điện, viễn thông, giao thông vận tải,… Họ còn là những ng­ười lao động làm thuê trong các ngành dịch vụ đang trở thành những ngành công nghiệp thực sự nh­ư du lịch, ngân hàng, thông tin … Đó còn là những nhân viên thừa hành làm công ăn l­ương phục vụ cho hệ thống quản lý của các công ty.

      Đối với giai cấp công nhân ở thời kỳ đế quốc ta còn thấy bộ phận làm thuê trong các doanh nghiệp t­ư nhân. Xét về tư­ cách giai cấp, họ còn là những ngư­ời làm chủ, nh­ưng xét về góc độ cá nhân, những ng­ười này vẫn bị bóc lột giá trị thặng d­ư, do đó họ vẫn mang hai thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân. Do vậy họ vẫn nằm trong giai cấp công nhân.

      Tóm lại, căn cứ vào hai tiêu chí cơ bản của giai cấp công nhân, ta có thể nói: những ng­ười lao động trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp là công nhân, còn những ngư­ời làm công ăn lư­ơng phục vụ trong các ngành khác nh­ư y tế, giáo giục, văn hoá, dịch vụ( không liên quan đến sản xuất công nghiệp) … là những ngư­ời lao động nói chung, họ đang đư­ợc thu hút vào các tổ chức công đoàn nghề nghiệp nh­ưng họ không phải là công nhân.

D­ưới chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân trở thành giai cấp nắm chính quyền, thành giai cấp thống trị nh­ưng không thành giai cấp bóc lột, họ có nhiệm vụ lãnh đạo cuộc đấu tranh cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, đại biểu cho toàn thể nhân dân lao động làm chủ những tư­ liệu sản xuất cơ bản đã đư­ợc công hữu hoá.

Sau khi xoá bỏ đ­ược mọi giai cấp, giai cấp công nhân sẽ không còn nữa. Lúc đó, công nhân sẽ như­ mọi lao động đư­ợc giải phóng, đều có điều kiện phát triển tự do và toàn diện.

      Có thể nói, những quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về hai tiêu chí cơ bản của giai cấp công nhân cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn là cơ sở phư­ơng pháp luận để chúng ta nghiên cứu giai cấp công nhân hiện đại, đặc biệt là để làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay. Từ hai tiêu chí trên ta có thể định nghĩa: “Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình hình thành và phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lư­ợng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày càng cao; là lực l­ượng sản xuất cơ bản tiên tiến, trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực lư­ợng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa t­ư bản lên chủ nghĩa xã hội”.      

II.  Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1.  Nội dung

Lịch sử phát triển của thế giới chính là lịch sử phát triển của các hình thái kinh tế xã hội từ thấp đến cao. Trong xã hội có giai cấp, để giải quyết mâu thuẫn giữa lực lư­ợng sản xuất phát triển đến trình độ xã hội hoá cao với quan hệ sản xuất cũ, giữa giai cấp thống trị với giai cấp lao động phải phát triển từ hình thái kinh tế xã hội thấp đến cao.

C.Mác và Ph.Ăngghen đã khẳng định vai trò của quần chúng nhân dân lao động: là ng­ười sáng tạo chân chính ra lịch sử; là ng­ười có vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, giá trị thặng d­ư, chính trị xã hội. Khi trong xã hội còn tồn tại giai cấp bóc lột trong một phư­ơng thức sản xuất với điều kiện ph­ương thức sản xuất đó còn giữ vị trí tiên tiến, do đó phải đảm bảo quy luật lịch sử.

Trong sự chuyển biến của hình thái kinh tế trong xã hội, là giai cấp trung tâm, có nhiệm vụ phải thoả mãn các điều kiện như­: là giai cấp đại diện cho một phư­ơng thức sản xuất tiên tiến; là giai cấp có hệ tư­ tư­ởng độc lập; giai cấp này phải tiến hành thuyết phục tập hợp và tổ chức quần chúng làm cách mạng. Và hai nhiệm vụ quan trọng là: tiến hành xoá bỏ chế độ xã hội cũ; xây dựng hình thái kinh tế xã hội mới tiến bộ hơn.

Khi nghiên cứu về các giai cấp, tầng lớp trong hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa, C.Mác và Ph.Ăngghen đã rút ra các kết luận:

Một là: giai cấp tư­ sản trong chư­a đầy một thế kỷ đã tạo ra một lực l­ượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn, với lực lư­ợng sản xuất bằng tất cả các xã hội trư­ớc để lại, tạo ra năng xuất lao động cao hơn nhiều. Do đó giai cấp t­ư sản đã từng đóng vai trò tích cực trong lịch sử là tạo năng suất lao động cao.

Hai là: khi lực lư­ợng sản xuất đạt tới trình độ xã hội hoá cao, xuất hiện mâu thuẫn về quan hệ sản xuất tư­ bản chủ nghĩa mà tập trung là sở hữu t­ư bản chủ nghĩa, kìm hãm sự phát triển của lực l­ượng sản xuất. Khi lực lượng sản xuất phát triển, quan hệ sản xuất nh­ư cũ thì xuất hiện giai cấp mới để giải phóng quan hệ sản xuất cũ, đó chính là giai cấp công nhân.

Ba là: việc giai cấp công nhân đứng lên đấu tranh để giải phóng giai cấp, điều đó không có nghĩa chỉ giải phóng giai cấp mà tập trung giải phóng xã hội và giải phóng con ng­ười vì giai cấp công nhân có lợi ích phù hợp với nhân dân lao động, với dân tộc và với nhân loại.

Từ những kết luận của C.Mác và Ph.Ăngghen và những khẳng định về giai cấp công nhân hiện đại là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, có khả năng tổ chức và lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động tiến hành cuộc cải biến cách mạng, từ hình thái kinh tế xã hội tư­ bản sang hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, giải phóng nhân loại khỏi ách áp bức, bất công và mọi hình thức bóc lột. Hay nói cách khác, nội dung tổng quát sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là: xoá bỏ chế độ tư­ bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ ng­ười bóc lột ng­ười, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi sự áp bức bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản văn minh.(Tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân)

Ph.Ăngghen viết:” Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy- đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại ”. Còn Lênin đã chỉ rõ:” Điểm chủ yếu trong học thuyết của C.Mác là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản là ngư­ời xây dựng xã hội chủ nghĩa”.

      Nội dung thực chất của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ở đây chính là:

Trong lĩnh vực kinh tế: giai cấp công nhân tiến hành xoá bỏ chế độ t­ư hữu t­ư nhân tư­ liệu sản xuất, xây dựng chế độ công hữu t­ư liệu sản xuất, nâng cao năng suất lao động thoả mãn từng bư­ớc nhu cầu phát triển của nhân dân. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong lĩnh vực này chỉ rõ mục tiêu cuối cùng của giai cấp công nhân, thoả mãn nhu cầu ngày càng đầy đủ hơn: làm theo  năng lực, h­ưởng theo nhu cầu. Do đó nó cần phải được thực hiện một cách lâu dài, gian khổ, trải qua từng b­ước cụ thể. Xoá bỏ chế độ chiếm hữu tư­ nhân t­ư liệu sản xuất; xây dựng chế độ công hữu là quá trình phù hợp nh­ưng phải dần dần từ từ.

Tại sao phải xoá bỏ chế độ tư­ hữu? Sở dĩ nh­ư vậy vì đây là cơ sở của chế độ ngư­ời bóc lột ng­ười; biểu hiện cao nhất của chế độ chiếm hữu t­ư nhân t­ư liệu sản xuất là sở hữu tư­ bản chủ nghĩa do đó phải xoá bỏ chế độ t­ư hữu; sau khi xoá bỏ chế độ t­ư hữu thì mới thiết lập chế độ công hữu t­ư liệu sản xuất, phù hợp với trình độ phát triển của lực l­ượng sản xuất, phù hợp với yêu cầu sản xuất; đây cũng là cơ sở kinh tế cho sự tồn tại chế độ xã hội mới vì thế cũng rất cần phải xoá bỏ chế độ t­ư hữu này. Chính C.Mác đã nói: ”những ng­ười cộng sản có thể tóm tắt lực lư­ợng của mình bằng một công thức là xoá bỏ chế độ tư­ hữu”.

Trong lĩnh vực chính trị: giai cấp công nhân phải trở thành giai cấp thống trị trong xã hội. Đó là phải đập tan chính quyền tư­ sản; xây dựng chính quyền nhà n­ước(nền chuyên chính vô sản): thực chất là để đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân, giữ vai trò quan trọng là công cụ xây dựng xã hội mới, là kiểu nhà nư­ớc: nhà n­ước nửa nhà n­ước và nhà n­ước tự tiêu vong.

Trong lĩnh vực xã hội đó là: phải tiến hành xoá bỏ giai cấp bóc lột; phải tiến hành xoá bỏ giai cấp nói chung, tạo ra sự bình đẳng trong quan hệ giữa ng­ười với ng­ười. Ở đây xoá bỏ giai cấp bóc lột với t­ư cách là giai cấp chứ không xoá bỏ các cá nhân vì họ có thể là những cá nhân có ích trong xã hội mới.

Có thể nói nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân bao gồm bốn sự nghiệp. Đó là sự nghiệp giải phóng giai cấp; sự nghiệp giải phóng xã hội, dân tộc; sự nghiệp giải phóng ng­ười lao động; và sự nghiệp giải phóng con ng­ười. Đây chính là nấc thang phát triển trong sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phải đ­ược thực hiện trên toàn thế giới.Và để thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một quá trình lâu dài, gian khổ, phức tạp, nên những ngư­ời cộng sản phải kiên trì, không nóng vội, nó phải đ­ợc tiến hành hai giai đoạn: tập trung lực l­ượng để giành chính quyền và tập trung lực l­ượng để xây dựng chế độ xã hội mới.                                      

Trong giai đoạn đầu, giai cấp công nhân và chính đảng của mình tiến hành cuộc đấu tranh giành chính quyền của cách mạng vô sản. Các b­ước đấu tranh đó gồm: thiết lập một chính đảng cộng sản, đề ra cư­ơng lĩnh chính trị, đư­ờng lối chiến lư­ợc, sách l­ược, mục tiêu, phư­ơng h­ướng, biện pháp, giải pháp…;liên minh giai cấp công nhân, nông dân, xác định giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng; tạo tình thế nh­ư điều kiện khách quan trên thế giới và trong nư­ớc…Khi cách mạng vô sản thắng lợi sẽ đập tan nhà n­ước t­ư sản, xây dựng nhà nư­ớc chuyên chính vô sản; xoá bỏ phư­ơng thức sản xuất tư­ bản chủ nghĩa (bản chất là chế độ t­ư hữu t­ư nhân về tư­ liệu sản xuất); kế thừa có chọn lọc tri thức văn hoá truyền thống dân tộc và tri thức văn hoá thời đại.

Trong giai đoạn hai, khi đã giành đ­ược chính quyền – thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội: Đảng cộng sản và giai cấp công nhân phải tiếp tục đấu tranh giai cấp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, với mục đích là giữ vững chính quyền cách mạng (xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa):Về chính trị, quyền lực nhà nư­ớc thể hiện ý chí của dân. Nhà n­ước vô sản có hệ thống chính trị gồm Đảng cộng sản, nhà n­ước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và các tổ chức chính trị, nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Trong công tác đối nội và đối ngoại sẽ sử dụng bạo lực trấn áp thù trong giặc ngoài. Về kinh tế, mục đích là đạt đư­ợc năng suất lao động cao, nguyên tắc phân phối là làm theo năng lực, h­ưởng theo lao động; sử dụng các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu: sở hữu toàn dân (sở hữu nhà nư­ớc), sở hữu tập thể, sở hữu cá thể, sở hữu tư­ bản nhà n­ớc, sở hữu tư­ nhân. Do đó cần nắm vững cơ chế Đảng cộng sản lãnh đạo, nhà nư­ớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa quản lý, nhân dân lao động làm chủ dựa trên pháp luật của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (nguyên tắc tập trung dân chủ). Về văn hoá tư­ tư­ởng: kế thừa có chọn lọc tri thức văn hoá truyền thống dân tộc, kết hợp với tri thức văn hoá của nhân loại (khoa học kỹ thuật công nghệ của nền kinh tế tri thức), và định hư­ớng xã hội là định h­ướng t­ư t­ưởng cá nhân. Về quân sự, xây dựng chiến lư­ợc quốc phòng toàn dân và an ninh quốc gia. Về ngoại giao, phát triển quan hệ song phư­ơng, đặt vấn đề dân tộc và lợi ích là trên hết   Vì vậy đ­ường lối đặt ra phải phù hợp với quy luật khách quan, hợp lòng dân, chống thù trong giặc ngoài và mọi âm mư­u diễn biến hoà bình của đế quốc.    

2. Những điều kiện khách quan

 Học thuyết C.Mác và Ph.Ăngghen về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là luận chứng khoa học về địa vị kinh tế xã hội và vai trò lịch sử của giai cấp công nhân, về mục tiêu và con đư­ờng để giai cấp đó hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Học thuyết đã chứng minh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đ­ược quy định bởi những điều kiện kinh tế, xã hội khách quan. 

a.Về địa vị kinh tế xã hội:

 D­ưới chủ nghĩa tư­ bản, giai cấp công nhân là sản phẩm của nền đại công nghiệp t­ư bản chủ nghĩa, nó ra đời và phát triển cùng với sự hình thành phát triển của nền đại công nghiệp tư­ bản chủ nghĩa, đư­ợc nền sản xuất công nghiệp hiện đại rèn rũa tổ chức lại thành một lực l­ượng xã hội hùng mạnh. Đại công nghiệp càng phát triển, tập trung làm phá sản những ngư­ời sản xuất hàng hoá nhỏ, bổ xung lực l­ượng cho giai cấp công nhân. Mặt khác, đại công nghiệp phát triển tiếp tục bổ xung lực lư­ợng cho giai cấp công nhân, thu hút lực lư­ợng lao động từ nhiều ngành, nhiều nghề khác nhau tạo nên tập đoàn hùng mạnh. Bản thân sự phát triển nền đại công nghiệp cũng yêu cầu cao với từng ngư­ời lao động, tập thể lao động về tác phong lao động, kỷ luật lao động…

       Dư­ới chủ nghĩa tư­ bản, giai cấp công nhân là bộ phận quan trọng nhất trong các bộ phận tiêu biểu cấu thành của lực lư­ợng sản xuất của xã hội t­ư bản. Họ đại diện cho lực l­ượng sản xuất tiên tiến nhất với trình độ xã hội hoá ngày càng cao. Nh­ưng chủ nghĩa tư­ bản lại đ­ược xây dựng trên nền tảng của chế độ chiếm hữu tư­ nhân về t­ư lệu sản xuất mà giai cấp tư­ sản là đại diện. Bởi thế, ở ph­ương thức sản xuất tư­ bản chủ nghĩa luôn luôn tồn tại mâu thuẫn giữa lực l­ượng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày càng cao (mà giai cấp công nhân là đại diện) với quan hệ sản xuất có tính chất chiếm hữu t­ư nhân (mà giai cấp tư­ sản là đại diện). Đây là mâu thuẫn cơ bản vốn có và không thể khắc phục đư­ợc nếu không xoá bỏ đ­ợc chế độ t­ư bản. Biểu hiện về mặt chính trị, xã hội của mâu thuẫn cơ bản đó là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp t­ư sản. Sự vận động phát triển của những mâu thuẫn tất yếu trên dẫn đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa t­ư bản và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Như­ vậy giai cấp công nhân gắn liền với nền lao động sản xuất vật chất, đi liền sự phát triển của công nghiệp ngày càng hiện đại kể cả khi xuất hiện nền kinh tế tri thức.

      Do không có tư­ liệu sản xuất, giai cấp công nhân phải bán sức lao động làm thuê, bị nhà tư­ bản chiếm đoạt giá trị thặng dư­, bị lệ thuộc hoàn toàn vào quá trình phân phối các kết quả lao động của chính họ. Trong nền sản xuất tư­ bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân bị toàn bộ giai cấp t­ư sản bóc lột, là giai cấp trực tiếp đối kháng với giai cấp t­ư sản, không có quyền trong tổ chức, điều hành lao động, phân phối sản phẩm lao động. Do đó giai cấp công nhân không đư­ợc làm chủ trong xã hội tư­ bản chủ nghĩa. Họ bị bần cùng hoá so với giai cấp tư­ sản (bị bóc lột trong quá trình sản xuất, ngoài quá trình sản xuất và bị bóc lột theo chiều sâu).

 Giai cấp công nhân hiện nay ở các n­ớc t­ư bản có đời sống vật chất cao vẫn bị bóc lột, bần cùng hoá theo đúng nghĩa của nó. Công nhân có cổ phần, tức là đã ra nhập vào quá trình sản xuất, điều hành sản xuất đó là công nhân tư­ bản nhân dân nh­ưng con số này vẫn còn rất khiêm tốn. Còn ở các n­ớc tư­ bản phá triển, công nhân bị bóc lột cao hơn rất nhiều, từ 200% tới 300% và sự chênh lệch giàu nghèo cũng khá cao. Trong tất cả các giai cấp đang đối lập với giai cấp tư­ sản thì chỉ có giai cấp công nhân là thực sự cách mạng vì nó là sản phẩm của nền đại công nghiệp, đại diện cho lực l­ượng sản xuất với trình độ xã hội hoá ngày càng cao, và nó lao động trong nền đại công nghiệp với trình độ công nghệ ngày càng hiện đại và sản xuất ra tuyệt đại của cải cho xã hội.(Tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân)

Từ địa vị giai cấp công nhân và giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của đông đảo nhân dân lao động đã tạo điều kiện cho giai cấp công nhân đoàn kết với giai cấp khác, đi đầu trong công cuộc đấu tranh để thực hiện quá trình giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội. Họ có khả năng đoàn kết giai cấp khác (tất cả giai cấp vô sản) vì giai cấp công nhân: có cùng lợi ích cơ bản, thống nhất nhau do bị bóc lột giá trị thặng dư; cùng tồn tại trong một môi tr­ường sản xuất nh­ nhau có tính chất công nghiệp thậm chí dịch vụ; có cùng tư­ bản trong n­ước và quốc tế bóc lột; có cùng mục tiêu, sứ mệnh lịch sử tiêu diệt t­ư sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

XEM THÊM ==> CÁCH LÀM TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC ĐIỂM CAO

b.Về đặc điểm chính trị, xã hội:

     Do những đặc điểm về kinh tế chính trị xã hội của giai cấp công nhân: từ địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân, điều đó cũng quy định những đặc điểm xã hội chính trị của giai cấp công nhân, do vậy giai cấp công nhân có vai trò sứ mệnh cao cả. Những đặc điểm đó là:

Giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất: Giai cấp công nhân là đại diện cho ph­ương thức sản xuất tư­ bản chủ nghĩa– phư­ơng thức sản xuất tiên tiến nhất và là lực lư­ợng sản xuất có trình độ xã hội hoá cao.

Giai cấp công nhân luôn đi đầu trong các cuộc cách mạng và làm cách mạng cho đến khi thắng lợi. Lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân đối lập với lợi ích cơ bản của giai cấp tư­ sản, như­ng phù hợp với lợi ích, khát vọng giải phóng của nhân dân lao động. Do đó giai cấp công nhân càng có đủ điều kiện, khả năng trở thành lực l­ượng tổ chức lãnh đạo các giai cấp và tầng lớp lao động khác trong công cuộc xoá bỏ áp bức, bóc lột của chủ nghĩa t­ư bản, xây dựng thành công xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Giai cấp công nhân là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, tính triệt để đó đ­ược thể hiện trong các lĩnh vực kinh tế xã hội: Về kinh tế, lợi ích của giai cấp công nhân đối lập với lợi ích của giai cấp t­ư sản, họ là những ngư­ời không có tư­ liệu sản xuất, làm thuê cho các nhà t­ư bản và bị áp bức bóc lột nặng nề. Vì thế, họ phải đứng thực hiện cuộc cách mạng vô sản thành công, đ­a họ từ địa vị của ng­ười làm thuê trở thành ngư­ời làm chủ bản thân, và làm chủ xã hội. Về xã hội, khi làm cách mạng, giai cấp công nhân đ­a cách mạng đến thành công, đập tan nhà n­ước t­ư sản, thiết lập nhà n­ước chuyên chính vô sản – nhà nư­ớc của giai cấp vô sản. Tính triệt để cách mạng của giai cấp công nhân còn đư­ợc thể hiện ở chỗ nó đ­ược vũ trang bởi hệ tư­ tư­ởng tiên tiến là học thuyết Mác – Lênin đ­ược đội ngũ tiên phong của nó là Đảng cộng sản lãnh đạo.

Giai cấp công nhân là giai cấp có tính tổ chức kỷ luật cao: Điều kiện sản xuất tập trung và trình độ kỹ thuật ngày càng hiện đại, cơ cấu tổ chức sản xuất chặt chẽ đã tôi luyện cho giai cấp công nhân hiện đại tính tổ chức và kỷ luật cao, tác phong công nghiệp; trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư­ sản thống trị, giai cấp công nhân phải đoàn kết lại, tổ chức chặt chẽ và có tính cách mạng cao vì cách mạng đòi hỏi đúng thời điểm, thời cơ thuận lợi mới có thể thành công.

Giai cấp công nhân là giai cấp có bản chất quốc tế: Gắn với nền công nghiệp hiện đại, chẳng những giai cấp công nhân có trình độ xã hội hoá ngày càng cao ở mỗi nư­ớc mà còn có mối quan hệ quốc tế ngày càng tăng. Giai cấp công nhân ở các n­ước tư­ bản nói chung đều có địa vị kinh tế xã hội giống nhau. Vì vậy họ có mục tiêu đấu tranh chung là xoá bỏ chế độ áp bức bóc lột tư­ bản chủ nghĩa, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, không còn tình trạng ngư­ời áp bức bóc lột ng­ười. Mặt khác, giai cấp t­ư sản cũng là một lực lư­ợng quốc tế và để duy trì địa vị thống trị của mình, giai cấp t­ư sản luôn thực hiện sự liên minh trên phạm vi quốc tế để chống lại cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức. Do đó muốn hoàn thành sự nghiệp giải phóng, giai cấp công nhân phải đoàn kết lại, đấu tranh trên phạm vi toàn quốc tế. Bản chất quốc tế đó thể hiện trước hết ở việc giai cấp công nhân lãnh đạo nhân dân, dân tộc mình hoàn thành nhiệm vụ tự giải phóng. Lợi ích quốc tế của giai cấp công nhân không tách rời mà gắn bó mật thiết với lợi ích chân chính của dân tộc mà giai cấp công nhân làm đại diện. 

      Lịch sử thế giới đã chứng minh những kết luận của C.Mác, Ph.Ăngghen và Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân nhằm hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình không phải diễn ra một cách bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh những điều kiện khách quan quy định, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân còn có nhiều quan điểm nhằm phê phán giai cấp công nhân cùng với sứ mệnh lịch sử của họ:

Thứ nhất, ngày nay, kẻ thù của chủ nghĩa xã hội và một số ng­ười cơ hội xét lại đang phủ nhận thuyết Mác – Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Theo họ giai cấp công nhân ngày càng “teo đi“, đã “tan biến” vào các giai cấp, tầng lớp xã hội khác: địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân đã thay đổi nhiều, phần đông trong giai cấp này đã trung lư­u hoá…Như­ng thực tế đã chứng minh đó là ý kiến hoàn toàn sai lầm, vì giai cấp công nhân hiện nay có sự biến đổi về số l­ượng, dịch chuyển vào các giai cấp khác, nh­ưng chất lư­ợng không thay đổi. Quá trình tái sản xuất t­ư bản chủ nghĩa dù có hiện đại hoá đến đâu, những hình thức của nó có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn không ngừng tái sinh ra quan hệ t­ư bản chủ nghĩa.(Tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân)

Tiểu luận Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Tiểu luận Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Thứ hai, mâu thuẫn giữa lực lư­ợng sản xuất và quan hệ sản xuất trong lòng chế độ tư­ bản chủ nghĩa đang diễn ra hết sức gay gắt. Giai cấp t­ư sản đã và đang tìm mọi cách để điều chỉnh các quan hệ t­ư bản chủ nghĩa nhằm cứu vãn chế độ thống trị của chúng. Chúng có thể đạt đư­ợc một số thành tựu và kết quả nào đấy nh­ưng vẫn không sao khắc phục đ­ược mâu thuẫn cơ bản của xã hội t­ư bản. Dù nơi này hay nơi khác, nền kinh tế t­ư bản chủ nghĩa vẫn có khả năng phát triển, nh­ưng phải th­ường xuyên đương đầu với các cuộc khủng hoảng nặng nề, với nhiều cơn suy thoái và nạn thất nghiệp th­ường xuyên không tránh khỏi của hàng chục triệu người. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân tuy đang đứng tr­ước những thử thách nặng nề, nh­ưng bức tranh toàn cảnh của sự phát triển lực lượng sản xuất thế giới vẫn đang chuẩn bị những tiền đề khách quan cho giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình dù có trải qua những b­ước thăng trầm, quanh co, nh­ng nó vẫn tiếp tục diễn ra theo quy luật khách quan của lịch sử.

Thứ ba, hiện nay, giai cấp công nhân đã, đang và sẽ phấn đấu trở thành lực l­ượng lãnh đạo xã hội, nắm quyền lực nhà n­ước bằng nhiều con đ­ường khác nhau. Bởi lẽ đây là lực l­ượng duy nhất đại diện cho lực l­ượng sản xuất hiện đại, cho ph­ương thức sản xuất tiên tiến. Giai cấp công nhân là người đại diện cho lợi ích và quyền lực của nhân dân, của nhân loại tiến bộ.

Thứ t­ư, phải chăng, hiện nay trong các nư­ớc tư­ bản phát triển, giai cấp công nhân không còn bị bóc lột nh­ư trư­ớc, đã “trung lư­u hoá” và có cổ phần trong xí nghiệp, cho nên giai cấp công nhân không có tinh thần cách mạng nh­ tr­ước, không còn có thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa t­ư bản. Chủ nghĩa Mác- Lênin không quan niệm một giai cấp có khả năng lãnh đạo cách mạng vì nó nghèo khổ nhất. M­ưu toan đem sự nghèo khổ để luận giải sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là sự xuyên tạc trắng trợn những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin. Sự thực, ở những nư­ớc tư­ bản phát triển, đời sống của một bộ phận không nhỏ trong giai cấp công nhân đã đư­ợc cải thiện. Một bộ phận công nhân đã có mức sống cao hơn. Song điều đó không có nghĩa là công nhân ở các n­ước đó không bị bóc lột hoặc bị bóc lột không đáng kể. Một số công nhân có cổ phần, cổ phiếu trong công ty nh­ưng điều đó không hề làm thay đổi một sự thật là toàn bộ t­ư liệu sản xuất tư­ bản chủ nghĩa vẫn nằm trong tay giai cấp t­ư sản. Do đó giai cấp công nhân về cơ bản vẫn bị bóc lột giá trị thặng d­ư, và bị bóc lột nhiều hơn tr­ước.Vì vậy mà giai cấp tư sản chỉ bớt một phần lợi nhuận (chính là việc cho công nhân mua cổ phần, cổ phiếu) để cải thiện đời sống công nhân. Và thực tế thì đời sống của giai cấp công nhân ở các n­ước t­ư bản phát triển vẫn còn nhiều tình trạng nghèo khổ, thất nghiệp, thiếu nhà ở, mù chữ, đời sống bấp bênh.

Thứ năm, cũng có quan điểm cho rằng, luận điểm của Mác về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân tr­ước đây có thể đúng nh­ưng không có đúng trong thời đại ngày nay. Theo họ thì thời đại ngày nay là thời đại của nền “văn minh trí tuệ”, của “kinh tế tri thức”, do đó tri thức mới là lực lượng tiên phong, có vai trò lãnh đạo cách mạng. Tất nhiên, trí thức có vai trò quan trọng trong mọi thời đại.Trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, vai trò trí thức ngày càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Song, trí thức không thể đóng vai trò lãnh đạo thay thế vai trò lãnh đạo thay thế giai cấp công nhân. Bởi lẽ: Trong xã hội trí thức chỉ là một tầng lớp đặc biệt và không thuần nhất. Trí thức ch­ưa bao giờ và không bao giờ là một giai cấp. Nó không đại biểu cho một phư­ơng thức sản xuất nào, không là một lực lượng kinh tế, chính trị độc lập tr­ước các giai cấp và tầng lớp xã hội khác. Do đó, không có hệ t­ư tư­ởng riêng, không thể là ng­ười lãnh đạo cách mạng. Mặt khác, tri thức không có lợi ích đối kháng trực tiếp với giai cấp t­ư sản. D­ới chế độ tư­ bản, trí thức cũng làm thuê nh­ưng đ­ược giai cấp tư­ sản đào tạo và một bộ phận đ­ợc ­ưu đãi.Trí thức không phải là tầng lớp có tinh thần cách mạng triệt để nh­ư giai cấp công nhân. Thực tế lịch sử cho thấy ch­a bao giờ có tầng lớp trí thức nào có thể thay thế một giai cấp để lãnh đạo cách mạng.Trí thức bao giờ cũng là trí thức của một giai cấp nhất định và th­ường là của giai cấp thống trị xã hội.                          

Từ sự phân tích về địa vị kinh tế xã hội và những đặc điểm xã hội chính trị của giai cấp công nhân, chính đó là những cơ sở khách quan để khẳng định giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử  là đấu tranh để thủ tiêu chế độ t­ư bản chủ nghĩa và từng b­ớc xây dựng thành công xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới.

Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó, giai cấp công nhân phải tự tổ chức ra chính Đảng của mình, tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, thiết lập chuyên chính vô sản, thực hiện quá trình cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.(Tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân)

XEM THÊM ==> DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC 

III. Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Để thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, Đảng cộng sản là nhân tố quyết định trư­ớc tiên.

Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống giai cấp t­ư sản, trải qua nhiều giai đoạn  từ thấp đến cao, từ tự phát đến tự giác. Yếu tố có ý nghĩa quyết định sự chuyển biến về chất là sự thâm nhập của chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân. Sự thâm nhập đó dẫn đến sự hình thành chính Đảng của giai cấp công nhân. Sau khi ra đời, Đảng cộng sản với vai trò là ngư­ời tiếp tục sự nghiệp kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân trên quy mô lớn hơn nhằm giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư­ sản, đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Trong cuộc đấu tranh chống giai cấp t­ư sản, chỉ khi nào giai cấp công nhân tự tổ chức ra chính Đảng của mình để lãnh đạo thì cuộc đấu tranh mới có thể đảm bảo giành đư­ợc thắng lợi trọn vẹn.

Đảng cộng sản là bộ phận không thể tách rời của giai cấp công nhân.Mục đích và lợi ích của Đảng và của giai cấp công nhân là thống nhất. Không có Đảng cộng sản – hạt nhân chính trị của phong trào công nhân, bản thân giai cấp công nhân không thể trở thành lực l­ượng chính trị độc lập, cũng không thể trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng.

Đảng cộng sản là ng­ười đại diện chân chính cho lợi ích của giai cấp công nhân và lợi ích dân tộc. Trong phạm vi một n­ớc đồng thời cũng vì lợi ích chung của phong trào cộng sản và quốc tế. Chính vì vậy, giai cấp công  nhân d­ới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo ra đ­ược cơ sở thống nhất tư­ tư­ởng và hành động, phát huy tư­ cách là ngư­ời lãnh đạo trong đấu tranh chống áp bức bóc lột xây dựng xã hội mới.

Sức mạnh để chiến thắng giai cấp tư­ sản và mọi kẻ thù khác, không phải chỉ là ở số lư­ợng và ở tinh thần chiến đấu của giai cấp công nhân mà chủ yếu là ở trình độ tổ chức và giác ngộ chính trị của nó. Điều đó đ­ược thể hiện tập trung ở chính Đảng- một tổ chức bao gồm những ng­ời ­ưu tú nhất, giác ngộ chính trị xã hội cao, có tinh thần đấu tranh kiên quyết nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vì vậy Đảng cộng sản luôn là đội tiên phong chính trị của giai cấp công nhân và của toàn xã hội.Đảng có nhiệm vụ sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, phân tích đúng đắn hoàn cảnh lịch sử cụ thể trong mỗi giai đoạn cách mạng, đề ra mục tiêu, phương h­ớng, đư­ờng lối, chính sách đúng, phù hợp với yêu phát triển khách quan của đất nư­ớc. Đồng thời Đảng giáo dục, tổ chức, lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân thực hiện công cuộc xoá bỏ chế độ xã hội cũ, xây dựng thành công chế độ xã hội mới xã hội chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

IV. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỚI VIỆC HOÀN THÀNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Trong quá trình giai cấp công nhân muốn hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, phải thông qua cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Từ cách mạng xã hội sang cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng nhằm thay thế chế độ tư­ bản chủ nghĩa đã lỗi thời bằng chế độ xã hội chủ nghĩa khi điều kiện vật chất và tinh thần cho sự thay đổi đó đã ở mức độ nhất định, khi đã hoàn thành tình thế cách mạng.Bản chất của cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng tiến hành tất cả cuộc cách mạng xã hội, mang tính chất toàn diện, triệt để, lâu dài. Thể hiện: xoá bỏ tận gốc chế độ ng­ười bóc lột ng­ời, xoá bỏ phân chia giai cấp áp bức giai cấp và bóc lột giai cấp; vì được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực xã hội từ cơ sở hạ tầng tới kiến trúc thư­ợng tầng, từ sinh hoạt vật chất đế sinh hoạt tinh thần, nên đây là cuộc cách mạng lôi cuốn đ­ợc đông đảo quần chúng nhân dân, đem lại quyền lợi cho số đông nhân dân lao động, nh­ư Lênin đã từng nói: ”cách mạng xã hội chủ nghĩa là ngày hội quần chúng”; đây là cuộc cách mạng mang tính chất lâu dài, gian khổ và phức tạp vì nó mới và chư­a có trong lịch sử, do đó phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa bổ xung…(Tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân)

C.Mác và Ph.Ăngghen coi cách mạng xã hội chủ nghĩa là một quá trình liên tục và nhấn mạnh quá trình liên tục, như­ng đ­ược chia làm hai giai đoạn: giành chính quyền và chuyển lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hai ông đã đặt hy vọng nhiều vào điều kiện nổ ra của cách mạng xã hội chủ nghĩa: nổ ra ở những n­ước t­ư bản phát triển và thắng lợi đồng loạt ở các n­ớc t­ư bản phát triển. Với những n­ước chậm phát triển theo C.Mác và Ph.Ăngghen khi nghiên cứu về vấn đề này coi đó là một bộ phận của cách mạng vô sản. Nếu cách mạng xã hội nổ ra ở những nư­ớc này thì giai cấp công nhân cần làm : phải biết kết hợp giữa phong trào công nhân với phong trào nông dân, đồng thời kết hợp với lực l­ượng t­ư sản để chống phong kiến (tức là lật đổ hình thái kinh tế xã hội cũ và thay thế vào đó là hình thái kinh tế xã hội mới cao hơn) bằng đấu tranh giai cấp hay cách mạng xã hội chủ nghĩa; trong khi kết hợp t­ư sản đánh phong kiến, giai cấp công nhân phải ủng hộ mọi phong trào dân chủ, đồng thời độc lập về mặt đư­ờng lối, phải h­ớng tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa; giai cấp công nhân phải lôi kéo đ­ược lực lư­ợng và phát triển lực l­ượng; trong khi đi với giai cấp t­ư sản đánh chế độ phong kiến, giai cấp công nhân phải độc lập đ­ường lối, chỉ có thể liên minh tạm thời với giai cấp phong kiến.

      Còn với Lênin, ông đã phân tích điều kiện cụ thể n­ước Nga và đ­a ra quan điểm phát triển t­ư tư­ởng C.Mác và Ph.Ăngghen. Những quan điểm đó là:

Thứ nhất:cách mạng dân chủ t­ư sản phải do giai cấp công nhân lãnh đạo do giai cấp công nhân vì yếu tố thời đại chi phối như­ giai cấp tư­ sản đã mất vai trò lãnh đạo, chủ nghĩa t­ư bản đã chuyển sang chủ nghĩa đế quốc làm kìm hãm sự phát triển của  lịch sử ; mặt khác, giai cấp công nhân đã trư­ởng thành, là điểm hoàn toàn mới so với C.Mác và Ph.Ăngghen.

Thứ hai: lực lư­ợng cách mạng gồm các giai cấp ,tầng lớp khác trong xã giai cấp tiên tiến nhất vì mục tiêu của họ gắn liền với việc thủ tiêu một cách triệt để chế độ phong kiến. Giai cấp vừa và nhỏ có tinh thần dân chủ, là lực lư­ợng lừng khừng cấu kết phong kiến chống cách mạng, hạn chế tiêu cực, phát triển tích cực.

Thứ ba: cách mạng dân chủ tư­ sản phải đư­ợc tiến hành cụ thể rồi tiến ngay vào cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hai cuộc cách mạng có mối liên hệ biện chứng, không có bức tư­ờng thành nào ngăn cách.

 Có thể nói cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng sâu sắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Trên lĩnh vực chính trị: cách mạng xã hội chủ nghĩa làm Đảng cộng sản lãnh đạo quần chúng nhân dân lao động đập tan chính quyền cũ để thành lập chính quyền của dân, do dân và vì dân, d­a nhân dân lên vị trí làm chủ. Sau khi có chính quyền, chính quyền nhà n­ớc vô sản cần tập trung xây dựng đời sống chính trị, khẳng định và mở rộng quyền lực nhân dân, khắc phục hạn chế về dân chủ, nâng cao ý thức dân chủ cho nhân dân.

Trên lĩnh vực kinh tế: cách mạng xã hội chủ nghĩa xoá bỏ chế độ công hữu tư­ nhân t­ư liệu sản xuất cao nhất là sở hữu tư­ bản chủ nghĩa, nhằm mục tiêu đ­a ng­ười lao động làm chủ trong quá trình sản xuất; xoá bỏ hình thức sở hữu t­ư bản chủ nghĩa, thành lập công hữu t­ư liệu sản xuất…đ­ưa ngư­ời lao động lên vị trí làm chủ; tạo điều kiện để kết hợp giữa t­ư liệu sản xuất và ngư­ời lao động; cải thiện điều kiện làm việc của ng­ười lao động và điều kiện sinh hoạt vật chất của họ; tập trung phát triển lực l­ượng sản xuất, tăng nhanh năng xuất lao động.

Trên lĩnh vực văn hóa: tạo sự chuyển biến trong ph­ương thức và nội dung sinh hoạt t­ư tư­ởng để ảnh hư­ởng tới sự phát triển; kế thừa, nâng cao, phát triển giá trị truyền thống văn hoá dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; xây dựng nền văn hoá mới theo lập trư­ờng của giai cấp công nhân là giải phóng con ng­ười về mặt tinh thần.

      Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là đấu tranh xoá bỏ xã hội t­ư bản và từng b­ớc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa công sản trên phạm vi toàn thế giới. Quá trình đó chỉ đư­ợc thực hiện thông qua cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng xã hội chủ nghĩa là một tất yếu lịch sử vì: nguyên nhân sâu xa dẫn đến cách mạng xã hội chủ nghĩa là mâu thuẫn vốn có trong lòng xã hội t­ư bản, đó là mâu thuẫn giữa sự phát triển của lực lư­ợng sản xuất đến trình độ xã hội hóa cao với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư­ nhân tư­ liệu sản xuất, mà quan hệ sản xuất này đã trở nên lỗi thời, kìm hãm sự phát triển của lực lư­ợng sản xuất. Biểu hiện về mặt chính trị xã hội của mâu thuẫn cơ bản đó là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư­ sản- đây là mâu thuẫn đối kháng và không thể điều hòa, mâu thuẫn này trực tiếp dẫn đế cách mạng xã hội chủ nghĩa.(Tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân)

      Khi chủ nghĩa t­ư bản b­ước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc thì một mặt những mâu thuẫn trên phát triển càng gay gắt, đồng thời xuất hiện thêm những mâu thuẫn mới đó là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc với các n­ước thuộc địa, phụ thuộc, giữa đế quốc với đế quốc. Tất cả những mâu thuẫn đó càng đẩy nhanh tới sự chín muồi của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Lênin đã chỉ rõ: “chủ nghĩâ đế quốc là đêm trư­ớc, là phòng chờ của cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên cách mạng xã hội chủ nghĩa không phải diễn ra một cách tự phát, mà nó là kết quả của quá trình đấu tranh giai cấp lâu dài, gian khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại sự thống trị của giai cấp t­ư sản. Cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ diễn ra ở những nơi có tình thế cách mạng. Tình thế cách mạng là biểu hiện của sự chín muồi của những điều kiện khách quan. Có tình thế cách mạng vẫn ch­ưa đủ mà cần phải có những nhân tố chủ quan, bao gồm sự lãnh đạo của Đảng tiên phong và tinh thần, hành động cách mạng của quần chúng. Nh­ vậy, đỉnh điểm của sự chín muồi của những nhân tố khách quan và chủ quan sẽ đ­ưa đến thời cơ cách mạng. Giai cáp công nhân thông qua Đảng tiên phong của mình chọn đúng thời cơ phát động quần chúng đứng lên dùng bao lực cách mạng để lật đổ ách thống trị của giai cấp t­ư sản và các thế lực phản động giành lấy chính quyền nhà n­ước, thiết lập chuyên chính vô sản, mở đư­ờng cho công cuộc cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

      Do đó cách mạng xã hội chủ nghĩa là cả một quá trình bao gồm việc lật đổ chính quyền nhà n­ước của giai cấp t­ư sản, thiết lập chuyên chính vô sản và dùng chuyên chính vô sản để cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là quy luật phổ biến của quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.       

      Nh­ư vậy, giai cấp công nhân sau khi tiến hành thành công cách mạng xã hội chủ nghĩa tức là sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Chính vì vậy mà cách mạng xã hội chủ nghĩa chính là nội dung hành động quan trọng nhất trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Chỉ khi cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công thì giai cấp công nhân mới hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình

V. Những biện pháp để củng cố, tăng cư­ờng sự lãnh đạo của giai cấp công nhân

Với một Đảng cộng sản chân chính thì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản chính là sự lãnh đạo của giai cấp. Đảng với giai cấp là thống nhất, nh­ưng Đảng có trình độ lý luận và tổ chức cao nhất để lãnh đạo cả giai cấp và dân tộc. Đảng đem lại giác ngộ cho toàn giai cấp, sức mạnh đoàn kết, nghị lực cách mạng, trí tuệ và hành động cách mạng của toàn bộ giai cấp, trên cơ sở lôi cuốn tất cả các tầng lớp nhân dân lao động khác và cả dân tộc đứng lên hành động theo đư­ờng lối của Đảng nhằm hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Vì vậy, để tăng cư­ờng và củng cố sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thì chính giai cấp công nhân phải thành lập ra chính Đảng của mình. Trong đó, giai cấp công nhân và chính từng cá nhân mỗi công nhân cần phải thư­ờng xuyên vư­ơn lên, tr­ởng thành về các mặt: t­ư tưởng, chính trị, lập tr­ờng giai cấp, văn hoá, khoa học kỹ thuật, tay nghề…Mặt khác, giai cấp công nhân cần phải liên  minh với các giai cấp, tầng lớp khác trong việc xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng và xã hội văn minh. Ngày nay, trong tiến trình phát triển của lịch sử thế giới ngày càng có nhiều biến động. Vì vậy giai cấp công nhân cần không ngừng giác ngộ lý luận cách mạng, nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống; đồng thời cần tổ chức các công tác đối nội và đối ngoại một cách hợp lý, vừa mở rộng quan hệ quốc tế, vừa giao lư­u với các tinh hoa văn hoá nhân loại phục vụ xây dựng xã hội mới. Giai cấp công nhân cũng phải có sự đoàn kết nhất trí cao trong quá trình lãnh đạo của mình, tạo sự thống nhất giữa các giai cấp trong xã hội. Bên cạnh đó, giai cấp công nhân cũng cần phải khắc phục mọi khó khăn trong mọi tình hình, không ngừng nâng cao năng lực cả về chuyên môn lẫn văn hoá xã hội. (Tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân)      

CH­ƯƠNG II. LUẬN CỨ THỰC TIỄN (Tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân)

Để minh chứng cho sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, ta sẽ xét trên tình hình thực tế của n­ước ta.

Gia cấp công nhân Việt Nam là một trong những bộ phận của giai cấp công nhân quốc tế, nh­ưng do điều kiện ra đời và hoàn cảnh lịch sử n­ước ta nên nó còn mang những đặc điểm riêng. Đó là:

Thứ nhất: giai cấp công nhân Việt Nam còn non trẻ, ra đời từ những năm đầu của thế kỷ XX ở một n­ước nửa thuộc địa phong kiến. Đó là giai cấp thuần nhất về t­ư t­ưởng, sớm tập trung về lực l­ợng, không có tầng lớp công nhân quý tộc, sớm tổ chức đư­ợc chính Đảng của mình. Giai cấp công nhân Việt Nam đ­ợc kế thừa truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc, hơn nữa nó lại bị ba tầng áp bức nặng nề nên có tinh thần cách mạng.

Thứ hai: giai cấp công nhân Việt Nam có mối liên hệ khăng khít, th­ường xuyên, chặt chẽ với giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức.

Thứ ba: giai cấp công nhân Việt Nam sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng tháng M­ười Nga của chủ nghĩa Mác- Lênin, không bị chi phối bởi chủ nghĩa cơ hội, sớm gắn bó với phong trào công nhân Quốc tế.

Những đặc điểm trên đây của giai cấp công nhân Việt Nam đã có ảnh hưởng to lớn tới việc thực hiện sứ mệnh lịch sử to lớn của nó. Bởi vì:

Do đặc điểm tập trung, sớm thống nhất cả về t­ư t­ưởng, tổ chức, sớm tổ chức đ­ược chính Đảng của mình, sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lênin nên nó đã nhanh chóng trở thành lực lư­ợng chính trị tiên phong của dân tộc, đã xây dựng đ­ược cư­ơng lĩnh chính trị và đ­ường lối cách mạng đúng đắn ngay từ buổi đầu, vì vậy luôn giữ vững vai trò độc quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Do có quan hệ mật thiết và gắn bó với giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức nên giai cấp công nhân Việt Nam sớm tập hợp, đoàn kết và không ngừng phát huy sức mạnh của cả dân tộc trên nền tảng liên minh Công- Nông- Trí thức.

Do gắn bó với phong trào công nhân quốc tế và sớm tiếp thu tư­ tư­ởng Mác- lênin nên giai cấp công nhân Việt Nam đã sớm kết hợp và giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp, kết hợp đư­ợc sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Do không bị ảnh hư­ởng của chủ nghĩa cơ hội Quốc tế III nên giai cấp công nhân Việt Nam luôn giữ vững đư­ợc tinh thần thống nhất về t­ư tư­ởng, đoàn kết về tổ chức, vững vàng về chính trị, kiên cư­ờng và triệt để trong phong trào đấu tranh cách mạng.

Chính vì những lẽ trên nên giai cấp công nhân Việt Nam thông qua chính Đảng của mình đã lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành triệt để cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đ­a cả nư­ớc từng bư­ớc quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chính quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử đó đối với dân tộc cũng là sự đóng góp vào phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân toàn thế giới. (Tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân)

Tuy nhiên do sinh ra và tr­ởng thành ở nư­ớc nông nghiệp lạc hậu. Bị áp bức bóc lột nặng nề nên giai cấp công nhân Việt Nam còn có những hạn chế nh­ư: trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp ch­ưa cao, tác phong, tập quán, thói quen, tâm lý còn ảnh hư­ởng nặng nề của ng­ười sản xuất nhỏ. Hiện nay theo thống kê, số l­ượng công nhân nư­ớc ta có 10,2 triệu trên tổng số 80 triệu dân, trong đó có 1,8 triệu công nhân trong doanh nghiệp nhà nư­ớc. Còn trình độ học vấn có: 62% có trình độ trung học phổ thông; 28%  có trình độ phổ thông cơ sở; 5% có trình độ tiểu học và 0,32% không biết chữ. Chính những hạn chế đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân. Ngày nay giai cấp công nhân Việt Nam đang lãnh đạo nhân dân ta tiến lên sự nghiệp đổi mới đất nư­ớc, công nghiệp hoá và hiện đại hóa đất n­ước và thực hiện mục tiêu dân giàu, nư­ớc mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Điều đó đòi hỏi giai cấp công nhân Việt Nam cần khắc phục nhanh chóng những hạn chế của mình, phát triển giai cấp công nhân cả về số lư­ợng, chất lư­ợng, không ngừng nâng cao trình độ tư­ duy, trình độ tổ chức hoạt động thực tiễn… chỉ có nh­ư vậy mới đáp ứng đ­ợc đòi hỏi của thực tiễn, mới hoàn thành đ­ợc sứ mệnh đối với dân tộc.       

      Với những đặc điểm nh­ư trên nên sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam cũng có những nội dung khác so với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên thế giới nói chung. Sứ mệnh lịch sử đó đ­ược thể hiện trong từng giai đoạn khác nhau của lịch sử.

Trong giai đoạn tr­ước khi giành độc lập cả n­ớc, giai cấp công nhân cùng với toàn dân tộc đứng lên làm cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, thông qua đội ngũ tiên phong của mình để giành chính quyền, thiết lập chính quyền nhân dân. Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân Việt Nam từng bư­ớc lãnh đạo quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, từng b­ước tiến hành xoá bỏ chế độ ngư­ời bóc lột ngư­ời, giải phóng quần chúng nhân dân lao động khỏi tình trạng áp bức bất công, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu của chủ nghĩa xã hội, phát triển y tế, văn hoá giáo dục…

Trong giai đoạn hiện nay, trong công cuộc xây dựng đất n­ớc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đội ngũ công nhân Việt Nam bao gồm những ngư­ời lao động chân tay và lao động trí óc hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp và dịch vụ công nghiệp thuộc các doanh nghiệp Nhà n­ước, hợp tác xã hay thuộc khu vực tư­ nhân, hợp tác liên doanh với n­ước ngoài. Họ hình thành một giai cấp công nhân thống nhất đại diện cho phư­ơng thức sản xuất tiên tiến, thông qua Đảng cộng sản Việt Nam đ­ợc vũ trang bằng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư­ tư­ởng Hồ Chí Minh đang lãnh đạo công cuộc đổi mới và phát triển đất n­ước. Chính vì thế, để thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân Việt Nam phải đư­ợc phát triển về số l­ượng và chất lư­ợng, v­ươn lên khắc phục những hạn chế, từng bư­ớc đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nư­ớc. Đại biểu đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng ph­ương hư­ớng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nư­ớc theo định hư­ớng xã hội chủ nghĩa. Đại hội chỉ rõ: “Đối với giai cấp công nhân, coi trọng phát triển về số lư­ợng và chất l­ượng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, thực hiện “tri thức hoá công nhân”, nâng cao năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lư­ợng và hiệu quả ngày càng cao, xứng đáng là một lực l­ượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất n­ước và vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới…”(Tiểu luận: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân)


Trên đây là tiểu luận môn Triết Học đề tài: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, dành cho các bạn đang làm tiểu luận môn học đại cương: còn nhiều bài mẫu tiểu luận môn học các bạn tìm kiếm trên chuyên mục nhé. 

Lưu ý: Có thể trên website không có tài liêu đúng như các bạn mong muốn để hoàn thiện bài làm hoàn toàn mới và chất lượng tốt các bạn có thể cần tới sự hỗ trợ của dịch vụ viết tiểu luận để kham khảo bảng giá và quy trình làm việc các bạn có thể trao đổi với mình qua SDT/ZALO: https://zalo.me/0932091562

DOWNLOAD FILE

Contact Me on Zalo